පිහිටුවීමවිද්යාල හා විශ්ව විද්යාල

විශේෂ (defectological) අධ්යාපනය. ව්යාධි විද්යාඥයකු: සහ කවුරුන් විසින් ක්රියා

උසස් අධ්යාපනය දී, ලැබෙන පුහුණු පාඨමාලා පුළුල් පරාසයක ඉදිරිපත් කරයි. සමහර විශ්ව විද්යාල, අධ්යාපන ආයතන හා ආයතන තුල දැකිය හැකි වන විශේෂ, එක්, - "විශේෂ (defectological) අධ්යාපනය." මෙම ක්ෂේත්රය තුළ අධ්යයනය කළ ජනතාව, නූතන ලෝකයේ සුවිශේෂී හා ඉල්ලුම විශේෂඥයින් ලෙස සලකනු ලැබේ. සමහර විශ්ව විද්යාල තුළ ඉදිරිපත් කිරීම මෙම පුහුණු දිශාව? වැඩ අධ්යාපනික වැඩසටහන් ප්රගුණ හා ඩිප්ලෝමා ලබා ඇති උපාධිධාරීන් කෙනෙක්ද?

Defectological අධ්යාපනය: දිශාව සාරය

දක්ෂ සත්කාර වෘත්තිකයන්ට අවශ්ය ම ආබාධ සහිත දරුවන් හා වැඩිහිටියන්. එය ගුරුවරුන්, කතා ව්යාධි පුහුණු කර තිබෙනවා. ඒ වෘත්තියේ ඉහළ පාසල්වල උපාධි පසු මිනිසුන් "defectological අධ්යාපනය."

ඔහුගේ අධ්යාපන කාලය තුළ, එක් එක් ශිෂ්යයා බොහෝ විෂය අධ්යයනය කරමින් සිටී. මෙම "මනෝ විද්යාව" සහ "මනෝ විද්යාව" සහ "වෛද්ය හා Defectology ජෛව විද්යාත්මක කඳවුරු", හා "මෙම සායනය බුද්ධිමය කලබල" ද, එසේ මත .. වැඩසටහන සංවර්ධනය කිරීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස පුද්ගලයා, විශෝධන අධ්යාපන හා උපදේශන-රෝග විනිශ්චය ක්රියාකාරකම් නිරත වෙන්න පුළුවන් ඇතුළත් කිරීම සහ :

 • සංවර්ධන ආබාධ නිවැරදි;
 • තනි තනි අධ්යාපන හා විශෝධන වැඩසටහන් සංවර්ධනය කිරීම;
 • ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ විශේෂ අවශ්යතා හා අවශ්යතා අධ්යයනය;
 • ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා උපදෙස් ලබා දීම, ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන්.

විශේෂ පැතිකඩයන් (defectological) පිහිටුවීම

"Defectological අධ්යාපනය" දිශාවට ගමන්, අයදුම්කරුවන් පැතිකඩයන් අතර තේරීමක් කර ගන්නවා. ඔවුන්ගේ සංඛ්යාව විශ්වවිද්යාල මත රඳා පවතී. පහත පැතිකඩ තනිකඩ පැමිණෙන, උදාහරණයක් ලෙස, ඉදිරිපත් කර ඇත:

 • "විශේෂ මනෝවිද්යාව";
 • "කතාව චිකිත්සක";
 • "ම ආබාධ සහිත දරුවන් සඳහා අධ්යාපනික හා මානසික ආධාර";
 • "Oligophrenopedagogics".

ස්වාමියා ස්ථාපිත "defectological (විශේෂ) අධ්යාපනය" දිශාවට බොහෝ විශ්ව විද්යාල තුළ වැඩි ගැඹුරු දැනුම. පුහුණු වැඩසටහන් පහත සඳහන් හමුවීමට:

 • "අයෙග්";
 • "අධ්යාපනික සහ ආබාධිත පුද්ගලයන් මානසික ආධාර";
 • "කතාව චිකිත්සක (දෘශ්යාබාධිත කතාව සමග පුද්ගලයන් අධ්යාපන)";
 • "කතාව ව්යාධිවේදය අධ්යාපනය නව්ය තාක්ෂණයන්."

නූතන ලෝකය තුල විශේෂත්වය වන හදිසි

විශේෂ "defectological අධ්යාපනය" ඇති බව විශ්ව විද්යාල, අධ්යාපන ආයතන හා ආයතන, සිසුන් අධ්යයනය ආරාධනා කරනවා. මේ මොහොත වන විට ආබාධිත දරුවන් සඳහා අධ්යාපන වෙනුවට උග්ර ප්රශ්නයක් නිසා තේරීම් කමිටු සාමාජිකයන්, ගුරුවරුන්, එහි ඇති අදාළත්වය ගැන කතා කරන්න. ආධාර defectologists ගුරුවරුන් අවශ්ය මැද්දේ ජනගහනය අතර පුද්ගලයන් ආසන්න වශයෙන් 9-11%. උදවු ද ඇතැම් වැඩිහිටියන් අවශ්ය වේ.

මානසික ක්ෂේත්රයේ, මෙන්ම ශාරීරික සම්බන්ධ විවිධ සංවර්ධන ගැටලු සහිත දරුවන් අධ්යාපනය හා පුහුණු කිරීම්, සංවර්ධනය නිරත, "defectological විශේෂ අධ්යාපන" දිශාව අධ්යාපනය අය. දර්ශනය අත්පත් කර ගෙන ඇති හා සහජ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් ඉලක්ක විශේෂඥයන් වැඩ, විභාගය, දුරටත් විමසිය ප්රදේශ මෙම වාචික, උපකරණ, බුද්ධි අඩුවීමක්, psychoneurotic ප්රතික්රියා.

අවශ්ය පෞද්ගලික ගුණාංග ලබා ගත හැකි

සකස් කිරීම මෙහෙයවීම "defectological අධ්යාපනය" රසවත්, නමුත් එය සියලු ජනතාව සඳහා නොවේ. ඔබ මෙම විශේෂ තෝරා නම් අනරිය ඇතැම් පෞද්ගලික ගුණාංග තිබිය යුතු කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුය. මෙම පුද්ගලයා විය යුතුය:

 • වැඩසටහන,
 • ජව සම්පන්න,
 • හිතකාමී,
 • ඥානවන්ත,
 • ඔවුන්ගේ කටයුතු සාර්ථක ප්රතිඵල විශ්වාසය, යොදන විශෝධන වැඩසටහන.

අනාගත විශේෂඥ ශුභවාදී විය යුතුය. දැනටමත් ජනතාව සේවය සුභවාදය සිසුන් තමා, ඇතුළත් කළ හැකි අයුරින් සමාජය, සීමිත ධාරිතාවක් සහිත විෂයයක් සම්බන්ධයෙන් සමාජ ක්රියාකාරකම් ගසයි.

සකස් කිරීම අධ්යාපන NPCs

පාහේ සෑම නගරය දිශාවට ඇති විශ්ව විද්යාල, ඇත "defectological අධ්යාපනය." මොස්කව් නුවර දී කටයුතු කිහිපයක් තිබේ. රුසියානු නව විශ්වවිද්යාලය (NPCs) - පාසල් එකක්. එය 1991 සිට පැවත එන ස්වාධීන ලාභ නොවන අධ්යාපන ආයතනය වේ.

විශ්ව විද්යාලයේ "Defectological අධ්යාපනය" මනෝ විද්යාව සහ දැනුවත් පීඨය ඉදිරිපත් කරයි. ඔබ එක් එක් අයදුම්කරු ලැබෙන විට පුහුණු කළ හැකි වඩාත්ම පහසු ආකෘති පත්රය තෝරා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත. පූර්ණ කාලීන පන්ති සතියකට 5 දින තුළ පවත්වනු ලැබේ. උසස් පාසල් ජෝඩු පැය 9 ආරම්භ කරන්න. රුසියානු නව විශ්ව විද්යාල සිසුන්ට absentia මත ස්වාධීනව අධ්යාපනික වැඩසටහනක්. ටියුශන් පන්ති, විශ්වවිද්යාලයේ වන කාල සීමාව දින 20 ක් පමණ වන අතර, මෙම සැසිය තුළදී අවුරුදු 2 වරක් පවත්වනු ලැබේ.

අධ්යාපන MPSU දී

ගුරුවරුන්, කතා චිකිත්සකයින් පුහුණු කරන විශ්ව විද්යාල අතර, ඔබ තවමත් මොස්කව් මානසික හා සමාජ විශ්ව විද්යාලය (MPSU) ආදර්ශය ලබා දිය හැක. මේ අධ්යාපන ආයතනයෙන් ද ස්වාධීන ලාභ නොලබන ආයතනයකි. එහි ක්රියාකාරකම් විශ්ව විද්යාල නැවත 1995 දක්වා ඈතට දිව යයි.

මොස්කව් මානසික සහ සමාජීය විශ්ව විද්යාල, කලින් ආයතනය නවීන අධ්යාපනික වැඩසටහන් විශාල සංඛ්යාවක් ක්රියාත්මක කළේය. ඔවුන් අතර, තනිකඩ මත "defectological අධ්යාපනය" නැත. එය පූර්ණ කාලීන, අර්ධ-කාලීන හා ලිපි ගනුදෙනුවක් පාඨමාලා ඉදිරිපත් කර ඇත. උසස් පෙළ පාසල් මෙම ප්රදේශය සඳහා ස්වාමියාගේ වැඩසටහන් ලබා නැත.

අනාගත උපාධිධාරීන්

ජනතාව විශ්ව විද්යාල "defectological (විශේෂ) අධ්යාපනය" දෙසට ලිහා හා ඩිප්ලෝමා ලබා, ඔබ සංවිධාන විවිධ වැඩ කරන්න පුළුවන්:

 • සියළු වර්ග හා මට්ටම් අධ්යාපන ආයතන,
 • විශේෂ (පිළියම්) පෙර පාසල්, පාසල් හා සෞඛ්ය සේවා පහසුකම්,
 • මධ්යස්ථාන, මානසික වෛද්ය, අධ්යාපන හා සමාජ ආධාර විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා ද;
 • සමාජ ආරක්ෂාව ආයතන කවෙර්ද;
 • ආබාධිත ඇති අය සමග වැඩ කිරීමට, පුණ්ය සහ ප්රජා සංවිධාන.

වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීම සඳහා බලා අනාගතයේ දී උපාධිධාරීන්. ඔවුන් යම් පුද්ගලයෙකු ඔහුට පමණක් නොව, ඔහුගේ පවුලේ පමණක් නොවේ උදව් අවශ්ය වනු ඇත සමඟ වැඩ කර ඇත. උදාහරණයක් බලමු. ඒ නිසා, ගුරු-චිකිත්සකයකු අපගේ විශෝධන වැඩසටහන අනුව දරුවා සමග ක්රියා කරයි. නිපුණ සෞඛ්ය අවශ්යතා දී, ඔහු මෙන්ම ඔහුගේ දෙමාපියන්, සමීප ඥාතීන්, පවුලේ නිවැරදි හා අධ්යාපනික බලපෑම කිරීමේ ක්රියාවලිය තුළ ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි නිසා. දෙමාපියන් උදව් සාරය සමාජයට දරුවා සංවර්ධනය, පුහුණුව, සමාජගත කිරීම් හා ඒකාබද්ධ උපදෙස් දීමට ඇත. මේ අනුව, වැඩ අසීරු වනු ඇත, නමුත් එය රසවත් වන අතර, ඒ නිසා, විශේෂ "defectological (විශේෂ) අධ්යාපනය" අවධානය යොමු කිරීම වටිනවා.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.