සෞඛ්යසූදානම

මත්ද්රව්ය papillomas ක "Solkoderm": භාවිතය හා සංයුතිය සඳහා විචාර, උපදෙස්

මත්ද්රව්ය "Solkoderm" ලිංගික ඉන්නන් කරන්නේ? මිල, විචාර, මෙම මෙවලම වන ඉල්ලුම් කිරීම හා ඵලදායී ක්රමය පසුව සාකච්ඡා කරනු ඇත. ඔබ ද සෘණ ස්වභාවය, මෙම ඖෂධ ලක්ෂණ එහි contraindications හා ක්රියා ගැන ඉගෙන ගනු ඇත.

හැඩය, පෙනුම, ව්යුහය ඉඩ

කුමන ආකාරයකින් ලිංගික ඉන්නන් වලින් සාදන ලද බෙහෙත් "Solkoderm" වන්නේ කෙසේද? විචාර මෙම පහසුකම එළිමහන් භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ඕනෑම වර්ණයක් තොරව පැහැදිලි විසඳුමක් ස්වරූපයෙන් ලබා ගත හැකි බව වාර්තා කර ඇත.

මෙම සකස් සංයුතිය වැනි නයිට්රික් අම්ලය, ඇසිටික් අම්ලය හා ලැක්ටික් අම්ලය සහ oxalic අම්ලය ඩයිහයිඩ්රේට හා trihydrate ලෙස අමුද්රව්ය ඇතුළත් තඹ නයිට්රේට් (II).

ඔවුන් පමණක් ආස්රැත ජලය භාවිතා කිරීම වැනි අමතර සංරචක, සම්බන්ධයෙන්.

මත්ද්රව්ය විකිණීම දී "Solkoderm" (ලිංගික ඉන්නන් ඉතා විසඳුමක්), කඩදාසි මිටි තබා ඇති ප්ලාස්ටික් හා වීදුරු කේශනාලිකා සාදා ක applicator සමග අවර්ණ වීදුරු ampoule ඇතුල්.

මත්ද්රව්ය පිළිබඳ චිකිත්සක ක්රියාත්මක

විසඳුම "Solkoderm" යනු කුමක්ද? උපදෙස්, මෙම නිෂ්පාදනය සඳහා සැගවෙමින් ස්වභාවය රසදිය පිළිබඳ තෝරගෙන ප්රතිකාර සඳහා අදහස් කරන බව රාජ්ය විමසුමට ලක් කරයි.

මත්ද්රව්ය සංරචක ඒකාබද්ධ බලපෑම (mummification සමග) intravital එල්බී වෙනස් පටක සපයයි.

සැලකිල්ල යටතේ මත්ද්රව්ය ක්රියාව ලක්ෂණයක් කහ පැහැති හෝ grayish පැහැයක් ගනී පිහිටුවීමට සම කොටසක් විරංජන ප්රකාශ කර ඇත. භාවිතය පසු, මෙවලමක් devitalized පටක පසුව (mummification ලෙස) දුඹුරු බවට පත් වෙයි, විජලනය වේ. ඊළඟට, ඵලිත වර්ජනයට එරෙහිව ක්රමයෙන් වර්ණය ඇතිකිරීමට.

ඖෂධ ඉන්නන් ඉතා සිට "Solkoderm" කරන්නේ? විචාර මෙම මෙවලම භාවිතයෙන් පසු, ආසාදන සුව තරමක් වේගයෙන් බවයි. කැළලක් පටක පෙනුම සමාන සංකූලතා, හෝ ද්විතීයික ආසාදන ඉතා දුර්ලභ ය.

චාලක හැකියාව ඖෂධීය ප්රතිකාර

විසඳුමක් ඇති ඉන්නන් සිට "Solkoderm" අවශෝෂණය? මෙම ඖෂධ සම හරහා එහි ක්රියාකාරී අමුද්රව්යය කිසිදු සැලකිය යුතු අවශෝෂණය භාවිතා කරන විට නිරීක්ෂණය නොවන බව අමුත්තා විශේෂඥයන් වාර්තා වේ. එය ද අදාළ ඖෂධය මාත්රාව අවම මුදල දැක්ම තුළ, එය මිනිස් සිරුර මත පද්ධතිමය බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැත, බව කිව යුතුය.

විසඳුම භාවිතය සඳහා ද

බොහෝ විට, රෝගීන් papillomas සිට මත්ද්රව්ය "Solkoderm" නියම කර ඇත. විචාර, එය විට ඇතුළු වෙනත් විෂ සම වෙනස්කම්, ප්රතිකාර සඳහා යොදා ගත හැකි බාහිර උපයෝගයක් සඳහා මාධ්යයක් බව කියන්න instrutsiya:

  • පතුල් ලිංගික ඉන්නන් ;
  • පොදු ලිංගික ඉන්නන්;
  • ලිංගික ඉනනන ;
  • පිරිසිදු භාවය සඳහා පරීක්ෂා කර ඇති nevokletochnom nevus.

පත් තහනම්

කොන්දේසි ලිංගික ඉන්නන් සිට මත්ද්රව්ය "Solkoderm" භාවිතා කළ නොහැකි දේ යටතේ? විචාර contraindications එවැනි ඖෂධ පෙන්නුම් කරයි:

  • මානව කැළලක් පටක ගොඩනැගීමට ප්රවනතාව ප්රකාශ;
  • (විෂම melanoma ඇතුළුව) metastasize නැඹුරු වන සම ඖෂධීයමය ගුණ (විෂම),.

එය මෙම ක්රම keloid කැලැල් සහ දුඹුරු පැහැ ලප ඉවත් කිරීම සඳහා භාවිතා කළ නොහැකි බව ද සඳහන් කළ යුතු ය.

ලිංගික ඉන්නන් සිට "Solkoderm" මත්ද්රව්ය භාවිතා කිරීමට කෙසේද?

විචාර, මෙම විසඳුම මිල පහත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

බාහිර උපයෝගයක් සඳහා බලපු ඖෂධීය ප්රතිකාර. අරමුදල් භාවිතය සමග සිදු වෛද්ය පටිපාටිය පමණක් වෛද්යවරයෙකු විසින් සිදු කළ යුතුය.

ඖෂධ lesion කලාපයේ අයදුම් කිරීමට පෙර ඊතර් හෝ ඊතයිල් මධ්යසාර සමඟ ප්රතිකාර කළ හැක.

මත්ද්රව්ය "Solkoderm" බලපෑම එල්ල වූ ප්රදේශයේ කෙලින්ම යෙදිය යුතුය. මේ සඳහා, විශේෂ භාවිතා කිරීමට සෘජු හා තියුණු අන්ත සමග, ඇසුරුම භාෂාවෙන් මිල දී ගත හැකි applicator (ප්ලාස්ටික්). මෙම applicator තියුනු අද්දර බලපෑම එල්ල වූ ප්රදේශවල ඖෂධ සඳහා අයදුම්කිරීම සඳහා භාවිතා, සුළු හා මොට ඇත - පුළුල් තුවාල ඇතිවන ප්රතිකාර සඳහා.

එසේම, මෙම ඖෂධ යොදන විකල්පයක් ක්රමය ලෙස ද මත්ද්රව්ය අනුයුක්ත කරන වීදුරුවක් කේශනාලිකා, භාවිතා කළ හැක. 2.3 වර්ග සම ප්රදේශයේ සංකීර්ණ තුවාල ඇතිවන. සඳහන් උපාංගය භාවිතා කටයුතු කිරීමට පිළිගත හැකි බලන්න ද..

මත්ද්රව්ය පිරුණු වීදුරු කේශනාලිකා කිරීමට, එය මත්ද්රව්ය විසඳුමක් ගිල්වා විනාඩි කිහිපයක් විය යුතුය. , එයද ෙයදීමට, එය මත්ද්රව්ය හා පටක හානි ගැඹුරු ස්ථර විශාල ප්රමාණයක් අයදුම් වැළකීමට අප ප්රවේශම් වේ. ඒ අනුව, එය බලපෑම එල්ල වූ ප්රදේශයේ පටක අවශෝෂනය කරගනු ඇත ලෙස "solkoderm" ලෙස යෙදිය යුතුය.

මත්ද්රව්ය යොදන ආකාරය

සැගවෙමින් විසඳුමක් "Solkoderm" ප්රතිකාර සඳහා මෘදු පසුව ප්රවේශමෙන් තෝරා සම (පටක තුල අවශෝෂණය මත්ද්රව්ය තුරු) සමස්ත පෘෂ්ඨය මත එය පැතිර, බලපෑම එල්ල වූ ප්රදේශයට ඉල්ලුම් කළා. සම සඳහා වෙනස්කම් හොඳින් ප්රතිකාර ප්රදේශය සිදු කරන ලද ඊළඟ 3-5 විනාඩි, ඒවා නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. නිසි කළ විට, ඒ සඳහා අනුගමනය සම ස්ථානයක් වර්ණය වෙනස් කළ යුතුය.

ඔබ keratinous ලිංගික ඉන්නන් ප්රතිකාර කිරීම සඳහා අවශ්ය නම්, ස්ථරයක corneum ඉහළ ස්ථරය පළමු මකා ගත යුතු ය.

10 mm දක්වා වූ විෂ්කම්භයක් සහිත බලපෑම එල්ල වූ ප්රදේශයේ විසඳුමක් සමග සම ඉහල ස්ථරයට ඇතභ වෙනස් වූයේ නම් පමණක් ප්රතිකාර ලබයි.

සම ප්රතිකාර ක්රියාවලිය බහු තුවාල ඇතිවන විට සති 4 නිවාඩුවක් සමග, විවිධ අවස්ථා සිදු කළ යුතුය.

වෛද්ය පටිපාටිය තුළ වැඩි නොවන 3.2 වර්ග ක් සමස්ත ප්රදේශයේ ඇති තවත් 2 ට වඩා හෝ 3 තුවාල ඇතිවන, කටයුතු කිරීමට අවසර තිබේ. සෙ.මී..

ප්රතිකාර ලක් කර ඇති එල්බී හා mummification ඇතභ වෙනස් පටක කඩිනම් කිරීම සඳහා දිනකට තුන් වරක් කිරීමට බලපෑම එල්ල වූ ප්රදේශයේ 70% ක් එතනෝල් විසඳුමක් ප්රතිකාර කිරීම සඳහා නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් eschar යාන්ත්රික උපක්රම ගාමින් හෝ ඉවත් කල නැත. එය, ඉබේම වාගේ පටක සුව ක්රියාවලිය එසේ හැකි කැසීමෙන් සහ විනාශය වැටී යුතුය.

අතුරු ආබාධ

වාර්තාගත භාවිතා කරන විට රෝගීන් නිරෝගී සම සහ කැළලක් පටක ඇටවීමට එවැනි අනිත්ය සම දැවෙන, අනිත්ය මෘදු එරිතිමාව, සම පැල්ලම් වෙනසක්, රක්තක මුද්ද (සුදු) තාවකාලික සිදුවීමක් ලෙස දේශීය ප්රතික්රියා සිදුවිය හැක බවයි.

විශේෂිත නිර්දේශ

බලපු මත්ද්රව්ය සමේ ගිනි අවුලුවා ප්රදේශයේ යෙදිය නොහැක.

ආරම්භයේ "Solkoderm" ප්රතිකාර අදහස් පෙර බලපෑම එල්ල වූ ප්රදේශයේ රෝග වැළඳීමට පසු 9-10 දින බලා යුතුය.

ඖෂධයක් අහඹු ලෙස සෞඛ්ය සම්පන්න සම මත පහර නම්, එය වහාම ජලය ඉසිනු ලැබූ කපු තුවාලවලින් ගන්නා සමග ඉවත් කළ යුතුය.

රෝගියා තුළ මත්ද්රව්ය වන ඉල්ලුම් කරන අවස්ථාවේ දී වේදනාව පෙනී නම්, ප්රතිකාර වහාම, මදකට නතර වූ විය යුතුය.

"Solkoderm" ලිංගික ඉන්නන් හා අනෙකුත් ආයතන වල විචාර, එහි මිල

දේ ජනතාව රෝගියාට ඒ ගැන කියන්නේ? සමාලෝචන විනිශ්චය, බොහෝ මිනිසුන් පමණක් නොව ලිංගික ඉන්නන් ඉවත් කිරීමට උත්සාහ තමන්ගේ මත මේ ඖෂධ, පමණක් නොව, ලිංගික ඉන්නන් සහ papillomas මත කර ඇත. සමහර ගනුදෙනුකරුවන් සාර්ථක වේ. කෙසේ වෙතත්, "Solkoderm" උදව් කළේ නැහැ විසඳුම සිටින අය වේ.

විශේෂඥයන් අනුව, වාර්තා විසඳුමක් වල සඵලතාවය රෝග වර්ගය මත, පමණක් නොව, නිවැරදි භාවිතය මත පමණක් නොව රඳා පවතී. වෛද්යවරුන් ද මෙම මත්ද්රව්ය භාවිතය සැගවෙමින් ඖෂධීයමය ගුණ සැබෑ හේතු හඳුනා පසු, පළපුරුදු විශේෂඥ අධීක්ෂණය යටතේ සංවර්ධනය වන හා නිෂ්පාදනය කළ යුතු බව ප්රකාශ කරති. මේ අවස්ථාවේ දී, වෛද්යවරුන් සංකීර්ණ ප්රතිකාර නිෂ්පාදනය පමණක් නිර්දේශ කරමු.

අරමුදල් සඳහා වියදම් කළ මුදල රූබල් 560-580 වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.