පිහිටුවීමවිද්යාව

පුහුණු හා අධ්යාපන අරමුණු ක්රියාවලිය - කටයුතු හා පාසලේ මෙහෙවර ප්රධාන කොටසක්

අරමුණක් පෙනුම ලෙස අධ්යාපන හා අධ්යාපනික ක්රියාවලිය

"අධ්යාපනය පිළිබඳව" නීතිය "අධ්යාපනය" පිළිබඳ සංකල්පය ඔවුන්ගේ අවශ්යතා කෙරෙහි පුද්ගලයා විෂය ගොඩනැගීමට හා අධ්යාපන ඉලක්ක පුහුණුව හා අධ්යාපනය මෙන් ම රාජ්ය හා සමාජයේ අවශ්යතා පිළිබඳ අරමුණු ක්රියාවලියක් ලෙස ප්රතිකාර කළ හැක. මේ අවස්ථාවේ දී, දෙකම සංකල්ප - "අධ්යාපනය" සහ "ගුරු" - ක්රියාවලියේ හඳුනා ගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, එය ඔවුන් අත්යවශ්ය සමගිය සංස්ථාපනය වුවත්, බව සඳහන්, තවමත් සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන නොවේ කළ යුතුය.

යටතේ අධ්යාපනික ක්රියාවලිය අධ්යාපනය තේරුම් ගත ඉන්නවා. අධ්යාපන ක්රියාවලිය, ඒ වෙනුවට, හැම විටම ඉගැන්වීම, පුද්ගලයා ගුරුවරයා සහභාගීත්වයෙන් තොරව සාර්ථකව වර්ධනය කර ගත හැකි නිසා ය.

පිහිටුවීම ක්රියාවලිය, පුද්ගලයා සංවර්ධනය හා අධ්යාපනය ඉලක්ක අධ්යාපන, ස්වයං-අධ්යාපනය සහ අධ්යාපන ක්රියාවලිය එකමුතුවක් ලෙස ක්රියා කරයි.

පුහුණුව සහ අධ්යාපනය - ඒ නිසා, අධ්යාපන ක්රියාවලිය ම සංරචක දෙකකින් සමන්විත වේ. මෙම සම්බන්ධයෙන් පුහුණුව හා අධ්යාපනය අරමුණක් ක්රියාවලිය පුහුණු කිරීමේ ක්රියාවලිය වේ පුහුණු අංග අයදුම් කිරීම සහ අධ්යාපන ක්රියාවලිය පුහුණු educability තොරව කළ නොහැකි ය. ඔහු සහ අනෙක් ක්රියාවලීන් සඳහා දායක , පෞද්ගලිකත්වය සංවර්ධනය ඇගේ හැඟීම්, විඥානය හා හැසිරීම් බලපායි.

එය අධ්යාපන අන්තර්ගතය ප්රධාන අවකාශය අධ්යාපන ක්රියාවලිය නීති, සම්මතයන්, පරමාදර්ශ හා සාරධර්ම සඳහා කැප කෙරේ දී, ලෝකය ගැන විද්යාත්මක දැනුම නිෂ්පාදනය කිරීමට නම් පුහුණුව සහ අධ්යාපනය පිළිබඳ අවධානය යොමු ක්රියාවලිය, එහි ම, සුවිශේෂ බව තර්ක කළ හැකිය. අධ්යාපන අධ්යාපනය, බුද්ධි වර්ධනය පිළිබඳ බලපෑමක් ඇති කර - අවශ්යතා සහ පෙළඹවීම හා තනි පුද්ගල හැසිරීම් ප්රදේශයේ.

මේ අනුව, පුහුණුව හා අධ්යාපනය පිළිබඳ අවධානය යොමු ක්රියාවලිය අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීම් සාමාන්ය බව විශේෂාංග ඒකාබද්ධ:

- ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාව සහ පුහුණු වන්නන් පුහුණුව;

- ක්රියාවලියේ මූලික ඉලක්කය - පෞරුෂත්වය, ගොඩනැගීමට පුළුල් සංවර්ධන හා සුමිහිරි;

- තොරතුරු හා තාක්ෂණික ක්රියාවලිය, මෙම පක්ෂ සමග සමීපව බැඳී ඇත;

- අධ්යාපන අරමුණු, බොහෝ අධ්යාපන අන්තර්ගතය, එම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අදහස් අවසන් ප්රතිඵලය - සියලු ව්යුහාත්මක අංග ගොඩනැගීමට සමීප සමගිය බවත්;

- සංවර්ධනය, පුහුණුව සහ අධ්යාපනය - ක්රියාවලිය අධ්යාපන කටයුතු තුනක් ක්රියාත්මක කිරීම ඇතුළත් වේ.

අධ්යාපන හා පුහුණු ක්රියාවලිය අංශ වලින් එකක් ලෙස පුහුණුව සුසර කිරීම

අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීම සඳහා අවධානය යොමු කර ඇති අතර, ඉගෙනුම් ක්රියාවලිය, උපරිම ප්රතිලාභ ලබා ඇති අංශයක් විසින් සලකා බැලිය යුතුය. එය කළ හැකි ලෙස පුහුණුව ඵලදායී බවට පත් වනු ඇත, ගුරුවරුන් සහ සිසුන් අන්යෝන්ය සහයෝගය සඳහා සපයයි. කෙසේ වෙතත්, ගුරු හෝ සිසුන් හෝ ලෙසින් අධිතේරුමක් සහිත නොකළ යුතුය. ගුරුවරයා අධ්යයන ක්රියාවලිය වල සඵලතාවය දායක වන සියලු මාර්ග ප්රගුණ නම්, ඔහු විෂය මාලාව සපයන එක වගේ කාලය වැය, ඉහළ ප්රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

අධ්යයන ක්රියාවලිය ඵලදායී වී ඇත ප්රශස්ත කිරීම සඳහා, ගුරුවරයා පහත සඳහන් සලකා අවශ්යයි:

- අධ්යාපන ක්රියාවලිය වෙත පවරා ඇති කාර්යයන්, විශේෂණය කළ යුතුය හා අධ්යාපන ද්රව්ය ඒකාබද්ධ සැලසුම්;

- අධ්යාපනික කරුණු අන්තර්ගතය සහ එහි ව්යුහය ප්රශස්ත හා තාර්කික විය යුතුය;

- තෝරා ගැනීම ක්රම හා ඉගැන්වීම් ආධාරක ප්රවර්ධනය කිරීමට සහ අධ්යක්ෂණය ඉගෙන උනන්දු කළ යුතුය;

- obscheklassny සිසුන් පෞද්ගලීකරණය සහ එකිනෙකට වෙනස් ප්රවේශයක් ඒකාබද්ධ කළ යුතු;

- එය පුහුණු හා ලබා ඇති ප්රතිඵල සඳහා කාලය කා විශ්ලේෂණය සිදු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

සාක්ෂරතාවය ක්රියාවලිය සාරය

 

ප්රාථමික සහ මුළු පාසල් අධ්යාපනය යන දෙකම වැදගත් කොටසක් කියවීමට සහ ලිවීමට ඉගෙන ක්රියාවලිය වේ. මේ ආකාරයේ පුහුණු ක්රම නිරන්තරයෙන් ලිවීමේ කුසලතා ප්රගුණ ක්රම ඵලදායී ක්රමයන් සොයා මත වැඩ කර ඇත.

පෙර පාසල් දරුවන්ගේ සාක්ෂරතාව, ප්රාථමික හා මූලික පාසල් මෙන්ම ශිෂ්යයන් ළමා සංවර්ධනයට එවැනි මඟ පෙන්වීම ලබා:

- ප්රගුණ සාක්ෂරතාව -, කියවීම ලිවීම, ශ්රවණ හා කථන;

- කතාව, වදන් මාලාවේ ධනවත් වූ ව්යාකරණ ව්යුහය ප්රගුණ - විභව, සකිය සහ උදාසීන;

- සාක්ෂරතාව අක්ෂර වින්යාසය සහ විරාම ලකුණු කුසලතා ප්රගුණ;

- භාෂාමය දෙබස් කවන ශිල්පීනියක පිහිටුවීම.

සාක්ෂරතාව ඉලක්ක ක්රියාවලිය මව්බස ලෙස, තමා දන්නා නිසි පුද්ගලයා නිර්මාණය සඳහා පදනම් දමමින්, ශිෂ්ය කතාව සහ භාෂාව සංවර්ධනය සංවර්ධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා උත්සාහ කරයි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.