පුවත් සහ සමාජයප්රතිපත්ති

පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය - මේ මොකක්ද?

අද, බොහෝ රටවල රාජ්ය ක්රමයක් ලෙස ප්රජාතන්ත්රවාදය කිරීමට තීරණය කළා. ග්රීක භාෂාව "ප්රජාතන්ත්රවාදය" යන වචනය ලෙස පරිවර්ථනය කර ඇත "ජනතාව බලය", සාමූහික දේශපාලන තීරණ ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ ජීවිත ක්රියාත්මක, ඉන් අදහස් වන්නේ. නායකයා - මෙම ඒකාධිපතිත්වය සහ ඒකාධිපති පාලනය සිට, විට එක් පුද්ගලයෙකු අත මහජන කටයුතු කළමනාකරණය එය විනිශ්චයක්. මෙම ලිපිය ඔබ පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය පවතින දේ ගැන ඉගෙන ගනු ඇත.

ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රමයක්

රජයේ මෙම ආකෘති පත්රය වන්නේ පාර්ලිමේන්තු සලකා කිරීම සඳහා, අවධානය ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රමය සමස්තයක් ලෙස, ඒ මොකක්ද යොමු කළ යුතුය. සෘජු හා නියෝජිත: ප්රජාතන්ත්රවාදය ම වර්ග දෙකකට බෙදේ. සෘජු ප්රජාතන්ත්රවාදය අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ මාධ්යයක් - මෙම ක්රියාවන් අරමුණ ආදිය ජනමත විමසුම්, වැඩ වර්ජන, පෙලපාලි, අත්සන් එකතුව, විසින් සෘජුවම සිවිල් අවශ්යතා ප්රකාශනය - .. බලධාරීන්ට බලපෑම් කිරීම සඳහා, ජනතාව සිය ඉල්ලීම් ඉටු සෘජුවම අවශ්ය වේ. මේ අවස්ථාවේ දී, එම රටේ පුරවැසියන් විවිධ අතරමැදියන් උපකාරයක් නොමැතිව, තම තමන්ගේ අවශ්යතා ප්රකාශ කිරීමට.

නියෝජිත ප්රජාතන්ත්රවාදය රාජ්යයේ දේශපාලන ජීවිතය තුල කොටසක් ගනිමින් ස්වාධීනව හා සෘජුවම නමුත් ඔවුන් විසින් තෝරා අතරමැදියන් හරහා නොවන බව පමණක් ඇත්ත සිට වෙනස් වේ. ව්යවස්ථාදායකය පොලී සාමාන්ය ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා වගකිව යුතු රවුමට, තේරී පත් විය. පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය - මෙම දේශපාලන ක්රමය සම්භාව්ය උදාහරණ එක්.

පාර්ලිමේන්තුවාදය කුමක්ද

ව්යවස්ථාදායක සභාවන් රවුමට තමන් තේරී පත් සහ ආණ්ඩුවේ සාමාජිකයන් පත් වන විට අවම වශයෙන් කියන්න කිරීම සඳහා, පාර්ලිමේන්තු ක්රමය, රාජ්ය ආකාරයකි. ඔවුන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරනයේ දී වැඩි ම ඡන්ද සමග පක්ෂයේ සාමාජිකයන් පත් කර ඇත. රජයේ මෙම ආකෘති පත්රය එය ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රමයක් සමග රටවල පමණක් නොව හැකි වන අතර, පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය වේ. එය රාජකීය රටවල පවත්නා කිරීමට හැකි වේ, නමුත් මේ අවස්ථාවේ දී පාලකයා බලතල පුළුල් පරාසයක පවතී. ස්වෛරී සමාගමද බව අපට කිව හැකි නමුත්, ඕනෑම රජයේ වැදගත් තීරණ නොපිලිගන්නේ එහි භූමිකාව අවම හා වෙනුවට සංකේතාත්මක වේ: සම්ප්රදායක් එය ඕනෑම උත්සව සම්බන්ධ වේ. එය පාර්ලිමේන්තු ක්රමය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වන කදිම තත්ත්වය දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය වන බව ද්වි-පක්ෂ ක්රමය ඉදිරියේ බව සඳහන් කළ යුතු ය.

එසේම, මෙම ප්රජාතන්ත්රවාදය වගේ රාමුව තුල පවත්නා හැකි , පාර්ලිමේන්තු ජනරජයේ රාජ්ය නායකයා තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා නියෝජිතයා බලය බව කියයි. පමණක් නොව, හිස කාර්යයන් සෘජුවම ක්රියා රජයේ අධිකාරියේ සභාපති විය හැක.

පාර්ලිමේන්තුවාදය: ක්රියාත්මක යාන්ත්රණ

දේශපාලන ක්රමය මේ ආකාරයේ ක්රියාත්මක වන විසින් යාන්ත්රණයක් පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය පලාත්වල ඡන්ද පවත්වන්නේ වේ. එක්සත් ජනපද කොන්ග්රසය තුල උදාහරණයක් ලෙස දැක්විය හැක. සඳහා බලධාරීන් නියෝජිතයා, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කටයුතු කිරීමට - කොන්ග්රස් - ඡන්ද හිමි නාම ආසන්න වශයෙන් සමාන සංඛ්යාවක් අවශ්යතා නියෝජනය ඡන්දය දීමට සුදුසුකම් පුරවැසියන් සංඛ්යාව දිස්ත්රික්ක හතේ සෑම දශකය redistricting සංශෝධනය කර ඇත.

අපේක්ෂකයන් විවිධ සමාජ කණ්ඩායම් ද සහාය ඇතිව, සමාජයේ දේශපාලන මනෝභාවයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා මේ මහා ප්රයත්නය පැවත්වීමට පෙර ප්රධාන පක්ෂ ඉදිරිපත් කර ඇත. ඔවුන්, පොදු සිද්ධීන් සංවිධානය ව්යාපාරය ද්රව්ය, බෙදා හැරීමට සහ සිවිල් සමාජයේ අත්යවශ්ය අංගයක් වී.

පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ සම්මත රවුමට ඡන්දය ප්රතිඵලයක් ලෙස ඊනියා "භාග" සාදයි. දේශපාලන සංවිධාන එක් වැඩිම ඡන්ද සංඛ්යාවක් සමග, රවුමට විශාලතම සංඛ්යාව වැඩි වී තිබෙනවා. අගමැති යන්න හෝ වෙනත් සුදුසු තත්ත්වය මෙන්ම, රජයේ සාමාජිකයන් - එය නිසා පුද්ගලයා පත් මෙම පාලක පක්ෂය වේ. පාලක පක්ෂය රාජ්ය තුල එහි ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින් සිටී, සහ සුලුතරයක් බව එම, පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂයේ ය.

presidentialism කුමක්ද?

ජනාධිපති ප්රජාතන්ත්රවාදය - පාර්ලිමේන්තුවාදය වූ කලි. දේශපාලන පද්ධතිය සාරය රජය හා පාර්ලිමේන්තුව විසින් සිදු සියලුම කටයුතු ජනාධිපති පාලනය යටතේ බව ය. රාජ්ය නායකයා රටේ පුරවැසියන් විසින් තෝරා පත් කර ඇත. බොහෝ තීරණ ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදු පරිදි බලය මෙම වර්ගය, ප්රජාතන්ත්රවාදී අගයන් අදහස තර්ජනය හා ආඥාදායකත්වයට යා හැකි බව ඇතැම් පර්යේෂකයන් විශ්වාස කරන්නේ, හා පාර්ලිමේන්තුව බෙහෙවින් අඩු බලය ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවාදය වාසි

නූතන රාජ්ය රජයේ ක්රමයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය ධනාත්මක අංශ ගණනාවක් ඇත. පළමු වැන්න නම්, එය විවෘතභාවය හා විනිවිදභාවය වේ. එක් එක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී තම පක්ෂය පමණක් නොව, එය තෝරා පත් පුරවැසියන්ට, ඔවුන්ගේ ක්රියා හා වචන සඳහා වගකිව යුතු වේ. එය සදහටම ඔහුට පවරා ඇති තැනක් නොවේ නිසා, ජනතාව වෙතින් පරතරය රවුමට ඉවත් - අනිවාර්ය ප්රසිද්ධ රැස්වීම්, ලිපි, දුරකථන ඇමතුම් සහ අන්තර් ක්රියා කිරීමට වෙනත් ක්රම පිළිගැනීමේ. දෙවනුව, මෙම පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදයේ වර්ගය වන "පාලක" පක්ෂ සමාන අයිතීන් ගම්ය පමණක් නොව, විපක්ෂයේ. හැමෝම ඕනෑම ව්යාපෘති හා යෝජනා හඳුන්වා පිළිබඳ විවාදය තුළ ඔවුන්ගේ අදහස් ප්රකාශ කිරීමට අයිතියක් තිබෙනවා. අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහස සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිය ආරක්ෂා කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය අවාසි

වෙනත් ඕනෑම දේශපාලන ක්රමය මෙන්, පාර්ලිමේන්තු ක්රමය හා පවතින දුර්වලතා ගණනාවක් ඇත. බොහෝ විට, දේශපාලන විද්යාඥයන්, පර්යේෂකයන් පෙන්වා ප්රජාතන්ත්රවාදය මේ වර්ගයේ සංසන්දනය presidentialism සමග සිදු. පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය සම්බන්ධයෙන් එය ලාක්ෂණික අඩුපාඩු හා දුර්වලතා ඇත.

  1. මණ්ඩලය මෙම වර්ගයේ කුඩා ජාතීන් ඉතා වැදගත් වේ. ඡන්ද දායකයින් ඔහුගේ තේරීම තුළ දැඩි විශ්වාසයක් විය, අපේක්ෂකයා ගැන තොරතුරු ශ්රේෂ්ඨතම ප්රමාණය එකතු කිරීමට අවශ්ය බව. පසුව කරන ලද අයදුම්කරුවන්ගේ දැනුම වඩාත් සම්පූර්ණ වනු ඇත - එය කුඩා, ස්ථාවර රටවල් ක්රියාත්මක කිරීමට පහසු වේ.
  2. වගකීම නැවත බෙදාහැරීම. පාර්ලිමේන්තුවට පත් ඡන්ද හිමි නාම, සහ එම, අනෙක් අතට, කැබිනට් පිහිටුවීමට සහ එය වගකීම් ගණනාවක් පැවරීමට. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් වන සහ ආණ්ඩුවේ සාමාජිකයන් ඡන්ද පමණක් නොව සතුටු කිරීමට උත්සාහ එහෙත්, ඔවුන් නම් පක්ෂ වේ. එය ඇතැම් විට දුෂ්කරතා සෙතක් "ක්ෂේත්ර දෙකක් මත ක්රීඩාව" හැරෙනවා.

පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය සමග රාජ්ය

අද ලෝකයේ රජයේ වෙනස් ආකාරයේ විශාල සංඛ්යාවක් විසින්, ප්රජාතන්ත්රවාදී සහ ලිබරල් ආරම්භ වී, ඒකාධිපති පාලන තන්ත්රයන් අවසන් නියෝජනය වේ. එහිදී පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය රටක ඒ සඳහා කදිම උදාහරණයක් - මෙම මහා බ්රිතාන්යය යනු. බ්රිතාන්ය රජයේ ප්රධානියා අගමැති සහ රාජකීය නිවසක් සමාගමද නමුත් රජයේ තීරණ පිළිගන්නේ නැහැ සහ රටේ සංකේතයක් ලෙස කටයුතු කරයි. බ්රිතාන්යයේ පක්ෂ දෙක - කොන්සර්වේටිව් පක්ෂය හා කම්කරු - රජයේ ආයතනයක ගොඩනැගීමේ අයිතිය වෙනුවෙන් සටන් කරනවා.

සෙසු බොහෝ යුරෝපීය රටවල රාජ්ය ක්රමයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය කිරීමට තීරණය කළා. මෙම ඉතාලිය, නෙදර්ලන්තය, ජර්මනිය, හා තවත් බොහෝ අය වේ.

රුසියාවේ පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය

අපි රුසියාව ගැන කතා නම්, එසේ නම්, ඔහුගේ මතය, මේ දක්වා, අපේ රටේ රාජ්ය ආකාරයකි presidentialism ලෙස ඇත. presidentialism සමග පාර්ලිමේන්තුවාදය එකට පවත්නා රාජ්ය මිශ්ර වර්ගය, අග එළඹෙනු - කෙසේ වෙතත්, සමහර පර්යේෂකයන් රුසියානු බව අප විශ්වාස කරනවා. මැතිවරණයෙන් පසු වසරක් ඇතුලත - රුසියාවේ පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය රාජ්ය Duma, පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය අයිතිය ඇති බව පමණක් නොව යම් නිශ්චිත කාලයක් තුළ ඇත්ත පිළිබිඹු කරයි.

ප්රජාතන්ත්රවාදය, මේ වර්ගයේ දේශපාලන විද්යාඥයන් අධ්යයනය කොට ඇත. ද පර්යේෂකයන් මෙම විෂය පිළිබඳ විද්යාත්මක ලිපි හා නිබන්ධන ලියන්න. උදාහරණයක් ලෙස රුසියානු ඉතිහාසඥ පුතුගේ Borisovich Zubov ක, වැඩ "පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය සහ නැගෙනහිර දේශපාලන සම්ප්රදාය." වැඩ නැගෙනහිර රටවල තත්වයන් ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතන අධ්යයනය වේ. ජපානය, තුර්කිය, ලෙබනනය, මැලේසියාව, ඉන්දියාව, ශ්රී ලංකාව හා තායිලන්තය: විශේෂයෙන්ම ඔහු රටවල් හතක් උදාහරණයක් සපයයි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.