නීතියනියාමන අනුකූලතා

එකතු කළ අගය මත බදු කුමක්ද: ගිණුම්කරණය ඩිප්ලෝමා පදනම්

එකතු කළ අගය මත බදු යනු කුමක්ද? එකතු කළ අගය මත බදු දී පවතින සියලු බදු අතර වඩාත් සමහර විට ජනප්රිය වී ඇත. එය පොදු බදු පාලන තන්ත්රය සඳහා වැඩකරන කාර්මික සංවිධාන විසින් ගෙවනු ලැබේ. ඒ, ඒ එක් අතකින්, හැමෝම දන්නවා. එය භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා වටිනාකම විසින් සියයට 18 ක සරල අමතරව වේ - අනෙක් අතට, මෙම දැනුම සාමාන්යයෙන් බොහෝ එකතු කළ අගය මත බදු බව සිතන නිසා නොගැඹුරු වේ.

සරල බදු නොපවතියි. එකතු කළ අගය මත බදු ලක්ෂණයක් මෙම බදු, එය වෙනුවට සංකීර්ණ ව්යුහයක් ඇති බව ඇතැම් ව්යාපාර එය ගෙවීමෙන් නිදහස් වන නිසා, සමහර යම් ප්රතිලාභ ලබා පෙන්වයි. එය එකතු කළ අගය මත බදු නිවැරදිව නොව මෙම ප්රදේශයේ දැනුම නොමැති වීම හේතුවෙන් මෙම ම මුදල් නැති ගණනය කරන බව මෙම එළඹීමේදී දැන ගැනීමට ඒ නිසා වැදගත් වේ. එය මූලික දඩ වේ.

එකතු කළ අගය මත බදු යනු කුමක්ද? පොදු සංකල්ප

, වක්ර බදු බව භාණ්ඩ අමතර පිරිවැය, - අගය එකතු කළ බද්ද. එය රාජ්ය අයවැයෙන් එකතු වටිනාකම ඉවත් ආකාරයකි. එකතු කළ අගය මත බදු විකුණන ලද භාණ්ඩවල වෙනස පිරිවැය (සේවා), සහ වියදම ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත ද්රව්යමය වියදම නිෂ්පාදනය හා ප්රතිකාර සඳහා.

මෙම බදු ඍජු බලපෑමක් මිල නොව, පරිභෝජන රටාවන් ඇති ඉල්ලුම ඊට සූදානම්. ඇත්ත එකතු කළ අගය මත බදු මුදල් රාජ්ය වඩාත් ප්රබල මෙවලම් එකකි.

රුසියාවේ, 1992 වසරේ සිට බලය දී එකතු කළ අගය මත බදු. දැන් එකතු කළ අගය මත බදු හා ගෙවීම් අය සඳහා ක්රියා පටිපාටිය බදු සංග්රහයේ gl.21 සකස් කර ඇත.

ජනවාරි මාසයේ සිට 2004 c1 වලංගු එකතු කළ අගය මත බදු අනුපාතය 18% ක් පමණ වේ.

එකතු කළ අගය මත බදු ෙගවන්නන් ව්යාපාර හා වේ තනි ව්යවසායකයන්, දේශ සීමා හරහා භාණ්ඩ ප්රවාහනය කරන භෞතික පුද්ගලයින්. මත වැඩ සිටින එකතු කළ අගය මත බදු සංවිධාන හා ව්යවසායකයන් වලින් නිදහස් විශේෂ බදු පාලන තන්ත්රය. ඒ නිසා, එකතු කළ අගය මත බදු හා නෛතික සහ ස්වාභාවික පුද්ගලයන් කිරීමට අවශ්ය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව දැනුවත් විය.

පවා සාමාන්ය කටයුතු (බදු සංග්රහයේ art.145) මත එකතු කළ අගය මත බදු වලින් නිදහස් කිරීමට ද හැකියාව පවතී. එය අනුව, එකතු කළ අගය මත බදු පසුගිය මාස තුන සඳහා සිය ආදායම මිලියන 2 ඉක්මවා නැත සමාගම, ගෙවීම් කිරීමට නො හැක. රූබල්. බදු කාර්යාලය සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්ය නිදහස් කිරීමට.

එකතු කළ අගය මත බදු වලට යටත් භාණ්ඩ විකිණීම ගනුදෙනු (සේවා), දේපොළ අයිතිය මාරු වේ. මීට අමතරව, වස්තූන් RF නිෂ්පාදන භූමිය බවට ආනයනය කරන ලද භාණ්ඩ, සේවා, ඉදිකිරීම් හා සවි, තමන්ගේ ම පරිභෝජනය සඳහා අදහස්, මෙන්ම ඉන්න, මාරු මෙහෙයුම් (නිදහස් ඇතුළුව).

කලාව යටතේ ගනුදෙනු වර්ග 70 ක් පමණ. කලාව ලැයිස්තුගත ලෙස 149 හා බදු සංග්රහයේ 150, එකතු කළ අගය මත බදු වලින් නිදහස් වේ. 146, පි. 3 එකතු කළ අගය මත බදු නිදහස් මෙහෙයුම් සියල්ල.

එකතු කළ අගය මත බදු හා එය ගණනය කරන ආකාරය කුමක්දැයි වටහා ගැනීමට, ඔබ නියාමන ලේඛන ගොඩක් ඉගෙන ගැනීමට අවශ්ය වේ.

බදු පදනම - බදු ගණනය වේ සිට ප්රමාණය වේ. එය අලෙවි භාණ්ඩ වර්ගය මත පදනම්ව, අර්ථ දක්වා ඇත (බදු සංග්රහයේ 153-162 කලා.). විවිධ බදු අනුපාත සඳහා බදු ගෙවන්නන්ගේ විෂය ක්රියාත්මක කිරීම නම්, බදු පදනම ඔට්ටු විෂය බව භාණ්ඩ (සේවා) එක් එක් වර්ගය සඳහා, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ගණනය කර ඇත. ඔබ එකම අනුපාතය අදාළ නම්, බදු පදනම මෙම අනුපාතයට බදු බර පටවා ඇති ගනුදෙනු, සියලු වර්ගවල සඳහා මුළු ලෙස සැලකේ. සමහර අවස්ථාවල දී, බදු බලධාරීන් වැට් බදු ගැන පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා අනුපාත සහ බදු අයකල හැකි භාණ්ඩ විවිධ තිබේ නම්.

එකතු කළ අගය මත බදු ගෙවීම වගකීමක් ගෙවීම් දිනය හෝ භාණ්ඩ (අර්ධ ඇතුළුව) තොග (සේවා) මතය.

කාර්තුමය බදු ගෙවිය. අඩු කර ගැනීමට බදු මුදල ෙකොපමණද. ඔවුන් ගෙවිය යුතු එකතු කළ අගය මත බදු මුදල ෙකොපමණද ඉක්මවා නම්, වෙනස ආපසු ගෙවනු ලබන වේ.

එකතු කළ අගය මත බදු අනුපාත ඇති: 0%, 10% ක් සහ 18% ක්. එම ලිපිය ලබා දී අඩු පොලී අනුපාතික නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව. බදු සංග්රහයේ 164.

සමාගම සඳහා ශුන්ය අනුපාතය, බදු වඩා වැඩි ලාභයක් එකතු කළ අගය මත බදු නිදහස්. මෙම අවස්ථාවේ දී අගය මත බදු පියවා ගැනීමට.

රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ භූමිය තුල භාණ්ඩ (සේවා) මත ගෙවනු ලබන වැට් බදු පමාණය විකුණන ලද භාණ්ඩවල ප්රමාණය අඩු කරනු ඇත. ඒ නිසා, එකතු කළ අගය මත බදු ගෙවිය යුතු බව සංවිධාන, අනෙකුත් බදු පාලන තන්ත්රයන් නිරත ව්යාපාර සමග වැඩ කරන්නේ නැහැ.

මේ අනුව, එකතු කළ අගය මත බදු දේ තේරුම් ගැනීමට ටිකක් පහසු බවට පත් වේ. භාවිතයේ දී, මෙම බදු එකතු කළ අගය මත බදු ඉතාමත් සමාන ය: සෑම විකුණන්නා මෙම බදු පියවිය ගන්වයි. ගැනුම්කරු භාණ්ඩ සඳහා ගෙවන ලද බදු (සේවා) ප්රමාණයක් සිට අඩු විය හැක. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, එකතු කළ අගය මත බදු ගෙවීම ඇත්තටම භාණ්ඩ හා ඔවුන්ගේ අවසන් සිල්ලර පාරිභෝගික අලෙවිකරුවන් තුල නොවේ. මෙම පද්ධතිය ඔබට බදු මත බදු ගෙවීම මග කිරීමට ඉඩ දෙයි. භාණ්ඩ අවසන් පරිශීලක අතට වැටී විට පමණක් ඇත්තටම එකතු කළ අගය මත බදු අය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.