මුදල්ගිණුම්

-මෙහෙයුම් නොවන වියදම්: ලියාපදිංචි වට්ටම්

-මෙහෙයුම් නොවන වියදම් - නිෂ්පාදන අලෙවි හෝ සංවිධානයේ නිෂ්පාදන පිරිවැය අසම්බන්ධිත වේ. නිසැකව ම, ඔවුන් නිසි පරිදි ලේඛනගත හා ආර්ථික යුක්ති සහගත විය කළ යුතුය. එසේම, මෙහෙයුම්-නොවන වියදම් පසුගිය පාඩු, ද්රව්ය වත්කම් හිඟයක් ලබා එහි සාමාජිකත්වය ඇතුළත්-මෙහෙයුම් නොවන වියදම් සඳහා උදාහරණයක් ලෙස, ණය පොලී මත ගෙවනු ලබන විවිධ බැංකු සේවා ගෙවීම් වියදම අඩු කර ගත හැකිය, නිෂ්පාදන, සෘණ විනිමය අනුපාතය වෙනස්කම්, සහ එවැනි අනෙකුත් වට්ටම්. අලාභ සිදු එහි ප්රතිඵලයක් ස්වභාවික විපත්.

ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා වාරික සහ වට්ටම්

දැනට, භාණ්ඩ අලෙවිකරුවන් වට්ටම් හා වාරික ලෙස පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දී ඇති බව මුදල් නොවන මෙහෙයුම් වියදම් මුදලක් සංඛ්යාව ඇතුලත් විය හැක. මෙම බෝනස් බොහෝ තොග විකිණුම්කරුවන්ට විසින් සපයනු ලැබේ. සාමාන්යයෙන් මෙම-මෙහෙයුම් නොවන වියදම් භාණ්ඩ මුල් අගය හෝ (ආරම්භක මිල වෙනස් තොරව) සේවා ලාභියාගේ නය කටුගා අඩු ස්වරූපයෙන් වට්ටම් වේ.

මුල් මිල අඩු ලෙස වට්ටම් කිරීම, විකිණුම්කරු පාවිච්චි කොන්ත්රාත්තුව මෙම තත්ත්වය ප්රදර්ශනය කළ යුතුය. එය බොහෝ විට නැව්ගත කරන විට වට්ටම් තීරණය කිරීෙම්දී අපහසුතා සිදුවන කුමක්ද, එය සෑම විටම හැකි නොවේ. මේ අවස්ථාවේ දී, නැව්ගත භාණ්ඩ මත ප්රාථමික ලේඛන මුල් මිල ගිණුම් සිට මුදාගත් ඇත. පසුව, ගැනුම්කරු වට්ටම් පසු කොන්දේසි ලේඛන සකස්කල.

රුසියාවේ බදු සංග්රහයේ අනුව, නිෂ්පාදන විකිණීම සිට ආදායම් ගිණුමට අලෙවි භාණ්ඩ ලැබීම් සඳහා අදාළ සියලුම ගෙවීම් කටයුතු මගින් තීරණය කරනු ලබන ආදායම, සඳහන් කළේය. මෙම අර්ථ දැක්වීම සිට, එය ලබා වට්ටමක් ආදායම අඩු වීමක් හේතු වන බව පහත සඳහන්. එය තොග තුළ සිදුවන්නේ නම් එය හොඳ දෙයක්. එහෙත් එය සෑම විටම සිදු නොවේ. එය සමාගම උපචිත පදනම මත වැඩ කරන බව සිදු, සහ එය කිසියම් අපහසුවක් විය හැක. ආදායම ලැබුණු දිනයේ නිසා මේ භාණ්ඩ විකිණීම නිෂ්පාදන සඳහා ගැණුම්කරු වෙත අයිතිය පැවරීම දවසේ වැටේ.

ඒ අනුව, අඩු කර ඇති මුදල මෙම භාණ්ඩ ද සාධාරණය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා විෂය විට මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළ සැලකිල්ලට ගත යුතු බව පෙනේ. එය වට්ටම් සහ පාවිච්චි කල විවිධ කාල අනුපාතය, සමාගම බදු දිස්ත්රික්ක හතේ හා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඇත විට බව හැරෙනවා සංශෝධිත ප්රකාශය.

මත වැඩ සංවිධාන , මුදල් පදනම ආදායම් බදු සඳහා ඕනෑම දෙයක් වෙනස් කිරීම සඳහා කළ යුතු නැත. කෙසේ වෙතත්, මීට පෙර සරසා ප්රාථමික ලේඛන තවමත් නිවැරදි නැත.

වට්ටම් නිෂ්පාදන ආරම්භක මිල වෙනස් කිරීමකින් තොරව ලබා ගත හැක. එය මෙහෙයුම්-නොවන වියදම් ඇතුළත් වේ. ඔවුන් ලබා දෙන රක්ෂණ වාරික හෝ වට්ටම් ගෙවා කර තිබූ මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළ පිළිගත් කරනු ඇත. වට්ටම් මුදල ෙකොපමණද නැව්ගත භාණ්ඩ මිල වෙනස් කිරීම සඳහා අවශ්ය නොවේ සිට මෙම ක්රමය වඩාත් යෝග්ය වනු ඇත. ඒ අනුව, මුල් ලේඛන සකස්කල සංශෝධිත ප්රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට, බදු වාර්තා තුළ ඇති දත්ත නිවැරදි කිරීමට අවශ්ය නැත.

වට්ටම් යුක්ති සහගත ද යන්න කෙරෙහි අපගේ අවධානය යොමු කළ යුතුය. එය සමාගම විසින් අනුගමනය අලෙවි ප්රතිපත්ති සඳහා මෙම මෙවලම ලබා ගැනීම වඩා සුදුසු වන්නේ. මෙම 40 වන බදු සංග්රහයේ වගන්තිය, එය නොලදහොත්, හා මුදල් අමාත්යාංශ ලිපියක් මගින් දක්වා තිබේ.

අනෙකුත් මෙහෙයුම්-නොවන වියදම්

මෙම කණ්ඩායම ඇතුළත් ව්යවසාය වියදම ක්රීඩා සිදු කිරීමට, සංස්කෘතික සහ අධ්යාපනික කටයුතු, විනෝදය, සංචාරක. මෙය ද පුණ්ය සම්බන්ධ අරමුදල් මාරු ඇතුළත් වේ. මෙම මෙහෙයුම්-නොවන වියදම් ද subaccount "වෙනත් වියදම්" තුළ වාර්තා කර ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.