පිහිටුවීමවිද්යාල හා විශ්ව විද්යාල

කෙටුම්පත සඳහා හේතු පැහැදිලි සටහනක් - ලියාපදිංචි අවශ්යතා

කරුණු පැහැදිලි සටහනක් ව්යාපෘතිය සඳහා පාඨමාලාව හෝ පර්යේෂණ කටයුතු විට මූලික ලිපි ලේඛන වලින් එකක් ලෙස සැලකෙයි. එය මෙහි පිරිවිතර අවශ්ය සියලු ගණනය කිරීම් ලබා දී ඇත, තෝරාගත් නිර්මාණ, විස්තරය, ඉල්ලුම් කරන යුක්තිසහගත ගැන අවශ්ය සියලු තොරතුරු රැස් කෙරේ.

මෙම ලියවිල්ල නිසි competently සංවර්ධනය කිරීම සඳහා, ඔබ ගැඹුරු ලෙස විශේෂ පුහුණුවක්, නියාමන සහ වාර සාහිත්ය අධ්යයනය කළ යුතුය. කෙටුම්පත සඳහා හේතු පැහැදිලි සටහනක් තේමාව සියලු මූලික ප්රශ්න ආවරණය කළ යුතුය. මෙම ලේඛනය වර්තමාන හා පොත් පත් සහ ස්වාධීන පර්යේෂණ හා අත්හදා බැලීම ප්රතිඵල විශ්ලේෂණය විය යුතුය, ප්රවේශමෙන් සැලසුම් හෝ කොටස් සියලු ලක්ෂණ, සියලු මූලික ගැටිති සිදු සංකීර්ණ ගණිතමය ගණනය කිරීම් පරීක්ෂා කළා.

ඕනෑම එය ශිෂ්ය වේවා ව්යාපෘතිය, නිබන්ධනය සැලසුම් හා පැහැදිලි: නව වෙබ් අඩවියේ සංවර්ධනය පිළිබඳ හෝ යන්ත්රය කොටස්, නිෂ්පාදන හෝ සැලසුම් සංවර්ධන නව උපකරණ හඳුන්වාදීම, මෙම ගොඩනැගිල්ල හෝ ව්යුහය ගෘහ නිර්මාණ හා ඉංජිනේරු සැලසුම්, කොටස් දෙකකින් සමන්විත විය යුතුය. කිරීමට හේතු පැහැදිලි සටහනක් නම් ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම් කිරීම, උපාධි හෝ කාලීන කඩදාසි අතුරුදහන් හෝ වැරදි ක්රියාත්මක, ග්රාපික කොටසක් පමණක් න්යායික වර්ධනයන් ලෙස සැලකේ.

වැඩ පෙළ ප්රමිතියෙන් ESKD (ඒකාබද්ධ පද්ධතියට අනුව ක්රියාත්මක කළ යුතු ය නිර්මාණ ප්රලේඛනය සඳහා) ඉංජිනේරු ලේඛන හා අවශ්යතා ඉතාමත් ඉක්මණින් ප්රමිතීන් (ඉදිකිරීම සඳහා පද්ධතිය නිර්මාණය ප්රලේඛනය). පෙළ හා පත්ර සඳහා අදාළ පෝරමය හා මාතෘකාව වාරණ, සියලු (මාතෘකාව හැර) තිබිය යුතුය ගණන් හා විශේෂ ෆෝල්ඩරය තුළ ගොනු කර ඇත.

අනිවාර්ය පදනම මත උපාධියක් ව්යාපෘතිය කරුණු පැහැදිලි සටහනක් පහත සඳහන් කොටස් තිබිය යුතුය:

1. මාතෘකාව පිටුව ව්යාපෘතිය තේමාව නම සමඟ.

2. වැඩ අන්තර්ගතය -, අදාළ වගන්ති හා උපවගන්ති ලබා දී ඇති නිම හා රූප සටහන් ලැයිස්තුවක්.

3. එම ආරංචි මාර්ග, විශ්ලේෂණ හා න්යායික කොටස් පිළිබඳ සමාලෝචනය සමන්විත හැඳින්වීම,.

4. Ekonomicheskae කොටසක් තාක්ෂණික හා ආර්ථික සනාථ සංවර්ධිත ව්යුහය දර්ශකයන්.

ඉදිකිරීම් සහ ආරක්ෂාව ක්රියාත්මක ආරක්ෂාව ගණනය කිරීම් 5. කොටස.

6. අවසාන භාගයේදී මෙම ව්යාපෘතිය, තෝරා, එහි ඇති වැදගත්කම හා යුක්ති සහගත නිගමනයන් සපයයි.

7. භාවිතා සාහිත්ය ලැයිස්තුව හා ආරංචි මාර්ග පවසයි.

8. අයදුම්පත් (රූප සටහන්, වගු සහ නිර්මාණ චිත්ර).

මෙම ව්යාපෘතිය සඳහා කරුණු පැහැදිලි සටහනක් රේඛාව පැහැදිලි ව්යුහය සහ ස්ථිරසාර ඉදිරිපත් විය යුතුය. ඒත්තු තර්ක සහ නිශ්චිත ගණනය කිරීම්, පැහැදිලි හා සංක්ෂිප්ත වචන - පෙළ කොටසක් ද සූදානම් කරමින් මූලික අවශ්යතා.

4 ප්රමාණයේ කඩදාසියක පිළිබඳව කරන ලද ව්යාපෘතිය කරුණු පැහැදිලි සටහනක්. පෙළ අත හා පැහැදිලි පැහැදිලි අත් අකුරු විසින් ලියන හෝ මුද්රණ තාක්ෂණය විසින් ක්රියාත්මක කළ හැක. කාර්යාල උපකරණ පෙළ භාවිතා කරන විට මෙම පේලි අතර ද්විත්ව පරතර ලෑම විය යුතුය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.