හාදයන්ඉදිකිරීම්

SIP-පුවරු හවුස්: වාසි සහ අවාසි, අයිතිකරුවන්ට විචාර, ඡායාරූප

හවුස් CIP පුවරු, පහත සාකච්ඡා කරනු ලබන වාසි සහ අවාසි, සැන්ඩ්විච් වර්ගය විසින් නිර්මාණය කරන ද්රව්ය සමන්විත ගොඩනැගිල්ල, වේ.

බහු-ස්ථර තුළ දත්ත පුවරු

පිටත පත්රය ප්රමාණවත් ශක්තිමත් අදාළ ලෙස තහඩු, ස්ථර තුනකින් සමන්විත වේ. ඔහු නැඹුරු, රූපක පුවරු, ලී පුවරු, MDF මණ්ඩල හෝ magnesite නිරූපණය වෙයි. මෙම දැල් ඝණකම 9 සිට මිලිමීටර් 12 දක්වා වෙනස් වේ. බොහෝ විට OSB-3, මිලිමීටර් 12 ට සමාන වන ඝණකම භාවිතා නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා SIP පුවරු දී.

සාමාන්ය විස්තරය

SIP පුවරු හවුස්, ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට සලකා බැලිය යුතු බව වාසි සහ අවාසි, ස්ථර තුනක එකතු ද්රව්ය වලින් සමන්විත වේ. මෙම තාපකයක් මධ්යම කොටස භූමිකාව ඇසුරෙන් ෆෝම්, ඛනිජ ලොම් හෝ පොලිස්ටයිරින් පෙන එනම්, භාවිතා කරනු ඇත. ද්රව්යමය ඝණකම පාරිභෝගික අවශ්යතා මත පදනම්ව වෙනස් විය සහ මිලිමීටර් 50 සිට 250 දක්වා වෙනස් වේ හැක. නිරන්තරයෙන් පුළුල් පොලිස්ටයිරින් පී.එස්.බී.-පී.එස්.බී.-25 හෝ C-25, වන ඝන මීටරයට 25 කිලෝ ග්රෑම් වේ ඝනත්වය භාවිත කළා. පිටත ස්ථර ඉහළ පීඩනයක් යටතේ නිෂ්පාදනය තුළ හරය සම්බන්ධ වේ. එහි ප්රතිඵලයක්, ඝන සංයුක්ත ද්රව්ය ලබා ගැනීම සඳහා හැකි තරම්.

ධනාත්මක ලක්ෂණ

SIP පුවරු හවුස්, එම ලිපිය ඉදිරිපත් කර ඇත අතර, එහි වාසි සහ අවාසි, විශිෂ්ට පරිවාරක ගුණ ඇත. සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මෙම පිරිවැය-ඵලදායී, තාප්ප, ඉදිකිරීම් භාවිතා තවත් ජනප්රිය ද්රව්ය සමඟ සසඳන විට වී ඇත. ඒ නිසා අඩු නො වැදගත් වාසියක්, එම ගොඩනැගිලි පරිශ්රයේ විශාලතම ප්රදේශය, ඉදිකිරීම් ද එවැනිම වර්ගයේ සඳහා වලංගු වන බව සලකනු ලබන්නේ බව ය. කාමර සුවපහසු හා ඉතා දීප්තිමත් ලබා සිටින අතර. එය පාරිභෝගික බහුතරය කැමැති වුනත් නැතත් සියලු පළමු අවශ්ය වේ. මෙම බලපෑම කුඩා බිත්ති ඝණත්වය වියදමින් සාක්ෂාත් කරන ලදී. මන්ද, මේ ගොඩනැගිලිවල බිත්ති වල අඩු තාප ධාරිතාව රත් කිරීමට දීර්ඝ නැත. මෙම නගරයේ සිදු සති අන්ත වියදම් කිරීමට කැමති අය සඳහා ආරංචියක් වේ. එවැනි අවස්ථා වලදී, ඔබ නොමැති කාලය තුළ උණුසුම් අක්රිය කිරීමට බිය විය නොහැක. ඔබ සංසන්දනය කරන්න. මේ අනුව, ඉහළ සහ දර හෝ ගඩොල් නිවසක් රත් උණුසුම් ඉතා අපහසු වනු ඇත. ස්වයං සහාය පරිවරණය පුවරු නිවසේ අඩු තාප සන්නායකතාව ඇති අතර, එය ඔබ අන්ත සීතල උණුසුම් තබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

ශබ්ද පරිවරණය හා ඉදිකිරීම් වේගය සමාලෝචන

ඔවුන් ප්රති-විදේශීය හා බාහිර ශබ්ද හැසිරවීම සිදු කිරීමට ඇති බව නෝට්ටුවේ මහල් ගොඩනැගිලි නගර සීමාව හා මහල් නිවාස තුළ පුද්ගලික නිවාස නවීන හිමියන්. එම නිවාස හිමිකරුවන් විසින් සඳහන් කර ඇති පරිදි ඉදිකිරීම් නිහඬ, විශිෂ්ට ලක්ෂණ විස්තර. බිත්ති වල සැලකිය යුතු ඝණකම තිබියදීත් මෙම තත්ත්ව අත් කර ගෙන තිබේ. SIP කෝෂ වලින් නිවාස සමාලෝචන බවයි , එම ගොඩනැගිලි බව ලී, කොන්ක්රීට් හා ගඩොල් ගොඩනැගිලි සසඳන කල්හි, පහසු නැත. ඔබ ස්වාධීනව ඉදිකිරීම් සිදු වේ නම්, එය පදනම ගොඩනැගීම එය melkozaglublennym පහසු කර ගැනීම සඳහා බේරා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. පදනම මත අතිරේක බරක් නැත. පෞද්ගලික සංවර්ධකයින් විසින් පෙන්වා දී ඇති පරිදි, මෙම විශේෂාංගය ඔවුන් ඉතා ආකර්ෂණීය වේ.

නවීන පාරිභෝගික SIP පුවරු ඉතා පිරිවැය-ඵලදායී බව තර්ක ලෙස, සඳහන් කළ යුතු ය. ඔවුන් සමඟ වෙනත් දේ අතර ක්රියාත්මක තරමක් සරල ය. ද ද්රව්ය ක්රියාත්මක තමන් ඉතා හොඳින් ප්රදර්ශනය කරයි. ඔබ SIP පුවරු නිවසක් මිලදී ගැනීමට තීරණය කරනවා නම්, එය ජීවන සමාලෝචන කියවීමට වැදගත් වේ. ඔවුන් එම ගොඩනැගිල්ල පිළිබඳ තොරතුරු සොයා ගත හැකි හා සවි විශාල කරුණ නැහැ.

බේරා ගැනීමට නොහැකි

ඔබ මුදල් ඉතිරි කිරීමට ඉඩ සලසා දෙන විශේෂ තාක්ෂණය කුලියට ගැනීමට අවශ්ය නැත. ඔබ ස්වාධීනව මෙම ක්රියා කිරීමට තෝරා නම්, එය 3 හෝ 5 ජනතාව වෙන් කරනු ලබනවා. එය විශේෂ කුසලතා සහ හැකියාවන් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්ය නොවේ. සිදු කිරීමට ඉදිකිරීම් තරම් කුඩා 2 ලෙස සති ගනු ඇත. මෙය මේ ආකාරයේ ඉදිකිරීම් වෘත්තීය හා පෞද්ගලික ස්වාමිවරුන්ට ඉතා ආකර්ෂණීය වේ.

පාරිසරික හිතකාමී මෙන්ම සෞන්දර්යය පෙනුම

ඔබ SIP පැනල්, සැබෑ ජීවන නිවසක් ඉදි කිරීමට අවශ්ය නම්, නියත වශයෙන්ම ඔබ උනන්දු විය යුතු ය. ඔවුන් ද්රව්යමය පරිපූර්ණ evenness නැති බවයි. මෙහෙයුම අතරතුර එය එහි වාසි සහ ආකර්ශණීය අහිමි වන්නේ නැත. එය යෙදීමෙන් පසුව බිත්ති සන්ධානගත කිසිදු අවශ්යතාවයක් බවයි. මේ අනුව, අවසන් මෙහෙයුම් අවම කිරීමට, වහාම එකලස් මාලිගාවේ අවසන් වූ පසු හැකි ආණ්ඩුවේ කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීමට ඇති අතර සිදු කරනු ලැබේ. ඔබ අඩු කිරීම් ක්රියාවලිය බිය විය යුතු නැත හැකි අතර, ඉදිකිරීම් තුල දී සෑම සත්කාරක පාහේ පවතින උපකරණ හා ද්රව්ය මූලික කට්ටලයක් වැය වේ. SIP කෝෂ වලින් තනි මහල් නිවස ද අපිරිසිදු නම් කළ නොහැකි වූ තාක්ෂණය, මත යන්නේ. මෙම භූ විද්යාව සහ පරිසර විද්යාව හානි අවම ප්රමාණය යෙදූ විට. වෙනත් දේ අතර, මෙම වසරේ ඕනෑම අවස්ථාවක ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට.

අවාසි

SIP පුවරු හවුස් ඔස්සේ දාහ්ය ඉදිකිරීම් වේ. ද්රව්යමය අනෙකුත් අවාසි අතර මීයන් සඳහා එහි ආකර්ෂණය වෙන් කර හඳුනා ගත හැක. මෙම ලැයිස්තුව පාරිභෝගික හා නිර්මාණකරණය ව්යාකූලත්වය බිය වැද්දීමට හා ඇති කිරීමට සමත් ය. කෙසේ වෙතත්, ඉතා හොඳින් දන්නා පරිදි, ඕනෑම ද්රව්ය බොහෝ අවිනිශ්චිතතා ගරුත්වය සහිත ශිෂ්ඨ සම්පන්න වේ. ඔබ පවා වඩා සිත් අතුරු ආබාධ ඇති බව ද්රව්ය ඇතැම් ඔබට මතක තබා ගත හැක. මේ අනුව, බිත්ති දැවෙනසුළු නොවේ නම්, එය ගින්නක් ඇති නො හැකි බව, ගිනි ඕනෑම ගොඩනැගිල්ලක රක්ෂණය නොවන නිසා ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ. මෙම ඉදිකිරීම් පදනම දී වන අතර, නමුත් වැරදි රැහැන් ඇතුළු බොහෝ කරුණු බව ද්රව්ය ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද බව යන කරුණ නිසා ය. ඔබ SIP පැනල්, වාසි සහ අවාසි නිවසක් තෝරා ගැනීමට තීරණය කරනවා නම්, එවැනි ඉදිකිරීම් සමාලෝචන කල්තියා අධ්යයනය කළ යුතුය. මෙය ඔබ විදුලි ලෑලි නිවාස ඉදිකිරීම් සඳහා අදාළ නීති මත පදිංචි කරන බව දැනගනියි ඇත. මේ අනුව, එය අනාගත හිමිකරුවන් වැනි සෑම විටම නොවන, විවෘත විය යුතුය. මීයන් සමග, ගැටළුව, වාඩිවුණා, SIP පුවරු සම්බන්ධයෙන් තරමක් අතිශයෝක්තියට වේ. මෙම බිත්ති ඉදිකිරීම භාවිතා වන සිතුවම් ගැන කිව නො හැකි, සතුන් පරිවාරක ගැන සැලකිලිමත් වන බව ද සත්යයකි.

සෘණ සමාලෝචන

නුදුරු අනාගතයේ දී ඔබ SIP පැනල්, හිමිකරු සමාලෝචන නිවසක් මිලදී ගැනීමට යන්නේ නම්, ඔබට ප්රයෝජනවත් වේ ඇත. ඔවුන් පමණක් නොව ධනාත්මක විය හැකිය. පාරිභෝගිකයන් ඔවුන් වාතාශ්රය සකස් කිරීම සඳහා අවශ්ය කැමති නැහැ කියලා. මෙම නිසා අධික දැඩි ඉදිකිරීම් ලබා යන කාරනය සහ තරමක් අපහසුතාවයට අවකාශ වර්තමාන, වාතාශ්රය ලබා දෙන පද්ධතිය තොරව ය. බොහෝ විසඳුමක් පසු, එවැනි අවශ්යතාවක් නොමැති තතු තුල, මේ සංවර්ධක වන සහතික කර තිබියදී, පරිවාරක අමතර ස්ථර සඳහා අවශ්යතාවයක් ඇති බව වාර්තා වේ. ඔබ සමහර කම්පන ඇති කවුළු සහ දොරවල් විවෘත කිරීම හා නිමකිරීම සළකුණු කර ඇත්තේ දැනෙනවා. කෙසේ වෙතත්, මෙම, දුටු පළමු, සෘණ ලක්ෂණය ඉතා විෂය දැකිය හැක. ඔබ SIP පුවරු නිවාසවල සමාලෝචන කියවීමට නම්, ඔබ බොහෝ විට ද්රව්ය Stroebe prodelyvat අවස්ථා අඩු වීම බව එම පහසුකම අවධානය යොමු. රැහැන් ලෝහ අත් භාවිතා කිරීමට අවශ්ය වූ විට. අවශ්ය නම්, ඔබ තවමත් ඉංජිනේරු සහ සන්නිවේදන පද්ධති අලංකාර මත වැඩ කළ හැකි, කෙසේ වෙතත්, ආණ්ඩුවේ අතිරේක මූල්ය පිරිවැය ලබා දෙනු ඇත.

කල් පැවැත්ම

ඔබ SIP පුවරු නිවසක් ඉදි කිරීමට තීරණය කරනවා නම්, ඔබ හරි තීරණයක් අයිතිකරුවන්ගේ සමාලෝචන උපකාරී වනු ඇත. බොහෝ නූතන පාරිභෝගිකයන් කැනේඩියානු නිවාස පිළිබඳ එයම කිරීමට ටිකක් අවධානයක් යොමු කරයි. සංවර්ධකයින් මෙහෙයුම් වසර 50 පොරොන්දු වෙනවා. මෙම සාධකය භාවිතා කරන ද්රව්ය ගුණාත්මක මත රඳා පවතී. ජීවිතයේ ඉදිකිරීම් කාලය දීර්ඝ කිරීමට ආශාවක් තිබේ නම්, එය බාහිර කුහුලින් අවසන් ක්රියාත්මක කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. මේ අනුව එය ඉදිකිරීම් වියදම් සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ඉහළ ගණන් කිරීම සඳහා අවශ්ය වේ. කෙසේ වෙතත්, එවැනි වියදම් ටික පසු ගෙවීමට.

ඒ නිසා, අපි SIP පුවරු නිවසේ ලෙස, එවැනි ඉදිකිරීම් වාසි සහ අවාසි සලකා ඇත. මෙම ද්රව්ය ඉදිරිපත් කර ඇති ඡායාරූප වල වාසි සහ අවාසි ඔබ නිවැරදි තේරීමක් බවට පත් කිරීමට ද උපකාරී වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.