නීතියරාජ්ය හා නීතිය

ණය මත ඇප: වගකීම - එය වළක්වා ගන්නේ කෙසේද? නිර්දේශය කළ නිර්දේශයන්

නය මුදලක් ලබා ගැනීමට තීරණය කර ඇති ආකාරය බොහෝ විට මිනිසුන්, ඔබ සහතික අවශ්ය? බොහෝ විට ආදායම් මට්ටම තහවුරු කිරීමට සහ ණයගැතියා ණය මත ගෙවීම් ගැටළු වනු ඇත නම් වගකිව එකඟ වේ මිනිසෙක් සහාය ගොනුකර ගැනීමට ඇත. බොහෝ මූල්ය ආයතන පමණක් සේවාදායකයා ඇපකරුවන් කිහිපයක් ඇත නම්, මුදල් විශාල මුදලක් ලබා දීමට එකඟ වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, සෑම කෙනෙකුටම වගකීම සූදානම්. සහතික කරන්නා බැංකු තිබුණේ නැහැ කරන්නේ නම් එය වඩාත් පහසු වනු ඇත.

සහතිකය ලෙස බැංකුව සමග ගිවිසුමකට එකඟ පෙර, එළඹීමේදී පැහැදිලි කළ යුතුය.

දැනගැනීමට හොඳ

වගකීම ලෙස එවැනි දෙයක් තිබෙනවා නය සහතික. යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ණය එහි ඉටු කිරීමට අසමත් නම් ණය බැඳීම්, ඔවුන් සහතික දෙවුර මත වැටෙනවා. ඒ, එවැනි ගනුදෙනුවක් එකඟ වන විට, පාරිභෝගික බැංකු, ණය සම්පූර්ණ මුදල ගෙවීමට බැඳී සිටියි ඇත. ඇපකරුවන් ඥාතීන් හා මිතුරන් අතර බොහෝ විට ක්රියා ලෙස එය අහම්බෙන් සිදු වූවක් නොවන බවයි. මෙම ජනතාව ණය පැනනගින්නේ නැත මූල්ය ආයතනයක් සමග ඔවුන්ගේ වගකීම් හා ගැටලුවලට සාර්ථකව මුහුණ කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. කෙසේ වෙතත්, මෙම තත්ත්වය වෙනස් විය හැකිය.

සාමාන්යයෙන් ඇපකරුවන් කිහිපයක් විය හැකිය. හා සෑම බැංකුව සිය වගකීම් සමාන වේ. මූල්ය ආයතනයක සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමෙන්, එය එළඹීමේදී පැහැදිලි කිරීමට අවශ්ය පෙර ය. සම්පූර්ණයෙන්ම "විනිවිද පෙනෙන" කොන්දේසි මත එකඟ විය යුතුය.

අපි තත්වය විශ්ලේෂණය

ණය ඇප ගැනීමේදී සියලු අවදානම් විශ්ලේෂණය කිරීම ඉතා ඉහලින් රෙකමදාරු කරනු. එය ණය හැකියාව පැහැදිලිව තක්සේරු කිරීමට අවශ්ය වේ. එකම මිත්රත්වය මත ගිවිසුමට එකඟ එය වටිනා නොවේ. වගකීම - ණය මත සහතික අවශ්ය බව පළමු දෙය. එය වළක්වාගන්නේ කෙසේද? ප්රශ්නය ප්රතිචාර ඉතා අපහසු වේ. පුද්ගලයෙකු බැංකුව සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබේ නම්, ඔහු එහි පද අනුගමනය කළ යුතුය.

බොහෝ විට කෙනෙක් ගත්තේ නැත වූ ණය සඳහා පන්නන්න ආරම්භ කරන විට උද්ගත වනු ඇත. අවසානයේ දී, එය, මීට වසර කිහිපයකට පෙර අසල්වැසි හෝ සාපේක්ෂ සහතික කරන්නා විය යුතු බව හැරෙනවා.

දේ සැලකිල්ලට ගත යුත්තේ ඇයි?

එක් එක් ණය සහතික ණය ඔහුගේ ණය ගෙවීමට නොවන බව අවස්ථාව, සැලකිය යුතු තරම් නොවේ පවා නම්, වගකීම මග හැරීමට අවශ්ය. ඒ නිසා, Sledkov එකඟ පෙර, මූලික එළඹීමේදී ඉගෙනගත යුතුය:

  • ණය නුබුන් වත්කම් - සටහන් කළ යුතු බව පළමු දෙය. ඇත්තෙන්ම, මෙම ණය මුදල පිළිබඳ සහතිකයක් - වගකීම. ඔබ පෞද්ගලිකව බැංකුව සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට තිබුණේ නම් එය වළක්වා ගන්නේ කෙසේද?
  • එය සැලකිල්ලට ණය ස්වභාවය ගති ලක්ෂණ ගත යුතුය. එවැනි විනය, විශ්වසනීයත්වය, meticulousness ලෙස ඉතා වැදගත් දර්ශක.
  • පෙර සියලු ණය මත ඇප ගැන දැන ගත යුතු: කොන්දේසි එසේ මත කොන්ත්රාත්තුව ඉවත් කිරීමට හැකි වනු ඇති දේ යටතේ, එය වළක්වා ගැනීමට ආකාරය වගකීම ..
  • සහතික කරන්නා අනාගතය ණය ණය ඉතිහාසය පරීක්ෂා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.
  • එය ඔබ මුදල් වැය කරනු ඇත එහිදී ණය, අවශ්ය ඇයි පැහැදිලි කිරීමට අවශ්ය වේ. මිනිසා, ගනුදෙනුව සහතික කරන්නා, ඇය ගැන සියලු දේ දැන ගැනීමේ අයිතිය ඇත.
  • අංශු මාත්රයක හෝ සැකයක් තිබේ නම්, ගනුදෙනුව සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර දමා කළ යුතුය.

සරල නීති පිළිපැදීම ඔබේ ස්නායු හා මූල්ය ඉතිරි කිරීම් තබා ගැනීමට උදව් වනු ඇත. ණය කෙරෙහි සම්පූර්ණ විශ්වාසය තිබේ නම් පමණක් සියල්ල අපේ වර්ධනය විය හැක.

ඉඟිය!

මීට අමතරව, සහතික ණය ණයක් සඳහා ගෙවීමට ඔහුට එම නඩුව ද යන්න අවබෝධ කර ගැනීමට අවශ්ය වේ. එය අඩු ආදායම්ලාභී ජනයාට බැංකු නොහැකි සමග ගනුදෙනුව පිළිබඳ සහතික වීමට බව සඳහන් කළ යුතු ය. මූල්ය ආයතනයක් ගැටලු නඩුවේ ණය ගෙවීමට ඇත්තටම හැකි අය එම ඇපකරුවන් පමණක් එකඟ විය. කෙසේ වෙතත්, එම මුදල් ගෙවීමට කිසිවෙකු තවත් මිනිසෙක් අවශ්යය. විය හැකි ගැටළු මග හරවා ගැනීමට ණය සහතික කරන්නා ලෙස? ඇති එකම මාර්ගය වන - A ජයග්රහණය ගනුදෙනුවක් එකඟ.

එහි දී ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතු තවත් එක් දෙයකි. මූල්ය ආයතන බොහෝ විට සහතික පත් කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලබන පාරිභෝගික ණය ඉතිහාසය, මත බලන්න. මීට අමතරව, තව කෙනෙකුගේ ණය සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයා, බැංකු සේවා වාසිය ලබා ගැනීමට අවස්ථා අහිමි. එය කෙනෙකු සහතික කරන්නා ලෙස ක්රියා ඇති පුද්ගලයා සඳහා ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට හැකි සෑම විටම නොවේ.

ණය බැඳීම් සමඟ සාර්ථකව කටයුතු කළ නොහැකි නම් සොයා ගන්නේ කෙසේද?

අප්රසන්න තත්වය තවමත් සිදුවී නම්, පාරිභෝගික ණය ගෙවා නැත, බැංකු, ශරීර ඇප වේ, එය ගිවිසුම් ප්රවේශමෙන් නැවත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්ය වේ. සමහර භාණ්ඩ වෙනස් ප්රතිකාර කළ හැකි බව පළපුරුදු නීතිඥයන් පවසති. ණය මත ඇප - වගකීම. එය වළක්වාගන්නේ කෙසේද, පළපුරුදු විශේෂඥ කියන්න. කෙසේ වෙතත්, නීතිඥ සේවා සඳහා ගෙවීම් කිරීමට සිදු වනු ඇත. කිසිදු පාඩු නිවැරදි දේවල් සකස් කිරීමට අපහසු වනු ඇත.

ඇපකරු බැංකුව එරෙහිව නඩුවක් ගොනු විය හැක. පරිපූර්ණ විසඳුමක් ණය යටතේ වඩාත් පක්ෂපාතී කොන්දේසි කරා ආපසු ඇත අතිරේක ගිවිසුම නිර්මාණය වනු ඇත.

තවත් විකල්පයක් - සහතික කරන්නා වන බංකොලොත් භාවය සඳහා ලැෙබ්. එය ආදායම් නොමැති සනාථ කරන ලියවිලි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවශ්ය වන්නේ. සහතික කරන්නා සෞඛ්ය හේතු මත වැඩ බැරි නම් ජය අධිකරණය අසමත්. නිල වෛද්ය සහතික ලබා දීමට සිදු වනු ඇත.

එහෙත් ණය?

එය වගකීමක් මූලික වශයෙන් ණය ගිවිසුම නිකුත් කරන සේවාදායකයා සතු බව අවබෝධ කර ගත හැකි ය. සහතික - පමණක් සුළු විෂය. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ මූල්ය ආයතන සහතික කරන්නා ඔවුන් අමතක යන්න ගැන ණය මත පීඩනය යෙදීමට පටන් මාස කිහිපයක් සඳහා ගෙවීම් කිරීම සඳහා බලා තොරව. මෙම තත්වය තුල දී විය යුතු ආකාරය? සහතික කරන්නා බැඳියාව වළක්වාගන්නේ කෙසේද? ඔබ කළ යුතු සියල්ල ණය සම්බන්ධ කර ගැනීමට ය. ඔබ මෙම තත්වය තුල දී අධිකරණයට යා හැක. නමුත් නඩුවක් ගොනු කිරීමට මූල්ය ආයතනයක නැත, සහ ණය මුදල් රැගෙන පුද්ගලයා පමණි.

අධිකරණය හරහා ණය ඔහු බැංකු හිමියන්ට ගෙවිය ප්රමාණය මිරිකා හැරීම කිරීමට හැකි වනු ඇත. දුර්ලභ අවස්ථාවල දී, වගකීම හා සමානව පක්ෂ අතර බෙදී ඇත. යම් හේතුවක් නිසා ණයගැතියා ණය සම්පූර්ණයෙන්ම මුහුණ සහ එහි මූල්ය තත්වය තහවුරු යොමු සපයයි නොහැකි නම් මෙය විය හැකි ය.

බැංකු, සහතික සිට ණය ආපසු ගෙවීමේ ඉල්ලා හිමි කවදාද?

මූල්ය ආයතනයක් නීත්යනුකූලව සහතික කරන්නා ලෙස ක්රියා කරන පුද්ගලයා සිට ණය ගෙවීම් කරන ලෙස ඉල්ලා හිමි අවස්ථා ගැන ඇත. කෙසේ වෙතත්, සමහර බැංකු තර්ජන, සහ වෙනත් අවස්ථාවල දී පිහිට විය හැක. ඒ නිසා, ඇපකරු සඳහා කැමැත්ත දෙන සෑම පුද්ගලයෙකුට ඔවුන්ගේ අයිතීන් හා වගකීම් දැන සිටිය යුතුය. එය විදේශ ණය ගෙවීමට අවශ්ය වන අවස්ථා ගැන ලැයිස්තුව, එසේ කිරීමට නොහැකි.

  • ණය ණය ගෙවන නතර හා බැංකු සමඟ සම්බන්ධව ලබා නැහැ.
  • ණය ලාභියෙකුට ශාරීරිකව ආබාධිත බවට පත් වූ අතර, ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා වන ප්රමාණවත් ආදායමක් උපයා නැත.
  • ණය මරණය.

එය ඕනෑම තත්වයක් ඔබ තවමත් ක්රමයක් සොයා ගත හැකි බව සඳහන් කිරීම වටිනවා. වඩාත් දුෂ්කර තුන්වන කාරණය. නමුත් ණය ගත් පුද්ගලයා, මිය ගියත් නම්, සහතික ඔහුගේ ජීවිත රක්ෂණ ගණන් කළ හැක. එවැනි ගිවිසුමක් නිකුත් කර නම්, වන්දි කොටසක් ණය ගෙවීමට කැමති විය හැක. නමුත් එය ද අධිකරණයට යා බව හැකි ය. පුද්ගලයෙකු වැඩ කිරීමට නොහැකි නම්, ඔහු රාජ්ය සිට විශ්රාම වැටුප් ලැබෙනු ඇත. මෙම නඩුවේ එය ධනාත්මක ප්රතිඵලයක් අපේක්ෂා කිරීමට හැකි වනු ඇත. අධිකරණය හරහා අවශ්ය නම්, ප්රතිව්යුහගත අත්කර ගැනීමට හැකි විය ණය ගිවිසුම. ණය ගෙවීම් ණය විශ්රාම වැටුප් ප්රමාණය මත පදනම් වූ, කොටස් අවම වශයෙන් වනු ඇත.

සමහර අවස්ථාවල දී, සහතික බැංකුව තීරණය අභියෝග කළ හැක්කේ කෙසේද?

ණය තවමත් තවදුරටත් ණය ගෙවීම් වළක්වා ගැනීමට සහතික කරන්නා ලෙස එහි ණය බැඳීම් සමඟ කටයුතු නම්, ඒ මන්ද? පළමු හා ප්රමුඛ සේවා ලාභියාගේ බැංකුව තීරණය අභියෝග කිරීමට අයිතිය ඇති වන තත්ත්වය තේරුම් ගැනීමට ය. එය මූල්ය ආයතනයක් ණය තවදුරටත්, තම වගකීම් සාර්ථකව මුහුණ පසුව පසුව මාස 6 ට වඩා නො සහතික සිට ණය ගෙවීම අවශ්ය විය හැක බව ඔහු සිහි වටී. මාස හයකට වැඩි කාලයක් ගත වී තිබේ නම්, මෙම ගනුදෙනුවේ සහතික බැංකුවේ ඕනෑම තීරණයක් අභියෝග කිරීමට අයිතිය ඇත.

බොහෝ විට සිදු වන බව තවත් තත්ත්වය පවතී. ණයගැතියා ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා වන අසමත් වන්නේ නම්, බැංකු ඥාතීන් දක්වා මුදල් ආපසු ඉල්ලා ගැනීමට පටන් ගෙන ඇත. මේ අවස්ථාවේ දී, ඔවුන් එම කොන්ත්රාත්තුව නොදන්නා බව හැරෙනවා. එය සහතික අත්සනක් විසින් තහවුරු කරන බව දැන සිටීම වැදගත් වේ. කිසිදු ලිපි පසුව, සහතික නම් තිබුණේ නැහැ, සහ බැංකු කිසිදු වගකීම්!

ඔහු තම මාසික ආදායම 75% ක් ඉක්මවන බව ප්රමාණය දරුවාට ගෙවන නම් ණය සහතික, හැකි වනු ඇත ගෙවීම ප්රතික්ෂේප කරයි. කෙසේ වෙතත්, ගැටලුව අධිකරණය හරහා විසඳිය යුතුය.

ශරීර ඇප අබලතාව ද බැංකු වගකීම් ප්රතික්ෂේප කිරීම සඳහා ඒ හේතුව නිසා ය. සේවා ලාභියාගේ සෞඛ්ය තත්වය නිල වශයෙන් වෛද්ය සහතිකය මගින් තහවුරු කළ යුතුය.

ණය සඳහා වගකීම පැන ඇපකරු වශයෙන්? සාරාංශ ගත කිරීමට

ඔබ බැංකුව සමඟ කිසියම් ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට පෙර, එය සියලු වාසි සහ අවාසි බර කිරීමට අවශ්ය වේ. එකම එක වග බලා ගන්න හැකි ගනුදෙනුව මත ය එකඟ වේ. වගකීම බව - ඒ ණය මත ඇප සිහිපත් වටී. එය වළක්වා ගැනීමට කෙසේද? පළමු ඔවුන්ගේ අයිතීන් හා වගකීම් ඉගෙනගන්න එක. ඇත්ත වශයෙන්ම, බොහෝ විට මූල්ය ආයතනවල අවශ්යතා පරම නීති විරෝධී වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.