පුවත් සහ සමාජයසංස්කෘතිය

අත්හදා බැලීම - එය චින්තනයේ වැඩ කටයුතු

තව තවත් සමාජ අත්හදා ලෝකයේ භාවිතා කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් රුසියාව - ගතිය නැත. ඒ නිසා , එවන් පරීක්ෂණයක? මෙම වචනය ලතින් මුල් ඇති අතර ඍජු ඉල්ලීම් අවබෝධය වෙන කිසි දෙයක් ගැන සාම්පලයක් නියෝජනය "පරීක්ෂණය." එය පර්යේෂණ, එකම ගැඹුරු, වඩාත් යෝග්ය යන වචනය 'දැනුම' යන ක්රියාවලියකි. සමාජ අත්හදා කිහිප දෙනෙකු සහ සංවිධාන සහභාගි විය හැකිය. සමස්තයක් ලෙස, හෝ ජනතාව විශේෂයෙන් කණ්ඩායම් සමාජයේ සහභාගීත්වයෙන් හැකි පැවැත්වීම. සංවිධායක සෘජුවම සම්බන්ධ, හෝ ඔහුගේ හැසිරීම සඳහා සමගාමීව සිට නැරඹීමට හැක.

සමාජ පරීක්ෂණයක දී තමන්ගේ ම ව්යුහය ඇත:

- පර්යේෂක;

- තහවුරු කිරීමේ යටත් වන වන න්යාය හෝ කල්පිතය,;

- භාවිතා ක්රම;

- ඕනෑම ආකාරයක උපකරණ ෙහෝ වස්තු (අවශ්යතාවක් තිබෙනවා නම්);

- අධ්යයන යටතේ වස්තුව.

ඔහු ද කාර්යයන් දෙකක් ඇත:

- න්යාය හෝ කල්පිතය පූර්ව පරීක්ෂණ;

- ඉගෙන ගත යුතු බව එම වස්තුව ගැන නව දැනුම ලබා ගැනීම.

ඒ අනුව ඉහත න්යාය සහයෝගය නැති සමාජ අත්හදා හැකි නොවන බව අපට දැක ගත හැකි.

මෙන්න අපි, විවිධ අත්පොත් නිර්දේශ ඇත. කවර ෙහෝ පරීක්ෂණයක් සිතුවිල්ලක් ආරම්භ වීමත් සමග, එම, ආරම්භයේ දී සිතීම හා මනස එය නිර්මාණය කරමින් ඇත. අත්හදා බැලීම - විශ්ලේෂණය සහ නිර්මාණ වේ.

සරලම උදාහරණය සාමාන්ය ජීවිතයේ කිසියම් පිරිසක් අධ්යයනය වනු ඇත. සමාජ ඉංජිනේරු - කුඩා පර්යේෂණාත්මක පරිමාණ. මෙම ප්රවර්ගය සතු විශේෂ තැනක් දාර්ශනිකයා කාල් Popiera එක්සත් රාජධානියේ සිට වැඩ විසින් අල්ලා ගෙන සිටිති. දේශපාලන හා ආර්ථික ජීවිතය බලපාන සමාජ ප්රතිසංස්කරන,, සංස්කෘතික, මධ්යම පරිමාණ සමාජ අත්හදා විග්රහ කළ යුතුය. විද්යාත්මක විප්ලවය, සමාජ, සංස්කෘතික, විශාල පරිමානයේ සමාජ පර්යේෂණ විග්රහ කළ යුතුය.

ජීවිතයේ සම්පූර්ණ වෙනසක් සමාජ විප්ලවයක් ඇත. ජනගහනයෙන් එම කොටස නව නියෝගයක් පිළිගැනීමට අවශ්ය නොවන රාජ්ය, හුදෙක් මිය යනවා.

විද්යාත්මක විප්ලවය අපට ලෝකය වෙනස් සංජානනය කිරීමට උපකාර වන පර්යේෂණ උපාය විකෘතිතාවයක්. ඔවුන්ගේ සොයා ගැනීම ව්යසනයන් ද විපත් ඇති කිරීමට හේතුවිය හැකි බැවින්, සමාජය විද්යාඥයින් වගකීම ඉහළ ගොස් ඇත. අත්හදා බැලීම - එය ලෝකය වෙනස් කළ හැකි දෙයක්.

වෙනස් වන අධ්යාපනික ක්රියාවලිය යම් යම් කොන්දේසි යටතේ - A අධ්යාපනික අත්හදා. ඔහු ස්වභාවය නිර්මාණාත්මක වේ. නව රූපාකාරයන් නිර්මාණය අධ්යාපනික වැඩ. එය සිසුන්, පාසල්, පන්ති පිරිසක් සම්බන්ධ. විද්යාත්මක කල්පිතය තීරණාත්මකයි. පර්යේෂණාත්මක තත්වයන් ප්රතිඵල විශ්වසනීයත්වය තීරණය කරන්න.

අරමුණ මත පදනම්ව, අධ්යාපනික පර්යේෂණ වර්ග දෙකකට බෙදා ඇත;

- දැනටමත් කරන අධ්යාපන සංසිද්ධි, අධ්යයනය කරන ප්රකාශ,

- නිර්මාණාත්මක, පැනයක්, පරිවර්තනීය - අධ්යාපනික සංසිද්ධිය නව වර්ගය නිර්මාණය;

- මේ පරීක්ෂණයට පැහැදිලි ඇත්ත නැත්ත විමසා බලන්නේ, ගැටලුව කල්පිතය පරීක්ෂා තේරුම් පසු.

ඔහු ද තැන වෙනස්, සහ ස්වාභාවික හෝ රසායනාගාර විය හැක.

අත්හදා බැලීම - එය, සියල්ලටත් වඩා වන, පර්යේෂණ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.