මුදල්බැංකු

ඉඟි සහ උපක්රම: කාඩ් සූදානම් (ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව) යන්න දැන ගන්නේ කෙසේ ද

බොහෝ පාරිභෝගිකයින් මෙම කාඩ් පත සූදානම් ද යන්න ඔබ දන්නේ කෙසේද, උනන්දුවක් දක්වන. ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව විවිධ අයුරින් එසේ කිරීමට ඉදිරිපත් කරයි. එය කුමක්ද? ඔහුගේ ප්ලාස්ටික් සූදානම ගැන පුරවැසියෙකු දැන යුත්තේ කුමක්ද? එය අවස්ථාවන්හීදී කිහිපයක් තිබේ. ඔබ යම් තත්ත්වය මත පදනම්ව තෝරා, හෝ ඔබේ ම කැමැත්ත මත හැක. ඒ නිසා එය ප්ලාස්ටික් නියෝග විට සිදු කරන එළඹීමේදී සමහර අවධානය යොමු කිරීමට අවශ්ය වේ. මට ඒ දේ ක්රම නූතන ජනගහනය ලබා ගත හැකිය සාපේක්ෂව ප්ලාස්ටික් කාඩ් ලබා පරික්ෂා කරයි?

කාර්යාලය නැරඹිම

පළමු ක්රමය වඩාත් සාර්ථක වේ, නමුත් එය වඩාත් පහසු හා ජනප්රිය නොවේ. මම කොහොමද කාඩ් සූදානම් ද යන්න දන්නේ? ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවන්ට තම හැඳුනුම්පත, විදේශ ගමන් බලපත්රය එනම්, ප්ලාස්ටික් පැහැදිලි කිරීමට ඇති කැමැත්ත පෙන්නුම් එහි සංවිධානය හා ළඟම ඇති ශාඛා වෙත ගොස් ඉදිරිපත් කරයි.

මෙම සංචාරයේ කාඩ් නියෝග කරන ලද දෙපාර්තමේන්තුව යෙදිය නම්, එසේ නම් එය සූදානම් වූ විට එය නිකුත් කරනු ලැබේ. එසේ නැත්නම්, පුරවැසියන් හුදෙක් ප්ලාස්ටික් එසවීමට නැද්ද යන්න දන්වනු ලැබේ. දුෂ්කර හෝ විශේෂ දෙයක්. ජාතික ගමන් බලපත්රය කිරීමට තරම්.

කෙසේ වෙතත්, එවැනි විකල්පයක්, ප්රකාශ කර ඇති පරිදි නොව, ජනතාව ඉතා උනන්දු වෙයි. සමහර විට එය ඉතා දිගු කාලයක් ගත වෙනවා. මෙම කාඩ් පත පිළිබඳ ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව සූදානම් නම් මම කොහොමද හොයාගන්න පුළුවන්? වෙනත් ක්රම මොනවාද සිදුවන?

වැටුප් ප්ලාස්ටික්

එය සිදු ප්ලාස්ටික් දේ වර්ගය මත පදනම්ව සමහර එළඹීමේදී. බොහෝ විට, පුරවැසියන් පඩි නඩි කාඩ් කටයුතු කිරීමට සිදු වේ. ඔවුන් සාමාන්යයෙන් නියෝග හෝ සේවාදායකයා තමන්ට හෝ තම සේවායෝජකයා. දෙවන විකල්පය වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබේ. ඒ අනුව මෙහි පළමු අවස්ථාවේ දී, ඔබ ක්රියා පෙර යෝජිත ඇල්ගොරිතම භාවිතා කළ හැකිය.

නමුත් සේවායෝජකයා විසින් ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව ඉල්ලා දේ නම්? කෙසේ සූදානම් නම් මම දන්නේ වැටුප් කාඩ් එක? එය ප්රධාන සිට තොරතුරු පැහැදිලි කිරීමට මෙම නඩුව කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ. ප්රායෝගිකව මෙවැනි තත්වයක් පොදු නැති බව යි. ප්ලාස්ටික් සූදානම් වන්නේ නම්, එය ලබා දෙනු ඇත. කිසිදු? ඉන් පසුව අපි තව තවත් බලා ඉන්න ඕන.

සමහර විට පවා ගමන් බලපත්රය අවශ්ය නොවේ පෙන්වන්න. පොලී තොරතුරු පමණක් ප්රධාන කරුනු පැහැදිලි. අපි පඩි නඩි කාඩ්පත් ගැන කතා කරන විට එකම සැබෑ.

Reissue

ඉක්මනින් හෝ පසුව, ඕනෑම ප්ලාස්ටික් කාඩ් අවසන් බලපෑම. පසුව එය නැවත නිදහස් ඇණවුම් කිරීමට අවශ්ය වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, ප්ලාස්ටික් වහාම සූදානම් නැත. අප යම් කාලයක් බලා සිටීමට සිදු වනු ඇත.

මම කොහොමද කාඩ් ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව සූදානම් ද යන්න දන්නේ? Reissue සාමාන්යයෙන් අදාළ අයදුම්පත් මේ මොහොතේ සිට සති 2 ක් පමණ ගත වේ. කාඩ් සූදානම් දුරකථනයක් සමඟ පාරිභෝගිකයන්ට විශේෂ කෙටි පණිවුඩ-නිවේදනය එන. මෙම ක්රියාව බවට අදහස් පරිවර්තනය කිරීමට සහාය වන බව එක් විදිහක්.

ඒ අනුව, හුදෙක් අතර කෙටි පණිවුඩ-පණිවුඩයක් ඉන්න. තවද, හැඳුනුම්පතක් සහිත ප්ලාස්ටික් කාඩ් රැගෙන යම් නිශ්චිත කාලයක් පුරා එය භාවිතා කළ හැකිය. ඔබ පවා අවශ්ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට ඇති කාර්යාලය වෙත යන්න අවශ්ය නැහැ.

උදව් කිරීමට දුරකථන

වෙන මොනවද දීමට හැකිවෙන්නේ? මම කොහොමද කාඩ් සූදානම් ද යන්න දන්නේ? ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව - ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව හා සැනසීම වෙනුවෙන් සෑම දෙයක්ම කරන්නේ සංවිධානයක්. ඒ නිසා අපි යෝජනා ක්රියා දක්නට නොමැත්තේ එකක් තෝරා ගත හැක. ඔබ පෞද්ගලිකව ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ කාර්යාලයට පැමිණෙන කිරීමට අවශ්ය නොවේ නම්, මෙන්ම නිවේදනය සඳහා බලා, එය ගැටලුව විසඳීම සඳහා ක්රමයක් යෝජනා කර ඇත.

එය කුමක්ද? දුරකථන ඇමතුමක්. බැංකු ප්ලාස්ටික් පුරවැසියෙකු සඳහා ලබාගත හැකි පිළිබඳව දැන ගැනීම සඳහා වන ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ නිශ්චිත ශාඛා (කාඩ් ඇණවුම් කරන එක) අමතන්න, නැතහොත් ක්ෂණික ඇමතුම් හා සම්බන්ධ හෝ කළ යුතුය. දෙවන විකල්පය බොහෝ විට බොහෝ සාර්ථක භාවිතා කරයි. යන්තම් ක්රියාකරු ප්රතිචාරය බලා ඔබ ප්ලාස්ටික් කාඩ් කැමැත්ත පැහැදිලි කිරීමට කැමති බවයි පසුව ඩයල් 8800555 55, 50,. ඊළඟ, විදේශ ගමන් බලපත්රය සහ පෞද්ගලික දත්ත කතා කරනවා. එය ප්රකාශය පෙන්නුම් කරනු ලැබීය නම් ක්රියාකරු, රහස් වචනය ඉල්ලා සිටිය හැකිය. මෙය ප්ලාස්ටික් හිමියා කතා කරන බව ඔහු කියා 100% ක් වග තහවුරු කර ගැනීම ය. එය පමණක් පිළිතුරක් සඳහා බලා සිටීමට පවතී.

අන්තර්ජාල ඉල්ලුම්

මම කොහොමද කාඩ් සූදානම් ද යන්න දන්නේ? Sberbank සමඟ අමුත්තන් (එවැනි "බැංකු නෝට්ටු" ලෙස) ප්ලාස්ටික් නිකුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්රයක් ගොනු කිරීමට සපයයි. මෙම මෙහෙයුම සිදු කළ පසු, පරිශීලක විශේෂ රහස් කේතය ලැබෙනු ඇත. එය වස්තුව නියෝග නිල පිටුව හෝ සේවා, "Sberbank ඔන්ලයින්" කැමැත්ත භාවිතා පරීක්ෂා කිරීමට ද අපහසුවකින් තොරව ඉඩ දෙයි.

සාමාන්යයෙන්, පවරා කේතය ඔබ සංවිධානයේ හොට්ලයින් විට ද හැඳින්විය හැක. සියලු පහසුවෙන් සහ සරලව. මෙම ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව ප්ලාස්ටික් කාඩ් ඇති සූදානම පරීක්ෂා ලෙස දැන් එය, පැහැදිලි ය.

එය සියලු ක්රම ඉතා සාර්ථක බව සඳහන් කළ යුතු ය. එය ප්ලාස්ටික් ඩෙබිට් කාඩ් නිෂ්පාදනය කිරීමට පැමිණි විට, එය හෝ වහාම ලබා ස්ථාපිත කීරීම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ දින සිට කිසිදු දින 30 කට වඩා වැඩි කළ හැක. මෙම කාඩ් පත ඇති සූදානම පරීක්ෂා කිරීමට තෝරා ගැනීම සඳහා මාර්ගය? එය එක් එක් පාරිභෝගික තමා තීරණය කළ ය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.