හාදයන්මුළුතැන්ගෙයි

සුදු මුළුතැන්ගෙයි සුදු ඇඳගෙන ලෑස්ති වී - සම්භාව්ය එකතුවක්

සුදු මුළුතැන්ගෙයි - අදාළ වසර ගණනාවක් තිස්සේ කර ඇති ඉතිරි වී ඇති විශ්ව විසඳුමක් වේ. රට තුල එවැනි පලත් හැම විටම ජයග්රහණය වගේ බව බොහෝ නිර්මාණකරුවන් එකඟ වේ. සුදු මුළුතැන්ගෙයි සුදු ඇඳගෙන ලෑස්ති වී -, මහත් වූ, හරි සැලසුම් සහ පෘෂ්ට සැකසුම් ක සුමිහිරි එකතුවක් සමග නව වර්ණ සමඟ සුසර කරන්න පුළුවන් බව.

හොඳ නරක, සුදු

අභ්යන්තර මෙම පලත් ද-ies 30 බටහිර විලාසිතාවක් බවට පත් වී තිබේ. අලුත් ජවයකින්, ඇය තවාදය යුගය දී, ඔහුගේ 60 සිහිපත් කළේය. එය සුදු මෙම ප්රදේශයේ සුන්දරත්වය අවධාරණය කළේය. රුසියාව, මෙම පලත් පමණක් මෑත වසරවල ඉල්ලුම බවට පත් විය.

නිර්මාණ ශිල්පීන්, මත සුදු ඇඳගෙන ලෑස්ති වී නිර්දේශ සුදු මුළුතැන් ගෙයක්, මෙම විසඳුම පහත සඳහන් ප්රතිලාභ දක්වති:

 1. අභ්යන්තර සමර්ථතාව. සුදු හොඳින් ඕනෑම වර්ණ හා වර්ණ සමග ඒකාබද්ධ කිරීමට නොහැකි වී තිබේ.
 2. ඕනෑම ආකාරයේ තෝරා ගැනීමට හැකියාව ඇත. සුදු මුළුතැන්ගෙයි ලෑස්ති වී සුදු කලාව මුලමනින්ම අලුතින් ශෛලිය තුල නිර්මාණය, සම්භාව්ය අභ්යන්තරයේ සහ කාමර තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ.
 3. කුස්සියේ ක දෘශ්ය දීර්ඝ. මෙම සෙවන කුඩා අවකාශ සඳහා පරිපූර්ණ වේ. ඔහු දෘශ්ය ශාඛාව වඩා ඉඩකඩ ඇති කුඩා මුළුතැන්ගෙය පුළුවන් වෙනවා. ඔබ දෘශ්ය කාමරයේ විශාල කිරීමට අවශ්ය නම්, එය සුදු සහ බිත්තිවල සාදා ඇත.
 4. දීප්තිමත් කාමරය. එය කුස්සියේ ආලෝකය, සුදු බිත්ති පිරවීම ඇත. ඔවුන් හිරු කාමරයක් මායාව නිර්මාණය කරන්න.

අවාසි සුදු

අවාසනාවකට මෙන්, දී ඇති අභ්යන්තර සහ අවාසි දී ඇත. එවැනි මණ්ඩලයක් ප්රධාන අවාසිය - නිරන්තර සේවා අවශ්යතාව වේ. ඒ නිසා ඔබ පිරිසිදු ලොකු රසිකයෙක් නෙවෙයි නම්, ඔබ මෙම වර්ණය මත වාසය කළ යුතු නැහැ. හෝ සුදු මුළුතැන්ගෙයි ලෑස්ති වී සඳහා වෙනස් ක්රමයක් තෝරාගන්න. ඡායාරූප ඔබ සමහර වෙනස් අභ්යන්තර විකල්ප බැලීමට ඉඩ ලබා දෙයි. ඇත්තෙන්ම, මෙම මතුපිට සාමාන්යයෙන් සත්කාර අවශ්ය වේ.

මුළුතැන්ගෙයි සිදු කරන සිට ද්රව්යමය අවධානය යොමු. එය ජලය ඔරොත්තු විය යුතුය. ඇත්තෙන්ම, හිම-සුදු කාමරයේ නිතර නිතර පිරිසිදු යුතුය.

මීට අමතරව, එය වෙනස් වර්ණ එවැනි පලත් දියාරු කිරීමට වැදගත් වේ. කුස්සියේ සුදු නාද සම්පූර්ණයෙන්ම සරසා තිබේ නම්, එය රසායනාගාර ක්රියාත්මක සමාන වනු ඇත.

නිර්මාණ ශිල්ප ක්රම

ඔබ සුදු මුළුතැන්ගෙය නම්, ඇඳගෙන ලෑස්ති වී අපැහිදිලි යමක් එකඟව වඩාත් ඵලදායී වනු ඇත?

නිර්මාණකරුවන් විවිධාංගීකරණය එක් මූලද්රව්ය අයදුම් කිරීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ:

 1. සුදු සහ වර්ණ ගැන්වූ වීදුරු හෝ ලී කැපී පෙනෙන එකතුවක්. එවිට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මෙම තත්ත්වය නැති වුණහම.
 2. ජයග්රාහී වියමනක් සහිත බදාම සමග ඒකාබද්ධ ලියැවුණු පත පැහැති ලෑස්ති වී බලා ඇත.
 3. ඔබ එවැනි උණ ෙහෝ සම් අනුකාරක, ගල් ලෙස සුදු ද්රව්ය එකතු නම් අභ්යන්තර, විචිත්ර වර්ණ සමඟ sparkle.
 4. සුදු පලත් රාමුව අවධාරණය කළ යුතුය. මේ ලෑස්ති වී සඳහා පමණක් අදාළ වේ. එය වර්ණ ගෘහ භාණ්ඩ මූලද්රව්ය සමග සුදු පසුබිම මත කව්ද ඒ. අභ්යන්තර කම්මැලි සහ උතුම් බලන්න නැහැ.
 5. ඵලදායී කළු ලෑස්ති වී සුදු මුළුතැන්ගෙයි බලයි. අඳුරු පහළ, ආලෝකය ඉහළ: නිර්මාණකරුවන් සම්භාව්ය එකතුවක් අයදුම් කිරීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. ඒ වෙනුවට කළු, රතු, නිල් භාවිතා කළ හැක.

විවිධ මෝස්තර සුදු වර්ණ

බොහෝ ආකාරයේ දිශාවන් මෙම විද්වත් මණ්ඩලය ඉල්ලුම:

 1. සම්භාව්ය. එය බොහෝ විට සුදු මුළුතැන්ගෙයි මත සුදු ඇඳගෙන ලෑස්ති වී වලින් සාදා ඇත මෙම අභ්යන්තර වේ. මෙන්න එය සුදුසු වඩා වනු ඇත. ද රට තුල, ඔබ සුදු තිර හෝ chandelier ලබා ගත හැක. නමුත් අභ්යන්තර කිරීමට වර්ණ කිහිපයක් උච්චාරණ කරන්න කිරීමට වග බලා ගන්න තව තවත් "ජීවත්" බවට පත් විය. ඔබ සම්භාව්ය ශෛලිය තුල කුස්සියේ කරන්න ඕන නම්, එය සැරසිලි උණුසුම් සුදු පලත් සඳහා තෝරා ගැනීමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ.
 2. Provence. මේ සුදු ඉදිරියේ ගම්ය වන තවත් ආකාරයේ, වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් එය ලා දුඹුරු වර්ණ සමග මූලික පලත් ඒකාබද්ධ කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. ඔබ නිල් පාට, දම් පාට සහිත සුදු ඒකාබද්ධ කළ හැක.
 3. නවීන. මුළුතැන් ගෙවල්, එය මෙම හැඩයෙන් වයස අවුරුදු දී, බොහෝ විට සුදු පලත් භාවිත කළා.
 4. වාර්ගික-ශෛලිය. ඔහු වෙහෙස සම්භාව්ය ගෙන එන, එම හිමියන් සඳහා වේ. මෙම නිර්මාණ රතු ලෑස්ති වී සුදු බිත්ති සමග ඒකාබද්ධ හා තද වර්ණ සංයෝජනයක් අංග, ෙඩස්ක්ෙටොප් ගන්න ගත හැක.
 5. තවාදය, අධි තාක්ෂණික. මෙම මෝස්තර සුදු මුළුතැන්ගෙයි ඉතා ආකර්ෂණීය බලයි. සුදු පලත් දැඩි ජ්යාමිතිය යටින් ඉරි ඇත. කුඩා කාමරයකට පවා සුඛෝපභෝගී ඉඩ පහසුකම් සහිත බලාපොරොත්තු වනු ඇත.

වර්ණ සංයෝජන

දේ වර්ණ දී ඔබ සුදු මුළුතැන්ගෙයි ලෑස්ති වී සඳහා තෝරා ගත හැක? මුලින්, මේ වර්ණ හොඳින් ඕනෑම යෝජනා ක්රමය සමග සංකලනය වී ඇත බව සඳහන් කළ යුතු ය. එහෙත් නිර්මාණකරුවන් වඩාත් ආකර්ෂණීය, නිල්, රතු, කළු, කොළ සහ දම් සංයෝජනය සුදු බලාපොරොත්තු වන බව ඔවුහු තර්ක කරති.

අපට යම් එකතුවක් ගැන අපි දැන් සලකා බලමු:

 1. සුදු නිල් කාමරය. එවැනි එකතුවක් දී, ප්රධාන දෙයක් - එය ගැටලුවක් නෑ. එසේ නැත්නම්, මුළුතැන්ගෙයි එහි ආලෝක අහිමි විය. පච්ච කලාතුරකින් දක්නට, නමුත් එය සදයට නිල් බලයි ඇත. මෙම සංයෝජනය දිනිය යුතු පිරිසිදුකම පිළිබඳව අදහසක් ලබා දෙයි. එය සුදු බිත්ති හා නිල් ලෑස්ති වී ගෘහ භාණ්ඩ පසුබිමට එරෙහිව දර්ශනීය බලයි. ඔබ ගැන සිතන හා වෙනස් නිර්මාණ කළ හැකිය. සුදු වර්ණ බිත්තියේ කටයුතු සම්පාදනය, දීප්තිමත් ගෘහ භාණ්ඩ තෝරාගන්න. නිල් ලෑස්ති වී නිර්මාණය කිරීමට විශේෂ piquancy ලබා දෙනු ඇත.
 2. සුදු සහ කළු මුළුතැන්ගෙයි. මෙය සම්භාව්ය එකතුවක් වේ. එය කලාව මුලමනින්ම අලුතින් බොහෝ ලක්ෂනයකි. කළු ඉහළ ග්ලොස් ලෑස්ති වී හෝ ගෘහ භාණ්ඩ හා බද්ධව සුදු බිත්ති සමග විශේෂයෙන් ආකර්ෂණීය පෙනුම. නමුත්, එය අවම වශයෙන් මතක තබා ගැනීම වැදගත් වේ. කළු අවපාතය waft කළ යුතු නැහැ. ඒ නිසා අඳුරු වර්ණ ගසාගෙන වෙන්න එපා. දීප්තිමත් පලත් වඩා විශාල විය යුතුය.
 3. සුදු හා රතු මුළුතැන්ගෙයි. මෙය ඉතා දීප්තිමත් අභ්යන්තර වේ. එය හැඩකාර බලයි. නමුත් එය උච්චාරණ තනුක කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ (උදා:, ශාක, බිත්ති මත එල්ලා). කුස්සියේ අඳුරු චෙරි හෝ රතු-දුඹුරු වර්ණ උතුම් වාතාවරණයක් නිර්මාණය වනු ඇත. රතු පැහැති සුදු එකතුවක් ඉතා ඕනෑකමින් බලා, සහ ටිකක් ප්රතික්ෂේප. රතු ලෑස්ති වී එම යෝජනා ක්රමය නිර්මාණය, ගෘහ භාණ්ඩ කුහුලින් පවත්වා ගත හැක. සුදුසු කට්ටලයක් ගන්න අසමත් නම්, එය ස්වරය ලෑස්ති වී සරසා තරම් තිර, වනු ඇත.
 4. සුදු සහ දම් අභ්යන්තර. මෙම සංයෝජනය වත්මන් විවිධ වර්ණ හෝ රටා තැනෙකදීම විය යුතුය. මේ monotony කුස්සියට ඉතිරි කර දෙනු ඇත. මෙම විද්වත් මණ්ඩලය සම්භාව්ය අභ්යන්තරයේ ඇති "කැපී පෙනෙන", Provencal හෝ නවීන පන්නයේ වනු ඇත.
 5. සුදු පැහැති නිර්මාණය. මෙම අභ්යන්තර වසන්ත මනෝභාවය ලබා දෙනු ඇත. විකල්ප වර්ණය හෙඩ්සෙට් කොටස් අතර විය හැක. මෙම සංයෝජනය ස්කැන්ඩිනේවියන් ශෛලිය තුල සරසා, මුළුතැන්ගෙයි ඇති සුවිශේෂීම බලයි. දීප්තිමත් කොළ පැහැති වර්ණය ඔලිව් හෝ pistachio සමග පරමාණ කළ හැක. මෙම පලත් ආකර්ශනී උච්චාරණ සඳහා යොදා ගත හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ සුදු මුළුතැන්ගෙයි ඇති. හරිත වර්ණ සරසා ෙම්ස, ඇඳගෙන ලෑස්ති වී, අවශ්ය අවධාරණය නිර්මාණය කරනු ඇත.

නිසි මානසික ආතතිය ගැටුමින් තොරව අභ්යන්තර ගැලපෙන හැකි නම්, ඔබ, ඕනෑම සංකලනයක් දැක ගැනීමට හැකි වන පරිදි.

ස්කැන්ඩිනේවියන් ශෛලිය තුල කුස්සිය සඳහා සුදු ඇඳගෙන ලෑස්ති වී

මේ දිශාවට ආලෝක පරාසය කිරීමයි. සුදු සියලු වර්ණ භාවිතා ස්කැන්ඩිනේවියානු ශෛලිය තුල. මේ අනුව සාර්ථක ලියැවුණු පත හා මැට් මතුපිට හා සමාන ය. පිරිසිදු සුදු පැහැයේ සිට ලෙමන්-සුදු දක්වා පලත්. මෙම ස්කැන්ඩිනේවියන් ශෛලිය තුල සරසා අභ්යන්තර ප්රධාන ලක්ෂණ වේ.

හොඳම එකතුවක් කළු උඩ, තටු අනුකරණය සුදු ඇඳගෙන ලෑස්ති වී ඒකාබද්ධ කිරීමට ය. මෙම ඇතුලත '70 දශකයේ යුගයට කාලය තුළ ඔබ ආපසු ගනු ඇත. ඒ දවස්වල දී මුළුතැන්ගෙයි අලංකරණය සංයමයකින් ලක්ෂණ.

ලෑස්ති වී කළු හා සුදු මුළුතැන්ගෙයි

මෙම පලත් දී අභ්යන්තර සෑම විටම ජනප්රිය වී ඇත. ඔහු පැහැදිලි බව, නිසා එහි විශ්වාසවන්තව ඉල්ලුම වේ. මේ කුස්සියේ යමෙකුට ඇති හා විවිධ ක්රිඩයා අය තෝරා සඳහා සුදුසු වේ.

මොකක්ද කුස්සිය යටහත්කමින් විය යුතුය: එහෙත් මෙහි වැදගත් මතු වන ප්රශ්නය කුමක්ද? දේ වර්ණ දරාගන්න? හෝ ඔබ පරිමාණයන් නැවත ඒකාබද්ධ දෙකම පුළුවන්? හොඳම විසඳුම, විශේෂඥයන් අනුව, අළු ලෑස්ති වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම එකම විකල්පය නොවේ.

නිර්මාණකරුවන් පහත සඳහන් සංයෝජන ගැනීමට නිර්දේශ:

 1. කුස්සියේ දීප්තිමත් වන අතර මහල පෙළෙහි ප්රධාන ස්වරූපයෙන් නම්, යටහත්කමින් සුදු සිදු කළ යුතු ය. ඵලදායී ලෙස තටු අනුකරණය කරන එවැනි මතුපිට, බලයි.
 2. කුස්සියේ සැහැල්ලු ඉහළ හා පහළ කළු නම්, ඇඳගෙන ලෑස්ති වී සඳහා පරිපූර්ණ විසඳුමක් වියුක්ත රටාව ආලේප උළු බවට පත් වෙයි.
 3. කිසිදු අඩු ආකර්ෂණීය රතු ලෑස්ති වී පෙනේ. එහෙත් මේ අවස්ථාවේ දී, එය මාලාවක් අනුපිටපත් යුතුය. ඒ බිත්ති සහ මේසයක් හොඳම සුදු ඉතිරි වේ.

කළු ලෑස්ති වී විට සුදුසු

කලින් සඳහන් කළ පරිදි, මුළුතැන්ගෙයි සුදු වර්ණ ආධිපත්යය ඉතා බහුලය. තුනී හොඳට හැකි කළු වර්ණය. මෙය සම්භාව්ය එකතුවක් වේ. නමුත් එය සුදුසු කළු ලෑස්ති වී සැමවිටම? නිර්මාණකරුවන් මෙම ප්රදේශයේ අභ්යන්තර ඉස්මතු බවට පත් විය හැකි බවයි.

කෙසේ වෙතත්, ඔබ යම් මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ යුතුය:

 1. යටහත්කමින් සැරසී ලියැවුණු පත නම්, ඔහුගේ පවිත්රත්වය නිරන්තරයෙන් අධීක්ෂණය කිරීම අවශ්ය වනු ඇත බව සඳහා සූදානම්. ඇත්තෙන්ම, එවැනි මතුපිට ඉතා පහසුවෙන් මල වේ. එහෙත් මැට් ලෑස්ති වී නිරන්තර රැකවරණය අවශ්ය ද වේ.
 2. කළු ලෑස්ති වී සමඟ කළු-සුදු මුළුතැන්ගෙයි ඉතා අලංකාර හා ඉතා පැහැපත් බලයි. කෙසේ වෙතත් මතක තබා ගන්න, ගැමා ආලෝකය අඳුරු වර්ණ අභිබවා යුතු බව.
 3. දැඩි හා ඡේදවලින් සුදු අභ්යන්තර කළු ලෑස්ති වී පෙනේ.
 4. මුලින් සංකලනයක් වගේ: ලෑස්ති වී, කළු උළු එය උඩින් ලීවීම සුදු කම්මැල්ලවීර සමග ඉදිරිපත් කෙරේ. එවැනි එකතුවක් අඳුරු සහ දීප්තිමත් මුළුතැන්ගෙයි දෙකම කිරීමට සුදුසු වේ.
 5. බොහෝ විට, ගඩොල් විසින් සරසා කළු උළු, තවත් බොහෝ දර්ශනීය සුදු වඩා බලයි. තිස්සේ වැරදි මත ලෑස්ති වී අභ්යන්තර අංශුමාත්රයක් හඳුන්වා දෙයි.

පසුගිය උපදෙස්

ඔබ කළු හා සුදු අභ්යන්තර දියාරු කිරීමේ ආශාව නම්, වත්මන් නවීන පන්නයට ඔබින වර්ණ එක් කරන්න. සාර්ථක අලුත්වැඩියා!

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.