මුල් පිටුව සහ පවුලේඋපාංග

රෙදි සෝදන Windows සඳහා බුරුසුව. චුම්බක බුරුසුවක් ෙටෙලස්ෙකෝප් ජෙනල් පවිතකාරක

ඇත්ත වශයෙන්ම, උසස් තත්ත්වයේ පිරිසිදු කිරීමේ සේවා ගැඹුරු හා සමහර විට ගැඹුරු රෙදි සෝදන කවුළු තොරව නොහැක. ඔබ තුළ පමණක් නොව, පිටත කවුළුව පෙනුම බලා ගැනීමට අවශ්ය නිසා සාමාන්යයෙන්, මෙම ක්රියාවලිය, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ගෘහණියක් ගනී. මීට කලින්, කාන්තාවන් කෙසේ හෝ කාමරයේ අභ්යන්තර ආලෝකය විනිවිදීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා බෑගයේ පුවත්පත් සහ පිරිසිදු පිං කිරීමට අවශ්යතාවයක් භාවිතා කිරීමට බල කරන ලදි. නමුත්, පසුව, එය බුරුසුවක් සඳහා නිර්මාණය රෙදි සෝදන ජනේල, ගෘහනියන් වැඩ කටයුතු අතිශයින් වන.

බුරුසු විවිධ

අද කුණු කවුළු ඉවත් කරන නූතන දියුණු කරන මාධ්යයක් පුළුල් තෝරා නැත. සමහර රෙදි සෝදන ජනේල, වඩා හොඳ පිරිසිදු කිරීම සඳහා විශේෂ මෙවලම් නොමැති සඳහා ගෘහ බුරුසුවක් සෑහීමට පත් වේ.

කෙසේ වෙතත්, වීදුරු, පිරිසිදු ක්රියාවලිය සිදු වන වෘත්තීය උපකරණ (හා වෙහෙස මහන්සි ප්රදේශ කරා) පාහේ තෘප්තිකර විනෝද ක්රීඩාවක් එහි ද මෙහි වෙති. එවැනි mops ආකාර කිහිපයක් පැමිණ: වාෂ්ප, චුම්බක සහ ෙටෙලස්ෙකෝප්. උපාංගය තොරතුරු එක් එක් වර්ගයේ ගැන අපි දැන් සලකා බලමු.

වාෂ්ප බුරුසුවක්

රෙදි සෝදන Windows සඳහා වාෂ්ප බුරුසුවක් විශාල සරළ හා පිරිසිදු ක්රියාවලිය දක්වා පැය. එය ඔබ උල්ෙල්ඛ දව භාවිතයෙන් තොරව කුණු ඕනෑම ආකාරයක ඉවත් කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන අතර, ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ.

මෙම උපාංගය යුගල මත ක්රියා කරයි. ඔබ හැකි, විමෝචනය වාෂ්ප ප්රමාණය වෙනස් කිරීම සඳහා තම අභිමතය. එය විශ්වීය කරමින් වරින් ඇමුණුම්, සමන්විත රෙදි සෝදන කවුළු සඳහා එවැනි බුරුසුව. වීදුරු ද්රව්ය මතුපිට සිට කුණු ඉවත් කිරීමට කුඩා ගොඩක් සමග භාවිතා වන අතර, මේ අනුව, විෂබීජ නාශක වාෂ්ප ප්රතිකාර ප්රදේශයේ තුළිනි. උපරිම පිරිසිදු බලපෑමක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, මෙම වැව ජල එකතු කිරීමට අමතක කරන්න එපා, පසුව අපේක්ෂිත උෂ්ණත්වය සකස් කර.

මෙම උපාංගය ප්රධාන වාසි එක් ක්ෂාලක මිලදී ගැනීම සඳහා කාලය සහ සල්ලි ගොඩක් ඉතිරි එම චරිතය ගැන සඳහන් නොකලත්, එම කරුණක් වන පරිසර හිතකාමී පිරිසිදු උපකාරයෙන් බව. කාරනය වන්නේ

එවැනි තව දුරටත් බලය තහවුරු මිල නිෂ්පාදන ධාරිතාව, එහි නිර්මාණය හා සමානව භූතයෝද ලබාගත හැකි මත රඳා පවතී. සරලම ආදර්ශ රූබල් 850 ක සාමාන්ය වැය වේ.

චුම්බක බුරුසුවක්

ඇත්ත වශයෙන්ම, පළමු මහලේ පෞද්ගලික කුටුම්බ හෝ නිවාස සංකීර්ණයක දී පිරිසිදු කරන්න ඔබ සම්මත ලබා ගත හැකි මෙවලම් භාවිතා කළ හැකිය. නමුත් කෙසේද එහිදී loggia හෝ බොහෝ විට ඇති උස් ගොඩනැගිලි, දූවිලි පදිංචිකරුවන් ඉවත් කිරීමට නොපැහැදිලි බැල්කනි? ඒ වගේ අවස්ථා සඳහා කවුළු පිරිසිදු කිරීම සඳහා චුම්භක බුරුසුවක් සපයනු ලැබේ. මෙම උපකරණ දෙකම තුල හා ඉන් පිටත, වීදුරු පිරිසිදු කිරීමට ඉඩ ලබා දේ. ඔවුන් බුරුසු දෙකක් හා සුරක්ෂිත සුදුසු ඔවුන්ට සපයන චුම්භකයක්, සමන්විත වේ.

ස්වභාවයෙන්ම, ඉහත දියුණු කරන මාධ්යයක් බොහෝ වාසි ඇත. පළමුව, එය කාලය, වීදුරු දෙපස එම අවස්ථාවේ දී පිරිසිදු බව ඇත්ත නිසා ඉතිරි. දෙවනුව, රෙදි සෝදන කවුළු සඳහා චුම්බක බුරුසුවක් අමතර ලක්ෂණ ඇති: කුණු තහනම් සහ-විවෘත නොවන නිර්මාණ සමඟ පවා ඉවත් කළ හැකිය. ඔඋන් එකවර ජලය සමග සෝදන පසුව වියළි මතුපිට පිස: තෙවන, ඔබ උසස් තත්ත්වයේ පිරිසිදු දැක ගත හැකි වනු ඇත. සිව් වැන්න නම්, පරිසර හිතකාමී බව එවැනි පුදුම උපාංගය සමඟ පිරිසිදු - ඔබ කුණු සරල ජලය සමඟ හොඳින් ඉවත් කර ඇත ලෙස, රෙදි සෝදන කුඩු මිලදී ගැනීමට අවශ්ය නැහැ.

මෙම රෙදි සෝදන Windows සඳහා මෙම සුවිශේෂී බුරුසුවක් දී හොඳ නරක ය. පාරිභෝගිකයන් ලැබෙන ප්රයෝජනාත්මක ප්රතිචාරය මේ ඉහත උපාංගය සමඟ පිරිසිදු ගුණාත්මකභාවය සමග මුළු සෑහීමකට පත් මත බවයි. එහි මෙසේ සඳහන් වේ, හා සැලකිය යුතු කාලය ඉතිරි වේ.

චුම්බක බුරුසු, පාරිෙභෝගික අදහස් භාවිතා කිරීමේ අවාසි, එය මත කුණු සමඟ සාර්ථකව කටයුතු කරන්නේ නැත යන කාරනය හේතු විය ඇලුමිනියම් කවුළු තනි වීදුරු සමග.

කෙසේ වෙතත්, ගැනුම්කරුවන් වන සාමාන්ය රූබල් 700 මිල චුම්බක තව දුරටත් බලය තහවුරු සාපේක්ෂව අඩු වියදම්, ඇදී ඒ.

ෙටෙලස්ෙකෝප් බුරුසුවක්

රෙදි සෝදන කවුළු සහ භාවිතා කිරීමට පහසු කිරීම සඳහා ෙටෙලස්ෙකෝප් බුරුසුව. ෙනොසල කෝණය අගුලු දැමීමට විශේෂ ග්රහනය ස්තුති වෙනස් කළ හැක. මේ සියල්ල ඔබ තුළ පමණක් නොව, මෝස්තර වලින් කුණු ඉවත් කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන අතර, පමණක් නොව, පිටත. මෙවලම් මිටෙන් එය ගමන් කිරීමට නිශ්චිත පරාසයක සඳහා නිර්මාණය කර ඇති: සාමාන්යයෙන්, එය සෙන්ටිමීටර 50 200 සිට පරාසයක් වේ. ෙටෙලස්ෙකෝප් තව දුරටත් බලය තහවුරු ද එහි උපයෝගීතාව අවධාරණය කරයි බව තුණ්ඩ මාලාවක් සමන්විත වේ.

උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ කරන්න සැලසුම් කර තිබෙනවා නම්, තෙත් පිරිසිදු කිරීම, microfibers පදනම මත තුණ්ඩ තෝරා ගත යුත්තේ. කවුළුව සියලු කුණු දූවිලි තෙතමනය ඉවත් කිරීමට හොඳම රබර් තලයක් සමග තුණ්ඩ ගැලපෙන නිර්මාණය කරනු ලබයි. මෙම උපාංගය රූබල් 1300 සඳහා මිල දී ගත හැක.

ෙටෙලස්ෙකෝප් බුරුසු භාවිතය විශේෂාංග

පළමුව, ඔබ ගිණුමට මානව වර්ධනය සමග ගැලපීම් මොට්ටු ගැනීම අවශ්ය වේ. එවිට ඔබ මෙහෙයුම් කෝණය උපාංගය තෝරා ගැනීමට අවශ්ය: ඔබ සිටින තත්ත්වය සමග ස්ථාන කරා දෘඩ කවුළු සෝදා එය වඩාත් පහසු කිරීමට එය එවැනි විය යුතුය. රෙදි සෝදන කුඩු සමඟ ක්රියා පටිපාටිය තුණ්ඩ නිම කිරීමෙන් පසු සෝදා ගැනීමට අමතක පසුව එය වියළි කළ යුතුය (එය දෝෂ සහිත බවට පත් කර ගත හැකි නිසා තුණ්ඩ වන රේඩියේටර් අසල තැබිය යුතු නැත) නැහැ.

"ටට්ල්"

මෑතකදී, පාරිභෝගිකයන්, රෙදි සෝදන Windows සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් බුරුසුවක් ඇති "ටට්ල්". ඇය පිරිසිදු සමග එය බොහෝ කාලයක් ගත වන්නේ නැත, සහ ක්රියා පටිපාටිය ම දුෂ්කර ස්ෙලාග් බවක් පෙනෙන්නට නැත. මෙය ද දිශා දෙපස කවුළු සෝදා කිරීමට ඉඩ දෙයි. පිටතින් - නිෂ්පාදන ඇතුළත සවි වේ එකක් කොටස් දෙකක්, සහ අනෙකුත් කින් සමන්විත වේ. "ටට්ල්" ඵලදායී "බිහිරි" සහ තහනම් කවුළු දී දූෂණය සමඟ සාර්ථකව කටයුතු.

එක් එක් පින්සල් එකක් ඔවුන්ව කෙලින්ම සම්බන්ධ කිරීමට monofilament මදින්න - නිෂ්පාදන මාලාවක් දෙකක් පිරිසිදු පිසදමන ඇතුළත් වේ. නිෂ්පාදන රූබල් 2000 විය හැකි මිලදී ගෙන ඇත.

නිගමනය

ඔබේ Windows ලෙස පිරිසිදු, හොඳින්-ද ඉතා සමීප හිතවතෙකු වූ බව සහතික කිරීම සඳහා, ඔවුන් සෝදා කිරීමට බුරුසුවක් තෝරා ගැනීමට තිබෙන හැකියාව අමතරව ඇතැම් නිර්දේශ අනුගමනය කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ පමණක් පිරිසිදු ජලය භාවිතා කරන අතර තව දුරටත් බලය තහවුරු, squeegee සහ තුණ්ඩ ඔබ ආරම්භ කිරීමට පෙර කුණු පිළිබඳ ඉඟියක් පවා නොවන බව පරික්ෂා කර බැලිය යුතුය. ජෙනල් පවිතකාරක වූ පිස්නා, රෙදි කදිම ඇමුණුමක් ඇත - ඔවුන් කපු සිට වීදුරු ඵලකය මත ඕනෑම අංශු මාත්ර ඉවත් නොවනු ඇත. ඔබ ක්ෂාලක භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබට glycerin, ටී අඩංගු එම තෝරා ගත යුතු.. ඔවුන් ඔබේ අතින් සම ආරක්ෂා.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.