හාදයන්ඉදිකිරීම්

ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් ඵලදායී යෝජනා ක්රම

වාහකයා අංග පද්ධතිය තුළ සංකීර්ණ ව්යුහ සාදයි. එය මූලික ලෙස හැඳින්වේ. මෙම පද්ධතිය මාන ස්ථාවරත්වය හා පැටලෙයි සහ ගොඩනැගිලි ලබාදීමට ප්රමාණවත් ශක්තිය තිබිය යුතුය. මූලද්රව්ය ආරක්ෂා එම අවස්ථාවේ දී වායුගෝලීය සහ අනෙකුත් physicochemical අහිතකර බලපෑම් වලින් ව්යුහ ආරක්ෂා කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත. ඔවුන් ද ප්රමාණවත් ධ්වනි සහ තාප පරිවාරක ලක්ෂණ තිබිය යුතුය. ගුවන් හරය නිර්මාණය යෝජනා ක්රම වර්ගය අනුව වර්ගීකරණය ගොඩනැගිලි වේ. පසුව අපි ඒ විස්තර සලකා එම ලිපියේ.

ගොඩනැගිලි ව්යුහාත්මක ක්රම මොනවාද?

ඉදිකිරීම් හාරක අංග සමන්විත විය හැක. මෙම නඩුවේ කතාව frameless ගොඩනැගිලි වේ.

පහසුකම් තවත් ආකාරයක ඇත. ඔවුන් සියලු තීරු (කණු) ක පද්ධතිය මත බර වුණා. මෙම ව්ය Q හයන් - රාමුව ගොඩනැගිලි - ද තිරස් අංග ඇතුළත් වේ. මෙම, විශේෂයෙන්ම, බාල්ක, girders ලෙස වර්ගීකරණය කළ යුතු ඇතුලත් වෙයි.

ගොඩනැගිල්ලේ පූර්ණ හා අර්ධ ඇටසැකිල්ලක් ඇත. පළමු නඩුව ව්යුහාත්මක සටහන හා පිටත බිත්ති පරිමිතිය හා ව්යුහය තුල සිරස් සාමාජිකයන් ලිංගික කෙළසීම,. දෙවන අවස්ථාවේ දී, වර්තමාන දරණ බාහිර බිත්ති හා අභ්යන්තර ඇටසැකිල්ලක් ව්යුහය තුල. ඔහුගේ තීරුව තුල ප්රධාන බිත්ති විසින් ප්රතිස්ථාපනය කරනු ලබයි.

සැලකිය යුතු ගතික පැටවුම් තොරව ගොඩනැගිලි මේවා යොදා නිර්මාණය යෝජනා ක්රම. තීර්යක් හා කල්පවත්නා මිනිස් ඇටකටු - පිටත හා අභ්යන්තර - දරණ බිත්ති අවකාශීය තද ගතිය බාල්ක සහ සිරස් අංග තහවුරු කරන පෙට්ටි නියෝජනය කර ඇත. ඔවුන් ස්ථාවර සිරස් හා තිරස් පිහිටුවීමට විවරය. මෙම පැටලෙයි එම මධ්යය ඔවුන්ගේ ශක්තිය මහල් සහ බිත්ති අතර ආකාරය විශ්වසනීය ඇති සම්බන්ධය මත රඳා පවතී.

රාමුව ගොඩනැගිලි: වර්ගීකරණය

වැඩ ස්වභාවය අනුව බෙදීමක් නැත. ව්යුහාත්මක ගොඩනැගිලි පරිපථ දෘඩ සන්ධි සම්බන්ධ බාල්ක හා කුළුණු ඇතුළත් විය හැක. ඔවුන් කල්පවත්නා හා තීර්යක් රාමු සාදයි. ඒ අනුව, මෙම රාමු වෙබ් නමින් හඳුන්වයි.

නෝඩ් සියලු තිරස් සහ සිරස් පැටවුම් ගන්න. රාමු Svjaseva විය හැක. පෙර එවැනි මධ්යය මෙන් නොව පුරුක් අඩු තද ගතිය තියෙනවා. එය තිරස් බර සම්මත අතිරේක සබැඳි ඇතුළත් කිරීමට අවශ්ය වන්නේය. ඔවුන් ප්රාචීරය පිහිටුවීම, රීතියක් ලෙස, නැගී ලෙස එකක් උඩ එකක්. ඔවුන්, විදුලි සෝපානය මන්ථ මත තිරස් පැටවුම් සම්ප්රේෂණය කොන්ක්රීට් බිත්ති, තුළ බිත්ති තවදුරටත් ශක්තිමත් stairwells සහ එසේ මත. ද වර්ගය රාමු භාවිතා ඒකාබද්ධ ඉදිකිරීම් ප්රායෝගිකව - රාමු-Svjaseva. කෙසේ වෙතත්, මෙම විකල්පය අන් අය මෙන් පොදු නොවේ. සන්නිවේදන - මේ අවස්ථාවේ දී, එක් පැත්තකින් රාමු, සහ අනෙකුත් ය.

ඉදිකිරීම් විශේෂාංග

Svjaseva ඇටසැකිල්ලක් සමඟ සිවිල් ගොඩනැගිලි ඉතා ජනප්රිය නිර්මාණ යෝජනා ක්රම. තවදුරටත් ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් හා වානේ නික්මෙන්නේය ඉදිකිරීම සඳහා ද්රව්ය ලෙස. මෙම අඩු වැඩිවීමක් ගොඩනැගිල්ල බොහෝ විට ගඩොල් හෝ දර භාවිතා කරයි. අද ත්රිමාණ අංග පොදු ඍජු වීමයි. මේ අවස්ථාවේ දී, රාමු ඉදිකිරීම් පෙට්ටියක් වැනි නූගේගොඩ ගුවන් ප්රදේශ වලින් බිහි කර ඇත. නෝර්වේහි මුළු තාක්ෂණය විශාල රාජ්ය හා නේවාසික ගොඩනැගිලි උස් ඉදිකිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබයි.

තනි මහල් ගොඩනැගිලි

මේ වර්ගයේ කාර්මික ගොඩනැගිලිවල ව්යුහාත්මක යෝජනා ක්රමය, වානේ හෝ ඇතුළත් සංයුක්ත තීරු. ඔවුන් එකට සහාය මූලද්රව්ය සමග තීර්යක් රාමුව සාදයි. මීට අමතරව, එය ශාක දී අදාළ කල්පවත්නා සංරචක සෑම තරාතිරමකම අදාළ වේ. ඒවා අතරට ඇතුළත් වන්නේ, විශේෂයෙන්ම, එවැනි දොඹකර, පටි සහ තීර්යක් රාමු ලෙස භාණ්ඩ, podstropilnye ගොවිපල, මෙන්ම සම්බන්ධයක් විවිධ වේ. වෙන්වූ සංරචක, මුළු අවකාශීය ස්ථාවරත්වය හා පැටලෙයි මුළු රාමුව ලෙස මෑත අමුණා ඇත.

තීරු අතර යම් දුර සකස් කර ඇත. කුරුසිය ගැන - එය අදාළ කල්පවත්නා දිශාව හා පරිච්ඡේදයක දී පියවරක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම දුර මානයන් සාමාන්යයෙන් තීරු ක විදුලි බල පද්ධතියට ලෙස හැඳින්වේ. Prefab තෙමහල් ගොඩනැගිලි, කෘෂි කාර්මික හා කාර්මික ඉදිකිරීම් බහුලව ඇත.

එවැනි ඉදිකිරීම්, වානේ හෝ තවදුරටත් ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් ඇටසැකිල්ලක් සහ ආවරණ සහ බිත්ති කින් සමන්විත වේ. තීරු සහ තිරස් - - girders, බාල්ක, girders හරය සිරස් අංග ඇතුළත් වේ.

පළමු හා දෙවන කොටස් ඇතිරීම සඳහා සේවය ආවරණය පුවරු සහ වහල ව්යුහයන්. ද කදම්බ හා කාප්ප මත අවශ්ය නම්, වාතනය සහ skylights සවිකර. ඇටසැකිල්ල ආෙල්පන බර සහ එහි ව්යුහයන් සියලු බාහිර බර උපකල්පනය, තිරස් සහ සිරස් දොඹකරයක් අත්විඳිමින්, මෙන්ම බිත්තිය මත සුළං පීඩනය වැඩ බලන. නීතියක් ලෙස කෘෂිකාර්මික කටයුතු, කොන්ක්රීට් අංග සඳහා භාවිතා ගොඩනැගිලි සඳහා. කොඳු නාරටිය සංකලනය වී ඇත මීටර් 30 ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි දක්වා විහිදෙන සමග කාර්මික ගොඩනැගිලි: වානේ truss සහ තීරුවලින් - තවත් ශක්තිමත් කොන්ක්රීට්.

නිෂ්පාදනය සඳහා මහල් ගොඩනැගිලි

එවැනි ව්යුහ මෙවලමක්-සෑදීම, රසායනික, ආහාර, විදුලි සහ ඒ හා සමාන කර්මාන්ත පැතිර ඇත. හරය ව්යුහයන් බාල්ක හා තීරු ඇතුළත් වේ. ඔවුන් දැඩි ගැටිති සහිත එකමත රාමුව සාදයි.

ව්යුහය හරහා මෙම මූලද්රව්ය සංවිධානය කරනු ලැබේ. වානේ සම්බන්ධතා සපයන ව්යුහයන් අදාළ කල්පවත්නා දිශාව පැටලෙයි දී. ඔවුන් තව දුරටත් ශක්තිමත් කොටස් මධ්යයේ තීරු සියලු පේළි ස්ථාපනය කෙරේ. භාරව අංක 1 සිට 3-4 දක්වා වෙනස් විය හැක, හා සමහර අවස්ථා වලදී වඩා. ඔවුන්ගේ මාන 12, 9 ක් හා 6 ක් වේ.

Rafter බාල්ක තනි කතාව ගොඩනැගිලි ගොවිපල සහ තහඩු සමාන ආවරණ, මෙම කටයුතු සඳහා, ඉහල තට්ටු, වන 18 සහ 12 ක පළල පැටලෙන්නේ. එසේම. මහල් උස සෑම මීටර් 0.6 පදයෙහි සඳහන් අනුපිළිවෙළ සහිත මීටර 3.6-7.2 විය හැක.

අරමුණ නිවාස ඉදිකිරීමේ මහල් ගොඩනැගිලි

, රාමු-සහ-මණ්ඩලයක් frameless හාරක ගඩොල් බිත්ති: මෙම ඉදිකිරීම් තුනක් වර්ග විය හැක. පසුගිය විශේෂ බෙදාහැරීමේ ලැබීය. .. බිම 3.2 හා 3.6 m උස ඉදිකිරීම් අරමුණ මත පදනම්ව, ස්ථාපනය - ප්රමාණය 5.6 සහ මිලියන 6 දුර (තණතීරුව) තීරු පහසුකම් ඔස්සේ ඇති ගොඩනැගිලි ඇටසැකිලි දී විහිදේ. මීටර් 2.8 - නේවාසික ගොඩනැගිලි හා හෝටල් සඳහා.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.