පරිගණකමෘදුකාංග

විස්තරයක් - A සම්පාදක දේ

ඔබ මෙම ප්රශ්නය පමණක් උනන්දුවක් වැඩසටහන්ගත හෝ ඉගෙන ගැනීමට ආරම්භ කරන්නේ නම්, ඔබ "සම්පාදක" යන වචනය මත අභිරහස් ඇස හරහා ඉඩ එන්නම්. මෙම පෙනෙන පරිදි දරුණු සංකල්පය ජනතාව බිය වැද්දීමට හැකි වේ. මෙම ලිපිය සියල්ල දරුණු යන්න පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා උත්සාහ කරනු ඇත. එය සම්පාදක කුමක්ද?

සිදුවීම නිර්වචනය සහ ඉතිහාසය

සරල වචන, සම්පාදකවරයා පරිගණකයක් මත ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සුදුසු බව යම් ආකාරයක පරිශීලක විසින් ලියන ලද වැඩසටහන පෙළ පරිවර්තනය කරන වැඩසටහනක්.

එහි එකට පළමු පරිගණක භාෂා උපත සමග, එවැනි වැඩපිළිවෙළක් විය. මෙම අග 50s දී සිදු විය. එය සම්පාදනය කර හා පරිගණක භාෂා සමඟ සම්බන්ධ වන කතාව, දශක හයකට වැඩි කාලයක් යන බව හැරෙනවා. එවැනි බරපතල කාලීන නොතකා, ඕනෑම අවස්ථාවක පරිගණක විද්යාව මේ ප්රවණතාව දිනය සේ සැලකිය නොහැකි හෝ පදිංචි විය. ඊට පටහැනිව, කාලයත් සමඟ, පරිගණක භාවිතා කරන නව කර්මාන්ත හා කාර්යයන් මතු වීමත් සමග, එහි නව, වඩාත් පරිශීලක හිතකාමී ක්රමලේඛන භාෂාව වර්ධනය කිරීමට අවශ්ය වේ. ඒ අනුව, මෙම භාෂා අවස්තා අවශ්ය සඳහා. වින්ඩෝස්, ලිනක්ස්, MacOS - එක් එක් වේදිකාවක් සඳහා තමන්ගේම නිර්මාණ වේ.

මෙහෙයුම් මූලධර්මය

ඉහළ මට්ටමේ භාෂා සංවර්ධක විසින් ලියන ලද මෙම මූල කේතය විශේෂ යන්ත්රයක් භාෂාව දී වැඩසටහන බවට පරිවර්තනය කර ඇත. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් කේතය ක ක්රියාත්මක වැඩසටහන ලෙස හැඳින්වේ. එය ස්ථාපනය සහ තවත් වෙනස්කම් සිදු තොරව, ඕනෑම අයෙකුට ඕනෑම පරිගණකය මත ධාවනය කළ හැක.

සරල, නමුත් දුෂ්කර

සාම්ප්රදායික ව, පරිගණක විද්යාව අවස්තා මෙහෙයුම් පද්ධති අතර දත්ත සමුදායන් සමග පොදු මූලික දේවල් එක්. එය සම්පාදක කුමක්ද? අර්ථයෙන් එය පරිගණක විද්යා පදනම එය යි.

තවත් ආස්ථානයකින්, එවැනි වැඩසටහන් නිර්මාණය ඉතා මාතෘකාව වැඩසටහන් සම්බන්ධ න්යායික හා තාක්ෂණික අංශ විශාල සංඛ්යාවක් ඇතුළත් වේ. බොහෝ සංවර්ධනය මෙම මාතෘකාව සාමාන්යයෙන් විද්යා මුළු වඩාත් ආකර්ෂණීය බව අප විශ්වාස කරනවා. ගැලීම් සටහන් යම් ගැටළුවක් සිදුවීමක්ම සමාජමය වැඩසටහනක් වර්ධනය වන විට, ඔහු විශේෂ භාෂාවෙන් එය ලියා ඇත. සංවර්ධන ක්රියාවලිය තුළ, ඔහු අප කටයුතු කිරීමට සිදු වන සිට නිශ්චිත කලාපය වෙත සමීප බව අනුව කතා කරයි. පරිගණක ඔහු ජනතාව කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ. එය පමණක් එම සංඛ්යා හා විචල්යයන්, සෛල හා ලේඛන, ස්ථිර සහ තාවකාලික මතකය ඇතුළත් සාමාන්යයෙන් සරළ දේවල් ගැන සොයා ගැනීමට නොහැකි වී තිබේ. එය සම්පාදක කුමක්ද? පරිවර්තනය කිරීමට සමීප සංකල්ප - මෙම කාගේ කාර්ය වැඩසටහනක් වන විෂය ප්රදේශයේ පරිගණක හැසිරවීමට හැකි බව සංකල්පය සංවර්ධක.

මෙම ජාවා සම්පාදක හෝ වෙනත් ඕනෑම පරිගණක භාෂාවෙන් සම්බන්ධ අභියෝගයක්. නව භාෂා එක් එක් සිදුවීම එහි පරිගණක තේරුම්ගත හැකි ආකාරයෙන්, එය මත ලියන ලද කේතය මාරු කිරීමට අවශ්ය වේ. එසේ නැත්නම්, ඔහු ඉටු කළේ නැත. ඇත්තෙන්ම, සෑම විටම මානව හා පරිගණක පිළිබඳ සංකල්ප අතර ඍජු ඉල්ලීම් පරතරය වේ. එය ජය ගැනීමට හා ක්රමලේඛන භාෂාව සම්පාදනය වේ.

ගැනීම සඳහා දුෂ්කරතා

මෙම වැඩසටහන් වල තනන්නන් විදිහේ ප්රශ්න මුහුණ දීමට සිදු වේ. අයදුම්පත් වසමේ සංකල්ප නිවැරදි සිතියම් සමග සම්බන්ධ වන බව එම විද්යාත්මක ගැටලු. මෙම දර්ශනය ක්රියාත්මක කිරීම හා සම්බන්ධ මෙම ඉංජිනේරු හා තාක්ෂණ ගැටලු.

සම්පාදක කාර්යය නිර්මාණය පිළිගැනීමට දෙදෙනාම අනුකොටස් බහුත්වයක් කින් සමන්විත වේ. මෙම බොහෝ වැඩසටහන්, ඔවුන්ගේ ජීවිත කැප කරන දුෂ්කර, නමුත් ඉතා ආකර්ෂණීය කර්මාන්තය, වේ. හා කනගාටු වෙන්නේ නැහැ.

පන්තිය හා සම්පාදක

සමහර විට, එබඳු බොහෝ C සහ C ++ ලෙස භාෂා අසා ඇත. සියලු පසු, ඔවුන් වඩාත් ජනප්රිය හා පොදු එක් කෙනෙක් ම ය. මෙම සංවර්ධකයින් වැඩ කරන අයදුම් ප්රදේශ, යන සංකල්පය පෙන්නුම් කිරීමට පහසු බව බලවත් සංකල්ප අඩංගු, ඉතා බරපතල පරිගණක භාෂා වේ. උදාහරණයක් වශයෙන්, පන්ති හා කාර්යයන් පිළිබඳ සංකල්පය වේ. ඔවුන් බොහෝ භාෂා සඳහා අත්යවශ්ය වේ, නමුත් C ++ සඳහා විශේෂයෙන් ලක්ෂණ වේ.

Programmer වැනි සංකල්ප, උපකාරයෙන් ආදර්ශයක් නිර්මාණය කිරීමට වඩාත් පහසු. Compiler Windows සඳහා සී හෝ වෙනත් ඕනෑම මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරිගණකය අවබෝධකරගත් ස්වරූපයෙන් මෙම ඉහළ මට්ටමේ දේවල් ප්රදර්ශනය කිරීමට උපකාරී වේ. පසුව පමණක් ඔහු ඔවුන්ට හැසිරවීමට හැකි වනු ඇත.

ඕනෑම පරිගණකය, උනත් එය වත් කළේ කෙසේද? බලවත් හා සංකීර්ණ, ඉතා සරල සංකල්පය මත ක්රියාත්මක වේ. එය සමග ඉතා සැබෑ ජීවිතය සිට ගොඩක් දේවල් ප්රදර්ශනය කිරීමට පහසු නිසා නොව, පන්ති සංකල්පය, අපහසු වේ. සම්පාදකවරයා ප්රාථමික දී සංකීර්ණ සංකල්ප බවට පරිවර්තනය කරයි.

වැඩ ලෙස නිර්මාණ සම්පාදක

මෑත වසර කිහිපය තුළ දී, තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ඕනෑම විශාල සමාගමක් නම් සංවර්ධකයින් පුලුල් ජනතාවට තියෙන්නේ එහි ම ක්රමලේඛන භාෂාව, නිෂ්පාදනය විට ප්රවණතාවක්, නැත.

ඇත්ත වශයෙන්ම, එක් එක් භාෂාව සඳහා සම්පාදක අවශ්ය වේ. සහ සමාගම, රීතියක් ලෙස, ඔවුන් අන්ය භාෂාවලින් ලබා දෙයි. එහෙත් එක් හේතුවක් හෝ වෙනත් භාෂා සඳහා තමන්ගේ අවස්තා ඇති කිරීමට අවශ්ය හෝ ඔවුන් සඳහා සම්පාදනය කර, මේ අනුව, නව භාෂා සංවර්ධනය හා ස්වාධීන වැඩසටහන්කරුවන් සහ සමාගම් විශාල සංඛ්යාවක් ද ඇත. අපි දැඩි විශ්වාසයකින් යුතුව මෙම ක්ෂේත්රය තමා කැප වී සිටින විශේෂඥ, නිසැකව වැඩ නොකර සිටින්නේ නැත බව මට කියන්න පුළුවන්.

ඒ නිසා, එය දැන් කුමක් සම්පාදකවරයා පැහැදිලි විය යුතුය. මෙම සංවර්ධක හා පරිගණකය අතර වැඩසටහනක්-පරිවර්තක, එය ඕනෑම තැනක පරිගණක විද්යා ක්ෂේත්රය තුළ වන තොරව ය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.