සෞඛ්යවෛද්ය සංචාරක

Ufa, 21 රෝහලේ: ලිපිනය, දෙපාර්තමේන්තුව, පිළිගැනීමේ

21 රෝහලේ (Ufa) - වාර්ෂිකව වසරකට මෙහෙයුම් 18,000 කට වැඩි පවත්වයි සහ එකවර රෝහලේ 1075 අය පිළිගැනීමට හැකියාව ඇති, රෝගීන් 40 දහසකට අධික විශේෂඥ සහාය සපයන විවිධාංගීකරණය වෛද්ය ආයතනයකින්. රෝහල් ව්යුහය 21 මුරයක් සායනික හා paraclinical දෙපාර්තමේන්තු හා සායන 12, වෛද්යවරුන් 1000 ක් පමණ මිනිසුන් රැගෙන ඇති ඇතුළත් වේ. 21 නගරය රෝහලේ (Ufa) නගරයේ විශාලතම පෞද්ගලික වෛද්ය ආයතන එකකි.

ලියාපදිංචි

දෙවන, ඔරලෝසුව පමණ - - පළමු අනුවාදය දී පත් ලෙස: සෞඛ්ය පහසුකම් ජනතාව වෙත හදිසි සහ දෛනික සේවා දෙකම ලබා දීම. එවැනි රෝහල් 21 (Ufa) ලෙස ආයතනයක් තුළ රෝගීන් ගෙන දේ කාල සටහනට? පළමු මහලේ පිහිටා ඇති පිළිගැනීමේ, මෙහෙයුම් සේවා සහ පැය ගැන අවශ්ය සියලු තොරතුරු ඇති අතර, එය පැවති පිළිගැනීමේ දී වාර්තා වී ඇත බව මෙහි ඇත. නියමිතව පත් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න රජයේ නිවාඩු සහ සති අන්ත හැර, 8:00 සිට 15:40 දක්වා දිනපතා විය හැක. Polyclinic 8:00 සිට 22:00 දක්වා ලැබෙන, සහ කම්පනය මධ්යස්ථානය සහ හදිසි දෙපාර්තමේන්තුව - ඔරලෝසුව පමණ.

21 රෝහල, Ufa ශාඛා

එහි ව්යුහය තුළ, වෛද්ය ආයතන තුනක් ෙසේවා, සායන, මව් travmatsentr හා ප්රාදේශීය වාහිනී මධ්යස්ථානය ඇත. එක් එක් ඒකකය uzkoprofilnye කාර්ය මණ්ඩලය සහ උපකරණ සමඟ වෙනම ව්යුහාත්මක ඒකකය:

 • ශල්ය රෝහලේ සේවය 21 ව්යුහය පටු ශාඛා 10 ක් හා මෙහෙයුම් ඒකකය වේ.
 • චිකිත්සක වෛද්ය සේවා 9 කාර්යාල, නිර්වින්දනය හා දැඩි සත්කාර 2 දෙපාර්තමේන්තුව, දැඩි සත්කාර ඒකකයක්, හෙද දෙපාර්තමේන්තුව ඇත.
 • paraclinical සේවා සංයුතිය කාර්යාල හා විද්යාගාර 12 ක් එයට ඇතුළත්.
 • Polyclinic specializations 7 පුරා කාර්යාල 9 ගන්නවා.
 • ප්රාදේශීය වාහිනී මධ්යස්ථානය.
 • හිස travmatsentr 1 වන මට්ටම.

ස්නායු ශල්ය

ස්නායු ශල්ය දෙපාර්තමේන්තුව උපකරණ සහ වෛද්ය සැපයුම් ලබා දීම සඳහා ඇඳන් 80 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, රාජ්ය neurosurgeons, වැඩිම අංශයේ වෛද්යවරුන් විසින් පාලනය කරනු ලැබේ. මෙහි සෑම දිනකම trigeminal neuralgia හා කශේරුකා දුරටත් විමසිය සඳහා අවම ආක්රමණික සැත්කම් සිදු, පර්යන්ත සහ මධ්යම ස්නායු පද්ධතියේ රෝග සහ තුවාල ලැබූ රෝගීන් සඳහා සැලසුම් හා හදිසි ප්රතිකාර කර ඇත. ආචාර්යවරයෙකු Afanaseva වී වී මග පෙන්වීම යටතේ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව ක්රියාත්මක

Ufa, 21 රෝහලේ: නාරිවේදය දෙපාර්තමේන්තුව

සුදුසුකම් ලත් කාර්ය මණ්ඩලය ස්තුති කාන්තා අංශයේ හොඳම එක් වන අතර, ඔහු සියලු ඇත , වෛද්ය සේවා වර්ග නගරයේ කාන්තාවන් හතර දහසකට වැඩි හා Bashkortostan ද රිපබ්ලික් වාර්ෂිකව. කාන්තාවන් දෙපාර්තමේන්තුවේ ගිනි අවුලුවන ක්රියාවලි, ගැබ් දුරටත් විමසිය සම්බන්ධ සංකූලතා, පිළිකා ප්රතිකාර සහ "සේ" පෙළෙන බව. මීට අමතරව, ලැපරොස්කොපික් හෝ laparotomic මෙහෙයුම් මගින් ගර්භාෂය හා උපාංගයන් වන ශල්ය ප්රතිකාර ලබා ඇත.

හනු ශල්ය

එක් එක් වර්ෂය, දෙපාර්තමේන්තුව මෙහි කලාපීය වෛද්ය පහසුකම්, මෙන්ම ඉක්මනින් පවත්වන ගිලන් රථ වලින් සඳහන් රෝගීන් 1500 කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් ප්රතිකාර ලබමින් සිටී. වෛද්යවරුන්, හනු ප්රදේශයේ දුරටත් විමසිය විවිධ වර්ගයේ ඉවත් සැගවෙමින් ඖෂධීයමය ගුණ ඉවත් ගිනි අවුලුවන රෝග ප්රතිකාර යෙදී සිටින දෛනික මෙහෙයුම් කිරීමට.

දූෂිත සැත්කම්

ශාඛා උදර අවයව මත සාම්ප්රදායික සහ ආක්රමණශීලී මෙහෙයුම් විශේෂඥ, පියයුරු, විවිධ දේශීයකරණ purulent ක්රියාවලිය රෝගීන් අන්තරාසර්ග අවයව. රෝගීන් අතර 30% කට වඩා වැඩි දියවැඩියාව පෙළෙන ප්රතිකාර ලබා. දෙපාර්තමේන්තුවේ වෛද්යවරුන් සහාය පාදයක් උත්සවය පවත්වා ගෙන යන අතර දියවැඩියා අඩි සහලක්ෂණය සුවිශේෂී මෙහෙයුම සිදු කරන ලදී.

සනාල හා ප්ලාස්ටික් සැත්කම්

ඔවුන් උග්ර ක්ෂ්යානියකින් හා ශිරා හා ධමනි thrombophlebitis, රුධිර සංසරණය ආබාධ සහිත කම්පනයට බුරුසුවක් සමග, හා අනතුරුදායක අංග ඡේදනය කිරීම සඳහා හදිසි ශල්ය පැවැත්වීම. ද මැදිරියක සැලසුම් ප්රති සහ සෞන්දර්ය සැත්කම් සිදු.

proctology

දෙපාර්තමේන්තුවේ වෛද්යවරුන් perineum රෝග ප්රතිකාර, ගුද මාර්ගයේ සහ මහ බඩවැලේ විශේෂඥතාවක්. මෙහෙයුම් හදිසි පවත්වන සහ නවීන උපකරණ හා නොතකමින් ක්රම භාවිත අයුරින් සැලසුම් කර ඇත. අහුපෑවතට, adrectal ප්රතිකාර fistulas, ගුද Ufa හැකි සියළුම - බෙදීම්, මහ බඩවැල ක සැගවෙමින් හා ඖෂධීයමය, දැවිල්ල. රෝහල් 21 radiosurgical හා අතිධ්වනික අත දුන් transanal microsurgery, laparoscopy, endoscopy උපකරණ ලෙස ප්රතිකාර හා සැත්කම් එවැනි නවීන ක්රම, භාවිතා කරන්න.

උගුර, කණ, නාසය දෙපාර්තමේන්තුව

2003 වසරේ සිට මේ දක්වා, දෙපාර්තමේන්තුව ප්රතිකාර සේවා, නියමිත හදිසි දෙකම, ඉහළ ශ්වසන පත්රිකාවක් දුරටත් විමසිය රෝගීන් සපයයි. වාර්ෂිකව මෙහෙයුම් අවම වශයෙන් 3000 ක් සිදු රෝගීන් 2000 කට වඩා වැඩි සුදුසුකම් ලබා ආධාර ලබා දෙයි. ප්රතිකාර වලට පමණක් කන්, නාසය දුරටත් විමසිය සඳහා ප්රතිකාර නොතකමින්. මෑතකදී එන්ඩෝස්කොපික් endonasal rhinosurgery භාවිත කළා.

Travmoortopedicheskoe දෙපාර්තමේන්තුව

2001 දී බලයට තුළ ගිල්ලවා ඇති බව ප්රතිකාර නවීන ක්රම, සීමාවල භග්නය සඳහා තරමක් සංකීර්ණ ක්රියාවලි සඳහා ඉඩ:

 • එහි වෘත්තාකාර හා ශ්රෝණිය ඇටකටු භග්නය සඳහා පාලක එල්බී;
 • trochanteric භග්නය දී සුලභතාවය හා UHF.

එම මිනිසාට කශේරුකාවක භග්නය වෙනුවෙන් ප්රතිකාර pedicle කලම්ප භාවිතා වන්නට විය.

මෞත්රික දෙපාර්තමේන්තුව

සුදුසුකම් ලත් ෙමෞත දෙපාර්තමේන්තුව යොදා මෙරට පිරිමි ජනගහනයෙන් (Ufa) භාවිතා කරයි. 21 රෝහලේ ප්රති ප්ලාස්ටික් හා සංකීර්ණ වන වර්ගයට අයත් බොහෝ වන වසරකට සැත්කම්, අර්ධ දහසක් පමණ සිදු කිරීමට හැකි වේ. වෛද්යවරුන් සාර්ථකව අවම ආක්රමණික තාක්ෂණික ක්රම හා endourological, microsurgical ක්රමය හා transurethral resection භාවිත කළා.

ආසාත්මිකතා දෙපාර්තමේන්තුව

ඊට සමගාමීව, වෙන් පුද්ගලයින් 40 දෙනෙකු (එම කොපමණ පාත්තිවල මිල) රෝහල් ගත හැක. වසර තුළ දී 1000 ක් හා රෝගීන් වැඩි වෛද්ය ප්රතිකාර සහ nebulayzeroterapiyu ඇදුම, කුෂ්ට, කාලීන rhinitis උග්ර exacerbations, angioedema, සහ වෙනත් අසාත්මිකතාවක් ද මෙහි වෙති. රාජ්ය දෙපාර්තමේන්තුව වැඩ වෛද්යවරුන් allergists-immunologists හා හෙදියන් වැඩිම කාණ්ඩයට අයත් විය.

gastroenterological දෙපාර්තමේන්තුව

දෙපාර්තමේන්තුව 1982 සිට ගුණාත්මක වෛද්ය පහසුකම් සපයයි. රෝහලේ 21 (Ufa) රෝගියා ක්ලාන්ත ගතිය, වමනය, අජීර්ණ, eructation නිතර නිතර, මලබද්ධය, පාචනය වැනි පැමිණිලි ලැබෙන උපදෙස් දීම සඳහා, වැඩි හෝ ආහාර රුචිය අඩු වී තිබේ. (අල්ට්රා සවුන්ඞ්, එක්ස් කිරණ, endoscopy, ERCP) විවිධාකාර වැරදි සෙවීමේ ක්රම වැනි අසාමාන්යතා හේතු නිශ්චය කිරීම සහ ඖෂධ හා physiotherapeutic පටිපාටිය ප්රතිකාර නියම වෙන් වෛද්යවරුන්. දෙපාර්තමේන්තුව දිනකට රෝහලේ රැඳී සඳහා ඇඳන් 60 ක් ඇති අතර, 4 දිනකට රෝහලේ.

paraclinical සේවා

paraclinical සේවා පැත්තෙන් දෙපාර්තමේන්තු 11 වේ:

 • ලබන-රෝග විනිශ්චය දෙපාර්තමේන්තුව.
 • බැක්ටීරියා නාශක රසායනාගාර.
 • රසායනික හා විෂ රසායන විද්යාව ෙසායා රසායනාගාර.
 • විකිරණ දෙපාර්තමේන්තුව.
 • බාහිර රෝගීන් සඳහා සායනික වෛද්ය රසායනාගාර සේවා.
 • ශල්ය oxygenation දෙපාර්තමේන්තුව: දෙපාර්තමේන්තුව, ඔක්සිජන් සමග ප්රතිකාර සිදු කරනු ලබයි.
 • ශාඛා බාහිර රෝගි hemodialysis රෝගීන් 8 තුල සමගාමී වකුගඩු වෙනුවට චිකිත්සාව සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.
 • සායනික රෝහලේ රුධිර පාරවිලනය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙන් ද්රව්ය 21 සපයයි.
 • අල්ට්රා සවුන්ඞ් හා වෙන් ක්රියාකාරී රෝග විනිශ්චය.
 • භෞත චිකිත්සක දෙපාර්තමේන්තුව.
 • එන්ඩෝස්කොපික් දෙපාර්තමේන්තුව.

Policlinico halobutyl № 21

වර්ෂ 1982 සිට, pdb 21 ව්යුහය සායනය පෙනී සිටියේය. අද එය සමාන අතර වැඩිම බහු-පැතිකඩ වෛද්ය ආයතන අතුරින් එකක් ලෙස සැලකෙයි. එය uzkoprofilnye මැදිරියක (හෘද, ස්නායු විද්යාව, අක්ෂි, සමුළුව, උගුර, කණ, නාසය, කම්පනය, විකලාංග), මෙන්ම දෙකකින් සමන්විත චිකිත්සක වෙන් රෝග නිවාරණය සහ භෞත චිකිත්සක. ශල්ය දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පෙරේරා මහත්මයාට ප්රතිකාර, විශේෂඥක් හා ශල්ය වෛද්ය Coloproctology සිට උපදෙස් සහ ප්රතිකාර ලබා ගත හැක. කාන්තා උපදේශන 21 රෝහල් (Ufa) ගැබ් හැසිරීම නිරතව සිටින බව වාර්තා වේ: කාන්තාවන් තාක්ෂණික ක්රම හා obstetrical උපදෙස් හා අනෙකුත් වෘත්තිකයන්, විනිමය නිෂ්කාශන කාඩ්, හෙබවූයේ හා රසායනාගාර පරීක්ෂණ සඳහා ලබා දී ඇත.

ප්රාදේශීය වාහිනී මධ්යස්ථානය

RIC № 2 (Ufa, 21 රෝහල) ඔරලෝසුව මස්තිෂ්ක ආඝාතය හා උග්ර කිරීටක රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන් සඳහා හදිසි ආධාර සපයයි. මෙහි ඇති අය ඇවිත් අස්ථාවර angina, වහිර්කන්තුක ඉක්පාකිභවනය. මධ්යස්ථානය වෛද්යවරු ස්නායු දැඩිසත්කාර මෙහෙයුම් සිදු සහ ප්රතිසංස්කරණ සැත්කම්, ප්රායෝගිකව endovascular චිකිත්සාවන් සහ වරණාත්මක පද්ධතිමය thrombolysis දී භාවිතා කරන්න. මධ්යස්ථානයේ ව්යුහය අංශ හතේ ඇතුලත් වේ:

 • ලබන-රෝග විනිශ්චය.
 • endovascular ප්රතිකාර හා රෝග විනිශ්චය වෙන්.
 • හෘද රෝග (සාම්ප්රදායික ඇඳන් 60 සහ 12 හෘද දැඩි).
 • ස්නායු (සාම්ප්රදායික ඇඳන් 60 සහ 12 neyroreanimatsionnyh).
 • ස්නායු ශල්ය.
 • වාහිනී ප්රතිකාර දෙපාර්තමේන්තුව.
 • දැඩි සත්කාර ඒකකය.

ද RIC ඔවුන් සනාල ශල්ය වෛද්ය, ස්නායු වෛද්යවරයෙක්, ස්නායු, හෘදයට සවි, විකිරණ සහ ක්රියාකාරී රෝග විනිශ්චය දෙපාර්තමේන්තුව, සංවිධානාත්මක හා විධිමත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ මෙහෙයුම් ඒකක ගත එහිදී උපදේශක සායනයක්, ඇත.

හිස travmatsentr

Travmatsentr GKB 21 වෛද්ය ආයතන පළමු මට්ටමේ හා සම්බන්ධ වෙනවා. එහි ප්රධාන ක්රියාකාරකම් මාර්ග අනතුරු ප්රතිකාර සඳහා වෛද්ය සේවාවන් අත්විඳීමේ ලබා පිළිබද අවධානය යොමු කර ඇත. travmatsentr පුදුමය හා අනෙකුත් භෞතික හා මානසික සංකූලතා රාජ්ය සමග කරන හුදෙකලා හා බහු තුවාල, රෝගීන් වෙත භාර දුන්නේ ය. මධ්යස්ථානය ව්යුහාත්මක සංයුතිය වැනි රෝග විනිශ්චය දෙපාර්තමේන්තු ඇතුලත් වේ:

 • රුධිර පාරවිලනය දෙපාර්තමේන්තුවේ
 • එක්සත් ජනපදය මැදිරියක;
 • වෙන් ස්කෑන් ක්රමය හා එක්ස්-රේ කිරණ,
 • endoscopy;
 • සායනික වෛද්ය රසායනාගාර.

පටු පැතිකඩ වෛද්ය දෙපාර්තමේන්තුව:

 • සැත්කම්
 • Anesthesiology හා නැවත නඟා සිටුවීම,
 • හදිසි අනතුරු අංශය,
 • ස්නායු දැඩිසත්කාර දෙපාර්තමේන්තුව.

වෛද්ය පහසුකම් සම්බන්ධීකරණය

එහි යන්න ආකාරය:

 • බස් මාර්ගය 57, 57k, 257, සහ 258, නතර "21 රෝහලේ."

ලිපිනය: Ufa, ගමන් වනාන්තරය, ඈ 3 ..

මූලාශ්ර: 8 (347) 232-32-88.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.