පිහිටුවීමවිද්යාව

ද්රවාංකය ලෝහ

ලෝහ උණු කිරීම - ලෝහ ස්ඵටික දැලිස් විනාශ වන අතර එය ඝන අදියර සිට ද්රව සඳහා වෙනස් කරන නිශ්චිත තාප ගතික ක්රියාවලියක් වේ.

ලෝහ ද්රවාංකය - කලාප සංක්රමණය (දියවීම) ළඟා මත ආරම්භ කරන ලද උණුසුම් ලෝහ අංගයක්, උෂ්ණත්වය. එම ක්රියාවලිය ම ස්ඵටිකීකරණයේදී හා ඒ සඳහා වෙන් කළ නොහැකි සම්බන්ධ ආපසු හැරවීමට. ලෝහ උණු කිරීම? එය දියවීම උෂ්ණත්වය බාහිර තාප ප්රභවයක් භාවිතා රත් කළ යුතු අතර, පසුව දිගටම කරගෙන යාම සඳහා, කලාප සංක්රමණය බලශක්ති ජය ගැනීමට තාප සැපයීමට. ලෝහ ද්රවාංකය ම ද්රව්යමය දියර හා ඝන අතර අතුරු මුහුණත දී අදියර සමතුලිතතාවයේ වනු ඇත උෂ්ණත්වය පෙන්නුම් බව. මෙම උෂ්ණත්වයේ දී පිරිසිදු ලෝහ ඝන හා ද්රව රාජ්ය දෙකම එකවර පැවතිය හැක. එය ලෝහ යුත්තක් සඳහා අවශ්ය දියවීම ක්රියාවලිය සිදු කිරීමට ධනාත්මක තාප ගතික ලබා සමතුලිත උෂ්ණත්වය වඩා තරමක් විශාල ය. ආවේශය කාරුණික ක්රියාවලියට ලබා දෙන්න.

ලෝහ ද්රවාංකය පිරිසිදු ද්රව්ය සඳහා පමණක් නිරන්තර වේ. අශුද්ධ ද්රව්ය ඉදිරියේ එක් දිශාවකට හෝ තවත් සමතුලිත විය හැකි මාරුවනු ඇත. මෙම වෙනස් ස්ඵටික දැලිස් ආකාර සහිත ලෝහ අපද්රව්ය, ඔවුන් තුළ අන්තර් බලය පරමාණු ද්රවාංකය විලය ලෝහ විශාලත්වය අනුව පිරිසිදු materialah.V සහභාගි වන බව එම වෙනස් වනු ඇත නිසා එවන් ගැලියම් ලෙස (දක්වා 600 ° C, බෙදා ඇත , රසදිය), මධ්යම meltability (600-1600 ° C, තඹ, ඇලුමිනියම්) සහ ඉහළ-ලෝ දිය (> 1600 ° C, ටංස්ටන්, සහ ෙමොලිබ්ඩිනම්).

පිරිසිදු ලෝහ අද ලෝකයේ කලාතුරකින් නිසා ඔවුන් භෞතික ගුණ සීමිත පරාසයක් තිබිය බව කිරීම සඳහා භාවිතා වේ. කර්මාන්ත දිගු හා තදින් ලෝහ වල විවිධ සංයෝජන භාවිතා කර ඇත - මිශ්ර ලෝහ, සහ විශේෂ ලක්ෂණ ඊට වඩා වැඩි වේ. විවිධ මිශ්ර ලෝහ අයත් ස්ථානය ලෝහ උණු ද මිශ්ර ලෝහ දියවීම උෂ්ණත්වය වෙනස් වනු ඇත. ද්රව්යයන් විවිධ සාන්ද්රණය ඔවුන්ගේ දියවීම හෝ ස්ඵටීකරණයේ නියෝගය ඇති. කෙසේ වෙතත්, මිශ්ර ලෝහ අයත් ලෝහ i.e. සමජාතීය ද්රව්ය වගේ හැසිරෙන්න, එම අවස්ථාවේ දී උණුවීමට හෝ විශේෂ කරණු දී ඇති සමතුලිත සාන්ද්රණය වේ. එවැනි මිශ්ර ලෝහ සුද්රාව්ය ලෙස හැඳින්වේ.

ලෝහ සමග වැඩ විට ද්රවාංකය දැන ඉතා වැදගත් වේ, මෙම අගය මෙහෙයුමකදී එම මිශ ෙලෝහ සහ ලෝහ නිෂ්පාදන ගණනය නිෂ්පාදන සිදු කරන සිට ද්රව්යමය සංක්රමණය උෂ්ණත්වය, එහි භාවිතා සීමාවන් තීරණය කළ විට, නිෂ්පාදනය පරාමිතීන් දෙකම අවශ්ය වේ. පහසුව සඳහා, මෙම තනි සාරාංශ ඇත මේසය. මේසය දියවීම ලෝහ - විවිධ ලෝහ ලක්ෂණ භෞතික පරීක්ෂණ සංශ්ලේෂණ ප්රතිඵලයක්. වගු සහ ඒ හා සමාන මිශ්ර ලෝහ ද පවතී. ද්රවාංකය ලෝහ වලට මහත් (පීඩනය 101.325 kPa විට සාමාන්යයෙන් සාමාන්ය තත්ත්වය) පීඩනය මත රඳා පවතී, ඒ නිසා යම් බලපෑම් අගය අදාළ දත්ත වගු. පීඩනය, ඉහළ ද්රවාංකය, සහ අනෙක් අතට ඉහළ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.