තාක්ෂණයඉලෙක්ට්රොනික

නිවස සඳහා බලවත් WiFi router සහ ක්රියාමාර්ග අරය

බොහෝ අනාගත මිලදී ගන්නන් සඳහා ගෙදර පරිසරය සඳහා රවුටරය තෝරා පමණක් දැරිය හැකි මිලකට සහ ඇන්ටනා වාසි සංඛ්යාව අඩු කර ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, බොහෝ පරිශීලකයන් WiFi සංඥා සියලු කාමර වල සහභාගී විය අප් තවරා වැඩ කිරීමට කැමති. මම ජනතාව මේ ගැන සිතන දේ කල්පනා, තොරතුරු තාක්ෂණ තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ විශේෂඥයන්. මෙම ලිපිය දී, පාඨකයා වෙළෙඳපොළ ප්රබල WiFi router ජාලය උපකරණ තෝරා ගැනීමට ආකාරය ඉගෙන ගනු ඇත. නිර්දේශ, සමාලෝචන, සහ හිමිකරුවන් ලැබෙන ප්රයෝජනාත්මක ප්රතිචාරය මේ ගැණුම්කරු අත්පත් පිළිබඳ තීරණය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.

, Drive, පැවැත්වීමට, බලා බලන්න

අලෙවි යුද්ධ ලෝකයේ හා දේශීය වෙළෙඳපොළේ මිලදී ගන්නන් ඇත්ත වශයෙන් ම සඳහන් අරමුණු ඉටු නොවන මිලදී ගත් උපකරණ, 99% ක් සිටින බව අප වෙත විය. මම මිලදී ගැනීම පසු මෙම කාරනය සොයා, ඒ නිසා බොහෝ අය හුදෙක් ඔවුන් ඉල්ලා අස්විය. ජාලය උපකරණ විශේෂඥයන් තවත් කෝණයකින් රවුටර මිලදී ගැනීම දෙස යෝජනා කරමු.

පරාසයක - බොහෝ අය වැරදි සහගත ලෙස නිවස සඳහා ප්රබල WiFi router ඇති ප්රධාන නිර්ණායකය, බව අප විශ්වාස කරනවා. එතකොට, ඇන්ටනා සමග උපකරණ මිලදී ගන්නන් අවධානය ආකර්ෂණය කරයි. මෙන්න කිහිපයක් ජනතාව රවුටරය ඇසුරුම්, එහිදී කළු සහ සුදු, උපාංගය ජාත්යන්තර ISO IEEE 802.11 සම්මත මත ක්රියාත්මක කිරීමට අවධානය යොමු වේ. නොපෙනී සෘජු මාර්ගය මීටර් 150 ක් වන අතර පළල මීටර් 50 ක් ගෘහස්ථව: එය එම සියලු රවුටර අරය සඳහා බව හැරෙනවා.

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය

එය බලවත් WiFi සම්ප්රේෂකය සමඟ රවුටරය දිගු-දුර සම්ප්රේෂණ සංඥා ගුණාත්මකභාවය සඳහා වගකිව යුතු බව උපකල්පනය කිරීම තාර්කිකය. එතකොට, මිල අධික උපකරණ දී පාලක "අයිතිය" වන අතර, අනෙක් ව්යාජ දී? මෙම පවතින දෙයක්. වෙළෙඳපොළ පසු, විශේෂයෙන් අයවැය පන්තියේ, ටිකක් රවුටරය ගඩොල් බිත්ති කිහිපයක් තුළ උසස් තත්ත්වයේ සංඥා ලබා ගැනීමට හැකි වන සංඥා බලය, සමන්විතය. පැහැදිලි කිරීමක් මහා ක්රියාකාරීත්වය හා දුර්වල ආලේපය සමග අවශ්ය, ලාභ රවුටර ISO ප්රමිතිය හා අනුකූල වූ අතර, එම නිසාම නොවන දී සාක්ෂාත් පවතී රටේ නීතිය උල්ලංඝනය තවදුරටත් වේ.

ඒ අනුව, එම අයවැය හෝ ආයතනික වෙළෙඳපොළේ මත සොයා ගැනීමට හැකි වනු ඇත ඇති ඉතාමත් බලවත් WiFi router, සියළු අවශ්යතා. බව බොහෝ ගන්නන් සඳහා දැරිය හැකි උසස් නොවේ මෙම උපකරණ පමණක් පාඩුව.

සම්පත් අයවැය පන්ති

මිල අඩු කොටස (රූබල් 1000) දී පෙන්වා ඇති උපකරණ රැහැන් රහිත ලෙස සංවිධානය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති සහ 100 මීටර් 2 ක් ප්රදේශය තුළ LAN රැහැන් සහිත වේ. උසස් තත්ත්වයේ සංඥා සම්ෙපේෂණ එකම හුවමාරු වලින් බිත්ති (ප්රතිසම දරණ පෙදරේරු) ඉදිරියේ පමණක් නිෂ්පාදකයා විසින් සහතික කර ඇත. කොටසකගේ මිල අඩු, බලවත් WiFi යන 802.11n සම්මත කිරීම සඳහා හෝ වෙනත් ශිල්ප ක්රම (අ \ ආ \ ඇ) සඳහා මීටර් 50 ක පරාසයක මීටර් 25 ක අරයක් තුළ සියලු රැහැන් රහිත උපාංග උසස් තත්ත්වයේ සන්නිවේදන ලබා සහතික රවුටරය.

විශේෂඥයන් සියලු කාමර හෝ කාර්යාල වඩා හොඳ ආවරණය ජාල උපාංගයක් ස්ථාපනය පරිගණක අසල නොවේ නිර්දේශ, හා (උදාහරණයක් ලෙස, කොරිඩෝවේ) කාමරයේ මැද තබන්න. බිම රවුටරය ස්ථාපනය හෝ සිවිලිම එය අනුයුක්ත කරන්න එපා. සංඥා ඔබ මීටර් 1.6-2.2 පමණ උසකින් රවුටරය තැනින් අවශ්ය බව, ඉන් අදහස් වන්නේ, මතුපිට සිට පිළිබිඹු සඳහා ක්ෂේත්ර තිබිය යුතුය.

අඩු වියදම් කොටස නියෝජිතයන්

අයවැය පන්ති ඇත්තටම සියළු පාරිභෝගික අවශ්යතා තෘප්තිමත් කළ නොහැකි බව බොහෝ උපකරණ නැත. සංඥා බලය අමතරව, පරිශීලකයන් හා ක්රියාකාරීත්වය අවශ්යතා, තොරතුරු තාක්ෂණ තාක්ෂණය වෘත්තිකයන් (LioSan, Tenda, Netis) නම් උච්චාරණය සහ ඔබේ තේරීම වසර රවුටර පුරා ඔප්පු විශ්වාස කිරීමට අපහසු මගහැර ලාභ චීන විසඳුම් නිර්දේශ එසේ: TP-Link, D-Link, බෙල්කින් .

අඩු අවසන් පූර්ණ විශාල කාමරයක් ආවරණය ඇතුළු විශේෂාංග රැසක් ලබා දීමට හිමිකරු නිවස සඳහා කිසිදු බලවත් WiFi router. ලාභ උපකරණ මිල අඩු රැහැන් රහිත මොඩියුල සමන්විත වේ, ඒ නිසා සංඥා ගුණාත්මක කාමරයේ රවුටරය ස්ථානගත මත සෘජුවම රඳා පවතී. විශේෂඥයන් පහත උපකරණ තෝරා විට අවධානය යොමු කිරීමට නිර්දේශ: TP-Link TL-WR720N, බෙල්කින් රැහැන් රහිත N150 Router, D-Link DIR-615 / ඒ

ව්යාපාරික පන්තියේ කොටස

එය මැද භාගයේ වෙළෙඳපොළ තුළ විය පරිශීලක සිට කිසිදු අතිරේක ක්රියාමාර්ග අවශ්ය හා සහතික කෙරුණු ප්රමිතියක සංඥා සමග එම අවස්ථාවේ දී කාර්යයන් මුළු පරාසය හිමිකරු ලබා නැති බව උපාංග වේ. ගෙදර වෘත්තිකයන් සඳහා වැඩි වශයෙන් බලවත් වන WiFi router වෙළෙඳ නාම ASUS, Zuxel, Linksys, TP-Link හා මිල පරාසය 1500-4000 රූබල් පිහිටි D-Link, අතර තෝරා නිර්දේශ කරමු.

මෙම නිෂ්පාදකයන් කිසිවක් පරිශීලක සංඥා හුවමාරු වලින් හරහා සම්ප්රේෂණය ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ ප්රශ්න කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මෙම මහල් නිවාස ගොඩනැගිලි ව්යාපාරික පන්තියේ නියෝජිතයන් ආවරණය ප්රදේශයේ මහල් නිවාස කිහිපය තුළ රැහැන් රහිත ජාල නිර්මාණය ඔවුන්ගේ ප්රතිචාර හිමියන් බොහෝ පෙන්වා දෙති. මාර්ගය වන විට, එහි පන්තියේ බලගතු WiFi router සහ එය කුඩා හා මධ්යම ප්රමාණයේ ව්යාපාර මත මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කර ඇත නිසා, යහපත්, දත්ත මූල පද්ධතියක් තිබිය යුතුය. සමාගමේ සියළු නිෂ්පාදන, මෙම ප්රවර්ගය සතු හොඳින් වැඩ කළා Linksys, රවුටර් මාර්ගය Keenetic දී Zyxel වෙළෙඳ නාමය යටතේ, TP-Link ආචර්, ඩී -Link DIR-8xx series සහ ASUS RT මාලාවක්.

සංගත කොටස නියෝජිතයන්

විශේෂඥයන් වෘත්තීය කතා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද මිල අධික උපකරණ, ගැන අමතක නොකරන්න. කාර්යාල සඳහා බලවත් WiFi රවුටර්, සංගත මතවාදය පහත සඳහන්, හුදෙක් විශේෂඥ උපකරණ අතර තෝරා ගන්න. තොරතුරු තාක්ෂණ තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ වෘත්තිකයින් අතර වඩාත් ප්රකට, එවැනි සිස්කෝ, D-Link හා Zyxel ලෙස හැඳින්විය හැකිය. බොහෝ පරිශීලකයන් රැහැන් රහිත විසඳුම් ඇපල් ද ආයතනික අංශයේ අයත්, එහෙත් උපකරණ වියදම ද එක්සත් ජනපද නිෂ්පාදක 50% ක් තුළ සන්නාම වටිනාකම තබා මේ නිසා වැරදි සංකල්පයක් බව මා විශ්වාස කරනවා.

මිල අධික කොටස සිට ගෘහ, උස් ගොඩනැගිල්ලක් හෝ සමස්ත ව්යාපාර සඳහා බලවත් WiFi රවුටර්, ක්රියා විශාල අරය, සහ පද්ධතිය හා බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් ආවරණය පමණක් නොවේ. බොහෝ අවස්ථා වලදී, උසස් තත්ත්වයේ සංඥා සම්ෙපේෂණ ඇන්ටනා රවුටර සමන්විත බව පියවර වගකිව යුතු පාඨමාලා වේ. මීට අමතරව, සෑම රැහැන් රහිත උපාංග විසඳුම් තනි වෙලා, සහ මොළය-පරිගණක සර්වර් මගින් පාලනය වේ.

අයිතිකරු සඳහා උනන්දුවක් දක්වන අඩු වූ

ඕනෑම ජාලයක් උපාංගය වෙත තම අයවැය මත සංඥා කීමටය ඕනෑම පරිශීලකයෙකුට වලට යටත් වේ. එය "ස්ථානය" රාජ්යය ", ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය" තුළ ඇති රවුටරය ඇති සැකසුම් පාලන පැනලය හරහා ලියාපදිංචි කිරීමට ප්රමාණවත්. මෙම රාජ්ය සංඥා බලය (පෙනීම සහ මීටර් 75 ක් ගෘහස්ථව ඇති මීටර් 250 ක් මාර්ගය) සඳහා වන අවශ්යතා ඇතුළු එහි ම නීති, යන කාරනය. සැකසුම් වෙනස් හා උපාංගය නැවත ආරම්භ, ඔබ ඇතිකල වැඩි දියුණු සංඥා දැකිය හැක.

නිවස සඳහා බලවත් WiFi රවුටර්, ස්ථාපිත ප්රමිති ඉක්මවා බලපාන අනෙකුත් පොදු කාර්යය රැහැන් රහිත ජාල කාර්ය සාධනය නීති උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා අයිතිකරුගේ තත්ත්වයෙහි සිට ගත හැකි පියවර අරය. ඇත්තෙන්ම, සෑම රටකම ගුවන් විදුලි සංඛ්යාත අධීක්ෂණ ක සේවා නැත. පරිගණකගත ෙතොරතුරු පද්ධති රටවල් දී, එය ප්රායෝගිකව පාලනය නොව, යුරෝපීය රටවල්, පරිපාලන දඬුවම් මග හැරිය නොහැකිය ඇත.

ඉතා දක්ෂ අත්

විශාල කාලයක් තුළ සංඥා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මිල අධික අංශයේ ශක්තිමත් සංඥාවක් සමග WiFi router මිලදී ගැනීමට අවශ්ය නොවේ. ඉහළ පිරිවැය නිවසක්-දිශාව විකාශනය පද්ධතියක් නිර්මාණය ගැනීමෙනි. ආඩම්බරයෙන් හඬක් සහිත නම තුළ අර්ධ-ලීටර් දෙකක් වැහෙන කෑන් ඕනෑම බීම. ටින් ඇසුරුම් පතුලේ සිට කපා, පරිශීලක පානීය භාජනයක් ගෙල ඇන්ටනාව රවුටරය ඇඳීමට යුතුය.

ඊළඟ ව්යාපාර උපකරණ, ඇන්ටනා ලබන්නා පැත්තේ කිරීමට යෙදවීමට සහ නිවැරදි කෝණය වෙනස් කිරීම සඳහා අවශ්ය වේ. ඔබ WiFi රැහැන් රහිත මොඩියුලය, පෞද්ගලික පරිගණකය භාවිතා කරන්නේ නම්, එය ද RC පැකේජය තබයි හා රවුටර් කප්පාදුව කොටසක් වෙත යැවී ය.

අවසාන වශයෙන්

සමීක්ෂණයෙන් ලබා දැක ගත හැකි වන පරිදි, "බලවත් WiFi router" සංකල්පය ඇත්තටම ලෝක වෙළෙඳ පොළේ නොපවතියි. මෙන්න "වංක නිෂ්පාදකයින් නිෂ්පාදන," පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම වඩාත් සුදුසු වේ. යහපත් රවුටරය අවශ්ය - සංගත කොටස වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, ඉතිරි තමන්ගේ අත් ජාලය සමග උපකරණ සියලු අවාසි ඉවත්, පාරිභෝගික භාණ්ඩ භාවිතා කිරීමට සිදු වනු ඇත. විකල්පයක් ලෙස, ඔබ මිල අඩු මිලට පිළිගෙන භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. මෙම උපමානයන් හා දෙකක් අතර සමානුපාතික බැවින් ඕනෑම අවස්ථාවක, පරිශීලක, ගුණාත්මක බව හා දැරිය හැකි මිලකට අතර ශේෂ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.