හාදයන්ඉදිකිරීම්

කොන්ක්රීට් සහ කොන්ක්රීට් ව්යුහයන් තවදුරටත් ශක්තිමත්: SNIP සහ ප්රායෝගික

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ බොහෝ ඉදිකිරීම් ස්වභාවික ගල් භාවිතය මත සාක්ෂි. මෙම ද්රව්ය සුවිශේෂී වාසි ගණනාවක් ඇත. එහි ප්රධාන යට මරු පහරක් එල්ල ඉහළ පිරිවැය හා සැකසුම් සංකීර්ණත්වය වේ. ගඩොල් ගල් වෙනුවට පැමිණ, නමුත් එය අතට, එම දීර්ඝ හා මිල අධික ගැලපේ. ඉදිකිරීම් කොන්ක්රීට් කිරීම සඳහා දායක සහ කොන්ක්රීට් ව්යුහයන් තවදුරටත් ශක්තිමත් වේගවත් කරනවා. ප්රතිශතය අඩවියේ ඔවුන්ගේ භාවිතය පාලනය වේ.

මෙම අතිවිශාල භාණ්ඩ සෑදීම සහ භාවිතා විවිධ ක්රම තිබෙනවා. ප්රසිද්ධ කෘෂෙව් - මණ්ඩලයක් ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ ඉල්ලුම් පතයක් පිළිබඳ පැහැදිලි උදාහරණයක්. එහි සියලු වැරදි සඳහා, මෙම වස්තූන් ඉදිකිරීම් ඉහළ වේගයකින් සහතික කරයි. තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම ඒම, සහ වෙනස් මාර්ගෝපදේශ සඳහා සමාන්තර කිරීමට අවසර ලබා දී ඇත.

normative පදනම

විශේෂිත පර්යේෂණ ආයතන හා අදාළ අමාත්යාංශ කරන්නේ නව ගොඩනැගිල්ල කේත සංවර්ධනය. 2030184 SNIP "කොන්ක්රීට් සහ කොන්ක්රීට් නිර්මාණ තවදුරටත් ශක්තිමත්" මෙම මූලද්රව්ය සැලසුම් කිරීමේ තාක්ෂණික ක්රම මෙන්ම, ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනය හා භාවිතය තාක්ෂණය ඒකාබද්ධ කිරීම අරමුණු කර ඇත. මෙම ලේඛනය සිලිකේට් කොන්ක්රීට් මැද පිරිසක් ඝනත්වය ආලේප කරයි නිෂ්පාදනය වන නිර්මාණ අවශ්යතා වාර්තා කර ඇත.

මෙම ලියවිල්ල අනුව බර දරනා හෝ භාවිතය සඳහා අවසර ඇති පාරිසරික තත්ත්වයන්, අර්ථ භාරය දරනා ව්යුහයන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කොන්ක්රීට්. මෙම උෂ්ණත්ව පරාසය ඉතා පුළුල් වන අතර -70 සිට සෙල්සියස් අංශක ප්රායෝගිකව ඕනෑම දේශගුණික කලාපයක් හා අනුරූප වන අතර +50 ° C දක්වා යන පරාසය තුළ තබා ඇත. කොන්ක්රීට් භාවිතය සහ කොන්ක්රීට් නිර්මාණ SNIP තවදුරටත් ශක්තිමත් 75% ක සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය හැක.

නිෂ්පාදන ක්රම

නවීන තාක්ෂණය අඩවිය මත සෘජුවම විශේෂිත නිෂ්පාදන ව්යාපාර තත්වයන් නිෂ්පාදන ගවුම (JBK), මෙන්ම සම්බන්ධ වේ. එවැනි ක්රමය ෙමොෙනොලිතික් ඉදිකිරීම් ලෙස හැඳින්වේ. ඒකාබද්ධ ක්රමවේදය සමග, සූදානම් කරන ලද නිෂ්පාදන සම්බන්ධ කොන්ක්රීට් හා කොන්ක්රීට් ව්යුහයන් ලෙස තහවුරු කළා. එකිනෙකා සමග අංග ඒකාබද්ධ සියලු ආකාර ප්රතිශතය පැහැදිලිව අර්ථ දක්වා ඇත.

ගනුදෙනුකරුවන් හා ඉදිකිරීම් සමාගම් විසින් විශිෂ්ට කාර්ය සාධනය ෙමොෙනොලිතික් ඔවුන්ට පොලී ඉහළ ගොස් ඇත. , මෑතක දී, මෙම තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කොට ඇත: බාහිර බිත්ති කෙරන ස්ථිර ආකාරෙය් වැඩ සිදු කර ඇත. එය ඉහළ ඝනත්වය මඩිනා ලද පොලිස්ටයිරින් පෙන සාදා ඇත. ඉදිකිරීම් නිම කිරීමෙන් පසු, ඔහු තාප පරිවාරක වන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය සකස් කිරීම

කොන්ක්රීට් නිෂ්පාදන ගුණාත්මක ආරම්භක සංරචක හා නිවැරදි ක්රියාවලිය මූලික වශයෙන් රඳා පවතී. ප්රතිශතය "කොන්ක්රීට් සහ කොන්ක්රීට් ව්යුහයන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට" යහපත, ඉංජිනේරු හා තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයේ ක්රියාවට මග වේ. නියාමන ලේඛන ලිපිය හා ආත්මය දැඩිව පිළිපැදීම - වායු සමන නිෂ්පාදන සහතික.

අපේ රටේ, පැහැදිලිව ම ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රයේ වර්ධන ප්රවණතාව වස්තූන් විවිධ සැක පහළ. ඒවා බහුලව කොන්ක්රීට් භාවිතා සහ කොන්ක්රීට් ව්යුහයන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ඇත. ප්රතිශතය මෙම තත්ත්වය අමුද්රව්ය තත්ත්වය සහ නිශ්චිත නැවත නැවත තාක්ෂණික ක්රියාවලිය භාවිතය ලබා දෙයි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.