හාදයන්මෙවලම් හා උපකරණ

ඔස්රම් විදුලි ලාම්පු: විශේෂ විස්තරයක් සහ විචාර. ප්රතිදීප්ත පහන් ඔස්රම්

ඔස්රම් පහන් ආලෝක ප්රභව නිෂ්පාදනය කිරීමේ යෙදී සිටින ජර්මානු සමාගමේ අධි-තාක්ෂණික නිෂ්පාදන වේ. සමාගම, දොළොස් වසරක් මත පවතින අතර වෙළෙඳපොළ තව තවත් පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනා, වේගයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතී.

විශේෂ

එහි පැවැත්ම තුළ සමාගම විශාල පරාසයකින් යුත් පුළුල් කර ඇත. ඔස්රම් ආලෝක ප්රභව සඳහා බොහෝ ක්රම, ප්රධාන අය නිෂ්පාදනය කරන්නන්:

  • සම්මත තාප දීප්ත ලාම්පු;
  • හැලජන්;
  • ඉතා ඝන ප්රතිදීප්ත පහන්,
  • ගෑස්-විසර්ජන ආලෝකය මාර්ග;
  • LED මොඩියුල;
  • විශේෂ කාර්යයන් සඳහා ප්රදීප;
  • රථ වාහන ආලෝකකරණය.

නිෂ්පාදන අග ප්රවර්ගය එය ආලෝකය, දර්ශකයක් ලාම්පු සහ ප්රකාශ විද්යාව, සංඥා, ආරම්භයට ඇතුළත්, ඉතා විශාල ය. සමාගමේ පූර්ණ නිෂ්පාදන පදනම 5 දහසකට වඩා වැඩි. විශේෂ වේ.

සම්මත පහන ඔස්රම්

මෙම ආලෝක ප්රභව පමණක් දීර්ඝ ජීවිතය වෙනත් සමාගම් සහ දීප්තිය යහපත් ක්රියාකාරිත්වය විසින් නිෂ්පාදනය වඩා වෙනස් වේ. ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනය දිගටම, නමුත් ජනප්රියත්වය තාප දීප්ත විදුලි බල්බ මෑත කාලයේ සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වී ඇත.

ඇත්ත වශයෙන්ම, මේ විදුලි බුබුළු බොහෝ සම්පත් පරිභෝජනය කරන්නේ නැහැ, නමුත් එය ඔවුන් වළක්වා නැත නව සංවර්ධන පක්ෂව තනතුරු ගැනීමට නැත. දැන් නගරබද වැසියන් බලශක්ති ඉතිරි අතර විය උපරිම මට්ටමට පහන (ප්රතිදීප්ත). ඔස්රම් ද ඔවුන් කරයි, සහ දැනට පවතින මාදිලි අතර විශේෂයෙන් ජනප්රිය පාරිභෝගික අනාවරණය වී ඇත.

බලශක්ති ඉතිරි ආලෝක ප්රභව

හොඳින් සංයුක්ත මාන සමග සංකලනය වී ඇත යහපත් ක්රියාකාරිත්වය නිසා මෙම පහන් එසේ ජනප්රිය වී ඇත. ඔවුන් අඩු ශක්ති පරිභෝජනය ඉහළ දීප්තිමත් කාර්යක්ෂමතාව ලබා දෙයි. මෙවැනි ආකාරයේ උපකරණයක් භාවිතා කරන විට එකම අවශ්යතාව නිෂ්පාදකයා විසින් ඉදිරිපත් - ජීවිතය අවසන් වීමෙන් පසුව නිෂ්පාදන බැහැර කිරීම සඳහා විශේෂ කොන්දේසි. එපමනක් නොව, එවැනි ආලෝක ප්රභව භයානක නිවෙස්වල ජීවත් වන නිසා විශේෂිත සංයුතිය බිඳ (වීදුරු සීමා අඛණ්ඩතාව සඳහා හානියක් නොවන).

සමාගම මහල් නිවාස දෙකම සඳහා මෙන්ම, කාර්යාල, කඩ සාප්පු, කාර්මික පරිශ්රයේ ආලෝක ප්රභව නිෂ්පාදනය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, සංයුක්ත පහන ඔස්රම් ඩියුලක්ස් පෙළ පොදු ගොඩනැගිලි සඳහා නිර්මාණය කර ඇති. එය ඔවුන්ට වඩා පහත් කිසිදු ආකාරයකින් සාධනය මත දී, දිගු වෘත්තාකාර විදුලි ආලෝක විස්ථාපනය කරනු ඇත.

හැලජන් ලාම්පු

ආලෝකකරණය අයදුම්පත් විවිධ ගෘහ හා කර්මාන්ත කටයුතු සඳහා භාවිතා පුළුල් පරාසයක සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. ඔවුන් මෙහෙයුම් දිගු කාලීන, සාම්ප්රදායික ආලෝකය මූලාශ්ර මෙන් දෙගුණයක් සේවා සම්මත තාපදීප්ත ආලෝක බල්බ වෙනස්.

බොහෝ හැලජන් නිෂ්පාදන, බහලුම ඉදිරිපත් ඔස්රම්, ආකෘති පත්ර සහ කැප් වර්ග රාශියක් දීප්තිය (dimming) වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත. මීට අමතරව, සමාගම විවිධ තේමාවන් යටතේ සඟරා විසින් පවත්වන ලද පරීක්ෂණ නිරන්තරයෙන් දිනා වාහන (පහන ඔස්රම් රාත්රී ගැහැණියට) සඳහා උසස් තත්ත්වයේ ආලෝක ප්රභව නිෂ්පාදනය කරයි.

ගෑස්-විසර්ජන ආලෝක ප්රභව

මෙම කුඩාම ආලෝක ප්රභව එකකි. ඔවුන් පෙනෙන පරාසය තුළ බලශක්ති විමෝචනය, ඒ නිසා දේශීය භාවිතයට ගැනීමට සුදුසු නැත, ද ප්රතිදීප්ත පහන් වඩා වඩා භයානක විෂ සහත, හා කුඩා නගර නිරීක්ෂණය කළ නො හැකි වූ විශේෂ බැහැර කොන්දේසි, අවශ්ය වේ. එහෙත් වාසි ඔබ හොඳ වර්ණ අනුකූලතාව, කාර්යක්ෂමතාව සහ දීර්ඝ සේවා ජීවිතය සටහන් හැක, එය එවැනි ආලෝක ප්රභව සඳහා යන පිරිවැය සඳහා ගෙවනවා.

මෙම හේතු නිසා, විසර්ජන ලාම්පු කාර්මික පහසුකම් හා කාර්යාල ගොඩනැගිලි, දී - ඔස්රම් ප්රධාන වශයෙන් අවම වශයෙන්, ලොව නවීනතම ප්රදර්ශන, වෙළඳ ශාලා හා පසුබිම්වල සඳහා භාවිතා. මේ සියලු ආලෝක ප්රභව හොඳම ක්රමය සංයුක්ත මාන අවශ්ය නැවතුම් ෙපොළවල් ආදි සියලුම ෙතොරතුරු අලංකාරයද සඳහා සුදුසු ය.

සමාගමේ නාමාවලිය එවැනි පහන් දැනට පවතින සියලු වර්ග ඇතුළත් වේ ද වාසියකි.

LED ප්රදීප

එය සෑම විටම ඉල්ලුමක් නිසා මෙම ප්රවර්ගය සතු, පෙළක් ද සහභාගී වේ. එය පරිශ්රයේ නිර්මාණය කිරීම අවස්ථා ගොඩක් ලබා දෙන අතර යම් වායුගෝලය පරිවර්තනය කිරීමට අදහස් ගොඩක් ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසමින්, නැගී නිසා, නිර්මාණ ක්ෂේත්රයේ ඉතා ජනප්රිය වී ඇත. ආලෝකකරණය උච්චාරණ කටයුතු පිළිබඳ කිසිදු දෘශ්ය නියෝජනය සඳහා ඉතා වැදගත් වේ, ඒ නිසා ඩයෝඩය පහන ඔස්රම් අයදුම්පත් අසීමිත පරාසයක ඇති. ඔවුන්ගේ පරාසය වෙනස් අනුවාද විශාල සංඛ්යාවක් නියෝජනය කරන, එසේ ඔබ සෑම විටම ඕනෑම ආලෝක පද්ධතිය සඳහා ඇති අයිතිය මොඩියුලය සොයා ගත හැකි වනු ඇත.

සෑම විටම, උසකින් LED තාක්ෂණික පැත්තට. ෙම ල බාහිර බලපෑම් කිරීමට හොඳ යාන්ත්රික ප්රතිරෝධයක් සහ සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලු නිෂ්පාදන අතර අඩුම විදුලි බල පරිභෝජනය ඇත.

විශේෂ පරාවර්තක

නිෂ්පාදන මෙම ප්රවර්ගය සතු විශේෂ කාර්යයන් සඳහා ඔස්රම් ආලෝක ප්රභව මගින් නියෝජනය කෙරේ. මෙම ඡායාරූපය සහ ජීව විද්යාත්මක රසායනාගාර, ප්රක්ෂේපනය පද්ධති, ලාම්පු, සංඥා, microlithography සඳහා ෙමොඩියුල, අධෝරක්ත හීටර්, විශේෂ සතුන් රැක බලා ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති උපකරණ, මෙන්ම විශාල එළිමහන් සවි කිරීම් සඳහා සංග්රහ ඇතුළත් වේ.

නිෂ්පාදන ගැන

ඔස්රම් පහන් (මිල සාධාරණ වන්නේ, නමුත් විකිණීම ස්ථානය සහ යන්ත්රෝපකරණ ම මත වෙනස් විය) භාණ්ඩ පෙළක් ඉදිරිපත්: නාමාවලිය නිෂ්පාදන පෞද්ගලික ප්රවාහන කටයුතු සඳහා ද ආලෝකය සිතා ගත හැකි සෑම ආකාරයකම වාගේ, සහභාගි වෙති. තවද, අද එම සමාගම දේශීය හා කාර්මික භාවිතය සඳහා පහන්, ඔවුන්ගේ (සහ එය පමණක් නොව) ගෘහස්ථ සහ එළිමහන් භාවිතය සඳහා පහන් සහ ෙමොඩියුල, මෙන්ම උපකරණ සඳහා විශේෂ බැලස්ට් නිෂ්පාදනය කරයි.

සමාගම තොග හා සිල්ලර අලෙවි නිරත පුද්ගලයින් හා නීතිමය ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන්, එම සමාගමේ නිල වෙබ් අඩවිය ඔස්රම් නිෂ්පාදන සහ එහි යෙදීම් උදාහරණ උපකාරයෙන් පරිශ්රයේ නිර්මාණය සඳහා අදහස් විවිධ ඉදිරිපත් කරන ලදී. එහි දී ඔබ ප්රවෘත්ති හා භාවිතා කරනු ලබන තාක්ෂණය පිළිබඳ විස්තරයක් සමඟ ලිපි ලබා ගත හැකිය.

නිෂ්පාදන, පාරිභෝගික විචාර

නීතියක් ලෙස, පාරිභෝගිකයින්, ඕනෑම නිෂ්පාදන කාණ්ඩය මත ඉතා ධනාත්මක ප්රතිචාර තබන්න. විශේෂයෙන් සතුටු කරන ලෙසටද, ඔවුන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ආලෝක ප්රභව කරුණාවෙන්, ඔවුන්ගේ කාර්යය විශිෂ්ට කාර්යය කරන්න සහ මුල් ගුණ අහිමි තොරව, වසර ගණනාවක් සේවය නොකරව.

කෙසේ වෙතත්, ප්රධාන ප්රතිචාර එය විශේෂ ආහාර සඳහා, වෘත්තිමය ඉලක්ක සඳහා මුවහත් තබන්න. ආලෝකය දේශීය හා කාර්මික කටයුතු (උදා: පහනක් ඔස්රම් පෙළ) ගැන ප්රතිචාර ඉතා අඩු වන අතර, මෙම තොරතුරු වැඩි උනන්දුවක් රියැදුරන්ගෙන් හෝ පාපැදි ක්රීඩකයන් රාත්රියේ පදින්න කිරීමට බල කෙරී ඇත පරිදි ඔවුන්, වෙබ් මත සොයා ගැනීමට අපහසු වේ.

පැරණි සමාලෝචන ප්රතිදීප්ත පහන් තවමත් මෙම වසර 10 වෙත ළඟා වන්නේ නැත වුවද, 2010 පසු නිෂ්පාදන බිඳෙන සුලු, නමුත්, නව පක්ෂය ගැන වාර්තා පාරිභෝගිකයන් ප්රශංසා කරන්න. එවැනි ආලෝක ප්රභව නිතර නිතර ලකුණු සඳහා නිර්මාණය වී නොමැති බව, නමුත් මෙම මහල් නිවාස කොන්දේසි මෙම nuance කලාතුරකින් යන කාරනය.

මීට අමතරව, ගොඩක් ගොඩනැගිලි තුළ විදුලි බලය ගුණාත්මකභාවය මත රඳා පවතී. සමාගමේ නිෂ්පාදන ඉක්මනින් ශක්තිමත් රළ තුළ පහළට, සහ පොදුවේ එහි හැසිරීම ඇවිලෙනවා කිරීමට, නිවී හැක ලක්ෂණයක් කඩා පනින ප්රකාශයට පත් හෝ ඉතා දිගු දුර අපේක්ෂිත ආලෝක ප්රභවය සිට ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.