නීතියරාජ්ය හා නීතිය

නීතිමය හා යුක්තිය එහි ප්රකාශනය මූලධර්මය

නීත්යානුකූල - එය නීති නීතිමය අවශ්යතා සියලු පක්ෂ විසින් දැඩි හා දැඩි අනුකූලතාවය සපයන ස්ථානය හෝ ක්රියාකාරකම් ක්රමය, වේ. සාමාන්ය ප්රතිපාදන ද ලෙස නීතිය මූලධර්මය නීතියේ පාලනය බව එයින් ගම්ය:

- නීතියේ පාලනය අනෙකුත් නීතිමය අවශ්යතා සම්බන්ධයෙන් ඇත;

- නීති සෑදීමේ ක්රියාවන් මේ කාර්යය සඳහා පමණක් විශේෂ බලතල ගැනීමේ නිදහස තිබෙනවා බව සිරුරු විසින් නිකුත් කළ හැකි ය;

- සමාජය සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් එය නීති යාවත්කාලීන කිරීම සිදු කිරීමට අවශ්ය වන බවත්;

- නීතිය, සියල්ලටත් වඩා, සහතික කළ යුතුයි මානව හා සිවිල් අයිතිවාසිකම්, ජාතික හා ජාත්යන්තර නීතිය සකස් නම් කවෙර්ද;

- අත්තනෝමතික බව සහ නීති විරෝධී ක්රියා වැළැක්වීම සඳහා නීති ක්රියාත්මක කිරීම නිරන්තර අධීක්ෂණය අවශ්ය වේ.

නීතියේ ආධිපත්යය මූලික මූලධර්ම ඇත:

- සමගිය - රට පුරා නීති නිල ඇඳුමක් ක්රියාත්මක වන යෙදුම හා ඔවුන්ගේ අන්තර්ගතය විසින් රාජ්ය වෙනස් වන ක්රියා සම්මත කළ inadmissibility;

- සාර්වත්රික - පැතිරීම සහ සියලු විසින් නීතිය සමඟ අනිවාර්ය අනුකූල, හැර තොරව, බලධාරීන්, පුරවැසියන් හා නිලධාරීන් කවුරුන්ද;

- මෙම නීතිය සම්මත හෝ ප්රතික්ෂේප මෙම සුවිශේෂ නීති නඩුව මෙම විශේෂිත මොහොතේ එහි ප්රයෝජනවත් මත රඳා පවතී විට, නීතිමය හා උපයෝගීතාවය මූලධර්ම එකිනෙකාට විපක්ෂයේ inadmissibility.

නීත්යානුකූල භාවය පිළිබඳ මූලධර්මය ම සුදුසු වන, නීති පදනම්, ආයතන හා මූලධර්ම ආරක්ෂා අවශ්ය අතර, එම නිසා - අවශ්ය වේ. අනෙක් අතට, සහ නීතියේ පාලනයට විරුද්ධ නො හැකි බව නොකළ යුතු නීති සම්මත බොහෝ මුල ශක්යතා සාධකයක් ලෙස. මෙම නීතිය සමාජයේ සමාජ පරාමිතීන් හමුවීමට නතර කර තිබේ නම්, එය ඉටු නොකළ යුතු බව ඉන් අදහස් කරන්නේ නැහැ කියන එකයි. මේ අනුව, එහි උපයෝගීතාවය මූලධර්මය යෙදීම නීත්යානුකූල භාවය පිළිබඳ මූලධර්මය නිර්වචනය කරන රාමුව තුල පමනි.

රුසියානු නීති සිවිල් නඩු කටයුතු නීත්යානුකූල මූලධර්මය, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කර නොමැති අතර ස්වාධීන ලෙස වෙන් නෑ. කෙසේ වෙතත්, එහි ප්රකාශනය බොහෝ නීති සොයා ගත හැක. "නීතියේ පාලනය," කාර්ය සාධක ලෙස සකසා ඇත සිවිල් නඩු කටයුතු, එය ද cassation චෙක්පත් සඳහා වලංගු පියවරක් ලෙස ක්රියා කරයි. නීතිය කිසිම කථාවක් ඇති බව මෙම අවස්ථාවට, අධිකරණය යාබද සම්බන්ධතාව පාලනය කරන නීති පදනම පිළිබඳ තීරණය කළ යුත්තේ ය. මීට අමතරව, නීත්යානුකූල භාවය පිළිබඳ මූලධර්මය අධිකරණ තීරණය සඳහා වන අවශ්යතා නියම කරන ලද ලිපි, දී පෙනී යයි. එය මෙම ප්රතිපත්තිය පමණක් නොව අධිකරණය වෙත යොමු කරන බව සැලකිල්ලට ගැනීමට මෙන්ම, අනෙකුත් සියලු සහභාගී වීම ද අවශ්ය වන සිවිල් සබඳතා.

සාමාන්ය තත්ත්වය - යුක්තිය නීතිය මූලධර්මය ඔවුන්ගේ කටයුතු යුක්තිය සියලු ආයතන පමණක් නීතිය මගින් පාලනය විය යුතු බව අවශ්ය වේ.

මෙම ප්රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් අයිතීන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන්, මෙහි සමහර ලක්ෂණ වේ:

- රුසියාව යුක්තිය පමණක් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව සහ එහි නීති පදනම මත සිදු ඇත;

- එය ක්රියාත්මක ලක්ෂණ ගැන නීති සැලකිය යුතුය නීතිය අයදුම් කාලය තුළ.

මෙම ප්රතිපත්තිය අධිකරණය එක් එක් තීරණය නීතිය නිශ්චිත පාලනයට විශ්වසනීය ලින්ක් වූ අතර, මෙම තීරණය බව සැලකිල්ලට මෙම අපරාධය සියලු තත්වයන් සහභාගී ලක්ෂණ සැලකිල්ලට ගනිමින්, වන අතර, ඔහු පොලඹවන ලද බව අවශ්ය වේ.

බලපු මූලධර්මය විශ්ව ගුණ ඇති, එය, විශ්ලේෂණය සංසන්දනය, සකස් කිරීම සහ යුක්තිය වෙනත් මූලධර්ම සමහර අංග නිර්වචනය කිරීමට එය කළ හැකි වන පරිදි පුළුල් හා විවිධ අන්තර්ගතය, යන කාරනය විද්යමාන kotoprye.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.