පරිගණකතොරතුරු තාක්ෂණය

ජාල ඇඩැප්ටරය වලංගු IP සැකසුම් නැත: ප්රශ්නයට විසඳුමක්

නියමාකාර තරම්, නමුත් පරිශීලකයන් Windows මෙහෙයුම් පද්ධති බොහොමයක් ඉහත හත්වන වෙළුම සමඟ ආරම්භ, එය බොහෝ විට දේශීය ජාලය හෝ අන්තර්ජාලය වෙත සම්බන්ධ වීමේදී ගැටළුවක් මුහුණ, සහ ප්රතිඵල විග්රහ කරමින් මෙසේ රෝග විනිශ්චය උපයෝගිතා ප්රශ්න කරයි ඊතර්නෙට් මොඩියුලය වලංගු IP සැකසුම් නැත «බව ". තත්ත්වය විනාශකාරී නොවේ, එහෙත් ගැටලුව තවදුරටත් සලකා ඉදිරිපත් කරන බව විවිධ ක්රම නැති කර ගත හැකිය.

මෙම ඇඩප්ටරය වලංගු IP සැකසුම් නැත: ගැටලුව කුමක්ද?

මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් දැනට පවතින සම්බන්ධතාවය (Wi-Fi-ප්රවේශ හෝ රැහැන්ගත ඊතර්නෙට් සම්බන්ධතාවයක් භාවිතා යන්න) අනිසි සැකසුම හෝ ඔබ සපයන්නා සමඟ ගැටලු ඇති නම් හෝ සිදුවිය හැක.

මේ අවස්ථා දෙකේ දී එය ඇති සම්බන්ධය වලංගු IP සැකසුම් නොවන බව දැනුම් දෙනු ඇත.

ජාල සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කිරීමට, තෝරා ගැනීම සඳහා තෝරාගත් ජාලය මෙනු ආර්.එම්.බී. බලන්න තත්ව තීරුව, පසුව නව කවුළුවක තොරතුරු බොත්තම ක්ලික් කරන්න. පහත සඳහන් IP ලිපිනය ක්ෂේත්ර ගේට්වේ, පුරවන නම් බලන්න, සහ DHCP සහ DNS සේවාදායක.

IP ලිපිනය සංයෝජන 192,168 වෙනස් හා වඩා වේ (උදා: 169,254, සහ යනාදි. ඩී) අඩංගු වේ නම් එවැනි සංයෝගයක් වැඩ නොකරන, නමුත් ගැටලුව පර්යන්තය ම මත ප්රොටොකෝලය වින්යාස කර නොමැත. මෙම සේවාදායකයන් සඳහා වටිනාකම් අ තරධා සැපයුම්කරු පැත්තේ සිදු වී ඇති බවට උපකල්පනය කළ හැකි නම් ( "» DHCP සේවාදායකයේ පියාසර).

ජාලය වලංගු IP සැකසුම් ඇත: දේ මුලින්ම කරන්න?

සමහර විට සම්බන්ධතාවය ප්රශ්නය තාවකාලික වේ. ඒ නිසා, එය අන්තර්ජාලය වලංගු IP සැකසුම් ඇති බව වාර්තා වේ විට, අරඹා, ඔබ හුදෙක් ජාලය විසන්ධි, පසුව නැවත නැවතත් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්.

නැවත සම්බන්ධ කිරීම - මෙම පද්ධතිය තැටි හෝ සංචාරය string පසුව සන්දර්භය මෙනුවෙන් තෝරා කරනු ලබන අතර, සුදුසු කොටස ncpa.cpl, ආයාචනා කිරීම මගින් ඇති සම්බන්ධය අයිකනය මත ක්ලික් කිරීමෙන් සිදු කරනු ලැබේ.

අතිරේක පියවරක් ලෙස Wi-Fi-ජාලයේ අවස්ථාවේ දී, ඔබ සම්පූර්ණ නැවත ආරම්භ රවුටරයේ තත්පර 10 ක් පමණ විදුලි බල සැපයුම සිට එය අහකට ගැනීමෙන් විසින් නැවත භාවිතා කරමින් හා පූර්ණ බාගත සඳහා බලා ඉන්න පුළුවන්.

IP සැකසුම් භාරගැනීම සදහා

කෙසේ වෙතත්, ප්රශ්නය නිසි පරිදි ස්ථාපනය කළ හැකි අතර ජාල සැකසීම්. පද්ධතිය ඇඩප්ටරය (හෝ ජාලය) වලංගු IP සැකසුම් නොමැති බව වාර්තා කරන විට වඩාත් පොදු තත්වයක්.

නිසි කිරීම සඳහා, ඔබ නැවත ලබා IP සැකසුම් උපක්රම අයදුම් කළ හැකිය. එය පරිපාලක වරප්රසාද හිමි විධාන පුවරුවේ ක්රියාත්මක කිරීමට සිදු වනු ඇත, පසුව පහත රූප සටහනෙහි පෙන්නුම්, එය කණ්ඩායම් දෙක නියම.

එවිට ඔබට කොන්සෝලය වසා ඇති සම්බන්ධය හෝ සම්බන්ධයක් උත්සාහයක් පරීක්ෂා කළ යුතුය, එක්කෝ එම රෝග විනිශ්චය මෙවලමක් දී. බලය මොඩියුලය වලංගු IP සැකසුම් තවදුරටත් ප්රදර්ශනය කර ඇත නොමැති බව සමහර විට පණිවිඩය.

පරාමිතිය සැකසුම් අතින්

නමුත් එය ස්වයංක්රීයව වත්මන් ප්රොටෝකෝලය වල IP සැකසුම් ලබා ගැනීම සඳහා සකස් විශේෂයෙන් විට, උදව් කරන්න බැහැ. ඇති ගැටළුව පිළිබඳ විස්තර මෙම ඇඩප්ටරය වලංගු IP සැකසුම් නොමැති බව සඳහන් උපමා උපමේය ආදිය විය හැක.

මෙම තත්ත්වය පිටතට මාර්ගය නිවැරදි අගයන් අතින් ස්ථාපනය කිරීමයි. ජාල සම්බන්ධතා ඇති කොටස ඇතුලත් කරන්න සහ මාර්ගය ගුණ භාවිතා කළ යුතු, මෙම මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට, මානකරන ප්රොටෝකෝලය (සාමාන්යයෙන් අන්තර්ජාල IPv4) වෙත යන්න. එය මෙහි IP ලිපිනය (පසුගිය අංකය වෙනස් රවුටරයේ, ලිපිනය) ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්ය වන අතර, එම දොරටුවෙන් (වටිනාකම රැහැන් රහිත ජාල එම නඩුව රවුටරය ලිපිනය ගැලපිය යුතුයි), DNS සේවාදායක, එම අටදෙනාගේ හතරක් හෝ අටදෙනාගේ දෙකක් සහ හතරේ පහර දෙකක් වටිනාකම් නියම.

ජාල සැකසීම් යළි පිහිටුවන්න

සමහර අවස්ථාවල දී, පෙර සැත්කම් අවශ්ය විය හැක. හට ජාලයක් වලංගු IP සැකසුම් නොමැති වූ විට, සමහර විට ඔබ කර්මාන්තශාලා යළි පිහිටු භාවිතා කළ හැකිය.

මේ අවස්ථාවේ දී, නැවත, ඔබ විධාන රේඛාව කැඳවීමට හා රූප සටහනෙහි පෙන්නුම් කර ඇති පරිදි, සුදුසු විධාන හඳුන්වා දීමත් සමග ඉදිරියට කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත.

සියලු විධාන කිරීමෙන් පසුව, ඔබ ජාලය තත්ත්වය නැවත පරීක්ෂා කර ගත හැක. සමහර විට අසමත් වීම මේ ආකාරයට කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව ඉවත් කර ඇත.

ශුද්ධ පද්ධතිය බර

බොහෝ විට බලය මොඩියුලය වලංගු IP සැකසුම් නොමැති බව නිවේදනය පෙනුම සමග තත්ත්වය නිවැරදි දී, ඊනියා ශුද්ධ ආරම්භ පද්ධතිය උපකාර කළ හැකි, අනවශ්ය සේවා අක්රිය වූ උපරිම බර සමුදායයි.

මෙම බාගත ඉටු කිරීම සඳහා, ඔබ විසින් ඇතුලත් කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත පද්ධතියේ මානකරනය , සාමාන්ය සැකසුම් ටැබය ක්රියාකාරී මාර්ගය Selective Startup සකස් කිරීම හා බාගත මාර්ගය භාණ්ඩ autostart චෙක්පත ඉවත් කිරීමට (කොන්සෝලය විධානය MSConfig "දුවනවා").

කුමක්ද, Services ටැබ් යන්න පතුලේ පිහිටා හරින්නට Microsoft සේවාවන්, ඉතිරි වන රේඛාව මත ටික් තබා, පහළ දකුණු දී විසන්ධි බොත්තම ( "ආබාධිත සියලුම") භාවිතා කරනු ඇත බව සියලු සදහා මෙම අංශය පහත සඳහන්. සාමාන්යයෙන්, පද්ධතියේ කටයුතු නැවත ආරම්භ (මාර්ගය විසින්, ඔබ අනිවාර්ය ඉටු කිරීමට අවශ්ය වන,) ගැටලුව අතුරුදහන්.

ප්රති-වයිරස, ෆයර්වෝල්, තුන්වන පාර්ශවීය මෘදුකාංග සහ ධාවක

කෙසේ වෙතත්, මෙම අපහසුතා වැඩි විය හැක. බිල්ට් වින්ඩෝස් ෆයර්වෝල් හා ස්ථාපනය අයදුම්පත් ද සම්බන්ධතාවය ප්රශ්න ඇති කළ හැක ඇතැම් ප්රති-වයිරස මෘදුකාංග බව, ඇත්ත.

මේ අවස්ථාවේ දී, කාලය මත පළමු ස්ථාවර වෛරස් ආරක්ෂණ අක්රිය කරන්න. මීට අමතරව, මෙම විධානය firewall.cpl භාවිතා ,, ඔබ ගිනි සැකසීම්, එසේ කිරීමෙන් නිර්දේශ නොකරයි වුවත් විවෘත සහ 'ඕෆ් මාර්ගය ෆයර්වෝල් ආරක්ෂාව ක්රියාත්මක කළ හැකිය.

අවසාන වශයෙන්, ස්ථාපනය වැඩසටහන් ලැයිස්තුව පරීක්ෂා කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, පරිශීලකයා iTunes ස්ථාපනය නම්, ඔහුට Bonjour ද ගැටලු ගොඩක් ඇති විය හැකි උපයෝගිතා ස්ථාපනය ඇතුළත් විය. සමහර විට එහි සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරීම හා නොකිරීම හදන්න.

අග දී, එය වැඩ කරන්නේ නැහැ විට, ඔබ ජාල ඇඩැප්ටරය රියදුරු සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන්න, එවිට නිෂ්පාදකයාගේ වෙබ් අඩවියෙන් නවතම අනුවාදය බාගත විසින්, එය නැවත ස්ථාපනය කිරීමට උත්සාහ කළ හැකිය. භාවිත "Device Manager" ඉවත් කිරීම සඳහා, සහ රියදුරු උදාහරණයක් ලෙස, තවත් පරිගණකයේ සිට, බාගත කර ගත හැකි අතර, ඉන්පසු ඔබේ පර්යන්තය වෙත මාරු, ඉවත් කළ හැකි මාධ්ය වෙත පිටපත් කිරීම.

පවා මෙම ප්රතිඵල දෙන්නේ නැහැ නම්, ඔබ NetShell උපයෝගිතා Microsoft වෙතින්, සමාගමේ නිල වෙබ් අඩවිය බාගත කිරීමට හැකි වනු භාවිතා කළ හැකිය.

නිගමනය

අවසාන වශයෙන්, එය මෙම ක්රම වලින් එකක් අවම වශයෙන් තවමත් හැකි ගැටලුව නිවැරදි කිරීමට එකතු කිරීම පවතී. ඒ සියල්ල හරියටම අසාර්ථක මූල හේතුව විය දේ මත රඳා පවතී. නමුත් බොහෝ අවස්ථාවල දී එය, ජාල සැකසුම් නැවත සකස් වන IP සැකසුම් යාවත්කාලින හෝ සැකසුම් අතින් ප්රොටෝකෝලය තුල නිවැරදි අගයන් ස්ථාපනය කිරීමට උපකාරී වේ.

ඇත්ත වශයෙන්ම, නුසුදුසු උපකරණ හෝ වැරදි ස්ථාපනය රියදුරන්, සමහරක් අනවශ්ය යෙදුම්, ප්රති-වයිරස මෘදුකාංග (සාමාන්යයෙන් නිදහස් අවාස්ට්) සහ බිල්ට් වින්ඩෝස් ආරක්ෂක පද්ධතිය ද ඇති සම්බන්ධය රාජ්ය මත ඍණාත්මක බලපෑම් ඇති කරන හැක, නමුත් මීට පෙර නම් එය පැහැදිලිවම වැඩ, නමුත්, පසුව, නතර, ප්රශ්නය නොවේ මේ.

හේතු වෛරස ද එවැනි අසාර්ථක තුඩු දිය හැකි බලපෑම සඳහන් නොවේ. මෙම පමණක් පමණක් පෙනී අනිෂ්ට කේතයන් හෝ ක්රමලේඛ මොඩියුල සමත් කිරීමට හැකි ආරක්ෂාව පවා වඩාත් ප්රබලව, සහ කඳවුරු පෙරනිමි තමන් විසින් එක් එක් පරිශීලකයා, ඒ නිසා කතා කිරීමට, ඔවුන්ගේ පද්ධතිය අධීක්ෂණය කළ යුතුය සහ තර්ජන සඳහා චෙක්පත් භාර බව, යන කරුණ නිසා ය ප්රති-වයිරස විසඳුම් තවමත් ලබා ගත නොහැකි වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.