හාදයන්මෙවලම් හා උපකරණ

මිලදී ගැනීමට වඩා හොඳ මැණික් කටුව මත දේ tonometer ද? විචාර හා විශේෂඥ උපදෙස්

එක් එක් පුද්ගලයාට වෛද්ය පරීක්ෂණය වසරකට අවම වශයෙන් 1 කල් පැවැත්විය යුතුයි. රුධිර පීඩනය වෙනස්කම් මේ සමීක්ෂණයට ඇතුළත් කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, හෘද රෝග සමග ජනතාව මෙම දර්ශකය නිරන්තර හා නිශ්චිත අර්ථ දැක්වීම අවශ්ය වේ. විවිධ වේ උපකරණ මිනුම් රුධිර පීඩනය සඳහා. මැණික් කටුව මත දේ වඩා හොඳ tonometer? මෙම ප්රශ්නය මිලදී ගැනීමේ පෙර විසඳිය යුතු ය. මෙම උදව් කිරීමට භාවිතා කරන්නන් සහ විශේෂඥයන් ලැබෙන ප්රයෝජනාත්මක ප්රතිචාරය මේ. වඩා හොඳ වන අතර, ගැන අප උනන්දු විය යුත්තේ මැණික් කටුව මත tonometer පීඩනය වෙනස් කරන අයුරු පිළිබඳ ප්රශ්නය, සහ සෞඛ්ය සම්පන්න ජනතාව. ඇත්තෙන්ම, මෙම දර්ශකය පාලනය දෙනාටම වැදගත් වේ.

රුධිර පීඩනය යනු කුමක්ද

යහපත් වන්නේ මැණික් කටුව මත වන tonometer අනුපිළිවෙල තීරණය කිරීම සඳහා, ඔබට මුලින්ම, ඔහුගේ පත්වීම වටහා ගත යුතුය. උපාංගය රුධිර පීඩනය තීරණය කරයි. මෙම tonometer හි හැකියාව පිටත වන මෙම දර්ශකයන්, කිහිපයක් ඇත. මෙම ශිරා, කේශනාලිකා, intracardiac පීඩනය ඇතුළත් වේ. එය අතේ මැණික් කටුව මත ඔහුගේ ලේ tonometer වටිනාකම තීරණය කරයි. කුමන විශේෂඥ සමාලෝචන විසඳා ගැනීමට උදව් කරන, මිලදී ගැනීමට වඩා හොඳ වේ.

රුධිර පීඩනය - එය සෞඛ්ය හා මිනිස් ජීවිතයේ ලක්ෂණයක් වඩාත්ම වැදගත් දර්ශක එකකි. ඔහුගේ පර්යේෂණ ලේ රුධිර නාල බිත්ති එරෙහිව තල්ලු කොතරම් දුෂ්කර බවයි. tonometer පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී ධමනි පරීක්ෂා කර ඇත.

පීඩනය දර්ශකයක්

මැණික් කටුව මත හොඳම tonometer තීරණය පාරිභෝගිකයන් ලැබෙන ප්රයෝජනාත්මක ප්රතිචාරය මේ ඒ ඒකකය පෙන්නුම් දේ තේරුම් ගත යුතුයි. රුධිර සංසරණ පද්ධතිය හදවත කාලයත් පොම්ප කරන රුධිර පරිමාව දෘෂ්ටි ආස්ථානයෙන් මෙන්ම, සනාල පද්ධතිය ප්රතිරෝධය බලය සිට සැලකේ. මෙම දර්ශකයන් මැණික් කටුව මත රුධිර පීඩනය ගර්භනී මැනීමට හැක. වඩා හොඳ මිලදී ගැනීමට කුමක්ද, එය තවදුරටත් සාකච්ඡා කරනු ඇත.

කිීමට (ඉහළ) අගය ධමනි මත ලේ බලපෑම් බලය පෙන්නුම් කරයි. මෙය ඇගේ හදවත නිදහස් කරන අවස්ථාවේ දී සිදුවේ. පීඩනය බලයක් හෘද මාංශ පේශි අඩු අතර මැණික් කටුව මත රුධිර පීඩනය වෙනස් කරන ඉහළ වටිනාකමක්, පෙන්නුම් කරයි. වඩා හොඳ වන්නේ ඇයි? පාරිභෝගික විචාර මෙම ප්රශ්නයට පිළිතුරු උපකාරී වනු ඇත.

තිබුනොත් (පහළ) දර්ශකය අගය නිසා හෘද සෛල මිය ලිහිල් කරන අවස්ථාවේ දී රුධිර නාල මත බලය බලපෑම අනුරූප වේ. මැණික් කටුව මත හොඳ රුධිර පීඩනය ගර්භනී, විශේෂඥ අනුව, සලකා අගය නිවැරදිවත් මැනීමට වේ.

තෝරා ගැනීම සඳහා නිර්ණායක

බලපෑම් කිරීම සාධක ගණනාවක් වඩා හොඳ තෝරා ගැනීමක් විය හැකි මැණික් කටුව මත දේ tonometer පිළිබඳ ගැටලූ විසඳීම සඳහා හඳුනා ගත යුතුය.

එක් මෙහෙයුම් වාර ගණන වේ. පාරිභෝගික ප්රතිචාර අනුව, මැණික් කටුව මත ස්වයංක්රීය රුධිර පීඩනය ගර්භනී පීඩනය සාමාන්ය අධීක්ෂණ අවශ්ය අය සඳහා හුදෙක් පිරවිය නොහැකි ය.

පරිශීලක වයස ද උපකරණ තෝරා තුළ ද සැලකිල්ලට ගත යුතුය. තරුණ හා මැදි වියේ අය අතේ මැණික් කටුව මත කදිම tonometer වේ. තාක්ෂණය මැනීම මඟින් ඉදිරිපත් විශේෂඥ විමර්ශණය වැඩිහිටි උපාංගය මෘදුකාංග නිශ්චිත වර්ගය භාවිතා කිරීමට සලකා බැලිය යුතු බවයි.

රෝගියාගේ දැනටමත් හෘද රෝග වැලඳී ඇති නම්, හොඳම තෝරා පාරිභෝගික ප්රතිචාර, හද ගැස්ම රිද්මය තීරණය කාර්යය සපයන මැණික් කටුව, ස්වයංක්රීය රුධිර පීඩනය ගර්භනී අනුව වනු ඇත.

රුධිර පීඩන නියාමක වර්ග

රුධිර පීඩන නියාමක වර්ග කිහිපයක් ඇත. මිනුම් ක්රමය මගින් මැණික් කටුව හා උරහිස් නොමඟයවන සුලු ස්රාවය කරයි. මැණික් කටුව ස්වයංක්රීය රුධිර පීඩනය නිරීක්ෂකයින් බරපතල හෘද රෝග නැති 40 යටතේ ජනතාව වෙත අයදුම් කිරීමට යහපත් වේ. වඩා හොඳ tonometer වන තීරණය කිරීම සඳහා - මැණික් කටුව හෝ උරහිස් මත - රෝගියාගේ වයස අවුරුදු තක්සේරු කළ යුතුය.

ඔවුන් ද මනින මිනුම් උපකරණ පදනම මත වර්ගීකරණය කරයි. යාන්ත්රික, අර්ධ-ස්වයංක්රීය හා ස්වයංක්රීය උපකරණ ඇත. පළමු සුදුසු පුද්ගලයා (මැණික් කටුව හෝ උරහිස්) වන වර්ගය තීරණය, ඔබ තෝරා ගත යුතුය, ස්වයංක්රිය කිනම් ආකාරයේ තේරුම් ගත හැක. අර්ධ අවස්ථා අත්පොත පොම්ප ගුවන් සහ ස්වයංක්රීය දත්ත රැස් අවශ්ය වේ. මෙම ප්රතිපත්තිය උරහිස් tonometers භාවිතා වේ. රුධිර පීඩනය ඇති අතේ මැණික් කටුව පූර්ණ ස්වයංක්රීය දත්ත රැස් උපාංගය මත භාවිත කළා.

මැණික් කටුව මත tonometer තෝරා

උපකරණ විවිධ අර්ථ අමතරව, මැණික් කටුව මත tonometer ලාක්ෂණික වන සමහර පරාමිතීන් ඇගයීමට ලක් කළ යුතුය. දේ හොඳ විශේෂඥ සමාලෝචන තෝරා ඉටු කිරීමට අවශ පරාමිතීන් ලැයිස්තුවක් ලබා දෙයි. මුලින්ම ඉදිරිපත් උපකරණ සඳහා මිනුම් නිරවද්යතාව වැදගත් වේ. විශාල දෝෂයක් උපාංගය මෙවිට හේතු විය හැක. ඡායාරූප ස්වයංක්රීය tonometer පහත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඔබ ද ආවාට ගියාට වර්ගය අවධානය යොමු කළ යුතුයි. උපාංගය විදුලි ප්රදර්ශනාගාරය හා පරිගණක වෙත සම්බන්ධ වීමට හැකියාව ඇති නම් එය, යහපත් වේ. එහි අතිරේක කාර්යය, ස්මරණය, සහ අනෙකුත් තාක්ෂණික අංශ ලෙස වැදගත්.

කිරීම සඳහා වැඩිහිටි රුධිර පීඩනය නිරීක්ෂකයින්

මැණික් කටුව මත Tonometer, විවිධ ආරංචි මාර්ග ප්රවීණයන් ලබා දී ඇති වන විචාර, එක් එක් වයස් පැරණි කණ්ඩායම සඳහා අරමුණ බෙදීම.

ස්වයංක්රීය උපාංග ලබා ගැනීමට වැඩිහිටි රෝගීන් උපදෙස් දෙනු ලැබේ. මැණික් කටුව මත පමණක් බුද්ධිමත් තර්ක ක්රමය සහිත පීඩනය උපකරණ මගින් ගණනය කළ හැක. එය පවා දුප්පත්, අවිධිමත් ස්පන්දන නිවැරදි කියවීම දෙන්න පුළුවන් බව විශේෂ ගණනය සූත්රය භාවිතා කරයි.

පැරණි ජනතාව මිනුම් ස්වයංක්රීය රුධිර පීඩනය නිරීක්ෂකයින් මැණික් කටුව මත, ටී ආවාට උද්ධමනය කුඩා උත්සාහයන් පවා කිරීම. පීඩන සැඩපහරින් ඇති විය හැක තෝරා ගත යුතු.. ඔවුන් ත්රිත්ව මිනුම් දර්ශක ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙම ලක්ෂණය අතේ මැණික් කටුව මත බොහෝ ස්වයංක්රීය tonometer අඩංගු වේ. විචාර විශේෂඥ වයස අවුරුදු ජනතාව සඳහා අත්යවශ්ය වන ලෙස එය කියන්න.

තරුණ අය සඳහා රුධිර පීඩනය නිරීක්ෂකයින්

මැණික් කටුව ගන්නා ස්වයංක්රීය මිනුම්, බොහෝ විට තරුණ අයට රුධිර පීඩනය තීරණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

මැණික් කටුව (දින ඉදිරිපත් ඡායාරූප) මත ස්වයංක්රීය tonometers රුධිර පීඩනය මැනීම කාර්ය සාධනය සහ වෛද්ය නිර්දේශ මත මිලදී ගත යුතුය. උපකරනය භාවිතය අරමුණ තරුණ සෞඛ්ය සම්පන්න පුද්ගලයෙකු තුළ හෘද පද්ධතියේ රෝග වැලැක්වීමේ පාලනය වේ නම්, උපකරණය ද වඩාත් පහසු එකක් නියෝජනය කරනු ඇත.

මැනිය හැකි බව වර්ග තිබේ දරුවන් රුධිර පීඩනය. ආවාට ගියාට කුඩා වට ඇත. එවැනි මාන මාතෘ දෑනූණ (දෑනූණ) සිදුවී මුල් අදියර මගින් විනාශ කළ හැකිය.

තරුණ අය නොව හෘද කිසිදු රෝග තිබේ නම්, අතිරේක කාර්යයන් පැවතීම ය.

මිලට ගැනීම ඉඟි

මිළට ගන්නා විට රුධිර පීඩනය මොනිටරය වගකීමක් නිසි ක්රියාත්මක කිරීමට අවධානය යොමු කළ යුතුය. මැණික් කටුව මත tonometer තෝරා ගැනීමට වඩා හොඳ දේ තේරුම් ගැනීමට නම්, ඔබ නිෂ්පාදකයා විසින් සපයනු ලබන සේවාව, අවධානය යොමු කළ යුතුයි. නිෂ්පාදක උපාංගය සංරචක අලුත්වැඩියා ෙහෝ පතිස්ථාපනය කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙන එම උපකරණ ආකෘතිය මත රැඳී වඩා හොඳ ය. ඔබ නව ආවාට හෝ tonometer වෙනත් අංගයක් අවශ්ය නම්, වගකීම් කාලය තුළ වගකිව යුතු නිෂ්පාදක නිස්කාරණ ප්රශ්නය විසඳීම සඳහා උදව් කළ යුතුයි. එය පමණක් වෛද්ය උපකරණ සාක්ෂාත් බලපත්රයක් ඇති බව විශේෂඥ සංකීර්ණ තුළ, මැණික් කටු මත ස්වයංක්රීය tonometers මිලදී ගත යුතු බව ද සඳහන් කළ යුතු ය. වඩා හොඳ වන්නේ ඇයි? පාරිභෝගික විචාර පහත බලන්න. Implementer ජංගම පරිගණක ගැන නිවැරදිව ඉටුකරනු හොඳම එක සපයා ඇති වගකීම් කාඩ් , මිළදී ගන්නා හා නිෂ්පාදකයා වන වගකීම් කියාත්මක කිරීම සඳහා පහසුකම්.

වගකීම් කාඩ් පත tonometer විකිණීම අනුක්රමික අංකය හා ආදර්ශ සහ දිනය විය යුතුය. විකුණන්නා සහ විකුණුම්කරුවන්ගේ අත්සන් කිරීමට හැකි විය යුතුය. එය වගකීමක් චෙක්පත අනුයුක්ත කිරීමට යහපත් වේ. සේවා මධ්යස්ථානය ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය ද ලේඛනයේ දක්වා කළ යුතුය.

නිෂ්පාදකයන් පාරිභෝගික විචාර

ස්වයංක්රීය මැණික් කටුව රුධිර පීඩනය නිරීක්ෂකයින් පීඩනය සම්මත මිණුම් පවතින මාදිලි අතර ඉතා ජනප්රිය විය නිෂ්පාදකයන් සිට කැපී.

මැණික් කටුව මත දේ tonometer වඩා හොඳ පිළිතුරක් පරිශීලක ප්රතිපෝෂණ. ඔවුන් Omron ගේ උපකරණ කතා හොඳම තත්වයේ එකක්. විශේෂයෙන් ධනාත්මක ප්රතිචාර ගොඩක් ආදර්ශ M6 ලැබීය. අත ගමන් කරන විට පවා උපකරණ සපයන ප්රතිඵල ස්ථාවරත්වය විසින් සලකුනු කලේය.

මතක නිර්ණායකය මත හොඳින් Microlife බීපී, ZAST1-1, Nissei DS-1862 වැඩ කළා. ඔවුන්ගේ මතකය කුට්ටි බෙදී සහ යහපත් හැකියාව ඇති වේ. මෙම කාලය පුරා පීඩනය කියවීම් අධීක්ෂණය කිරීම එය කළ හැකි වේ.

සංකීර්ණ විකල්ප සම්බන්ධයෙන් ගත් කළ, පාරිභෝගිකයන් උපාංගය Nissei DS-1862 හඳුනාගෙන ඇත. විශාල මතක ධාරිතාව, පහසු ස්ථාපනය සහ දැරිය හැකි මිලකට මැණික් කටුව මත මෙම ස්වයංක්රීය tonometers චරිත ලක්ෂණ. ද හඳුනාගෙන පාරිෙභෝගික අදහස් සමීක්ෂණය, සේවා කොන්දේසි හොඳම නිෂ්පාදක දේ. මෙහි එවැනි Nissei, Omron ලෙස වෙළඳුන් සඳහන් කරන ලදී. එහෙත් Microlife සේවා මධ්යස්ථානය අමතන්න කිරීමට තරම් දුෂ්කර ය. හොඳ උපකරණ රුධිර පීඩනය නිරීක්ෂකයින් පැවැත්වීමට පසුම්බිය අලෙවි කරන වෙළඳ නාමය Omron, Microlife, සලකුනු කලේය.

විශේෂඥ උපදෙස්

හොඳම පීඩන මානය තෝරා සඳහා ඉහත සඳහන් සියලුම නිර්දේශයන් අමතරව, විශේෂඥයන් උපාංගය බලය වර්ගය වැනි සාධක පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමට උපදෙස්. ස්වයංක්රීයකරණය එන්ජිම විදුලි මත ධාවනය සමන්විත වේ. එය ආවාට ගියාට tonometer දී වායු පීඩනය නිර්මාණය කරයි. මෙහෙයුම දී, ක්ෂුද්ර මෝටර් ශක්ති ගොඩක් පරිභෝජනය. ඒ නිසා, තාක්ෂණය විශේෂඥයන්, ප්රධාන ආහාර හා සම්බන්ධ වීමට හැකි බව එම උපකරණ ලබා උපදෙස්.

එය පමණක් බැටරි විසින් ධාවනය වේ නම්, එය බැටරි මිලදී ගැනීම සඳහා ලබා දීමට අවශ්ය වේ. නිෂ්පාදක ලබාදීමේ ලබාදී ඇති බැටරි, දිගු පවතිනු ඇත නැත. ඒ නිසා, අවශ්ය බලය සමග උසස් තත්ත්වයේ බැටරි දක්වා ඇති උපකරණ හොඳ මෙහෙයුම් සහතික කරනු ඇත. රෝහලෙන් පිටව බැටරි වැරදි පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ඇති විය.

තාක්ෂණ භාවිතා

මැණික් කටුව මත දේ tonometer තීරණය වඩා හොඳ වන විට, එහි තාක්ෂණික මනා භාවිතය හුරු පුරුදු විය යුතුය. සිගරට් හා ටොනික්ද හදති සිට - මිනුම් පෙර පැයක් පැය 2 සඳහා ආහාර වේලක් බැහැර කළ යුතුය. උපාංගය වම් අත මත සවි කර ඇත. පද්ධතිය ආරම්භ තවදුරටත් වෙනස්කම්. ගුවන් සෙමින් බැස යුතුය. මේ පිළිබඳව නිවැරදි බව වෙනස්කම් රඳා පවතී.

ආවාට ගියාට අත උඩ සවි කර තිබේ නම්, එම නිවාස මැණික් කටුව මත පිහිටා ඇත. අත තත්ත්වය උපාංගය හෘද මට්ටමක පවතින බව එම විය යුතුය. එම නිසා, මිනුම් පටිපාටිය බොරු කිරීමට යහපත් වේ. ඔබ පහත අත පළමුෙවන් නම්, විශාල දෝෂයක් සිදුවනු ඇත. 8 මි.මී. Hg ප්රමාණයක් - සෑම 10 සෙ.මී. අපගමනය සඳහා. කලා.

arrhythmia

වැරදි නිසා හෘද ස්පන්දනය ක arrhythmia විය හැකි නිසා. ඒ නිසා එය කරන ගිණුම හෘද ස්පන්දන වේගය අස්ථාවරත්වය බවට ගත වන බව වැඩසටහනක් ඇති උපකරණයක් මිල දී ගැනීම සඳහා වඩා හොඳ වේ. එය arrhythmia ඉදිරියේ පෙනී, මෙම සමීක්ෂණ ප්රතිඵල නිවැරදි කරනු ඇත. රුධිර පීඩනය මොනිටරය යන මහත්වරුන්ද සහභාගී දක්ෂ ලඝු ගණකය ගණනය කිරීම් විය යුතුය. විට arrhythmia, ද දුර්වල නාඩි, එම වැඩසටහන ත්රිමාණ තර්ක කිරීම මගින් රුධිර පීඩනය, මිනුම් පිළිබඳ නිවැරදි අගය ගණනය කළ හැකිය. ස්වයංක්රීය උපාංග යුත් මිලදී ගන්නා විට මෙම සලකා බැලිය යුතුය.

පාරිභෝගික විචාර හා විශේෂඥයන් නිර්දේශ කියවීමෙන් පසු, අතේ මැණික් කටුව මත වඩා හොඳ tonometer වන ප්රශ්නය, ඉතා සරලව විසඳා ගත හැක. සියලු ලබා ගත හැකි සාධක හා භාවිතා කරන්නන් අදහස් තක්සේරු පසු, ඔබ වඩාත් කාර්යක්ෂම හා උසස් තත්ත්වයේ මිනුම් උපාංගයක් මිලදී ගත හැකියි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.