පිහිටුවීමනිතර අසන පැන අධ්යාපනය හා පාසල්

ඇති වන විද්යුත් ක්ෂේත්රය තුළ dielectrics

ඇති වන විද්යුත් ක්ෂේත්රය පනත දී dielectrics ඔවුන්ගේ අභ්යන්තර ව්යුහය අනුව. ඔවුන් ද නොවන කොන්දොස්තරවරුන්-, දන්නා ලෙස, ඊනියා නිසා ඔවුන් සැලකිය යුතු විදුලි සිදු නොවන ද්රව්ය වේ. මේ පාර විද්යුත් ද්රව්ය ඇතුළත ගමන් කළ හැකි වනු ඇති නිදහස් ආරෝපණ වාහක අඩංගු නැහැ.

අණුව - එහි රසායනික ගුණ සතු බව කරුණු කුඩාම අංශුව. ඇය, අනෙක් අතට, තමන් පරමාණු දක්වා ධන ආරෝපිත පරමාණුක න්යෂ්ටිය සමඟ කළ සහ සෘණ ඉලෙක්ට්රෝන අය කරනු ලැබේ. සමස්තයක් ලෙස අණුවක් උදාසීන වේ. න්යාය ලෙස සහසංයුජ එහි ඉලෙක්ට්රෝන පරමාණු එක් කිරීම සඳහා පොදු වීමේ එකක් හෝ ඊට වැඩි යුගල පිහිටුවා, අණු ස්ථාවරත්වය ලබා.

භාර එක් එක් වර්ගය සඳහා - ධනාත්මක (මූලික) සහ සෘණ (ඉලෙක්ට්රෝන) - වී එය ඔවුන්ගේ "ගුරුත්ව කේන්ද්රය" (විදුලි) මෙන් ඇති අතර, එය ස්ථානය, වේ. මෙම කරුණු අණුව පොලු ලෙස හැඳින්වේ. එය (කිසිදු dipole මොහොතේ ඇති) nonpolar ඇත - ධනාත්මක සහ ඍණාත්මක: ප්රතිවිරුද්ධ ආරෝපණ ගුරුත්ව විදුලි මධ්යස්ථාන අණුවක් බව මෙම නඩුවේ.

මෙම අණුවේ ව්යුහය අසමමිතික විය හැකි, උදාහරණයක් ලෙස, එහි දෙකක් පිළිගැනීමට දෙදෙනාම පරමාණුවක් නම් පියවා යම් දුරකට එක් පරමාණුවක් දෙසට ඉලෙක්ට්රෝන පොදු යුගල සිදු විය යුතුය විය හැක. පැහැදිලිවම, මේ අවස්ථාවේ දී, අසමාන අණුව පෙරමුණ තුළ ප්රතිවිරුද්ධ ආරෝපණ (ධන හා සෘණ) ගුරුත්ව ඔවුන්ගේ විදුලි මධ්යස්ථාන නොගැලපීම බෙදාහැරීමේ. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් අණුව dipole මොහොතේ ඇති හිම ලෙස හැඳින්වේ හෝ.

dielectrics ප්රධාන දේපල භේදභින්න කිරීමට හැකියාව ඇත.
Dielectrics විදුලි ක්ෂේත්රයේ කණ්ඩායම් දෙකකට ඇත. මෙය ඔවුන්ගේ පරමාණු, ඉලෙක්ට්රෝන දිගටි කක්ෂ දිගේ ගමන් ආරම්භ කරන බවයි. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, ඔවුන්ගේ මතුපිට ඇතැම් සෘණ, ඒ සඳහා අය කරනු ඇත අනෙක් - ධනාත්මක. මේ අනුව, පිළිවෙළින් කැඳවන ලද අභ්යන්තර පාර විද්යුත් ද්රව්යයට දී විද්යුත් ක්ෂේත්රයක්. එනම්, විද්යුත් ක්ෂේත්ර (අභ්යන්තර සහ බාහිර) එකවර dielectrics මෙම නඩුවේ oppositely අධ්යක්ෂණය කරන බලපාන වේ.

එහි ප්රතිපලයක් ලෙස විදුලි ක්ෂේත්රයේ විශාල හා කුඩා ක්ෂේත්ර වෙනස භාන්ඩ සමාන ශක්තිය තිබෙනවා. එය බව සඳහන් කළ යුතු ය ක්ෂේත්රයේ ශක්තිය පරිවාරකය දී, නොසලකා වර්ගයේ, එහි ධ්රැවාන්තගත වීමක් හේතු වූ බාහිර විද්යුත් ක්ෂේත්රය වඩා අඩු සෑම විටම ඇත.

ධ්රැවීකරණය තීව්රතාව වෙත සෘජු සමානුපාතිකව වේ permittivity පාර විද්යුත් ද්රව්යයට ය. එය කුඩා, අඩු තීව්රතර සිදුවන යම් පාර විද්යුත් ධ්රැවණය එහි සහ ශක්තිමත් වන විද්යුත් ක්ෂේත්රය.

චෝදනා මතුපිට පමණක් නොව, පාර විද්යුත් ද්රව්ය අන්ත දිනවල පමණක් නොව නමුදු, පරිවාරකයක් Coulomb හමුදා විසින් සිදු කරන ලද ඉලෙක්ට්රෝඩය සඳහා ආකර්ශනය වේ නිසා ඉලෙක්ට්රෝඩය හා ස්පර්ශ වන විට සංක්රමණය අපහසු ය.

එය ශක්තිමත් වන අතර, එය ඇතැම් අගයන්, තීව්රතාව වැඩි කිරීමට හැකි නම් ඇති වන විද්යුත් ක්ෂේත්රය තුළ dielectrics, ශක්තිය බිඳ i.e. පරමාණුක ඉලෙක්ට්රෝන ඉවත් කඩා බිඳ දමනු ඇත ඇත. ඔවුන් කොන්දොස්තරවරුන් බවට පත් වන පරිදි මෙම, අයනීකරණ ක්රියාවලිය dielectrics කිරීමට හේතු වනු ඇත.

පාර විද්යුත් ද්රව්ය බිඳ වැටීම සෙතක් බාහිර ක්ෂේත්රයේ, ඇති විශාලත්වය, එය බිඳ වැටීම වෝල්ටීයතා ලෙස හැඳින්වේ. දී ඇති පරිවාරකයක් විරාම අනුරූපී සීමාව වෝල්ටීයතා - බිඳ වැටීම වෝල්ටීයතා. පාර විද්යුත් ද්රව්ය ශක්තිය - තවත් නාමය සීමාව මානසික ආතතිය වේ.

එය ඇති වන විද්යුත් ක්ෂේත්රය තුළ dielectrics පමණක් බාහිර ඉවත් විට සැලකිය යුතු අතුරුදහන් වන අභ්යන්තර ක්ෂේත්රයේ ඇති බව සඳහන් කළ යුතු ය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.