නීතියනියාමන අනුකූලතා

පිරවීම කාඩ්පත් ටී 2: ආදර්ශ. පෞද්ගලික සේවක කාඩ්

පුද්ගලයා දෙපාර්තමේන්තුව සේවක වගකීම් අනුව ටී 2 කාඩ්පත් පිරවීම ඇතුළත් වේ. හිස් නියැදියක් අවශ්ය තොරතුරු නිවැරදි අයදුම් නිසි වාර්තා තබා ගැනීම සඳහා අත්යවශ්ය පූර්ව සාධකයකි.

සේවක ලියාපදිංචි නීති

සාමාන්යයෙන් යම් යම් ලිපි ලේඛණ සම්පාදිත සමග කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම. එය වඩාත්ම සම්පූර්ණ සහ පරිපූර්ණ ගිණුම් නිලධාරීන් සඳහා අවශ්ය වේ. ඉන්ධන හලක් කාඩ්පත් ටී-2 (සාම්පල පහත දැක ගත හැක) වහාම සේවක රැකියා අධ්යක්ෂ අනුපිළිවෙල අත්සන් කිරීමෙන් පසුව සිදු වේ.

වඩා හොඳ බව එසේ නියම කළ කාලය අවශ්ය සියලු තොරතුරු ලබා ගත හැකි බව, ප්රමාදයකින් තොරව එය කිරීමට. කාඩ් ටී-2 පිරවීම (සාම්පල ලිපිය වේ) නොතකා තම තමන්ගේ තත්වය, වෘත්තිය හා කාණ්ඩයේ, සියලු අළුතින් පැමිණි කම්කරුවන් සඳහා අනිවාර්ය වේ. ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය සම්බන්ධ සිටින වගකිව යුතු නිලධාරීන් නිලධාරියා විසින් හඳුන්වා දෙන ලද තොරතුරු සත්යතාව සඳහා. සියලු දත්ත විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග වලින් පමණක් ගෙන ලේඛනගත කළ යුතුය. අදාල අංශ පුරවා විට එය ඉන් පසු ඕනෑම නිවැරදි හෝ වෙනස්කම් කිරීමට කිසිදු අවශ්යතාවයක් නොමැති බව නිසා, වැරදි සිදු කිරීමට අනුබල නොදේ.

තොරතුරු මූලාශ්ර

කාඩ් ටී-2 පිරවීම, නියැදි ලිපිය ලබා දී වන අතර එම නව සේවක රැකියා වන ලිපි ලේඛන අපහරණය පැකේජය මත පදනම් වී ඇත. ලබා ගත හැකි නම්, සුදුසු නිලධාරීන් නිලධාරියා පමණක් වාර්තා කළ හැකි කරන්න:

 • විදේශ ගමන් බලපත්රය (හෝ පුද්ගලයෙකුගේ අනන්යතාවය සහතික කළ හැකි වෙනත් ඕනෑම ලියවිල්ලක්);
 • (මිනිසුන් සඳහා පමණක්) හමුදා හැඳුනුම්පත;
 • රැකියා ඉතිහාසය;
 • අධ්යාපන ආයතනයකට සාක්ෂි ලේඛනයක්;
 • සුදුසුකම් හෝ විශේෂඥ දැනුම තහවුරු වෙනත් ලිපි ලේඛන,
 • රජයේ විශ්රාම වැටුප් රක්ෂණ සහතිකය.

මීට අමතරව, ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්ය:

 • ස්වයං චරිතාපදානය;
 • සඳහා (රැකියාවකට);
 • කොන්ත්රාත් කාලය (ශ්රම).

ක්රියා පිළිවෙත අනුව එම සමාගම නිශ්චිත නීති ලබා දී, සේවා යෝජකයා පුරවැසියෙකු අනෙකුත් ලිපි ලේඛන ඉල්ලා සිටීමේ අයිතිය ඇත්තේය. මෙය අපරාධ වාර්තා ඉදිරිපිටදී මත වෛද්ය සහතිකය හෝ තොරතුරු (හෝ නැති) විය හැක. ඕනෑම අවස්ථාවක, ඉල්ලා සිටින ලද තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අවශ්යතාව රුසියානු රජය අදාළ බලධාරීන්ගේ නීති, නියෝග සහ රෙගුලාසි මගින් තහවුරු කළ යුතුය.

අනුමත ආකෘති පත්රය

දැනට අපේ රටේ ටී-2 ආකෘති පත්රය ජනවාරි 5, 2004 යෝජනාව №1 රුසියානු රාජ්ය සංඛ්යා ලේඛන කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලද ඒවා වේ පෞද්ගලික කාඩ් භාවිතා.

මෙම ආකෘති පත්රය සේවකයා ගැන සියලු තොරතුරු පූර්ණ ලෙස පිළිබිඹු කරන අනිවාර්ය දස කොටස් අඩංගු වේ:

 1. සාමාන්ය තොරතුරු.
 2. හමුදා ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ දත්ත.
 3. රැකියා හා විවිධ පරිවර්තන ගැන තොරතුරු.
 4. සහතික මත දත්ත.
 5. වෘත්තීය සංවර්ධනය පිළිබඳ තොරතුරු.
 6. වැඩ ත්යාග සහ උසස්වීම් ලැබුණු ගැන තොරතුරු.
 7. නිවාඩුවක් දත්ත.
 8. සේවකයාට ලබා සමාජ ප්රතිලාභ.
 9. වැඩි විස්තර සඳහා.

මෙම සියලු තොරතුරු සමග, පෞද්ගලික කාඩ් ටී-2 ගිණුම්කරණ කදිම ක්රමයකි. එය ඔබ සේවක කිරීම පිළිබඳව දැන ගැනීමට අවශ්ය සියලු දේ ඇත. තව ද, අවශ්ය එකතු නිරන්තරයෙන් මෙම ලියවිල්ල කොටස් එක් එක් කර තිබීමයි. මේ අනුව, දකුණු මොහොතේ, සමාගමේ කළමනාකරණය, පෞද්ගලික කටයුත්තක් ඉවත් තොරව, සේවක කිසිදු අවශ්ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

නීතියේ පාලනය

ටී-2 - යම් සේවකයෙකු පෞද්ගලික කාඩ්, එහි සියලු විස්තර නිශ්චිත සඳහා වාර්තා කරන ලද ය. පළමු කොටස් දෙක තබා කරනු ලබන අමු දත්ත, පිරවීම පසු, පිරිස් දෙපාර්තමේන්තු කම්කරුවෙක් තම නිරවද්යතාව තහවුරු කිරීමට තම අත්සන ඇත. එකම දෙයක් කරන්න සිදු වී ඇති අතර කාර්ය මණ්ඩලය කුලියට.

පිරිස්, අනෙක් අතට, අවශ්ය අත්සන් ලබාගැනීම සහතික කළ යුතුය. එසේ නැත්නම්, ඔහුගේ inattention නීතිය දළ උල්ලංඝනය ලෙස සැලකිය නොහැකිය. මෙම නොසැලකිලිමත් සේවකයන් තුළ සමාගමේ කළමනාකාරිත්වය සඳහා පමණක් උත්තර දෙන්න වෙනවා. එවැනි ක්රියා 5,27 රුසියාව පරිපාලන සංග්රහයේ වගන්තිය යටතේ වැටෙන හා දඩ වීරයා තර්ජනය. මීට අමතරව, එය මතක තබා ගත යුතු ය යන ටී 2 (පෞද්ගලික සේවකයෙකු කාඩ්) - මෙම වැඩපොත ගැනීම සඳහා සිදු කළ සේවක පිළිබඳ තොරතුරු replicates ලියවිල්ලක්. හා 16.04.2003 සිට රජය තීරණය №225 ඡේදය 12 පදනම මත, පුරවැසියා මෙම තොරතුරු සමග ජාලගත කිරීම කළ යුතුය. මෙම කාරණය තහවුරු කාඩ් මත ඔහුගේ අත්සන.

නිවැරදි දත්ත

විශේෂ අවධානය යොමු කාඩ් ටී-2 වෙනස්කම් විය යුතුය. මෙන්න පිරිස් දෙපාර්තමේන්තුව සේවක ඉතා ප්රවේසම් විය යුතුය.

නීති සංශෝධන (නිවස වාසගම හෝ ස්ථානයක් වෙනස් කිරීම) කිරීමට, පියවර තුනකින් සමන්විත වේ බව ශිල්පීය ක්රමය ඇත:

 1. පළමුව, මානව සම්පත් සේවක වන ඔහු, වෙනස්කම් එය එහි ඡායා පිටපතක් කිරීමට හා පෞද්ගලික කටයුත්තක් එය තබා ඇත යන පදනම මත මුල් ලේඛනය ඉල්ලා යුතුය.
 2. මුල් තොරතුරු රේඛාවක් සිදු පහර අලුත් එකක් ලියන්න.
 3. එය අසල සිය තනතුර සඳහන් සහ එහි පූර්ණ එක්තරා විදියකට ඔහුගේ අත්සන තබා, පසුව "යන වැකිය වෙනස්" ලියන්න අවශ්ය ය.

එය දෝෂයක් නම්, විශ්වසනීය තොරතුරු හඳුන්වා දීම සඳහා සීමිත ක්රියාමාර්ග නිර්මාතෘවරයා නැත. ඔබ පිටතට තරණය කිරීමට අවශ්ය එම අවස්ථාවේ දී වැරදි දත්ත. එය බහු දෝෂ පාලන අධිකාරිය හිතාමතා උල්ලංඝනය ලෙස සලකන්නේ සිට, එවැනි තත්ත්වයන් හැකි තරම් සුළු සිදුවන හොඳය. මෙම වරද කුලිය දැනටමත් වඩා බරපතල ය.

විද ත් අනුවාදය

පුද්ගලයා දෙපාර්තමේන්තුව සේවක වැඩ සරල කිරීම සඳහා කැබිනට් ගොනු කර ඇත. ඒ සමග, ඔහු ව්යාපාර කටයුතු කරන අයට එක් එක් ගැන තොරතුරු සොයා ගැනීමට ඕනෑම අවස්ථාවක කළ හැකිය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා ඔහු පළමු ටී 2 කාඩ්පත් පිරවිය යුතුයි. බොහෝ ව්යාපාර සඳහා තාක්ෂණය දියුණු වීමත් සමඟ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ඊ-තැපැල් ගිණුම කැමැත්තක් දක්වයි. මෙම සැලකිය යුතු සෝදිසි කාලය සැහැල්ලු කරන්න හැකි වේ.

එවැනි ක්රියා උල්ලංඝනය සලකා නොවේ. හැමෝම තමන් කැමති දේ කිරීමට තමන්ට නිදහස ඇත. කෙසේ වෙතත්, පුද්ගල නිලධාරී ඉලෙක්ට්රොනික දත්ත අමතරව කඩදාසි මත තොරතුරු පරිවර්තනය, සරල ලියවිල්ල පවා නොහැකි වී ඇත. එවැනි අවශ්යතාව කම්කරුවෙකු අත්සනක් අවශ්යතාව සලකා, එකම සාධාරණ වේ. පරිගණකයේ තබා, ඔහු කළ නොහැකි ය. ලේඛනයේ කඩදාසි අනුවාදය ද සහභාගී විය යුතුය ඒ නිසාය. මීට අමතරව, අපි මෙම තොරතුරු වසර 75 ක් මෙම බලාගාරය ගබඩා කළ යුතු බව අමතක කළ යුතු නැහැ. විද්යුත් මාධ්ය සමග අවශ්ය දත්ත සෙවීම සඳහා සොයන්න සෑම විටම ඇතැම් දුෂ්කරතා ඇති කරනු ඇත.

මෙම ආකෘති පත්රය පිරවීම සියුම් ගුණාංග

පුද්ගලයෙකුගෙන් කම්කරුවෙක් පෞද්ගලික කාඩ් ටී-2 පුරවා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔහු දන්නවා. මූලධර්මය දී, මෙහෙයුම් සරල ය. එය සුදුසු ප්රභවය පැහැදිලි මාරු තොරතුරු පිහිටුවීමට අවශ්ය වන්නේ.

ඔබ සමහර වැදගත් කරුණු මතක තබා ගැනීමට අවශ්ය එවැනි ලියවිල්ලක් සකස් දී:

 1. සේවක විවිධ වෘත්තීන් ඒකාබද්ධ නම්, දෙකක් තනතුරු සැලකිල්ලට ගනිමින්, එය අවශ්ය 2 කාඩ්පත් ඇත.
 2. සමහර අවස්ථාවල දී අඩු අවශ්යතාවක් තිබෙනවා. එසේ කිරීමෙන් තහනම් කර නැත. පමණක් සාමාන්යයෙන් පිළිගත් අවශ්යතා පිළිපැදිය යුතුයි.
 3. සේවා යෝජකයා විසින් Y විට සේවක පුහුණු දී, මෙම කරුණ සඳහන් කිරීමට වග බලා ගන්න. මෙවැනි තොරතුරු එසේනම් දැන් වැය මුදල් ආපසු හිමිකම් සඳහා පදනම ලෙස සේවය කළ හැකිය.
 4. කිසිම අවස්ථාවකදී ස්වයං අවසන් කාඩ්පත් සේවකයින් ඉඩ දිය නොහැක. එය බඳවා නිලධාරීන් නිලධාරියා කරයි විට ව්යතිරේකයක් පමණක් නඩුව විය හැක.

මෙම කාඩ් පත පුරවා ක්රියාවලිය ඉතිරි සාම්ප්රදායික අත්පොත මෙහෙයුමක්. ව්යාපාර කිරීමේ අයිතිය ප්රවේශය සමඟ, එය සංකූලතා ඇති විය යුතු නැහැ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.