පරිගණකමෘදුකාංග

වෙබ්-අඩවිය යනු කුමක්ද? මෙම මුල් පිටුවේ වෙබ් ප්රධාන අංග ලැයිස්තු

අන්තර්ජාලය මත ඉදිරිපත් අන්තර්ගතය වැඩි බරක් - වෙබ් පිටුව. මෙම ඓතිහාසික, අථත්ය ජාලකරණය අවකාශයේ ස්ථානගත සඳහා අදහස් ලිපි ලේඛන කරන පළමු වර්ගය වන අතර, නමුත් තවමත් රැදී හා ප්රායෝගිකව කිසිදු තරඟකාරී ආකෘති ඇත. වෙබ් පිටු වල ව්යුහය කුමක්ද? සමහර වෙබ් සංවර්ධන මෙවලම් ද සහාය ඇතිව ඔවුන් නිර්මාණය කරන්නේ?

වෙබ්-අඩවිය යනු කුමක්ද?

"මේ වන පිටුවේ වෙබ් ප්රධාන අංග ලැයිස්තුගත" - පරිගණක විද්යා, පංති කාමරය තුළ සෝදිසි අපට කියනවා. ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න අපි කුමක් කියන්න ද? ප්රතිපත්තියක් වශයෙන් කුමක් වෙබ් පිටුව ගැන කියන්නේ පළමුව,.

පෙළ, සබැඳි, රූප, වීඩියෝ, සංගීතය, සහ - බ්රවුසරය හා විවිධ ප්රයෝජනවත් අන්තර්ගතය සඳහා අවශ්ය කරන ආකාරයේ උපකාරයෙන් පරිගණක තිරය මත ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා දත්ත අඩංගු වේ - අනුව සාමාන්යයෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් දී විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ලියවිල්ලක් තොරතුරු තාක්ෂණ-විශේෂඥයින් අර්ථ දැක්වීම ලෙස පිළිගත් අතර, .. ආදිය වෙබ් අඩවිය - පෙළ බලන්න. HTML - බ්රව්සරය සඳහා අදාල දත්ත අකුරු, අංක සහ අදාල මාර්ක්අප් භාෂාවක් අංග ලෙස භාවිතා කරන බව විශේෂ අක්ෂර වේ. එය ඔහුගේ මැවුම්කරු, උපකාරයෙන් වේ වෙබ් පිටුව තිරය මත වන හෝ වෙනත් අන්තර්ගතයන් ප්රදර්ශනය කිරීමට ආකාරය බ්රව්සරය "පැහැදිලි".

එම වෙබ් අඩවිය ව්යුහය තුළ වෙබ් පිටු වෙනුවට, එහි කාර්යභාරය

එය වෙබ් අඩවියේ ප්රධාන අංගයකි - අපි වෙබ්-අඩවිය කියලා කියන්නේ කොහොමද? මෙම අර්ධ වශයෙන් සැබෑ ය. කෙසේ වෙතත්, අපට, ඉහත වෙබ් පිටුව සඳහන් කර ඇති පරිදි - එය හුදෙක් පෙළ ලේඛනයක් ය. මෙම වෙබ් අඩවිය, රීතියක් ලෙස, ද පින්තූර, වීඩියෝ සහ අනෙකුත් බහු අංග පිහිටා ඇත. වෙබ් පිටු වෙනුවට හැකි, එහෙත් එහි ව්යුහය තුළ, එය ඔවුන්ට යොමු අඩංගු විය හැක. මේ අනුව, වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන්නන් සඳහා අතථ්ය අන්තර්ගතයට හා සිතියම්ගත අධිපති භූමිකාව අංශයක් ම මෙම වෙබ් අඩවිය ප්රධාන අංගයක් ලෙස හැඳින්විය හැක.

දුර්ලභ අවස්ථාවල දී, ඇත්ත වශයෙන්, අදාළ ලියවිල්ල අඩවියේ පමණක් අංගයක් - එය යම් හේතුවක් නිසා ප්රදර්ශනය රූප, වීඩියෝ සහ අනෙකුත් බහු අංග ලබා දෙන්නේ නැත නම්. විශේෂයෙන් ම, පළමු වෙබ් අඩවි - වෙබ් පිටු සලකුණු භාෂාව පමණක් දිස් වනු ඇත විට - අදාළ අන්තර්ගත ඇතුළත් වුණේ නැහැ. පෙළ හා සබැඳි පරිශීලක ඇස් ඉදිරියේ විය.

අධිවේගී මැදිහත් මූලධර්මය

මෙම HTML භාෂාව, කරන හරහා අධිවේගී සලකුණු පිළිබඳව සකස් කරන ලද මේ අනුව, මුල් පිටුවේ වෙබ් නමින් ලේඛනයක්. නමුත් මෙම සංසිද්ධිය කුමක්ද? එය අධිවේගී කුමක්ද? යොමු කිරීම මගින්, - න්යාය බවට බොහෝ යන්නේ නැතිව, අපට යම් ආකාරයෙන් වෙනත් ඉක්මන් ප්රවේශ වීමට ඉඩ සලසා ඇති මෙම පෙළ, බව කරුණාවෙන්. හැකි නොවන බව සාමාන්ය පොතේ - ". පාඨ" තියෙනවා අපේක්ෂිත පිටුව වෙත ප්රවේශ වීමට, පාඨකයා අන්තර්ගතය හෝ පාද සටහන් කියවීම පෙර, ඇතැම් බංකොලොත් කරවීමෙන් කළ යුතුය. ඇති "අධිවේගී" ලෙස ඒ කාර්යයේ වැඩි කොටසක් පරිගණක විසින් සිදු කරනු ලබයි - පිටුව HTML-අංග පිලිබිඹු තොරතුරු වියදමින්.

පරිගණක විද්යාව ගුරුවරයා අපට පවසනවා නම්: "මෙම පිටුවේ වෙබ් ප්රධාන අංග ලැයිස්තුගත", අප ඉතා නිවැරදිව HTML සලකුණු භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන ලද අදාළ ලියවිල්ල වන සංරචක පිළිබඳ කතාව ආරම්භ කළ හැක. ඒ නිසා, පළමු HTML ගැන සමහර න්යායික කරුණු සලකා බලන්න.

HTML හි ව්යුහය: ටැග්

කොහොමද බ්රව්සරය HTML භාෂාවෙන් සකස්, ලේඛනයේ වෙබ් පිටුවේ අවශ්ය දත්ත කියවන කරන්නේ කුමක්ද? ඉතා සරල.

භාෂාව පිළිබඳ මූලික අංග - එය ටැග. ඔවුන් බොහෝ අවස්ථාවලදී මිනිසුන් සිටින - විවෘත කිරීමේ ඇති අතර එහි අවසන්. කෝණික වරහන් පමණක් විසින් ප්රථම සඳහන් කර ඇත. දෙවන - එකම, නමුත් සිඳ දෙවන වරහන ඉදිරිපිට තබා ඇත - සංකේතය /. බ්රව්සරය ඔවුන් හඳුනාගත හැකි වන අතර, ඒ නිසා කිසිම ප්රශ්නයක් මේ ලියවිල්ලේ සංවර්ධනකරුවන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ගණිත ක්රමයක් අනුව වෙබ් පිටු දර්ශණය කරනු ඇත.

කුඩා - විවෘත ටැගය සාමාන්යයෙන් ආවරණය විශාල ලිපි ලියා ඇත. මේ - මධ්ය තොරතුරු තාක්ෂණ-විශේෂඥ හොඳින් ස්ථාපිත සම්මත. බ්රව්සරය නිසැකව හඳුනා ඕනෑම ලිපි HTML-ක්ලික් කරන්න, නමුත් වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය තවමත් සලකුණු පරිපථ ලිවීම ටැග් අනුගමනය කළ යුතුය. මෙම උදාහරණයක් ලෙස, වෙනත් විශේෂඥයන් විසින් වෙබ් පිටු සංශෝධනය සඳහා පහසුකම් සලසනු ඇත.

ගුණාංග

මෙම HTML-භාෂා සෙසු ප්රධාන මූලද්රව්යයන් - ගුණාංග. , එවැනි අකුරු උස ලෙස එහි වර්ණය, පිටුව සාපේක්ෂව තත්ත්වය - ඔවුන්ගේ උදව් සමග, වෙබ් පිටු නිර්මාතෘ ගුණ සැකසිය හැක. එම පින්තූර, වීඩියෝ සහ අනෙකුත් බහු සංරචක සඳහා යයි. ගුණාංග විවෘත කිරීමේ ටැගය තුළ ලියා ඇත.

අන්තර්ගතය

සමාරම්භක සහ සමාප්ති ටැගය අතර වෙබ් පිටුවේ පහත සඳහන් ප්රධාන සංරචක ඇත - අන්තර්ගතය. එය ඇත්ත වශයෙන්ම, එම අන්තර්ගතයට තිරය මත පරිශීලකයාට පෙන්නුම් කිරීමට, වේ. මෙම පෙළ, සබැඳි, රූප, වීඩියෝ, හෝ වෙනත් බහුමාධ්ය අංග විය හැක.

වෙබ් පිටුව අංග

"ඒ නිසා, අවසානයේ දී, වෙබ්-පිටු මූලික අංග ලැයිස්තුගත!" - ගුරුවරයා, නැවත නැවත. "සතුටින්," - අපි එය උත්තර දෙන්න. ලිපි ලේඛන මේ වර්ගයේ ව්යුහය මොන කොටසක්? අපි HTML-වෙබ් පිටුව මූලද්රව්ය සන්දර්භය තුළ මේ සම්බන්ධයෙන් වන සලකා බලන බව අපි පිළිගන්නවා. එනම්, ඔවුන් බ්රවුසරයේ දර්ශනය - පරිශීලකයා තිරය මත දකින දේ - අපි අඩු උපාධිය ගැන උනන්දු වේ. වැඩසටහන එකම අන්තර්ගතය දර්ශණය මත අදාළ HTML-ගණිත ක්රමයක් වෙනස් විය හැකිය බව. හා HTML මෙම ලක්ෂනය: ඔබ විවිධ අයුරින්-පිටු වෙබ් මත අපේක්ෂිත රූපය ප්රදර්ශනය කළ හැක. මේ නිසා, වෙබ් පිටුව නිර්මාපකයාගේ යන දෙකෙන්ම සමාන විය හැකි ශ්රම අදහස්, සහ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කාලය හා ශ්රමය වෙනස් ප්රමාණය උපකල්පනය.

වෙබ් පිටුව මූලද්රව්ය: මාතෘකාව

ඉතා කුඩා ප්රමාණයක් ලබා දී, වෙබ්-පිටු සම්මත අංග එය පුදුමයට කරුණක් ශබ්ද හැක නමුත් ලෙස,. මෙම මාතෘකාව සහ ලේඛනයේ ප්රධාන කොටසක් - ඇත්ත වශයෙන්ම, දෙකක් පමණි. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන් එක් එක් චිත්තාවේගයක් ව්යුහය පුළුවන්.

මාතෘකාව පිළිබඳ නිශ්චිතභාවයකින් කුමක්ද? එය මෙම වෙබ් පිටුවේ ඉතා ඉහල යන ස්ථානයේ පිහිටා ඇත. එය ශීර්ෂ ජනනය වන HTML-කේතය, දී, රීතියක් ලෙස, පමණක් පෙළ "ගුප්තකේතනය" අපේක්ෂා, නමුත් ඔබට කුඩා ග්රැෆික් ඇතුලත් කරන්න, අවශ්ය නම්, අදාළ මූලද්රව්යය තැබිය නොහැක. එය ඇත්තෙන්ම, සියල්ල මාතෘකාව ගැන කියන්න පුළුවන් වේ. එය අදාළ ලේඛනයේ ව්යුහය ඔහුගේ කාර්යභාරය නොසැලකිය යුතු බව පෙනී යයි. නමුත් මේ නඩුව නොවේ. Yandex, Google - වෙබ් පිටු මාතෘකා සෙවුම් යන්ත්ර වෙබ් අඩවිය ගැන ශක අනුව ඉතා වැදගත් වේ. මෙම මූලද්රව්යය පූර්ණ වෙබ් පිටුවේ අන්තර්ගතය මෙන්ම, නිකේතනයක් අඩවි සුවිශේෂත්වයන් අදාළ වන විය යුතුය.

කොහොමද වෙබ් පිටු ශීර්ෂය සඳහා HTML භාෂාව භාවිතා වාර්තා වෙන්නේ කෙසේද? ඉතා සරල. පසු, ශීර්ෂය අන්තර්ගතය - - එය අවසන් ටැගය පළමු සෑම විටම එසේ නම් කෝණික වරහන්, සහ හිස ලෙස පෙනී යයි බව ටැගය විවෘත ලිඛිත. ඔවුන් වෙබ් අඩවිවල ඉතා ඉහළ, ඇත්තෙන්ම, ලියා ඇත.

වෙබ් ලේඛනයේ ශීර්ෂකය අමතර කොටස් ගණනාවක් ඇතුලත් විය හැක. සමහර විට මුල් පිටුවේ වෙබ් ආකෘතිය යම් කේතන පෙළ ප්රදර්ශනය අවශ්ය විය හැක. වෙබ් ලියවිල්ල නිර්ණායකය බව සහතික කිරීමට කෙසේද? ඉතා සරල. එවැනි සිරිලික් ලෙස - බලන්න ශීර්ෂ ව්යුහය එය යම් කේතනය භාෂාවක් භාවිතා කිරීම සඳහා බ්රව්සරය හැසිරවීමත්, HTML-ගණිත ක්රමයක් නොතැබිය යුතුය. සුදුසු විධාන අනිත් මෙන් විවෘත කිරීම සහ වසා ඇති, මෙටා ටැග්, තුළ තැන්පත් කර ඇත.

වෙබ් පිටුවේ ප්රධාන කොටසකි

වෙබ් ලියවිල්ල විවෘත වේ ටැගය BODY ප්රධාන කොටසක්, ස්ලෑෂ්යක් සමන්විත අදාළ අංගයක් ද සහාය ඇතිව අවසන් වේ. සමාරම්භක සහ සමාප්ති ටැග් අතර එම අවස්ථාවේ දී අමතර අධිවේගී සලකුණු භාෂාව විධාන විශාල මුදලක් විය හැක. පිරවීමට පෙළ, සබැඳි, රූප, වීඩියෝ, විවිධ ආකාරයේ - මෙම නිසා එය ප්රධාන කොටසක් ප්රයෝජනවත් වෙබ් පිටු තබා බව ය.

අන්තර්ගතය අදාළ වර්ගයේ එක් එක් එහි ම ටැගය ඇත. විශේෂිත අක්ෂර වර්ණය, ප්රමාණය හා අනෙකුත් ගුණාංග ලබා දීම, උදාහරණයක් ලෙස - වෙබ් ලේඛනයේ ප්රධාන කොටසක් ව්යුහය තුල එම පෙළ හැඩතල ගැන්වීම ද සිදු කෙරෙන වත්මන් HTML-විධානය, විය හැකිය.

පසුව සලකා බලන්න, සමහර පොදුවේ භාවිත HTML-ටැග් වල නිශ්චිතභාවයකින් දේ. ඇත්තටම, ඔවුන් ද වෙබ් පිටුවේ මූලික අංග සාදයි.

මූලික HTML-ටැග්

ඒ නිසා, වෙබ්-පිටු මූලද්රව්ය වේ යන්න පිළිබඳ විස්තරාත්මක අධ්යයන කටයුත්තක් සඳහා, මූලික HTML-ටැග් සාරය විස්තර අධ්යයනය. ඔවුන්ගෙන් සමහර දැනටමත් අප ඉහත සඳහන් කර ඇති - විශේෂයෙන්, බ්රව්සරය මගින් වෙබ් පිටුව ශීර්ෂ ලිවීම් හා ලේඛනයේ ප්රධාන කොටසක් වන තීරණය ඇති අය සමඟ.

තරමක් පොදු ටැගය පී ඔහු සමාන අංග අධිවේගී සලකුණු භාෂාව වැනි, විවෘත හා සංවෘත කළ හැක. මෙම ටැගය ඔබ, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ගෙන ලේඛනයේ ඡේදය සංයුති කිරීමට ඉඩ දෙයි. ඔබ, උදාහරණයක් ලෙස, ඔහු වෙනුවෙන් නිශ්චිත අකුරු සහ වර්ණ නියම කිරීමට හැකිය. අකුරු - කෙසේ වෙතත්, මෙම විකල්ප ටැගය භාවිතා ඉටු කර ඇත. මෙම අවස්ථාවේ දී, එය සීමා කිරීමට අදහස් කරන ඡේදය තුළ තැන්පත් වේ - එය HTML-විධාන ප්රදර්ශනය වෙබ් පිටුවේ අනෙකුත් මූලද්රව්ය කිරීමට කැමති අකුරු වර්ගය, බෙදා හැරීමට නොහැකි වනු ඇත.

වගුව ටැගය නිර්මාණය වගුව සමඟ. එහි අදාළ ලක්ෂණ මාර්ගයෙන් අකුරු වගුවේ ඔවුන්ගේ පළල නිශ්චිතභාවයකින් දේශසීමා, ප්රමාණය හා පෙළ වර්ණ අර්ථ බව තීරු සහ පේළි අවශ්ය අංකය නිශ්චය කළ හැක.

IMG ටැගය බ්රව්සරය පින්තූර කටයුතු සඳහා වගකිව යුතු වේ. එය ද පිටුවේ තම තත්වය, ඡායාරූපයේ ප්රමාණය පාලනය විවිධ ගුණාංග තැනින් හැකි ය.

අධිසබැඳුමක් - වෙනත් වෙබ් ලේඛන හෝ ගොනු වලට සබැඳි රීතියක් ලෙස මෙම ටැගය ඒ සඳහා භාවිතා කර ඇත, වෙබ් පිටුවක් ව්යුහය බව නියෝජනය කරන ගුණාංග තුල පිහිටා ඇත. එය ද එය මඟ පෙන්වන ලේඛනයේ, ගොනු හෝ වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරයි.

එය FRAMESET ලෙස ටැගය බෙදා හරිනු. රාමු - එය සමග, ඔබ කිහිපයක් ප්රදේශ කරා අවකාශය වෙබ් පිටුව බෙදීමට හැක. ඔවුන් එක් එක් ඔබට හැකි සබැඳි පළ තනි තනි වෙබ් ලේඛන. ඒ රූප රාමු නිවැරදිව ම දෙකක් හෝ ඊට වැඩි පිටු දී එම තිරය මත ස්ථානගත ඉඩ, වේ.

වෙබ් පිටු හා භාෂාව HTML භාවිතා හැඩතල මාධ්යයන්ගේ පසුව කතාව ප්රධාන අංග පිළිබඳ කතාව - දළ වශයෙන් ඇල්ගොරිතමය අපි පරීක්ෂක ඇසූ ප්රශ්නය අපේ පිළිතුර වනු ඇත. ඔහු ඉන් පසුව අපි සුදුසු ක්රමවේදයක් භාවිතා කරන්නේ, මෙසේ "යන පිටුවේ වෙබ් ප්රධාන අංග ලැයිස්තු", අපට කතා නම්, අපි තේමාව සංවර්ධනය සඳහා සෑම අවස්ථාවක් තියෙනවා. බව, කාලීන "අංග" අපි වෙබ් ලියවිල්ල ව්යුහයන්, හෝ අන්තර්ගත වර්ග ප්රධාන සංරචක තේරුම් ගත හැකි වේ - පෙළ, රූප, වගු, රාමු, ඩොකියුමන්ට් වැනි HTML භාෂාව ලෙස මෙවලමක් භාවිතා නිර්මාණය කරන බවට සබැඳි.

වෙබ් සංවර්ධන මෙවලම් නිශ්චිතභාවයකින්

විශාල මුදලක් - ඊට අමතරව, අපි ප්රමිතීන් HTML විසින් සපයන දේ ටැග් හා ගුණාංග පැහැදිලි කළ හැකිය. HTML අමතර අරමුදල් hypertext ලේඛනය හැඩතල අමතරව වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය විසින් භාවිතා කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස, JavaScript විධානාවලි භාෂාවක් භාවිතා, ඔබ ගතික වෙබ් පිටු නිර්මාණය කළ හැක - අන්තර්ගතය නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන වන, එනම්, එම (පරිශීලක ක්රියා හේතුවෙන්, සහ ස්ක්රිප්ට් පෙර නියම ගණිත ක්රමයක් අනුව දෙකම).

එය වෙබ් නිර්මාණකරණය hypertext ලේඛනය සමග වැඩ කිරීමට පවා පුළුල් අවස්ථා බවට පත් විසින් ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු අංග සම්පූර්ණ පරිගණක භාෂා, එවැනි උදාහරණයක් ලෙස, perl බසට ලං, PHP, Java, Python, ලෙස, භාවිතා කළ හැකි එක් කිරීමට ප්රයෝජනවත් වනු ඇත. ඉතා වෙනස් - මේ සඳහා අවශ්යතාව අද වෙබ් තාක්ෂණ අයදුම් බව නිසා විය හැකිය. නූතන සංවර්ධනය මුහුන දෙන කාර්යයන්, ඉතා සංකීර්ණ විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, සමහර විට එය රුසියානු, ඉංග්රීසි ලියා වෙබ් පිටු පරිවර්තනය, ක්රියාත්මක කිරීමට අවශ්ය වේ. මේ අවස්ථාවේ දී, සංවර්ධන මෙවලම් ඉතාමත් පුළුල් වනු ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.