හාදයන්ගෘහ භාණ්ඩ

දොරවල් ලිස්සා සමග ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයක් - යහපත් "Todalen" යනු කුමක්ද? භාවිත කිරීමේ විචාර හා කොන්දේසි

IKEA අයවැය ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා විකල්ප ගොඩක් ඉදිරිපත් කරයි. ඔවුන් අතර, ශාලාවක් සඳහා අවශ්ය සියලු ගෘහ භාණ්ඩ ඇතුළත් වන "Todalen" පරාසයක්, ගැනුම්කරුවන් අතර වඩාත් ජනප්රිය වේ. ලිස්සා දොරවල් සහිත ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයක් සැබෑ, සැඟවුණු එකක් බවට පත් වී ඇත.

ලස්සන, විශ්වාසනීය හා දැරිය හැකි

විශේෂඥයන් සහ ගනුදෙනුකරුවන් මෙම ආකෘතිය කැබිනට් "Todalen" ජනප්රියත්වය පැහැදිලි බව අපි දන්නවා. දොරවල්, එහි ගුණාත්මක ඒත්තු වන විචාර ලිස්සා සමග ඇඳුම් ආයිත්තම්, එය වේ:

 • සරල සහ මනා පෙනුම;
 • විශාල ධාරිතාව ෙකොපමණද;
 • ප්රකාශිත බර ඔෙරොත්තු විශ්වාසනීය සවි කෙරෙන;
 • පැය කිහිපයක් සඳහා ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයක් ස්වයං එකතු කරන්න හැකියාව පැහැදිලි උපදෙස්.

මීට අමතරව, එය පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදනයකි. එය කිසිදු අප්රසන්න ගන්ධය හා එකලස් කළ පසු ඇත. මෙම ශාලා හෝ දවාගැනීමට මෙම කැබිනට් ස්ථාපනය කළ හැකිය පමණක් නොව බවත්, එය ද නිදන හෝ තවාන් සඳහා හොඳ විසඳුමක් වනු ඇත.

ප්රජාතන්ත්රවාදී මිල සංයෝජනය සහ සියලු සහතික ගෘහ භාණ්ඩ ඉල්ලුම "IKEA" ලබා දෙයි. "Todalen" (සමග ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයක් දොරවල් ලිස්සා) ප්රතිචාර හොඳම වේ. ඔබ අන්තර්ජාලය හරහා ඕනෑම ගබඩා හෝ සමාගම එය මිලදී ගත හැකි.

ස්ථාපනය සඳහා, ඔබ ඉතා කෙටි කාලයක් "Todalen" (ලිස්සා දොරවල් සමග ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයක්) සඳහා රැස් කරන වෘත්තිකයින් බඳවා ගත හැක. ඔවුන්ගේ වේගවත් හා ගුණාත්මක වැඩ සහතික කිරීමට මෙම කණ්ඩායම් වල වැඩ සමාලෝචන. නමුත් IKEA සමාගමේ ඇය ගෘහ භාණ්ඩ ක්රියාකාරී පමණක් නොව පහසු නොවන බව තහවුරු විය. ඒ නිසා, කැබිනට් ස්ථාපනය ඔබට පහසුවෙන් තමන්ගේ පැවැත්වීමට අවශ්ය නම්:

 1. ඉස්කුරුප්පු හා ගාංචු සම්පූර්ණ විය යුතුය සකසන්න, තාප්ප හා කැබිනට් දොරවල් හානි විය යුතු නෑ, පැල්ලම්, සිරීම් හා පලුද්දක් මුලින්ම ඔබ ප්රවේශමෙන් කොටු අන්තර්ගතය පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය.
 2. එවිට ඇඳීම දී පෙන්වා සමග මේ සියල්ල සංහිඳියාවකට, බිත්තිවල ගාංචු කුහර හා දොරවල් ගණන ගණන් කළ යුතුය. සියලු විවෘත අනාගතය වැසිකිලියට අදාළ ප්රදේශවල සිදු කළ යුතු වේ.
 3. ඊට පසු, එය ලබා ගත හැකි මෙවලම් (ඉස්කුරුප්පු නියන්, ඉස්කුරුප්පු නියනක්, මිටිය) ඉදි කිරීමට ගත වන බව තහවුරු කර ගන්න වැදගත් වේ. ඉස්කුරුප්පු නියන්, අවශ්ය නම්, ඒ සඳහා අය කළ යුතුය.
 4. ඔවුන් අවම වශයෙන් එකලස් අවශ්ය වනු ඇත කරන පිණිස බිම භාණ්ඩ කටයුතු සම්පාදනය කරන්න. ඉස්කුරුප්පු හා වියන් ඔවුන් සවිකර ඇත කරන, කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ ඒ ප්රදේශවල තබා ගත යුතු ය.

සහ එකම පසුව ඔබ දැඩි ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුගමනය, ඉදි කිරීමට ආරම්භ කළ හැකි වනු ඇත. මෙම පළමු ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයක් කොටුව සවිකර, පසුව රාක්ක, පසුව පමණක් දොරවල් එල්ලා. එවිට භාවිතය සඳහා වහාම සූදානම් කැබිනට්.

"Todalen" (ලිස්සා දොරවල් සමග ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයක්): විචාර හා සේවා නීති

මේ කැබිනට් කිරීම සඳහා, ඔබ ක්රියාත්මක සමහර සරල නීති අනුගමනය කිරීමට අවශ්ය හැකි තරම් කාලයක් සේවය:

 • ඔහු ගුවන් වියළි ඉවත් තාපක සහ ජල නල සිට සිටිය යුතුය හෝ ඉහළ ආර්ද්රතාවය ගෘහ භාණ්ඩ නරක් නැහැ;
 • කැබිනට් මණ්ඩලයේ පිරිසිදු පෙනුම පවත්වාගෙන යෑම සඳහා දිනපතා පදනම මත, තෙත් රෙදි සමග පිරිසිදු කළ හැක;
 • රාක්ක මත අමාරු දේවල් තබන්නේ නැති අවසර බර, හෝ ඇමුණුමක් ඉන්න බෑ.

මෙම සරල නීති රීති, ගෘහ භාණ්ඩ දෙන්නන්ට රැකවරණය අනුගමනය කිරීමෙන්, ඔබ ඇඳුම් ඉතා දිගු කල් කරන බවට සහතික විය හැක.

ඕනෑම නිවාස සඳහා "Todalen"

දුඹුරු හා සම්භාව්ය ආලෝකය ලා දුඹුරු: ගෘහ භාණ්ඩ අයවැය මෙම පේලියක ආරම්භයේදී වර්ණ දෙකක් පමණක් ආකෘතිය ඇතුළත් විය. මෙම නිර්මාණ විශේෂයෙන් තෝරා ගන්නා ලදි: නාද සියලු සමග ඒකාබද්ධ දුඹුරු වර්ණ වන, එසේ ගෘහ භාණ්ඩ හොඳින් අභ්යන්තර ඕනෑම ගැලපෙන. සුදු - නමුත් සමාගම පසු ගනුදෙනුකරුවන් ආදර්ශ "Todalen" (ලිස්සා දොරවල් සමග ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයක්) සඳහා නව වර්ණ ඉදිරිපත් විය. එය ඒ කතාව හරි තීරණයක් බව ඔප්පු විය.

නව කැබිනට් අවම මෝස්තර විලාසිතා හා සදාකාලික ඉදිරිට ලොල් සඳහා සැබෑ වාසියක් සලසන්නේ බවට පත් වී තිබේ. මීට අමතරව, ගෘහ භාණ්ඩ, සුදු වර්ණ නව අභ්යන්තර අලංකරණය නිර්මාණය කිරීම නිර්මාණකරුවන් වඩා හොඳ උච්චාරණ උදව් කිරීමට. ඒ නිසා, අලූත් දෙයක් අගය වහාම ආදරේ. හා IKEA ගබඩා තවමත් ලබා ගත හැකි, අද "Todalen" (ලිස්සා දොරවල් සමග ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයක්). පාරිභෝගිකයන් ලැබෙන ප්රයෝජනාත්මක ප්රතිචාරය මේ ආදර්ශ සඳහා ඇති ඉල්ලුම පමණක් වර්ධනය වන බවයි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.