පරිගණකපරිගණක ක්රීඩා

විශාල පරදුවට Play, හෝ වැව් ලෝක කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකර ගන්නේ කෙසේද යන්න

වැව් ලෝක - ක්රීඩකයන් මිලියන හදවත් දිනාගත් ලෝක ක්රීඩාවක්. පමණක් එය අප වැව්-ies 1930-1950 හැසිරෙන ආකාරය බලන්න පමණක් නොව හැකි, පමණක් නොව, ඔබ සඳහා තම බලය දැනෙනවා! ක්රීඩාව, තම කණ්ඩායම එක්සත්ව ලොව පුරා ක්රීඩකයන් විශාල සංඛ්යාවක් එකතු සහ ඉලක්කයක් තබා ඇත - ඔබ ඉතිහාසයේ හොඳම නැවක් බව සියලු දෙනාටම ඔප්පු කිරීමට!

කාර්යක්ෂමතාව

ඒත් අපි සියලු ලොකු වචන වලින් පසු බසින්න හා සැබෑ පැවැත්ම වෙත ගමන් කරමු. WoT - තරගය (eSports) පදනම මත ඉදි කර ඇති බහු ක්රීඩා පද්ධතිය. මෙම එක් එක් ක්රීඩකයා ඔහුගේ වෘත්තීය මට්ටම පෙන්නුම් කරන සමාන, තමන්ගේ ම ශ්රේණිගත ඇති වනු ඇති බව ය. මෙම තරගයේදී, ඒක කාර්යක්ෂමතාව. ලෝකයේ වැව් කාර්යක්ෂමතාව - සංකීර්ණ ගුනාංගීකරනය, සහ ගතික, එය ගණනය කිරීම සඳහා, විශේෂ සේවා භාවිතා කරන නිසා. නමුත් අපි වැව් ලෝක කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකර ගන්නේ කෙසේද යන්න ගැන කතා කරනු ඇත. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, අප එහි සංරචක බවට disassemble කිරීමට ආරම්භ කිරීමට සිදු වනු ඇත.

මෙම ශ්රේණිගත සංයුතිය

ක්රීඩාවේ දී හොඳ නමක් උපයා ගැනීම සඳහා, එක් වැව් ලෝක කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට ආකාරය දැන සිටිය යුතුය. ඒ අනුව, එය (ලක්ෂණ වැඩ කළ යුත්තේ කුමක් වැඩි) දේ දැන ගැනීමට අවශ්ය වේ. පළමුව සැලකිල්ලට සටන් සංඛ්යාව ගන්න. වැඩි වැඩියෙන්, ඔබේ කාර්යක්ෂමතාව (අමාරු පක්ෂ කිසිදු එහි අගය වෙනස් කිරීමට වන අතර, වැඩි වැඩියෙන් සටන්) වෙනස් කිරීමට ප්රතිශතයක් අඩු සංවේදී. සටන් සංඛ්යාව ඉතා වැදගත් සාධකයක් නොවන නිසා, මෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු නොවේ.

සාමාන්ය අත්දැකීම්

ඔබ විසින් මතු කරන ආකාරය දන්නේ නැහැ නම් , එම WoT කාර්යක්ෂමතාව ඉතා වැදගත් එකක් - එවැනි ලක්ෂණයක් සටනේ සාමාන්ය අත්දැකීම්. වඩා විශාල එය වේ - වඩා හොඳ. මෙම අගය අඩු කිරීමට හැටිත් හැමෝම දන්නවා, නමුත් කෙතරම් පිරිසක් දැඩි කරන ආකාරය කියලා? WoT කාර්යක්ෂමතාව පාහේ වැඩි වීමට ඉඩ ඇත්තේ එය සටන් කිරීම සාමාන්ය අත්දැකීම් මත රඳා පවතී. වටිනාකම වැඩි කිරීමට, එය සෑම තොරතුරක්ම අවධානය යොමු කිරීමට අවශ්ය වන්නේ, නමුත් සියලු බොහෝ - එහි කාර්ය භාරයක් ඉටු කරමින්. වැව් පසු ඉතා වෙනස් වේ: සමහර හොඳින් සතුරා වෙඩි පැවැත්වීමට සහ ආරක්ෂක බල, සහ එවැනි අනෙකුත් - ප්රහාරය ඉතා දුර්වල, නමුත් හොඳින් නිසා ඔවුන්ගේ බලවත් හා නිවැරදි මෙවලම් ආරක්ෂා කලේ ය. ඔවුන්ගේ භූමිකාව පිළිබඳ අවබෝධය - සටනේ සාමාන්ය අත්දැකීම් රැස් පදනම් එකක්. "ඒකාබද්ධ" මෙම ලක්ෂණය කිරීමට උත්සාහ කරන්න නරක් නොවන හා (ඔවුන් නීතියක් ලෙස, මෙහි ටිකක් ජීවත්) ඔබ වීරයෙක් ගොඩනැගීමට නැහැ.

ජයග්රහණය

ජය ප්රතිශතය - ඔබ WoT කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට ආකාරය ගැන හිතන නම් සලකා බැලීමට අවශ්ය බව ක්රීඩාවේ දී දෙවන ලක්ෂණය. කට වඩා වැඩි හොඳ - කතාව සටන ක සාමාන්ය අත්දැකීම් සහිත හා සමාන වේ. මෙහි එය සටන් සංඛ්යාව සමග ඇති සම්බන්ධය පෙන්වීමට අවශ්ය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ සටන් 20 ඔවුන් ඉටු කරන්නේ නම්, ඔවුන් එක් එක් ප්රතිඵලය බරපතල ලෙස පොලී වෙනස් මත ද බලපානු ඇති අතර නම්, ඔබ ඇත, කියන්න, එක් තීරණය කරනු ඇත බව (නමුත් මෙම එය අඩු වැදගත් බවට පත් වී ඇති බව ඉන් අදහස් කරන්නේ නැහැ ටිකක් සටන්, 2000 සටන් ඉටු! ). පමණක් මෙම ලක්ෂණය සහ විනිසුරු බොහෝ ක්රීඩකයන්. යුද ටැංකි 2-4 මට්ටමේ හා දිගටම පවතින ක්රීඩාව: අගය ඉවත් කිරීමට විකල්ප දෙකක් ඇත. (බොහෝ පවා ආරම්භක) ක්රීඩා malourovnevyh ටැංකි පහසු බව, ඒ නිසා ඔබ වඩාත් දිනා ගැනීමට අවස්ථාව තියෙනවා.

විනාශ / හානි (සටන අනුව සාමාන්ය)

ඊළඟට, එය ඔබ සටන සඳහා භාවිතා කරන වැව් සාමාන්ය සංඛ්යාව මෙන්ම, ඔබ ලබන හානිය සැලකිල්ලට ගනී. හොඳයි, මෙම අගය දෙකකට වඩා නම්. ඔබ එය පිරවීම සඳහා අවශ්ය ද? විකල්ප තුනක්: තුවක්කු රැගෙන (එය මත ඉතා පහසු සහ ආරක්ෂිත වේ) සහ, අවසන් පීටීයට-ඒ.සී.එස් (ඔබට උපකාර කළ හැකි විශාල පාඩුවක්) ගත කිරීම, හෝ මෙම ව්යාපාරයේ විශිෂ්ටතම ලෙස පිළිගැනීමට පාත්ර වී ඇති වැව් ගැනීමට උත්සාහ (කිලෝවොට්-85, ශිරාන්-85 , ලෝ, සහ යනාදි.). ඉලක්කය සරල වේ - ඉතා ආරක්ෂක මූලෝපාය උත්සාහ එක්කෝ හෝ ඉටු කරයි, අපි ආරක්ෂක හොඳ බව අය ගත නිසා වැව්. නීතියක් ලෙස, මෙම ටැංකි තවමත් වඩා හොඳ මෙවලම්, හානි ද කිසිදු ප්රශ්න බව එසේ. ඔබ දැඩි (අපේ වැව් සීඝ්රයෙන් විනාශ ගරුත්වය සහිත ශිෂ්ඨ සම්පන්න) ප්රහාර එල්ල කිරීමට තහනම් වේ!

එය සටන් (සටන සඳහා සාමාන්ය) සඳහා බව සොයා ගෙන තිබේ

එය පමණක් ක්රියාකාරී සැහැල්ලු යුධ ටැංකි අසීරු වනු ඇත. වේගවත් එල්.ටී. සහ ඔහුගේ කණ්ඩායමේ "ආලෝකය" ගොඩක් වාර කිහිපයක් ගන්න. වැව් 5 කට වඩා පත්තු? ඔබ වෙනුවෙන් යහපත්, ඉතා හොඳින් මතු වටිනාකම සලකා!

ග්රහණ / මූලික ආරක්ෂක (සටන අනුව සාමාන්ය)

කොහෙද වැව් ලෝක කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකර ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ගැටලුව මත, ග්රහණ ලකුණු සහ Base ආරක්ෂක නැතිව? මෙන්න එය එකවර සඳහන් කිරීම වටී: එකවර වැඩ නොකරන අගයන් දෙකම වැඩි කිරීමට. විශාල වැව් ගෙන හෝ සතුරා පදනම අල්ලා, හෝ ඔහුගේ ආරක්ෂා කිරීමට පී.ටී. හෝ කාලතුවක්කු සඳහා ක්රීඩා කිරීමට ඉලක්කයක් ය.

සාමාන්ය මට්ටම ටැංකි

මෙම අගය පමණක් සමස්ත ප්රතිශතය කාර්යක්ෂමතාව සඳහා බලපායි එය විශේෂයෙන් එය වටින්නේ නෑ සලකන බව නිසා, (වැව මට්ටම් මත පදනම්ව, මීට පෙර වටිනාකම් smoothes). ඒ නිසා ඒ දිගු කාලීන 10 වෙමින් ඇත.

නිගමනය

ජයග්රාහී ප්රතිශතය, - වඩාත් ම වැදගත් සාරධර්ම කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට සාමාන්ය වටිනාකම විනාශයට පත් වූ වැව් හා පිස්තෝල දෙකක්ද හානි. මූලික වශයෙන්, ඔවුන් ප්රධාන භූමිකාවක් ඉටු කරනු ඇත. ඔබ ඔවුන් (මෙන්ම ඔවුන්ගේ කාර්යක්ෂමතාව) වැඩි කිරීමට අවශ්ය නම්, - එහි කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. සරල විකල්ප දෙකක් ඇත: අඩු මට්ටමේ ටැංකි රැගෙන දිනුම් ප්රතිශතයක් පිරවීම සඳහා (ඔබ මට්ටමේ 10 ටැංකි ගොඩක් ඇති නම්, අදාළ නොවන, වෙනත් ආකාරයකින් හානි වටිනාකම සැලකිය යුතු වැටී නිසා ලැබේ) හෝ නිරන්තරයෙන් විශාල ඇඳීම වෙනුවෙන් චිත්ර-ඒ.සී.එස් (කාලතුවක්කු) හෝ පී.ටී.-ඒ.සී.එස් ගත සතුරා වැව් වලට හානි සිදු වූ සහ විනාශ කරන ලද මුදල ෙකොපමණද. අප මෙම ලිපිය වැව් ලෝක කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකර ගන්නේ කෙසේද යන්න ද යන ප්රශ්නය පිළිතුරු කරනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.