හාදයන්මෙවලම් හා උපකරණ

බලශක්ති කළමනාකරණ පහන්: පිරිවිතර. බලශක්ති ඉතිරි ප්රතිදීප්ත පහන්: මිල ගණන්, ඡායාරූප, විචාර

අද, බොහෝ නිවාස හිමියන් තම නිවාස බල ශක්ති ඉතිරි පහන් දල්වා සඳහා භාවිතා කිරීමට කැමැත්තක් දක්වයි. අද සමහර විට වඩාත් ඵලදායී ආලෝක උපකරණ ලෙස සලකා බැලිය හැකි මෙවැනි නවීන උපකරණ තාක්ෂණික ලක්ෂණ. වත්මන් ආකෘති ප්රතිදීප්ත පහන් ස්වභාවික ආලෝකය ලබා, ඔවුන් විශ්වාස හා දීර්ඝ කාලයක් පවතින්නේ.

විවිධ ප්රතිදීප්ත උපකරණ වාසි මොනවාද?

අපි සාමාන්ය තාප දීප්ත විදුලි බල්බ සමග බලශක්ති ඉතිරි පහන් සංසන්දනය නම්, වාසි ගණනාවක් හඳුනාගැනීමට හැකිය:

 • ඉතා ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව (15-20%).
 • ආලෝකය නිෂ්පාදනය ඉහළ මට්ටමක. එවැනි පහන බලශක්ති ඉතිරියක් (W) ලෙස බල උපකරණ කුඩා විය හැකි අතර, එම අවස්ථාවේ දී නිකුත් කරන ආලෝකය, විපරිණාමී ප්රවාහයක - ප්රමාණවත් දැඩි. එය මෙම අංගය ස්තුති, එවැනි උපකරණ සහ බලශක්ති ආරක්ෂක ඇමතුමක් වේ. බලශක්ති ඉතුරුම් එවැනි පහන භාවිතා කරන විට 85% ක් දක්වා වර්ධනය විය හැකියි.
 • දීර්ඝ සේවා ජීවිතය. මෙම ප්රතිදීප්ත පහන් සාමාන්ය ප්රමාණයට වඩා වැඩි 6-10 වතාවක් තවදුරටත් හැකි අධ්යනය කරන්න.
 • උසස් තත්ත්වයේ වර්ණ ප්රතිනිර්මාණය.
 • ඉහළ සහ අඩු වෝල්ටීයතා ඇති සංවේදීකම අඩු කර ඇත. පහනක් ගෙනෙන්නේ රටේ, උදාහරණයක් ලෙස, එල්ලා කළ හැක. අඩු වෝල්ටීයතා එහි දීප්තිමත් දීප්තිය නොවෙනස්ව.
 • අඩු නිෂ්පාදන පිරිවැය.
 • අඩු උෂ්ණත්වය මතුපිට.

බලශක්ති ඉතිරි උපකරණ අවාසි

ඇත්ත වශයෙන්ම, බල ශක්ති ඉතිරි ප්රතිදීප්ත පහන් අවාසි පැත්තක්ද ඇත. මෙම පහත සඳහන් වේ:

 • පරිසරය මත එක්තරා යැපීම. එවැනි අවස්ථාවක දී, කාමරයේ උෂ්ණත්වය ඉතා අඩු වේ නම්, පහන අවුලුවනු නොහැක.
 • මෙහෙයුම් වසර කිහිපයකට පසුව, මෙම උපකරණ සැලකිය යුතු විෂය ධාරාව විසින් ලබා දී ආලෝකයේ තීව්රතාව අඩු කර ඇත.
 • ඇතුළත flasks හානිකර ද්රව්ය අඩංගු වේ.
 • ඔබේ ඇස් පෙනීම හානි හැකි බව සමහර විට උපකරණ ප්රතිදීප්ත කාන්තිය විහිදුවන.
 • සංකීර්ණ දියත්. එවැනි ලාම්පු සටහන සක්රිය කිරීමට අපේක්ෂිත අගය කිරීමට වෝල්ටීයතා නැංවීමට වගකිවයුතු අංග ඇතුළත් වේ.
 • ඒ වෙනුවට ඉහළ පිරිවැය.

පහන බලය

එවන් බලශක්ති ඉතිරි පහන් ලෙස උපකරණ මිලදී ගැනීමේදී අවධානය මූලික වශයෙන් යොමු කළ යුත්තේ ඇයි? බලය - ඔවුන්ගේ කාර්යක්ෂමතාව තීරණය කරන ප්රධාන දර්ශකයක්. එය වොට් මනිනු, සහ විශේෂිත ආකෘතිය පරිභෝජනය කොපමණ විදුලි පෙන්නුම් කර ඇත. බල්බ ඉතිරි 5 වොට් වොට් 150 ක තාප දීප්ත පහන් ලෙස දළ වශයෙන් එකම බබළන්නෝ ය.

දීප්තිමත් කාර්යක්ෂමතාව

ආලෝකය නිෂ්පාදනය - වන ඔබ වැනි බලශක්ති ඉතිරි පහන් ලෙස උපකරණ මිලදී ගැනීමේදී අවධානය යොමු කළ යුතුයි තවත් පරාමිතිය. බලය එක් වොට් පානය අතර මේ සැලැස්ම තුළ පිරිවිතර ආලෝකයට කොපමණ විදුලි පහන් බවයි. lm / W (වොට් අනුව lumen) දී ආලෝකය නිෂ්පාදනය මනිනු. අපි ප්රභවය පරම මෙම සංඛ්යා ආලෝකය පරිභෝජනය සියලු විදුලි එය 638 lm / ඩබ් වනු ඇත පරිවර්තනය බව උපකල්පනය නම්, සංසන්දනය කිරීම සඳහා, සාමාන්ය තාපදීප්ත ලාම්පුවක් 10-15 lm / ඩබ් ක දීප්තිමත් නැතිකර දමන අනුපාතය බලශක්ති ඉතිරියක් - 100 lm / ඩබ්

වර්ණ උෂ්ණත්වය

ඊළඟ දර්ශකය, ආදී වශයෙන් උපකරණ මිලදී ගැනීමේදී අවධානය යොමු වටිනා වන ප්රතිදීප්ත පහන් බලශක්ති ඉතිරියක් - මෙම වර්ණ උෂ්ණත්වය. එය කෙල්වින් වලින් මනිනු ලැබේ. මෙම දර්ශකය අනුව, බලශක්ති ඉතිරි පහන් පන්ති තුනක් පමණි:

 • 3000 කේ දක්වා - සුදු උණුසුම් උෂ්ණත්වය
 • 3000-5000 කේ - උදාසීන සුදු
 • 5000 කට වඩා වැඩි කේ - මහ දවල් සුදු

පළමු විකල්ප දෙකක් සාමාන්යයෙන් පරිශ්රයේ තෝරා ගනු ලැබේ. සීතල ලබා පහන් දවසේ ආලෝකය, කාර්යාල, කඩ සාප්පු, කර්මාන්ත ශාලා, ආදිය එල්ලන්න

ප්රතිදීප්ත විදුලි පහන් සමාලෝචන

ඇත්ත වශයෙන්ම, එය යුරෝපානු නිෂ්පාදකයින් පාරිභෝගිකයන් බලශක්ති කාර්යක්ෂම විදුලි පහන් ගැන කතා කරන්න හොඳම වේ. හොඳ සමර්ථභාවය, උදාහරණයක් ලෙස, උපකරණ වැනි ප්රසිද්ධ ඇල්බේනියාව, යුගයේ ෆිලිප්ස්, ඔස්රම් ලෙස වෙළෙඳ නාම භුක්ති. එය හොඳින් වැඩ කළා සෑහේ හා දේශීය සමාගම් නිෂ්පාදන. විශේෂයෙන් "අභ්යවකාශ" සමාගම වැනි රුසියානු පාරිභෝගික බල්බ.

මෙම ආලෝක උපකරණ හොඳ විචාර එහි නැත. කෙසේ වෙතත්, නිෂ්පාදනය, විශේෂයෙන් ප්රසිද්ධ නිෂ්පාදකයන් හෝ ව්යාජ නෝට්ටු නොවේ සමග ඔවුන් ප්රධාන වශයෙන් සම්බන්ධ කර ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, එවැනි උපකරණ කාර්ය සාධනය යන වියදම් නොහැක්කකි වනු ඇත හමුවීමට. මේ අතර ව්යාජ ලේඛනයක් හැකි ය තීරණය කරන්න. : බව මෙම අවස්ථාවට බලශක්ති කළමනාකරණ පහන් මිලදී එපා

 • ඇසුරුම් රැලි වැටී, හෝ එය මූලික ලක්ෂණ විස්තරයක් ඇතුළත් නොවේ නම්. ආලෝකය නිෂ්පාදනය හා වර්ණ උෂ්ණත්වය බලය මට්ටමේ - එවැනි බලශක්ති ඉතිරි පහන් ලෙස උපකරණ නිෂ්පාදකයා විසින් නිශ්චිතව දක්වා කළ යුතු බව ප්රධාන පරාමිතීන්.
 • පැකේජය මත අධික පරාමිතීන් බවයි.

බලශක්ති ඉතුරුම් රසදිය වාෂ්ප පහන්

සෞඛ්ය ආරක්ෂක - බලශක්ති කළමනාකරණ පහන් මහල් නිවාස දැල්වූ සඳහා භාවිතා කිරීමට තීරණය කර ඇති අය තවත් ආයතනයකි. වැදගත්, අග තාක්ෂණික ලක්ෂණ ඇත්තෙන්ම,. නමුත් කිසිදු අඩු වැදගත් සහ අප දන්නා පරිදි, ශක්තිමත් වස වන, රසදිය වාෂ්ප, ආශ්වාස කිසිදු අවදානමක්. , එය බලශක්ති ඉතිරි පහන් සහභාගි වී ඇති බව දැන, සමහර විට සියලු. එවැනි උපාංගයේ බල්බ දී ෙෆොස්ෆර් වන luminescence රසදිය වාෂ්ප මගින් වත්මන් ගලා සෘජු ප්රතිඵලයක් ලෙස සිදුවේ. ඒ නිසා ප්රතිදීප්ත පැරනි පන්නයේ උපකරණ සෞඛ්ය සඳහා ඉතා භයානක ලෙස සැලකේ. එහෙත් අද, නිෂ්පාදකයන් වැනි පහන්, නූතන, විශේෂයෙන් දියුණු තාක්ෂණය සමඟ කර ඇත. මෙම ඔවුන්ට ඉතා ආරක්ෂාකාරී වේ. එපමනක් නොව, ඉතා බොහෝ විට එවැනි බල්බ කුලාව වීදුරු, ප්ලාස්ටික් නැත. ඒ නිසා, හදිසි අනතුරු, ඔවුන්ට බිඳ අපහසු වේ.

බලශක්ති කළමනාකරණ පහන් වන අත්තිවාරම

තොප්පිය බලශක්ති ඉතිරි පහන් විවිධ හැඩයෙන් හා ප්රමාණයෙන් හැක. බොහෝ සවි කිරීම් තාප දීප්ත විදුලි බල්බ සඳහා නිර්මාණය සම්මත විෂ්කම්භය සොකට් ඇත. මේවා පොදුවේ නේවාසික මහල් නිවාස සහ නිවාස තුළ භාවිතා වේ.

මේ අනුව, ඕනෑම පහළ ගෝලාකාර හෝ chandelier සුදුසු E27 පහන බලශක්ති ඉතිරියක්. සමහර විට නේවාසික ප්රදේශ හා සොකට් E14 කුඩා විෂ්කම්භය කුඩා පහන් භාවිතා. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන් තෝරා ගත යුතු අතර අදාළ පහන. මෙම ලක්ෂණය සෑම විටම උපාංගය වෙත පැකේජය මත ඇඟවුම් කරයි.

මෙහෙයුම් මූලධර්මය

බල්බ් ඇතුළත බිත්තියේ coated ෙෆොස්ෆර් ආලෝකවත් පාරජම්බුල විකිරණ බලපෑම යටතේ ආරම්භ වේ. අග විරුද්ධ පැතිවලින් මත පිහිටා ඉලෙක්ට්රෝඩ දෙකක් අතර ගෑස් බැහැර කිරීමේ ප්රතිඵල වේ. ඔවුන් එක් එක් ආලේප කරයි ඉහළ වෝල්ටීයතා. විසර්ජන අනුව මර්කරි වාෂ්ප තුළ හට ගනී. හා ප්රමාණවත් ධාරිතාව කිරීම සඳහා, වෝල්ටීයතා ඉතා ශක්තිමත් විය යුතුය. දේශීය ජාල සිට එය 220 ඉක්මවා නැත, පහන නිර්මාණය එහි වර්ධනය සඳහා විශේෂ පරිවර්තකය ඇතුළත් වේ. ඔබට එම උපකරණය සෘජුවම ජාලය සමඟ සම්බන්ධ වීම සඳහා උත්සාහ කරන්නේ නම්, එය හුදෙක් දිලිසේ. එය පහත වැටිලා ඇතුළත පහන ප්රතිරෝධය හැරෙමින් පසු. ඒ නිසා, හානි සිට සංරචක වැළැක්වීම සඳහා, එය අවශ්ය වත්මන් සීමා කිරීමයි. එය එක් එක් පහනක් විශේෂ යෝජනා ක්රම සැලසුම් මේ කාර්යයක් ඉටු කරනවා.

හරියට නියොන් සමඟ පිරවුම් ද්රව්යයක් ආරම්භක පරිපථ

, බලශක්ති කළමනාකරණ පහන් ප්රායෝගික ආලෝකය අත්පත් පිළිබඳ වැඩි දැන ගැනීමට වටිනා කුමක්ද? ඇති උපකරණ තාක්ෂණික ලක්ෂණ එය භාවිතා කරන පිරවුම් ද්රව්යයක් පරිපථ යන්න මත ඇතුළු රඳා පවතී. පැරණි පන්නයේ ලාම්පු සහ නියොන් ආරම්භක සමග සමහර නවීන පරිපථ භාවිතා.

මෙම උණුසුම් මූලද්රව්යයක මෙහෙයුම මත පදනම් වේ bimetallic බිම් ජාලය හා ඒ අනුව පරිපථයට සම්බන්ධ කළ පසු. පසුගිය දඟර සහ ධාරිත්රක අපේක්ෂිත මූලික ස්පන්දන දෙන්න, සහ හැරෙමින් පසු පහන හරහා ධාරාව සීමා කරන, ඇතුළත් වේ. මේ සරල හා ප්රමාණවත් තරම් විශ්වසනීය සටහන වේ බලශක්ති ඉතුරුම් පහන (පිරවුම් ද්රව්යයක්). කෙසේ වෙතත්, එහි ඇය හා සමහර අවාසි. උදාහරණයක් ලෙස, එවැනි:

 • නිසා දඟර සඳහා පරිපථ ඉදිරියේ බලය විශාල ප්රමාණයක් අවශ්ය වේ.
 • කාලය පුරා, දඟර Buzz කිරීමට ආරම්භ කළ හැක.
 • පිරවුම් ද්රව්යයක් සමග පහන් බොහෝ විට ගනයට ඇතුලත්. ප්රතිඵලය ගමන් විෂයන් සාමණේර පිළිබඳ ඇති වන හැගීම දෘෂ්ටි මායාවක් වේ.
 • තරම් විශාල ප්රමාණය සහ බර.
 • මෙම පරිසර උෂ්ණත්වය මත රඳා. සීතල කාමරය තුළ, මෙම පහන් පෙම්වතා ද නොවිය පත්තු හෝ සියලු පත්තු නොවේ.

නවීන පිරවුම් ද්රව්යයක්

නවීන බලශක්ති ඉතිරි පහන බැලස්ට් ක්ෂණිකව සහ කිසිදු උෂ්ණත්වය ඔවුන් ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසමින්, ඉතා සංකීර්ණ පරිපථ තිබේ. ද චලනය වීම වලක්වන බව යොදන වෝල්ටීයතාවය සංඛ්යාත වර්ධනය කිරීම සඳහා මෙම අමතරව ඉඩ දෙයි. දීප්තිය ක්රමික වර්ධනයක් සමඟ - සමහර යෝජනා ක්රම කිහිපයක්, වහාම පහන ඇතුළත් වේ. බලශක්ති ඉතුරුම් පහන මූලික යෝජනා ක්රමය වෙනුවට සංකීර්ණ වන අතර, වෙනත් දේ අතර එවැනි ආදිය අතර ට්රාන්සිස්ටරය, ඉහළ සංඛ්යාත මැදිහත් පෙරහන සිට ජනකය ඒකකය ට්රාන්ස්ෆෝමර්, ලෙස අංග ඇතුළත් වේ

බලශක්ති ඉතිරි බල්බ වියදම

ඇත්ත වශයෙන්ම, එවැනි නූතන ආලෝකය උපකරණ වඩාත් මිල අධික සාමාන්ය ප්රමාණයට වඩා වැඩි වේ. කෙසේ වෙතත්, උසස් තත්ත්වයේ බලශක්ති ඉතිරි පහන් (රූබල් 150-250 පරාසයක වෙනස් කල අතර, එහි මිල) ඉක්මනින් තමන් සඳහා ගෙවනවා. තම මුදල් විදුලි ඉතිරි කර, ඔබ මාස 2.5 පමණ ආපසු යාමට හැකි වනු ඇත. මීට අමතරව, ආසන්න වශයෙන් 5.5 වසර, එවැනි පහනක් ම සහ තවත් දේ සඳහා පරිමාන බල්බ වෙනස් මත ඉතිරි කර ගනී.

කොහොමද මිලදී ගැනීමට?

නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක තීරණය කිරීම සඳහා, උපාංගය ඇතුළත් කිරීමට විකිණුම්කරු අහන්න කිරීමට වග බලා ගන්න. ඔවුන්ගේ කීර්ති නාමය අගය කරන ඕනෑම විශේෂඥ සිල්ලර දී, පරීක්ෂණ සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති පහන ඇති බවට වග බලා ගන්න. පහන පරීක්ෂා කරන විට පහත සඳහන් සාධක අවධානය යොමු කිරීම:

 • වයනය වේගය. ප්රකාශිත පහන දීප්තිය විනාඩියක් වඩා කිසිදු ළඟා වූ සාමාන්ය කාලය. වහාම මාරු පසු නවීන තාක්ෂණය ආලෝකය විසින් කරන ලද.
 • ආලෝකය බලශක්ති ඉතිරි පහන් ඇසට ප්රසන්න විය යුතුය. නේවාසික ප්රදේශයේ භාවිතය සඳහා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය උපාංගය, අට, (වඩා - 10 පහන උපරිම අගය) අඩු විය යුතු නැහැ.

එමෙන්ම, සැබැවින්ම, එය අවශ්ය නොවේ, උපකරණ එතරම් ප්රකට නිෂ්පාදකයන් මිල දී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ. හොඳ නමක් සමග විශාල සමාගම් සාමාන්යයෙන් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සඳහා වන සහතිකයක් ඉදිරිපත්, සහ දීර්ඝ කාලීන වශයෙන් බව. මීට අමතරව, මෙම බල්බ හා පිටපත් උපකරණ නිෂ්පාදකයන් දැන යෝජනා ක්රමය වුවද, ඉතා ඉහළ ප්රමිතියේ අමුද්රව්ය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත. පරිපථ විශ්වසනීයත්වය වැඩි ඇතැම් අංග මෙසේ කෙනකු විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, එය බොහෝ විට ද එතරම් ප්රකට නිෂ්පාදකයන් අඩු උෂ්ණත්වය සීමාව පහන් ධාරිත්රක භාවිතා වේ. මෙය lampshades ඔවුන් භාවිතා කිරීමට නොහැකි වේ. යන කරුණ ඔවුන් ඉක්මනින් අසාර්ථක වීමට හේතු, සහිත ඉඩ තුල එවැනි සොකට් බල්බ යුත්තක් බව ය. මෙම බලශක්ති ඉතිරි පහන E27 වැනි උපකරණයක්, හා කුඩා E14 සමග උපකරණ දෙකම අදාළ වේ.

මේ අනුව, ප්රථම ස්ථානය ප්රතිදීප්ත බල්බ තේරීම ඇසුරුම් මත දැක්වෙන තාක්ෂණික පිරිවිතර සමග දැන හඳුනා ගැනීමට මෙන්ම, එහි කාර්ය සාධනය පෙන්නුම් කිරීමට විකිණුම්කරු අහන්න වේ. එමෙන්ම, සැබැවින්ම, බේරා ගැනීමට තරම් වටිනා නොවේ. පසු, ඔබ දන්නා පරිදි, කෑදර දෙවරක් ගෙවනවා.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.