මුල් පිටුව සහ පවුලේඋපාංග

Strollers 'ලීඩර් ළමුන් "- විලාසිතාව, සුව පහසුව හා එහා ෙමහා යා ෙනොහැකි

විශාල නගරය ජීවිතයේ වේගය කුඩා දරුවන් සමඟ දෙමාපියන්, සමහර විට ඔහු වෙනුවෙන් කාලය නොමැති බව එසේ ඉහළ ය. ඔවුන්ගේ ඍජු දෙමාපියන්ගේ වගකීම් ඉටු කිරීමට, ජංගම දුරකථන හා ක්රියාශීලී, නමුත් එම අවස්ථාවේදීම, විය, ඔවුන් ලොකු වගකීමක් එය pram තෝරා වෙත යොමු වන්න. නවීන නිෂ්පාදකයන්, හා දරුවා යන දෙදෙනාම අවශ්යතා සලකා, නිරන්තරයෙන් ඉහළ එහා ෙමහා යා ෙනොහැකි, සුවපහසුව සහ විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු සැලසුම් නිර්මාණය මත වැඩ කර ඇත. මීට අමතරව, ළමා strollers නිර්මාණය සංවර්ධනය, සහ සැලකිල්ලට නූතන ප්රවණතා ගන්න.

දරුවා මැදිරි විවිධ ආකෘති අතර නායකයන් එක්, ඇත්ත වශයෙන්, strollers "නායක ළමුන්" වේ. එය නූතන අගුලු තබන හා කල් පවත්නා සාදන ලද බව සැහැල්ලු හා maneuverable දරුවන් "වාහන" යි. ඔවුන් සුරක්ෂිත සහ දීප්තිමත්, නවීන නිර්මාණ වේ. එවැනි stroller සමග, කඩ සාප්පු වෙත ඇවිද පොදු ස්ථාන ගමන් පවා පොදු ප්රවාහන මත පදින්න පහසු වේ.

Strollers 'ලීඩර් ළමුන් "පහසු නමන්න හා පදිංචිකරුවන් සඳහා මනාව ගැලපෙන නිවාස ගොඩනැගිලි. පහසු පරිවර්තනය යාන්ත්රණයක් එය අතට මාරු කර ගත හැකි නිසා එහි ආලෝකය බර, ඉතා පහසුවෙන් නිෂ්පාදන එකතු කල හැක. නවනු ලැබූ වත්මන් ආකෘති ඉතා සුළු ඉඩ ප්රමාණය අල්ලා ගත් අතර, නමුත් ඒ අතර ඔවුන් දරුවා සඳහා ප්රමාණවත් තරම් ඉඩ පහසුකම් සහිත වේ.

දැනටමත් හොඳින් පෙනී කළ හැකි දරුවන්ට තුනක් හෝ හතරක් රෝද මැදිරිය-ෙව්වැල්, හා රෝද පුටු-පොත "ළමයි නායක": තරාතිරමේ සඳහා සාම්ප්රදායික stroller වර්ග දෙකක් වේ. හා 360 ° හරහා කැරකෙමින් කළ හැකි රෝද හෝ සියලුම නිවුන්, හෝ හුදෙක් ද්විත්ව ඉදිරිපිට, ඇත. මෙම දක්ෂ නිර්මාණ හොඳ උපාමාරු දැමීමට සහතික කරයි. කෙසේ වෙතත්, වඩාත් හොඳ රෝද අගුලු දැමිය යුතුය සඳහා off-road භූමිභාග රෝද පුටුවකට සඳහා. රබර් රෝද පහසුවෙන් පිරිසිදු කිරීම සඳහා ඉවත් හා පදික දුකින් ඉන්න එපා: එය එවැනි සරල ඇත්ත ද වැදගත් වේ. රෝද පුටු විකල්ප දෙකම ආලෝකය ඇලුමිනියම් රාමු, දරුවන් සඳහා ඉතා සැප පහසු ප්රායෝගික, සුන්දර සහ විශ්වසනීය ඇති වේ.

, සෑම තැනකම, කාලය සහ ගමන් ගොඩක් ඇති කිරීමට අවශ්ය කරන සැබෑ ජීවිත බේරන දෙමාපියන් අතර 1 කට්ටලය තුළ විශ්ව Strollers 'ලීඩර් ළමුන් "3 වන කිම් සහ stroller ආසන අමතරව හා කාර් ආසන තවත් එන. මෙම කිසිදු දෙවන වැඩිහිටි එහි දී පවා, මෙම සංචාරය තුළ දී ළමා ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා විශාල සහකාර වේ. එය හුදෙක් පිටුපස අසුන මත සවි කළ සහ නිශ්ශබ්ද පාරේ යන්න පුළුවන්.

අද මෙම සමාගම "Lider ළමුන්" නිෂ්පාදනය සහ ගමන් රෝද පුටු "නායක ළමුන්" ඕනෑම කාලගුණ දරුවන් සමඟ ගමන් සඳහා අවසර දෙන නිවුන් දරුවන් සඳහා. කාලගුණය වෙනස් වලින් වැහි හා දරුවාගේ කකුල් ආවරණය වන පරිදි විශේෂ උණුසුම් උතුරු සළුව ආරක්ෂා කරනු ඇත. පූර්ණ වාඩි කිරීමට නිදා සඳහා තිරස් මට්ටමේ තත්ත්වය: මෙම දරුවන්ගේ වාහන ව්යාපාරය පහක් සයලු අල්ලා ගැනීමට හැකි වන නැවත, ඇති පියවර උස හා බෑවුම් වෙනස් කළ හැක.

ඇති අය මව්වරුන් stroller "නායක කිඩ්ස් ' එය විචාර බොහෝ වෙනස් පළ කර තිබේ. නමුත් සාමාන්යයෙන් සියලු එක් දෙයක් සම්බන්ධයෙන් එකඟ - එය තරාතිරමේ හා ගබඩා කිරීමට චාරිකාවන් මවුවරුන්ට සඳහා අවශ්ය දේවල් සඳහා ළමා හා සන්නද්ධ රුවනයකි සඳහා යහපත් හරස්, සැප පහසු සහ ඉඩ පහසුකම් සහිත ස්ථානය සුවපහසු ආදර්ශ වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.