ව්යාපාරිකකර්මාන්තය

රුසියාවේ ආහාර කර්මාන්ත: සංවර්ධනය සහ අභියෝග

පුද්ගලයෙකු සෑම විටම සියලු කොන්දේසි සම්පුර්න කිරීමට අවශ්ය යටතේ වන අවශ්යතාවක් පවතී. ඔයා කවුරු උනත් කුමක් වේ සමාජ තත්වය ඔබ කරන්න බැහැ හොඳ, හොඳ තත්ත්වයේ ආහාර නොමැතිව ගන්නේ නැහැ. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ එක් හෝ තවත් ආහාර කර්මාන්තය බොහෝ රටවල ආර්ථිකය මූලික පුරුක වී ඇති බව පුදුමයක්.

අපේ රට ගතිය නැත. මම කෘෂිකාර්මික බලය සෑම විටම පාහේ අපේ රාජ්ය ලෙස, රුසියාව තුල ආහාර කර්මාන්ත හැම විටම හොඳින් සංවර්ධනය කර ඇති බව කිව යුතුයි. අනුරූප ආර්ථිකය අංශයේ වේගයෙන් වර්ධනය වී ඇති බව එසේ ඵලිත අමුද්රව්ය, ගබඩා කිරීම හා බෙදාහැරීම් සඳහා සකස් කිරීමට සිදු විය. මීට අමතරව, රුසියාව තනි සාමකාමී සියවසේ වී ද නැත, ගුණාත්මක ආහාර හමුදාව සැපයීමේ නිරන්තරයෙන් බලා ගත යුතු බව.

කෙටි ඉතිහාසයක්

පළමු රුසියාවේ ආහාර කර්මාන්ත පහර පළමු ලෝක යුද්ධ සමයේ ලබා ඇති අතර, සිවිල් යුද්ධයේ අඳුරු කාලය අවසානයේ එය බිඳ. 1900 හා සසඳන නිපැයුම් නිෂ්පාදනය පස් ගුණයකින් වරක් අඩු විය. කෙසේ වෙතත්, මේ වන විටත් 1927 වන විට, කර්මාන්ත සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ එහි පෙර මට්ටමට ප්රතිසංස්කරණය ඇත, එසේ පමණක් රටේ තරුණ තෘප්තිමත් කිරීම, අවශ්ය කිරීමට ඇයට හැකි වුණේ නැහැ.

කාර්මිකරණය බලය, සෝවියට් සංගමයේ සියලුම ප්රදේශවල නිෂ්පාදන ඉදිකිරීම් සහ යෙදවීම තියුනු වැඩිවීමක්, මෙතෙක් පැවති වී ඇති ආහාර කර්මාන්ත රැඩිකල් සමාලෝචනය සඳහා අවශ්යතාව විය. මෙම අදාලත්වය ඉහළ, වඩා උසස් තත්ත්වයේ අමුද්රව්ය ෙපොදු පෙන්වන්න පටන් ගෙන ඇත ලදී කෘෂිකාර්මික සමුපකාර සමිති සහ සාමූහික ගොවිපල. ආසන්න වශයෙන් එකම වසර තුළ, සංඛ්යා ලේඛන සංඛ්යා ලේඛන, දෙපාර්තමේන්තු පෝෂ්ය පදාර්ථ සහ නිෂ්පාදන ඇතැම් වර්ගවල විවිධ වෘත්තීන් ජනතාවගේ සාමාන්ය අවශ්යතා ගෙන.

රුසියාවේ සමස්ත ආහාර කර්මාන්ත පාහේ රාජ්ය මධ්යම ප්රදේශවල පිහිටා, 1941-45 වන දේශප්රේමී යුද්ධය අතරතුර දී, නැවත, එය විනාශ කරන ලදී. පමණක් නැගෙනහිර ව්යාපාර බොහෝ වේලාවට ඉවත් ඉතිරි. මාර්ගය වන විට, අද කසකස්තානය මෙම අවස්ථාවක ස්තුති ප්රදේශයේ සිල්ලර බඩු කර්මාන්තයේ ඉදිරිපත් කර ඇත.

එය පිටුපසින් හා ඉදිරිපස ආහාර අඛණ්ඩව සැපයීම සපයන කර්මාන්ත කම්කරුවන්ගේ වීරෝදාර ශ්රම මතක නිර්මාණය බොහෝ අතින්ම පමණක් එම ඔක්තෝබර් 19, සමරනු ලබන රුසියානු ආහාර කර්මාන්ත දිනය බව සඳහන් කළ යුතු ය.

පශ්චාත් යුද කාලීන ගැටලු

වසර පහකට පසු, ආහාර කර්මාන්ත ඇතුළුව, ආර්ථිකය බොහෝ අංශවල, එහි මුල්, පූර්ව යුද්ධ මට්ටමට නැවත ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. බව පමණක් අපි කර්මාන්තය පෙර, වේගයෙන් වර්ධනය වන හා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා වැඩි අවශ්යතා ඉටු කල නො හැකි බව පවසා ඇති වේ. ඇත්ත තත්වය ඊටත් වඩා නරක විය. ග්රාමීය ප්රදේශවල ජනගහනය උයන වගා කරන බව එම නිෂ්පාදන පාහේ පෝෂණය බව. කාර්මික නිෂ්පාදන ජනතාව පාහේ මිලදී නැත.

එම අවස්ථාවේ දී, මේ රටේ වහා බොහෝ කම්කරුවන් ලෙස අවශ්ය විය. තමන්ගේ වගකීම පිළිබඳ ස්වාභාවික "අපේක්ෂකයන්" පමණක් එම ගොවීන් විය. බව පමණක් නගරයට ප්රවාහනය තියෙන්නේ නෑ, මේ ප්රශ්නයේ දී මෙන්, ආහාර පරිභෝජනය කරන පුද්ගලයින් සංඛ්යාව වේගයෙන් වැඩි විය හැකි විය. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම තත්ත්වය සාගින්නට ඇති කිරීමට හේතුවිය හැකි. ඉක්මනින් නව ප්රමිතීන් කර්මාන්තයේ වීශ්ව අවශ්ය වුණා. ම සහයක් විශේෂඥයන් වැඩසටහන් retrofit කර්මාන්තය විවිධ වර්ධනය වී ඇති රුසියාවේ මූලික ආහාර ආයතන (මොස්කව්, Kuban), ඉටු කර ඇත.

අවාසනාවකට මෙන්, මෙම ගැටලුව විසඳීම සඳහා දේශීය ප්රවේශය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි තෝරා ගන්නා ලදී. Kolkhoz පෞද්ගලික farmsteads තහනම් ගව අඩංගු, හෝ නීතිමය ඔහුගේ අංකය සීමා කර ඇත. එය මේ අවස්ථාවේ දී බොහෝ සෙයින්, ඵලදායිතාව වැඩි බව උපකල්පනය කරන ලදී. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම, කාර්මික නිෂ්පාදන නිරන්තරයෙන් ඉහළ යන වේගය වේ. කසකස්තානය දී හියුමස් සීසෑම ආරම්භ කිරීමට තරම් දුර බෝග නිෂ්පාදනය ධාන්ය බලධාරීන් අස්වැන්න වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ.

ඉන් පසුව එය වූ අතර, ඒ සඳහා වගා ඉඩම් සාමාන්ය මෙහෙයුම් සුදුසුකම් ලත් විශේෂඥ නිදන්ගත කෙටි බව පෙනීයයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය මුළු වගා ප්රදේශයේ 40% එකම කෘෂි රෙගුලාසි අනුව යොදා ගත හැකි බව පෙනීයයි. නිසා මේ සාඵල්යතා පසක ඉක්මනින් අවසානයේ දී විදේශ ධාන්ය මිලට ගැනීම සඳහා අවශ්ය කිරීමට හේතු විය වැටුනි.

ප්රතිව්යුහගත

රුසියාවේ ආහාර කර්මාන්තයේ මුල්-ies 90 ක් විසින් එය හොඳම තත්ත්වයේ නොවේ. නිසා දැන් පැර, වැරැදි, ආර්ථිකය 40% දක්වා නැති වී නිමි භාණ්ඩය හා වටිනා අමුද්රව්ය. 1970 සිට 1986 දක්වා කාලය තුළ දී ක්රමයෙන් බොහෝ වෘත්තීන් වෛද්ය හා කායික සැපයුම අඩු වී ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය මේ සම්බන්ධයෙන් සාමාන්ය පක්ෂ නායකත්වය පමණක් නියෝජිතයන්, හමුදා, නාවික භටයින්, ගුවන් නියමුවන් හා ගගනගාමීන් පෝෂණය කළා.

1991% 80-90 ක් පමණ ආවරණය එළවළු, පාන් හා පැස්ටා ජනගහනය අවශ්යතා මුල දී. සීනි, මේදය, මස්, කිරි සහ කුකුල් ලෙස, එම සංඛ්යාව හොඳම 55-60% යන්තම් විය. කවුද මේ "ඌන" නිෂ්පාදන සඳහා අග සෝවියට් සංගමය පෝලිමේ යන ටි ටි ඊ එකක් බවට පත් කිරීමට හුරු පුරුදු නොවේ ද? එම වසර තුළ රුසියාවේ සියලු ආහාර ආයතන, ඉදිරිපත් විශේෂඥයන් පුහුණු වේගයෙන් පහත මට්ටමේ නිලධාරීන්, විනාශකාරී හිඟයක් මුහුණ.

1991 පසු මුළු නිෂ්පාදනයේ ශීීඝ්ර පරිහානිය ආරම්භ විය. 60% ක් විසින් සමහර ආහාර කර්මාන්ත නිෂ්පාදන පරිමාව අඩු කර ඇත. වෙළඳ පොළ තත්ත්වය වේගයෙන් අනාගත මිලදී ගන්නන් හුදෙක් දේශීය නිෂ්පාදකයින් නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණේ නැත යන කාරනය නිසා තවදුරටත් පිරිහී ඇත. මේ සියල්ල, ගඟ ද විවෘත දේශසීමා හරහා ගලා ගියේ ලාභ ආනයනය කරන ලද භාණ්ඩ පිළිබඳ බලවත් ගංවතුර පසුබිම එරෙහිව සිදුවෙමින් පවතී. එම වසර තුළ රුසියාවේ ආහාර කර්මාන්ත එක් එක් නිෂ්පාදන හුදෙක් තමන් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේ පොලී අවම වශයෙන් සමහර තබා ගැනීමට නිර්මාණය කර දැමීම සඳහා අවාසියක් පිහිට ලබා ගැනීමට සිදු විය.

රාජ්ය තාක්ෂණික අංගයක් කර්මාන්තය

මුල් 90 ගණන්වල හා මෙම ප්රදේශයේ ඉතා දුක් වුණා. ශාරීරික, උපකරණ ගොඩක් අඩක් පමන මේ වන විටත් දිනය පිටතට වන අතර, සදාචාරමය වශයෙන් ඔහු අති විශේෂ වූයේ බව "ඇඳීමට හා කඳුලු". ආර්ථිකය වර්ධනය වන තාක්ෂණික පසුගාමිත්වය සහ මූල්ය අස්ථාවරත්වය තව දුරටත් දේශීය ආහාර කර්මාන්ත මේ වන විටත් අති දක්ෂ තත්ත්වය නැති උත්සන්න.

එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, රුසියානු නිෂ්පාදනය, ආහාර සඳහා එහි ම ජනගහනය ලබා ගැනීමට හැකි වී නැත. තත්ත්වය සනීපාරක්ෂක-වසංගත සේවා වඩාත් සිරුරු, අති මූලික ප්රමිතීන් පවා බොහෝ ආනයනය කරන ලද භාණ්ඩ පිළිබඳ සම්පූර්ණ නොගැලපීමක් පෙන්නුම් වඩා බරපතළ විය. මුරුංගා සැල්මොනෙල්ලා - එවිට සොයා දේ නරකම නෑ. ස්වභාවිකව, ඇය මෙන් අමු ද්රව්ය ගුණාත්මක රුසියාවේ ආහාර කර්මාන්ත විය. මේ සම්බන්ධයෙන් 2014 සනීපාරක්ෂක-වසංගත පාලන වැඩ අපේ සිරුරු ඉතා අපහසු, වඩා හොඳය.

රුසියාවේ ආහාර කර්මාන්තයේ සංරචක

අපේ රටේ මේ කර්මාන්තයේ ප්රධාන කුළුණු (හා ලෝකයේ) එක් පශු සම්පත් වේ. එහි යම් දෙයක් අපි දැන් සාකච්ඡා කරමු. ආර්ථිකය මේ අංශය දේශීය ආහාර නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කරනු ලබන වටිනා අමුද්රව්ය අවම වශයෙන් 60% ක් ලබා දෙයි. අහෝ, ස්වභාවය හරක් මස් ගව බෝ කිරීමට ඉඩ ඇති රුසියාව, කලාප කිහිපයක් තිබේ. ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් කොකේසස් වේ. සමාජ තත්වය කර්මාන්තය අයකර (සාපේක්ෂ) පමණක් පසුගිය වසර තුළ හැකි වූ බව එම නැත.

ඒ අනුව, සියලු ආනයන සම්පූර්ණයෙන්ම දරනු එම හරක් මස් තුළ ජනතාවගේ අවශ්යතා මෑතකදී අවම වශයෙන් 60% ක්, රුසියාව ආහාර කර්මාන්ත පෙළෙන වූ බැවින්,. 2014 බස්නාහිර සම්බාධක හඳුන්වා සලකුනු විය. නියමාකාර තරම්, නමුත් එය අග හේතුවක් වේ අප සමහර විට, තවමත් තමන්ගේ නිෂ්පාදකයන් අවධානය යොමු කරන, බලධාරීන්ගේ විචක්ෂණභාවයෙන් සඳහා බලාපොරොත්තු කිරීමට ඉඩ දෙයි.

ගව අභිජනනය

කිරි හා මස් හා කිරි ගව අභිජනනය: අපේ රටේ, දෙකකට යොමු කරන සංවර්ධනය. පමණක් සංවර්ධනය රුසියාව, යුරෝපීය කොටසක් දේශගුණය සහ ආහාර සැපයීම් තරම් නිෂ්පාදනය ලාභදායී එහිදී.

එය ප්රමාණවත් තරම් ඉහළ ගුණාත්මක ලක්ෂණ මෑත වසර තුළ දී දේශීය කිරි නිෂ්පාදන,. ප්රශ්නය රාජ්ය ණය ලබා ගැනීමේ අංශයට යවන සහනාධාරය කුඩා ප්රමාණයක් වේ. න්යායාත්මකව මෙම ලෝක වෙළඳ සංවිධානය කිරීමට අපේ රටේ පෙව්ශය නිසා, නමුත් ජර්මනිය හා ප්රන්සය, මෙම කරුණ තම ගොවීන්ට සහය බාධාවක් නොවේ. දිනය කිරීම සඳහා, පරස්පර විරෝධී තත්වය පවතී: රට තමන්ගේ මත කිරි නිෂ්පාදන සඳහා ඉල්ලුම 89 කට නොඅඩු% ලබා ගැනීමට හැකි වී ඇති බව නොතකා, අප විදේශ එය මිලදී ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත.

මේ නිසා විශාල රුසියාවේ ආහාර කර්මාන්තයට බලපෑම්. පසුගිය වසර පුරා කර්මාන්තය විශේෂඥයන් විසින් වාර්තා සම්පූර්ණයෙන් ස්වයං තිරසාරව කිරි රටේ පස් සත් අවුරුදු හරහා යන්න පුළුවන් බව පෙන්නුම් කරයි. ඒ වෙනුවට, දේශීය නිෂ්පාදකයන් නැවත රාජ්ය ඇණවුම් සහ මූල්ය තොරව ගියා.

හරක් මස් සඳහා පරිදි, තත්ත්වය පවා නිසල වේ. යන කරුණ අපේ රටේ වැනි ප්රායෝගිකව කිසිදු කිරි ගොවි ඇති බව ය. අපගේ ගබඩා රාක්ක මත දිස්වන දේශීය සම්භවය සියලු මස්, - කිරි ගව සිට. එය ආහාර කර්මාන්ත එවැනි අඩු පෝෂණ ලක්ෂණ අමු ද්රව්ය ඌරු මස් අතිෙර්කයක් වශෙයන් පමණක්ම භාවිතා. ඉහළ ශ්රේණියේ steaks හෝ සොසේජස් නිෂ්පාදනය එය අතරින් විය නොහැකි සංවිධානය කරන්න, සහ සියලු පසු, මෙම නිෂ්පාදන සැලකිය යුතු රුසියානු නිෂ්පාදකයන් ආදායම වැඩි විය.

ඌරු බෝ

ඉහත මත පදනම්ව, එය අමු මස් සඳහා මුළු ඉල්ලුම 2/3 අවම වශයෙන් හරියටම අමු ආවරණය බව නිගමනය කළ හැක. එය දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය පාරිභෝගිකයන් අතර ඉහළ ඉල්ලුමක් දඩ ගුණාත්මක හා සෑම විටම වේ. එහි නිෂ්පාදනය සඳහා මහා පරිමාණ අමු ගොවිපලවල ඉදිකිරීම් සඳහා විශාල සහනාධාර අවශ්ය නිසා, ඉතා මිල අධික නිෂ්පාදන - ගැටලුව බව ඌරු මස් ය. යථාර්ථයන් රාජ්ය විදේශීය නිෂ්පාදකයන් මුදල් කැමති, කිසිම හදිසියක් ඒවා ආයෝජනය කරන එවැනි ය. රුසියාවේ ම ආහාර හා සැකසුම් කර්මාන්ත අරමුදල් නිදන්ගත හිඟයක් මුහුණ දෙමින් සිටියි.

රුසියාවේ ආහාර කර්මාන්ත

හා දැන් රුසියාවේ ආහාර කර්මාන්ත ප්රධාන ශාඛාව දෙස බලන්න. අමුද්රව්ය හා පාරිභෝගික: රටේ සැකසුම් ව්යාපාර තැබීමෙන් මූලධර්මය පදනම සාධක දෙකක් එකවර දමා ඇත. එහි ආහාර නිකුත් කිරීම ඉතා අවශ්ය සිට බොහෝ අවස්ථාවලදී, නව ව්යාපාර ඉදිකිරීම්, අමු ද්රව්ය ලබා ගත හැකි නැඹුරු වේ. විට අඩු හෝ වැඩි දුර මත රථවාහන එහි ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා දැවැන්ත වියදම් අවශ්ය, නමුත් එවැනි තත්වයන් නිෂ්පාදනය හුදෙක් අපහරණය වන බැවින්.

මේ සියලු සාධක සංයෝජන මත පදනම්ව, විශේෂඥයන් රුසියාවේ පොදු වන ආහාර කර්මාන්තය අතු තුනක් වේ:

  • අමු ද්රව්ය ආරංචි මාර්ග, එළවළු, කල් තබා ගන්නා කිරි නිෂ්පාදනය, පිෂ්ඨය සහ උක් පැණි, සීනි සහ එළවළු තෙල් පෙලඹී තිබේ. උදාහරණයක් ලෙස, සීනි නිෂ්පාදනය අපි කොහේ හරි අමුද්රව්ය ටොන් දහස් ගණනක්, නිමි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ටොන් දුසිම් කිහිපයක් ඉටු කිරීමට නිසා, කොකේසස් සහ මධ්යම කළු පෘථිවි ප්රදේශ පමණක්, හුදෙක් ලැබූවද සමහර විටෙක මෝඩ ය. එළවළු තෙල් නිෂ්පාදනය කරන රුසියානු ආහාර කර්මාන්ත (Aston, "YUG Rusi") විශාලතම ව්යාපාර ද තිබේ.
  • ඊට වෙනස්ව, බේකරි නිෂ්පාදන රට පුරා සොයා ගත හැක. ඒ කියන්නේ ඔබ, පාරිභෝගික ආහාර කර්මාන්තයට එය ගැනීමට ඉඩ සලසයි. ධාන්ය අමුද්රව්ය සිට නිමි නිෂ්පාදන ප්රතිදාන ප්රමාණවත් තරම් විශාල වන අතර, ප්රවාහනය කිරීම සඳහා සාපේක්ෂ වශයෙන් පහසු ය.
  • මිශ්ර කර්මාන්ත: පිටි හා මස්. ඔහුගේ පරම්පරාවේ වහාම අවට ඉදිරිපත් අමුද්රව්ය ප්රාථමික සැකසුම්, පසුව අර්ධ නිමි භාණ්ඩ අවසන් සැකසුම් වෙත යොමු කරනු ලබයි. පරිපූර්ණ උදාහරණයක් - මාළු. එය තවත් බහුදින ධීවර සිදු වන්නේ ද කැටි. එය හුරුල්ලා ලෙස ලුණු, උදාහරණයක් ලෙස,, Udmurtia පවා කරන සිට ළඟම මුහුදු දහසකට වැඩි කිලෝමීටර් නිෂ්පාදනය.

කර්මාන්තයේ වෙනත් ලක්ෂණ

පොදුවේ ගත් කල, දේශීය ආහාර කර්මාන්ත, නිෂ්පාදන පැදි සිය ගණනක් ඇතුළත් වේ ඉතා සංකීර්ණ වේ. වඩාත්ම වැදගත් මූලික වර්ග වේ. තම නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කර්මාන්ත සඳහා ඇති අමුද්රව්ය වේ. එවැනි නිෂ්පාදන විසින් ඇතුළත් වේ: මෝල් කර්මාන්තය, අමු සීනි නිෂ්පාදනය, සකස් කිරීම හා එහි එහි සිසිලන කිරි.

ඔවුන්ට එය මාළු ෙහෝ සංහාරය සංවර්ධනය පිළිබඳ විශේෂඥ, රුසියාව සියලු ආහාර සැකසුම් සමාගම් වර්ගීකරණය කිරීමට හැකි ය. නමුත් මෙහි දැනටමත් අංශ අතර වෙනසක් කිරීමට සිදු: එම හරක් මස් වහාම කඩ සාප්පු වෙත යන්න, සහ සොසේජස් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගත හැකි හැකි, මස් රොටියක්, ආදිය මෙම අග ක්රියාවලිය වඩාත් වැදගත්, තලවල ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනය නිෂ්පාදන ප්රතිඵලයක් ලෙස සැලකේ .. නිෂ්පාදකයා වෙත ලාභ වැඩි පංඟුව.

නිෂ්පාදනය වැදගත් අංග

දෙකම අපේ රටේ ආහාර කර්මාන්ත පාරිභෝගිකයන් මිලියන ගණනක් අවශ්යතා ඉටු කෙරේ. මෙම වසර සියයකට (උදාහරණයක් නෙස්ලේ,) වඩා වැඩි, වෙළෙඳපොළ මත මේ වන විටත් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර සමහර සමාගම් විශාල විවිධත්වයක්, කිරීමට නියමිතය. මෙම කර්මාන්තය සැලැස්ම පාරිභෝගික අවශ්යතා නඩත්තු කළ යුතුයි ඔබ, නිරන්තරයෙන් අලුත් රුචි අරුචිකම් හා නිදහස් ආකෘතිය සොයා ගැනීමට අවශ්ය බව ය. එය නූතන සිල්ලර බඩු කර්මාන්තය නව ඇසුරුම් සහ එහි ක්රියාත්මක වන ක්රම පිළිබඳ නව සොයා ගැනීම් සඳහා උනන්දු වන අග හේතුව, සඳහා වේ.

හුදෙක්, ආහාර කර්මාන්තය, අපේ රටේ පමණක් නොව, විදේශ රටවල, වීදුරු, කඩදාසි, ප්ලාස්ටික් හා ලෝහ ඇසුරුම් නිෂ්පාදනය සම්බන්ධ මිනිසුන් දහස් ගණනක් රැකියා ලබා ය. බොහෝ ආකාරවලින් එය හේතු සහ කර්මාන්තයේ අමුද්රව්ය ජනසතු ස්වභාවය: එම බියර් ශාක, එහිදී ලබා ගත හැකි, ප්ලාස්ටික් හා වීදුරු බෝතල් ආසන්නයේ වත් වඩා හොඳ ය. රට අර්ධ හරහා ඔවුන් ගත - එය මිල අධික වේ.

ආහාර කර්මාන්ත ප්රධාන වියදම්

අපි නිෂ්පාදනය මේ වර්ගයේ ලාභ ගැන කතා නම්, රුසියාව තුල ආහාර කර්මාන්තයේ සැලකිය යුතු මුදලක් වැය ඉතා ප්රජාතන්ත්රවාදී නොවන මිල නවීන ඇසුරුම් රැහැන් හා යන්ත්ර මිලදී ගැනීම නිසා ය. වෘත්තීය මුද්රණය නිර්මාණ පැකේජ පිළිබඳ ඉතා විශාල වියදම්. ගෙවීම් නිර්මාණකරුවන් අලෙවිකරුවන්, කිරීම, සහතික කිරීම සහ එහි නිෂ්පාදන ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා යන පිරිවැය බව එක් කරන්න. මේ අනුව, නූතන ආහාර කර්මාන්ත - මෙම කර්මාන්තය ඉතා, ඉතා මිල අධික වේ.

අපේ රටේ ආහාර කර්මාන්තයේ ප්රධාන ගැටළු

පොදුවේ ගත් කල, අප ඔවුන් බොහෝ ගැන කතා කරනවා. මේ අනුව, රුසියානු ආහාර කර්මාන්ත සංවර්ධනය නිසා කර්මාන්තය සඳහා රාජ්ය සහයෝගය පාහේ සම්පූර්ණ නොමැති ඉතා සංකීර්ණ වේ. නිෂ්පාදනය විශාල පිහිටුවීම සඳහා පිරිවැය (ඉහත බලන්න), බදු - ඊටත් වඩා, සහ නැති රටේ එහි ස්වයංපෝෂිත සහතික කිරීම, රාජ්ය පළමු පුද්ගලයන් සැබෑ පොලී.

අපි ලොව පුරා ආහාර නිෂ්පාදන වෙළඳ පළ පාලනය වන කර්මාන්තයේ ප්රධාන ක්රීඩකයන් කිහිපයක් පවතින බව අමතක නොකළ යුතු ය. මෙම සමාගම්, "නෙස්ලේ" "කොකා-කෝලා සමාගම", "යුනිලීවර්" සියලු දෙනාටම ප්රසිද්ධ, සහ වෙනත් අය. ඒ නිසා, සියළුම පළේ කොටස් "කොකා-කෝලා සමාගම" අයත් වන්නේ ශාක, විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ෙසෝඩා ජලය. එම චොකලට් තත්ත්වය වේ: දේශීය මිලදී ගැනීමේ කැන්ඩි පවා, ඔබ ස්විස් "නෙස්ලේ" අනුග්රහය දක්වන ඇත.

ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම සමාගම් රුසියානු ආහාර කර්මාන්ත, ආන්ඩුවේ අයවැය බදු ගොඩක් ගෙවා ලෙස ප්රයෝජනවත් අර්ථයෙන්. කුඩා පරිමාණ සමාගම් ගෝලීය කර්මාන්ත, එවැනි "තල්මසුන්" සමග තරග කිරීමට දැරිය නොහැකි බැවින් කාසියේ පිටුපස පැත්ත, ෙසෝඩා ජලය එක් අයෙකු පමණක් දේශීය නිෂ්පාදන සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ ඝාතනය වී ඇති බවයි. මෙන්න රුසියානු ආහාර කර්මාන්ත ප්රධාන ගැටලු වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.