පිහිටුවීමභාෂා

ක්රියා පදය etre: ඉවත්වන හා භාවිතය

ක්රියා පද සියල්ලම පාහේ පුද්ගලයා සහ ප්රමාණය අනුව වෙනස් වේ. මෙම ඉවත්වන ලෙස හැඳින්වේ. සමහර විට මෙම පොදු නීති යටතේ සිදු, නමුත් එය විවිධ ආකාරයේ ගොඩනැගීමට කිසිදු තර්ක එරෙහිව යන්නක් බැවින්, හෘද විසින් ඉගෙන ගැනීමට ඇති බොහෝ විට ඔවුන් වඩාත් භාවිතා වේ. සහ ඔවුන් අතර, ඇත්ත වශයෙන්, "etre".

ප්රංශ සාමාන්ය ක්රියා පද වල ඉවත්වන

නූතන මිනිසා අවම වශයෙන් මූලික මට්ටමින් ඉංග්රීසි භාෂා දැනුම නොමැතිව කිරීම අපහසු වේ. , විදේශිකයන් රසවත්, විශේෂිත ලිපි සමඟ සාකච්ඡා ඕනෑම සංචාරය, - සියලුම ඒ සඳහා විදේශීය භාෂාවක් ඉගෙන ගැනීමට අවශ්ය වේ. ප්රංශ නොඅඩු වැදගත් වුවත් බොහෝ විට පාසල්, ඉංග්රීසි - එය බලපත්රය පිළිබඳ තොරතුරු පිටපතක්. ඔහු අවසාන වශයෙන්, එය හුදෙක් ලස්සන හා ආදර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ එහි ලේකම් කාර්යාලයේ වැඩ භාෂා එක්,. විශේෂයෙන් නිසා ව්යාකරණ, පහසු කටයුත්තක් - එහෙත් එය ඉගෙන.

කෙසේ ඊනියා "සාමාන්ය" ක්රියාපද වෙනස්, එය අපහසු නැත මතක තබා ගන්න. විවිධ ප්රතිපත්ති සංයුග්මක කරන විවිධ අවසානය සමග ප්රධාන කාණ්ඩ දෙකක් ඇත. මෙම පැහැදිලි කිරීමට ඇති පහසුම ක්රමය මේසය භාවිතා කරමින්:

වර්තමාන

පිරිසක් මම

කාණ්ඩ II

ඉන්ෆිනිටිව්

මෙවැන්නකි er (සාකච්ඡාව)

වරල IR (අවසන් කිරීමට)

Je

parle

finis

tu

parles

finis

ඉල් / එල්ලේ

parle

finit

Nous

parlons

finissons

Vous

parlez

finissez

ILS / Elles

parlent

finissent

එය මෙම නීති එතරම් අපහසු නොවේ මතක බව පැහැදිලිය. එහෙත්, අවාසනාවකට මෙන්, ක්රියා පද සියල්ලම නොවේ ඔවුන්ගේ වෙනස්කම් ඉතා සරළ ය. ඔවුන්ට, ඇත්ත වශයෙන්, etre සඳහන් කරයි.

ප්රධාන අවිධිමත් ක්රියාපද ඉවත්වන

එය ප්රංශ ව්යාකරණ ගැන ඕනෑවට වඩා අපහසුතා ඇති නැති බව පෙනී යා හැකියි. නමුත් මේ ඉතා සත්යයක් නො වේ. ප්රධාන ක්රියාපද - etre (විය) සහ avoir (ඇති කිරීමට) අවිධිමත් ලෙස වර්ග කර ඇත. ඔවුන්ගේ එකම රූපාකාරය නොහැකි ඉවත්වන පොදු නීති පදනම මත ඔවුන් ඉදි කිරීමට ඉගෙනගන්න පුළුවන් වේ. ප්රශ්නය තවත් උග්ර මෙම ක්රියාපද බොහෝ විට වඩාත් සංකීර්ණ ව්යාකරණ ව්යුහයන් ගොඩනැගීම සම්බන්ධ බව "මිටි" පෙනී බව ය. එහෙත් වහාම, මෙම ක්රියා පද දෙකක් වෙනස් වී ඇති ආකාරය එකම ඉගෙන ආරම්භ කිරීමට මෙම ප්රශ්නය බවට යන්න එපා.

වර්තමාන

etre (විය)

avoir (ඇති)

මම තමයි (මම, මම නොපවතියි)

J'ai (මගේ)

Tu es (ඔබ, ඔබ නොපවතියි)

Tu ලෙස (ඔබ සතුව)

ඉල් / එල්ලේ / ඇස්තමේන්තුවට දින (ඔහු / ඇය, ඔහු / ඇය පවතී)

ඉල් / එල්ලේ / ඒ මත (ඔහු / ඇය)

Nous sommes (අපි පවතී, වේ)

Nous avons (අපට)

Vous êtes (ඔබ ඔබ සිටිනා, වේ)

Vous avez (ඔබ ඔබ, ඇති)

ILS / Elles ගොස් ඔහුටත් මුලින් (ඔවුන් පවත්නා, වේ)

ILS / Elles ont (ඔවුන් ඇති)

ඒ නිසා ඉගෙන කරන්න ප්රංශ ක්රියා පදයේ ඉවත්වන ක etre, එය භාෂා ව්යාකරණ අවසන් වී ඇති බවට උපකල්පනය කළ හැක්කේ කෙසේද? කොහෙත්ම නැහැ! සියලු පසු, අතීතය හා අනාගතය ගැන ක්රියා කිරීම සඳහා ආකෘති ඇත. එහි මෙම ක්රියා පදය ද ඉගෙන ගැනීමට ඇති වන සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ආකෘති පත්රය,.

අතීතය සහ අනාගතය

ප්රංශ දී, ආකෘති 8 ගුණයක්, පමණක් ලිපිය භාවිතා දෙකක් වන. තවමත් 4 ඇත මනෝභාවයන්: පෙන්නුම් කොන්දේසි, subjunctive හා අත්යවශ්ය මෙන්ම, හවුල් සහ සැලසුම් කාරුණික ඇප designating. සියලු 21 ක් තියෙනවා වේ රූපයන් ආකාරයේ ඇති ඉන්ෆිනිටිව් ඇතුළු එක් එක් ක්රියා පදයේ. මෙම සංඛ්යාව ටිකක් බය හිතෙන වේ. මේ සියල්ල ඔබ ප්රංශ හොඳ දැනුමක් අවශ්ය නම් ප්රගුණ කිරීමට අවශ්ය වේ. එම ක්රියා පදය etre ක ඉවත්වන ලෙස දැනටමත් සඳහන් නීති වලට යටත් නොවන අතර, ඒ නිසා, එහි සියලුම ආකාරයේ හෘද විසින් ඉගෙන ගැනීමට

සම්පූර්ණ වගුවක් මේ වගේ බලන:

පෙන්නුම් (Indicatif)

කාලය

ප්රංශ ක්රියා පදයේ ආකෘති පත්රය

හැකි පරිවර්තන

Preterit

passé සරල

(සරල අතීත)

Je fus

මම / විය

tu fus

ඔබ / වී තිබේ

ඉල් / එල්ලේ / fut මත

ඔහු / ඇය / ච / විය / (අ) ඇති විය

nous උදහස් වූයේය

අපි / ඇත ලදී

vous fûtes

ඔයා

ILS / elles furent

ඔවුන්

passé රචනා

(ගතවු අවසන්)

j'ai été

මම / විය

été ලෙස tu

ඔබ / වී තිබේ

ඉල් / එල්ලේ / ඒ été මත

ඔහු / ඇය / ච / විය / (අ) ඇති විය

nous avons été

අපි

vous avez été

ඔයා

ILS / elles ont été

ඔවුන්

Imparfait

(පසුගිය Off)

j'étais

මම / විය

tu étais

ඔබ / වී තිබේ

ඉල් / එල්ලේ / était මත

ඔහු / ඇය / ච / විය / (අ) ඇති විය

nous étions

අපි

vous étiez

ඔයා

ILS / elles étaient

ඔවුන් / ඇත ලදී

ප්ලස්-Que-parfait

(තවත් පියවර කිරීමට පෙර දීර්ඝ කාලයක් සඳහා පරිපූර්ණ)

j'avais été

මම / විය

tu avais été

ඔබ / වී තිබේ

ඉල් / එල්ලේ / avait été මත

ඔහු / ඇය / විය / වූහ

nous avions été

අපි

vous aviez été

ඔයා

ILS / elles avaient été

ඔවුන් / ඇත ලදී

passé antérieur

(ඉහත සඳහන් කළ, ගතවූ)

j'eus été

මට ඒ ඇති

tu eus été

ඔයා

ඉල් / එල්ලේ / eut été මත

ඔහු / ඇය / ච / විය / (අ) ඇති විය

nous eûmes été

අපි

vous eûtes été

ඔයා

ILS / elles eurent été

ඔවුන්

උණුසුම් ආකෘති ඉදිරිපත්

ඉදිරිපත්

මම තමයි

මම / මම පවතී

tu es

ඔබ / ය පවතිමු

ඉල් / එල්ලේ / ඇස්තමේන්තුවට මත

ඔහු / ඇය / එහි ඇති

nous sommes

අපි / පවතී

vous êtes

ඔබ / ය පවතිමු

ILS / elles ගොස් ඔහුටත් මුලින්

ඔවුන් එහි / ය

අනාගත කාලය ආකාර

Futur සරල (සරල හැඩය)

Je serai

මම

tu seras

නුඹ

ඉල් / එල්ලේ / Sera මත

ඔහු / ඇය

nous serons

අපි එන්නම්

vous serez

ඔබ වනු ඇත

ILS seront

ඔවුන්

Futur antérieur (අනාගත තනතුර කාර්ය ප්රවාහ)

j'aurai été

මම

tu auras été

නුඹ

ඉල් / එල්ලේ / ප්රභාවය été මත

ඔහු / ඇය

nous aurons été

අපි එන්නම්

vous aurez été

ඔබ වනු ඇත

ILS / elles auront été

ඔවුන්

Subjunctive (Subjonctif)

Passé

Que j'aie été

යටත් සම්ප්රේෂණය "... මම / විය"

Que tu été aies

සම්ප්රේෂණය යටත් "... ඔබ / පවතින බව"

qu'il / එල්ලේ / AIT été මත

යටත් සම්ප්රේෂණය "... ඔහු / ඇය බව / ඇත / / විය (සහ මත)"

Que nous ayons été

සම්ප්රේෂණය යටත් "... අපි / ඇත බව"

Que vous ayez été

සම්ප්රේෂණය යටත් "... ඔබ / ඇත බව"

qu'ils / elles aient été

සම්ප්රේෂණය යටත් "... ඔවුන් / ඇත බව"

ප්ලස්-Que-parfait (කිසිසේත් භාවිතා)

Que j'eusse été

මම / විය

Que tu été eusses

ඔබ / තිබුණා

qu'il / එල්ලේ / eût été මත

ඔහු / ඇය බව / / විය තිබේ / (අ) ඇති විය

Que nous eussions été

අපි / ඇත බව

Que vous eussiez été

ඔබ / ඇත ලදී

qu'ils / qu'elles eussent été

ඔවුන් / ඇත බව

Imparfait (කිසිසේත් භාවිතා)

Que Je fusse

මම / විය

Que tu fusses

ඔබ / තිබුණා

qu'il / එල්ලේ / fût මත

ඔහු / ඇය බව / / විය තිබේ / (අ) ඇති විය

Que nous fussions

අපි / ඇත බව

Que vous fussiez

ඔබ / ඇත ලදී

qu'ils / elles fussent

ඔවුන් / ඇත බව

ඉදිරිපත්

Que Je sois

මම / මම පවතී

Que tu sois

ඔබ / පවතී බව

qu'il / එල්ලේ / soit මත

ඔහු / ඇය / එහි ඇති බව

Que nous soyons

අප / පවතී වේ

Que vous soyez

ඔබ / පවතී බව

qu'ils / elles soient

ඔවුන් / එහි ඇති බව

කොන්දේසි (Conditionnel)

Passé 1RE forme

j'aurais été

මා එහි / වනු ඇත

tu aurais été

ඔබ / වී තිබේ

ඉල් / එල්ලේ / aurait été මත

ඔහු / ඇය / ච / විය / (අ) ඇති විය

nous aurions été

අප එහි / වනු ඇත

vous auriez été

ඔබ කළ යුත්තේ

ILS / elles auraient été

ඔවුන් වනු ඇත

Passé 2e forme (ආසන්න භාවිතා නොවන, පොතක් ආකෘති පත්රය, ප්ලස්-Que-parfait)

j'eusse été

(අතීතයේ දී ඉෂ්ට පියවර වෙත යොමු කළ විට) මම / පවතී ඇත

tu eusses été

ඔබ / වී තිබේ

ඉල් / එල්ලේ / eût été මත

ඔහු / ඇය / / සිටිනවා (අ) විය තිබේ / සිදුවනු ඇත

nous eussions été

අප එහි / වනු ඇත

vous eussiez été

ඔබ එහි / වනු ඇත

ILS / elles eussent été

ඔවුන් වනු ඇත

ඉදිරිපත්

Je serais

මම (දැනට පවතින) විය යුතුය

tu serais

ඔබ / වී තිබේ

ඉල් / එල්ලේ / serait මත

ඔහු / ඇය / / සිටිනවා (අ) විය තිබේ / සිදුවනු ඇත

nous serions

අප එහි / වනු ඇත

vous seriez

ඔබ කළ යුත්තේ

ILS / elles seraient

ඔවුන් එහි / වනු ඇත

අත්යවශ්ය (Impératif)

Passé (එක්තරා අවසන් කළ යුතු බව පියවර වෙත දුරකථන ඇමතුමක් දැක්වීමට යොදා)

aie été

යන්න

ayons été

ඉඩ / ඉඩ දෙන්න අපට කළ

été ayez

විය

ඉදිරිපත්

sois

යන්න

soyons

අපට ඉඩ දෙන්න / කරමු

soyez

විය

ආරම්භ ආකෘති පත්රය (Infinitif)

Passé

avoir été

විය

ඉදිරිපත්

être

විය

මෙම සක්රමේන්තුව ස්වරූපයෙන් (Participe)

Passé

été

සිටි

ඉදිරිපත්

étant

එය

ඔව්, ප්රංශ ක්රියා වල විවිධත්වය පහර. මේ සියල්ල පසු මතක තබා ගැනීම සඳහා තියෙනවා. පහත දැක්වෙන වගුව පමණක් etre පෙන්නුම් කාගේ ඉවත්වන වමවසේ මැයි වැරදි හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳ කදිම ආදර්ශයක් වේ
ක්රියා පද. නමුත් ඔවුන්ගේ විශාල මුදලක්. ඇත්ත වශයෙන්ම, අවිධිමත් ක්රියාපද බිය ප්රංශ භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට අවශ්ය අය නතර කළ යුතු නැහැ. මෙම ආකෘති සියල්ලම පුළුල් ලෙස වාහක පවා භාවිතා කර ඇති අතර, අවශ්ය බව, ඔබ නිතිපතා පුරුදු ඔබට මතක තබා ගත හැක.

කන etre

මෙම ක්රියා පදයේ ඉවත්වන සංකීර්ණ බවක් විය හැක - මාර්ගය යනු ඒ. එය නිරන්තරයෙන් භාවිතා කිරීමට තිබිය හැකි නිසා, නමුත් එහි ආකාර සියලු ඉගෙන ගැනීමට අවශ්ය වේ.

පළමු වැන්න නම්, එය රැකියාව, ජාතිය හෝ පුද්ගලයෙකු වෙනත් ගුණාංග එමනිසා මෙම වාක්ය දක්නට ලැබේ:
මම තමයි étudiante. මම ශිෂ්යයෙක් වෙමි.

රාජ්යයන් වෙත යොමු වූ විට දෙවනුව, එය භාවිතා කල හැකිය:
මම තමයි malade. මට අසනීප වෙනවා.

අවසාන වශයෙන්, එය ආකාර නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිතා කරයි පසුගිය නොසන්සුන්කාරී සමහර ක්රියාපද:
මම තමයි allé. මම ගියා.

ඒ නිසා මෙම වැදගත් ක්රියා පදයේ අධ්යයනය කළ පවු නොවේ නොසලකා හරින්න. උන් වහන්සේගේ ස්වරූපය විවිධ වයස්, මනෝභාවයන් හා අනෙකුත් ව්යාකරණ ඉදිකිරීම් සංවර්ධන පාඨමාලාව තුළ ගබඩා කර ගත හැක. එවිට ක්රියා පදයේ etre ක ඉවත්වන එසේ නොවේ භයානක - ක්රමයෙන් සියල්ල කිරීමට ප්රධාන දෙයක්.

වෙනත් භාෂා වලින් උදාහරණ

ප්රංශ වැරදිසහගත ක්රියා පදයේ රූපයන් අර්ථයෙන් නො වේ. යුරෝපීය භාෂා සඳහා, එය ඒ වෙනුවට පාලනය වේ. ඉංග්රීසි ජර්මන් සින් පවා රුසියානු "ලෙස", බව,! පසුගිය වෙනත් භාෂා මෙන් බොහෝ විට එහි සමාන ලෙස භාවිතා කර නැත, නමුත් එය නිසැක වැරදියි. මෙය පහසුවෙන්, එය ප්රතිබද්ධ කිරීමට උත්සාහ දක්නට ලැබේ. මෙම කාලය, ඔහු විසින් එම අතීතය හා අනාගතය තුළ "වන" මත පදනම් වෙනස්, එය ආපසු වෙනස් නීති මගින් යන්නේ නම් වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත්, තව "වැරදි" ලෙස වර්ග කිරීම නිවැරදි. රුසියානු - - කිසිසේත්ම සරල, එසේ දුක් විඳින්න ආකාරය ගැන සිතන්නට කලින්, විදේශ භාෂා ඉගෙන, එය පැහැදිලි දේශීය බව විය යුතුය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.