නීතියරාජ්ය හා නීතිය

මගී මාර්ග සංඥා: ඡායාරූප, නම

ඉගෙන ගන්න මාර්ග නීති , දරුවන් පෙර පාසල් සිට ආරම්භ කරන්න. ළමයි ඔබ ගමන් භයානක කොහෙද මාර්ග අයිතිය තරණය කිරීමට අවශ්ය ආකාරය හා එහිදී තේරුම් ගත යුතු වෙනවා. මෙම නීති ජීවිත හා සෞඛ්ය බේරා උපකාර කරන්න. සහ වාහනවල සඳහා රථවාහන සංඥා අහම්බෙන් පැමිණ තිබේ. පාරේ කුඩා සංඥා අවුල් ජාලයක හා ගොදුරු වළක්වා ගැනීමට උපකාර කිරීමට බව.

ටිකක් ඉතිහාසය

පදිකයින් සහ අද උදව් කිරීමට ප්රථම, මාර්ග සංඥා, ස්වයං-තල්ලු මැදිරි සමග පෙනී සිටියේය. අශ්ව කරත්ත, කිසිදු ප්රශ්න ගමන් ජනතාව තාක් කල්. රථයේ රියදුරු තරමක් සෙමින් හා සෑම විටම නතර කිරීමට කාලය තිබුණා රියදුරු විය. ද පළමු මෝටර් රථ, පරිපූර්ණ තාක්ෂණික කාර්ය සාධන නොවන නමුත්, නමුත් ඉතා වේගයෙන් ගමන් කරනවා. මෝටර් රථ හා ජනතාවගේ ව්යාපාරය නියාමනය කරන බව විශේෂ අක්ෂර තොරව, මේ වන විටත් වෙන්න එපා.

පදිකයින් හා වාහන ව්යාපාරය නියාමනය කරන ලද පළමු වන ලක්ෂණ, 1903 දී පැරිස් පෙනී සිටියේය. එය අධික බෑවුම් සහිත, අසමාන මාර්ග හෝ භයානක ප්රදේශය දැනුම් වන කළු හා නිල් සංඥා විය. මෙම XX සියවසේ මුල දී මෝටර් රථ වාහන වෙළෙඳපොළ සීඝ්රයෙන් පරිණාමය වීමට ආරම්භ විය. එම ප්රශ්නය විවිධ රටවල පෙනී යයි. එය විකාර ගොදුරු වළක්වා ගැනීමට, වීදිවල ව්යාපාරය දැඩි නියාමනය කිරීමට අවශ්ය විය. 1909 දී පැරීසියේ රැස් වූ මෙම සමුළුව, එම පාර ව්යාපාරය, එය සංඥා එක් පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට තීරණය කර තිබේ.

අද සිට සැලකිය යුතු වෙනස් කාලය වන ලකුණු. රථවාහන ගැලපුම් ප්රවාහනය පද්ධතිය නව ක්රම පැමිණීමත් සමග කිහිප වතාවක් වැඩි දියුණු කළේය. අද, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පාරේ පදිකයින් ව්යාපාරය, දුම්රිය සහ මෝටර් රථ සඳහා විශේෂ ලක්ෂණ නියාමනය රථවාහන සංඥා වෙන්.

ලකුණු මොනවාද අද භාවිතා කරන්නේ?

ආරක්ෂිත විය පදිකයින්ට උදව් කිරීමට මාර්ග සංඥා, ප්රමාණය, හැඩය හා ප්රමාණය වෙනස් කළ හැක. අනතුරු ඇඟවීමක් විමෝචනය වන ලක්ෂණ, තහනම් සංඥා, සංඥා ප්රමුඛත්වය, තොරතුරු සංඥා, සේවා ලකුණු, සහ එසේ මත. ඩී එසේම, ඔබ මාර්ග සරළ සංඥා විවිධ දක්නට ලැබෙනු ඇත. ඔවුන් රියදුරන් හා පදිකයින් ආරක්ෂාව බලපාන නැහැ, නමුත් බොහෝ සෙයින් පියවර සරල. බොහෝ විට පදිකයන් හා රියදුරන් සඳහා මාර්ග සංඥා ලකුණු විශේෂ ස්ථානයක ඇත.

මාර්ග සියලුම සංඥා කණ්ඩායම් 8 කට බෙදා ඇත. ඔවුන් එක් එක් වැඩි විස්තර සලකා බැලීමට තරම් වටිනා.

රථවාහන සංඥා අනතුරු

මෙම කණ්ඩායම පාරේ අනතුරක් හටගැනීමේ හැකියාවක් ගැන පදිකයින් හා රියදුරන් දැනුවත් කළ හාස්කම් ඇතුළත් වේ. වඩාත්ම වැදගත් එක් චරිතයක් "ආලෝක සංඥා රෙගුලාසි." ලෙස හැඳින්වේ ඔහු සංක්රමණය හෝ අන්තර් ඡේදනය වන විදුලි සංඥා සහිත බව පදිකයින්ට දැනුම් දෙයි. පමණක් විශේෂයෙන් සමන්විත ස්ථාන පාර හරහා මාරු කිරීම රෙකමදාරු කරනු පදිකයින්ට. වර්ණ සංඥා - මෙම සහතිකයක් වේ මාර්ගයේ දී ආරක්ෂාව පිළිබඳ. සමලංකෘත වැරදි නම්, රථවාහන අතින් Dai සේවකයෙකු නියාමනය කරනු.

පදිකයින් සඳහා මාර්ග සංඥා සැලකිල්ලට ගනිමින්, එක් "පදික මාරුවක්" ගැන අමතක කළ හැකිය. මෙම ලකුණ සියලු මාර්ග භාවිතා කරන්නන් සඳහා සමාන ලෙස වැදගත් වේ. එය පමණක් සීබ්රා සහිත ස්ථාන පාර හරහා මාරු කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. විශේෂ සලකුණක් මාර්ගය යම් කොටසකට පදික කාන්තාවක් ගැටී මියගොස් ඇති පෙනී හැකි බව රියදුරන් අනතුරු අඟවයි. එවැනි තහඩු අක්රීය ව්යාපාරය සමග පාරේ බොහෝ විට ස්ථාපනය කර ඇත. කාර්ය බහුලම ප්රදේශ මත තවමත් වර්ණ සංඥා උද්ගත වී ඇත.

"චක්රය මාර්ගය හරහා යෑම" ලකුණ රියැදුරන් සඳහා වඩා වැදගත් වේ. එය ව්යාපාරය ආශි්රත දෙකක් රෝද ප්රවාහන සංවිධානය අනතුරු අඟවයි. සලකුණ ජනාවාස චක්රය මාර්ගය මීටර් 50 ක් තැන්පත් කර තිබේ. නගරයෙන් පිටත, මෙම දුර මීටර් 200 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති විය හැක. මෙම රට රියැදුරන්ගෙන් වැඩි වේගය සමග ඉදිරියට ගමන් කිරීමට වඩා ඉඩ ඇති බව යන කරුණ නිසා ය. ලකුණක් රතු දේශ සීමා සහිත සුදු ත්රිකෝණය ඇත. එය මැද බයිසිකලයක් පෙන්වයි.

පදිකයින් හා රියදුරන් සඳහා අපි රථවාහන අනතුරු ඇඟවීම් විස්තර නම්, එය "පාර ක්රියා" ගැන සිහිපත් වටී. මෙම ලකුණ මාර්ගය කාර්ය සාධනය, විශේෂඥ උපකරණ, කානු හා පාරේ වලවල් පෙනී හැකි බව නිවේදනය කරයි. මෙම ටැබ්ලට් පරිගණකය අලුත්වැඩියා තැන සිට මීටර් 50-100 තබා ගත හැක. මීට අමතරව මත වාහනයේ වේගය සීමා සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් සහායක සංඥා සකස් කළ හැකි ය.

සිදු වූ විට මාර්ගය යම් කොටසකට අලුත්වැඩියා කටයුතු ද ලක්ෂණයක් විය හැක "බොරළු නිදහස් කිරීම." ඔහු පසුකර කාර් රෝද යටතේ කුඩා ගල් විමෝචනය විය හැකි බව පදිකයින්ට හා රියදුරන් අනතුරු අඟවයි. ලකුණක් භයානක කොටස මීටර් 200-300 ස්ථාපනය කර ඇත. එවැනි ප්රදේශයක ව්යාපාරය වැලැක්වීමට පදිකයින් වඩා හොඳ.

පදිකයින් තුවාල වළක්වා ගැනීමට උපකාර කිරීමට රථවාහන සංඥා මොනවාද? අයට ලකුණක් "පහත වැටෙන ගල්" ඇතුළත් වේ. බොහෝ විට එය කඳුකරයේ ස්ථාපනය කර ඇත. ලකුණක් විය හැකි මෙන්ම නාය යෑම් හා avalanches අනතුරු අඟවනවා. එවැනි ප්රදේශයක ගමන් අඩි භයානකයි. රථවාහන පදවන්නන් ද වඩා විශ්වාසදායක ක්රමයක් තෝරා ගත යුතු.

ප්රමුඛත්වය සංඥා

අපි පාරේ පදිකයින් ව්යාපාරය නියාමනය වන මාර්ග සංඥා සලකා බලන්නේ නම්, මේ ලකුණ "ප්රධාන මාර්ගය" වෙත අවධානයක් යොමු කරයි. එය මාර්ගය ප්රමුඛත්වය මෙම ෙකාටස වාහන පසුකර ලබා ඇති බව දැනුම් දෙයි. ප්රධාන මාර්ගයේ ඔබ සාමාන්යයෙන් කාර්ය බහුල රථවාහන නැරඹිය හැකිය. ඒ නිසා, වර්ණ සංඥා මීට අමතරව පදිකයින් ව්යාපාරය සඳහා පහසුකම් සැලසීම ස්ථාපනය කර ඇත. එකට හමුවන තැන පෙර වහාම ලකුණ "ප්රධාන මාර්ගය" නියම, සහ වාහන නැවැත්වීමේ තහනම් සඳහා අවස්ථාවක් වේ. එය ද අත්සන් කිරීමට වැටුප් අවධානය වටී "යන ප්රධාන මාර්ගය අවසානය." ඔහු ඉහළ ප්රමුඛතාවක් වෙනුවෙන් මාර්ග භාවිතා කරන්නන් සඳහා ඉඩ ලබා දෙන්න කළ යුතු බව රියදුරු දැනුම් දෙයි.

කුඩා නගර දී විදුලි සංඥා අනතුරුදායක ප්රදේශවල ස්ථාපනය කරනු සැම විටම එය එසේ නොවේ. එකට හමුවන තැන නියාමනය නො වන්නේ නම්, එය "සුළු මාර්ග සමඟ ඡේදනය" නම් වූ විශේෂ ලක්ෂණයක් අනිත්යයි. මාර්ගය මෙම ෙකාටස ඔස්සේ රියදුරු, රියදුරු වේගය හා රථවාහන, අනතුරක් වළක්වා ඉතා ප්රවේසම් විය යුතුය. පදිකයින් මාර්ගය පමණක් නම් ප්රදේශ කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ තරණය.

ප්රධාන මාර්ගයේ සමග සන්ධිස්ථානයක "ඉඩ දෙන්න" යන නාමය යටතේ මෙම ටැබ්ලට් පරිගණකය සැකසීම සඳහා අවශ්ය වේ. පදිකයින් හා රියදුරන් ව්යාපාරය නියාමනය මෙම මාර්ග සංඥා, රිය අනතුරු වළක්වා ගැනීමට උපකාර කරන්න. සියලු පසු, ප්රමුඛත්වය ප්රධාන මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටින සහභාගී ලබා දී ඇත. මෙම නොසලකා හැර මෑතකදී මත සිටින අය, ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මග ලබා දිය යුතුය. මෙම නීතිය සහ වාහනවල හෝ පාපැදි ක්රීඩකයන් දෙකටම අදාළ වේ.

අප පදිකයින් ජීවිත බේරා ගැනීමට උදව් කරන රථවාහන සංඥා සලකා බලන්නේ නම්, එක් ලකුණක් "නැවතුම් ලකුණ" ගැන අමතක කළ හැකිය. එවැනි ලකුණක් ඉදිරිපිට සවි කළ හැක දුම්රිය හරස් හෝ කාර්ය බහුල හමුවන තැන. තහඩු නතර කිසිම අවදානමක් නැහැ බවට වග බලා ගැනීම මාර්ගය භාවිතා කරන්නන්ගේ මේකම තමා. බොහෝ විට මෙම නීතිය විනාශකාරී ප්රතිවිපාක කිරීමට යොමු කරයි නොසලකා.

සංඥා තහනම්

පදිකයින් හා පාපැදි ක්රීඩකයන් සඳහා මාර්ග සංඥා සලකා ලකුණක් අවධානය යොමු කළ යුතුයි "බයිසිකල් වසා." බොහෝ විට, මෙම සංඥා මංතීරු කිහිපයක් සමග කාර්ය බහුල මාර්ගයේ තැන්පත් කර තිබේ. ඒ නිසා, ලකුණක් ෙමෝෙපඩ් ව්යාපාරය විසින් තහනම් කර ගත හැක. මීට අමතරව, එය (වම් හෝ දකුණු) යම් දිශාවකට ත්රිරෝද දෙකක් ව්යාපාරයේ නො හැක්කක් බව පෙන්නුම් කරන, අයිකනය සකසා ගත හැක.

ගමනක් යම් කොටසක් ව්යාපාරය තහනම් කරන දරුවන් සඳහා පදිකයින්ට, වාහන ගමනාගමනය ද දක්නට ඇත. ලේබලය "තහනම් පදිකයින් ව්යාපාරය" ඔවුන්ට අදාළ වේ. ඒ විසින් නීතියේ පාලනය ස්ථාන ලකුණක් පවතින මාර්ගය, අනිත් පැත්තට අදාළ වේ. එය මගී භයානක වහාම ප්රදේශයේ, විය යුතුය. ලකුණක් රතු දේශ සීමා සහිත සුදු රවුම ඇත. පදික තුල රතු ඉර සමග එක්විය.

එය හැර තොරව, සියලු වාහන ව්යාපාරය තහනම් මෙන්ම පදිකයින්ට තිබුණේ "අනතුර" වන්න. ගිනි අවදානම, මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද ආපදා, ප්රධාන රිය අනතුරකින් නොමැති විට මෙම ලේබලය සකස් කර ඇත. එය චර්නොබිල් දොරටුව ඉදිරිපිට තබා ලකුණක් වේ. ව්යතිරේකයක් මහ සංඥා සමග විශේෂ පිහිටෙවු සේක ආලෝකය ඇති ශිල්පයක් විය හැක. ලකුණක් වහාම භයානක කලාපය ඇතුල් පෙර සකස් කර ඇත.

අනිවාර්ය සංඥා

මෙම ප්රවර්ගය සතු, සහ වාහනවල සඳහා මාර්ග සංඥා ඇතුළත් මාර්ගයේ ස්වභාවය ගැන දැනුම් දෙයි. ලකුණක් "රථ වාහන අයිතිය" රියදුරන් සඳහා වැදගත් වන අතර භ්රමණ වළක්වයි. ලකුණක් එය ස්ථාපනය කරනු ලබන පණිවුඩයකි හමුවන තැන පමණක් වලංගු වේ. තහනම් කර නැත යන යාර බවට පත් කරයි. මෙම සංඥා වුවද එය අවධානය යොමු කිරීමට මෝටර් රථ හිමිකරුවන්ට පිළිබඳ වැඩි උපදෙස් ද පදිකයන් සඳහා වටී. මෙම ටැබ්ලට් පරිගණකය ඔබ පයින් පාර හරහා කළ හැකි මාර්ගය හා ස්ථාන පිළිබඳ තදබදයක් පවතින ආකාරය අවබෝධ කරගැනීම සඳහා අපට උපකාරී වේ. මනාප විශේෂ සංක්රමන ලබා දී ඇත.

යම් කිසි වාහනයකට ඇවෑමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් මගී මාර්ග සංඥා (ඡායාරූප පහත දැක ගත හැකිය), ඇත. "බදු මුදලක්" ලකුණ පදිකයින්ට පමණක් මාර්ගයේ යම් කොටසකට ගමන් කළ හැකි බවයි. සලකුණ පදික මාර්ගය ආරම්භයේ දී ස්ථාපනය සහ මාර්ගය සමග එකට හමුවන තැන අසල මත එහි බලපෑම මගින් අවසන් කළ හැකිය.

හැමෝම බොහෝ මාර්ග අනතුරු හේතුව රියදුරු inattention, සහ විශාල වේගය බව දන්නවා. කෙසේ වෙතත්, මාර්ගය සමහර කොටස් ටිකක් වේගය ද නොවේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කාර්ය බහුල ප්රදේශවල 50 KPH වඩා අඩු වේගයෙන් ව්යාපාරය කිරීම තහනම් කරන "අවම වේග සීමාව" යන සංඥා, දැක ගත හැකි විය. ඇති සීමා සියලු මාර්ග අල්ලන්න පුළුවන්, නමුත් පටි කිහිපයක් පමණි. ලකුණ "අවම වේග සීමාව කලාපය අවසන්" මාර්ගය අවසානයේ ස්ථාපනය කළ හැකිය. නීති අනුගමනය මේ ලකුණු අවධානය යොමු කරන පදිකයින් අවශ්ය නොවේ. එහෙත් වැරදි තැනක පාර හරහා මාරු කරන අය, එය මෝටර් රථ ගමන් කළ හැකි ආකාරය වේගයෙන් දැන ගැනීමට අවශ්ය වේ.

විශේෂ රෙගුලාසි සංඥා

මෙන්ම මගී තදබදය අනතුරු ඇඟවීම් ලෙස, මෙම කණ්ඩායම ලක්ෂණ මාර්ගය ස්වභාවය පිළිබඳව සහභාගී දැනුම් දී ඇත. මෙම පළමු හා ප්රමුඛ ලකුණ "එකම පාරක." ඇතුළත් වේ මාර්ගය මේ කොටසේ පදික මාරුව සකස් කළ නොහැකිය. කෙසේ වෙතත්, පාර හරහා, එය අවශ්ය ඉතා ප්රවේශම් විය යුතු ය. මෝටර් රථ, නමුත්, සහ එක් දිශාවකට චලනය, වේගය අඩු කරන්න බැහැ. එක් පැත්තකට ගමන් කරන රථවාහන ආපසු ගමන් කිරීමට අවසර ඇත සමග පාරේ, මාර්ගය දෙපස නතර. කෙසේ වෙතත්, ආපසු හැරීමක් තහනම් කර ඇත.

පදිකයින් සඳහා ප්රධාන මාර්ග සංඥා සැලකිල්ලට ගනිමින්, එක් ලකුණක් ගැන අමතක කරන්න බැහැ "මෝටර් රථ සඳහා මාර්ග." එය පියවර පැයට කිලෝමීටර් 40 කට අධික වේගයක් හිමිකරගත හැක වාහන පමණක් විය හැකිය දැනුම් දෙයි. මාර්ග පදික කාන්තාවක් ගැටී මියගොස් ඇති වෙන්නේ හෝ බයිසිකලයක් පදින්න තදින්ම තහනම් කර තිබේ. දුර්ලභ අවස්ථාවල දී, ලකුණක් සමග පාරේ යතුරු පැදි ධාවනය කළ හැකිය. ෙමොපඩ් ස්කූටර් කලාතුරකින් පැයට කිලෝමීටර් 40 ක වේගයෙන් ඉක්මවා. මාර්ගය මත එය පුහුණු ආපසු හැරවීමේ හා රියදුරු තහනම් කළ හැක.

ඕනෑම මාර්ගය වඩාත් භයානක කොටස් එක් කාර්ය බහුල motorway වේ. එහි විශේෂ චරිත සමූහයක් ආරම්භ කිරීමට අහම්බයක් නොවේ. රෝදපුටු සඳහා එය වැඩි අනතුර වූ ප්රදේශයකි. පාරේ ලකුණක් "Motorway" නොමැති විට, ෙමෝටර් රථ පැයට කිලෝමීටර් 100 ක වේගයක් හිමිකරගත හැක. තහනම් අසුන් පිට යෑම පුහුණු පෙරලමින්, මෙන්ම පැයට කිලෝමීටර් 40 ක වේගයෙන් ඉක්මවා නොහැකි වාහන ව්යාපාරය පවතී.

තොරතුරු සංඥා

පදිකයින් හා ඔවුන්ගේ වැදගත්කම ප්රධාන මාර්ග සංඥා, පහත විස්තර කර ඇත. මාර්ගයේ කාර්ය බහුලම කොටස් මත ආරක්ෂිතව මාරු කිරීමට හැකි විය යුතුයි. විශාල ජනාකීර්ණ ඇති වන විට විශේෂ බිම හෝ භූගත කාලයත් සමග එහි ඇතුල් කළ හැකි. මෙය සුදුසු ලක්ෂණ දැනුම් දෙනු ඇත. එවැනි සංක්රමණයන් සැලකිය යුතු කාලය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා උපකාර හා රථවාහන සීමා කරන්නේ නැහැ. එය බිම හෝ භූගත ඡේදය එහි වන, මෝටර් රථ වැඩි වේගයකින් ගමන් කරමින් සිටින බව මතක තබාගත යුතුය. එම නිසා, නීති රීති විසින් පාර හරහා මාරු නොවන ඉතා භයානක ය නැහැ.

හරිම අමුතු නගරය මුහුණ දෙන, අත්තිකාරම් මඟ පෙන්වීම සඳහා සංඥා මගීන් හා රථවාහන ජීවිතය පහසු. ඔවුන්ට ස්තුතියි, ඔබට පහසුවෙන් උපදේශක තොරව වීදි හෝ ප්රදේශවාසීන්ට සොයා ගත හැකි වනු ඇත. මේ ආකාරයේ ලක්ෂණ මත අනුගමනය කළ යුතු බව දිශාව පෙන්නුම්, පමණක් නොව, කිලෝමීටර් තවමත් ගමන් කොපමණ පමණක් නොවේ. එය සලකුනු ද තහනම් තබා ගත හැක.

විස්තර සඳහා සංඥා ද එහි ආසන්නයේ පිහිටා ඇති ගම, නම සමඟ එන්. නම් සහිත මගී එවැනි රථවාහන සංඥා රථවාහන ආරක්ෂාව කෙරෙහි බලපෑමක් නැත. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන් ඔබ අහිමි කාලය ඉතිරි වීම වළක්වා ගැනීමට ඉඩ ලබා දේ.

එය වාහන නවත්තන පෙන්නුම් තොරතුරු ලකුණක් සඳහන් කරයි. ඔහු මැද සුදු 'පී' අක්ෂරය සමග නිල් වර්ග වගේ. රතු දේශ සීමා සමග නිල් රවුම, රතු ඉර "නෑ වාහනය නවත්වන ස්ථානය" යන්නයි එක්විය.

සේවා සංඥා

පදිකයින් (පින්තූරය පහත පෙන්වා ඇත) උපකාර වන මෙම රථවාහන සංඥා. නිසා මෙම කණ්ඩායම ලක්ෂණ, ඔබ පහසුවෙන් ප්රථමාධාර, රෝහල, ගෑස් පිරවුම්හල සොයා ගත හැකි වනු ඇත. ධාවක "මෝටර් රථ නඩත්තු" ලකුණ සහයෝගය ලැබේ. මෙම තලය ජාතිකයන්ට ශ්රී ඉදිරිපිට ස්ථාපනය කළ හැකිය. සාමාන්යයෙන්, සංඥා ඔබ අපේක්ෂිත අරමුණ සොයා ගත හැකි ආකාරය බොහෝ මීටර් බවයි.

සේවා ලකුණු සඳහා ද "පානීය ජලය", "විදුලි බල පේදුරු", "හෝටලයේ හෝ ලැගුම්හල්", "කඳවුරු", "ඉතිරි ස්ථානය" වැනි සංඥා වේ. මේ සියලු සංඥා මාර්ග භාවිතා කරන්නන් ආරක්ෂාව බලපාන, නමුත් රියදුරන් හා මගීන් ඉක්මනින් ගමන් කරන්න උදව් කරන්නේ නැහැ.

එය රියදුරන් සඳහා ඉතා වැදගත් වේ ලකුණක් "පසු පාර මුර සංචාරක සේවය." එය බව රථවාහන පොලීසිය, පාරේ ලබා දීමට හැකි වනු ඇත සිටින කිරීමට ආසන්නයේ පිහිටා ඇති රියදුරු දැනුම් දෙයි. සමහර රියදුරන්, ඒ වෙනුවට, මුර සංචාරක මග හැරීමට උත්සාහ. ඒ නිසා, එවැනි ලකුණක් දැක, තවත් මාර්ග මතට හැරී.

අමතර තොරතුරු වන ලකුණු

මෙම කණ්ඩායම සඳහා, අග මාර්ගයේ චරිතය අවම බලපෑමක් ඇති බවට සංඥා. කෙසේ වෙතත්, ඇතැම් අවස්ථාවල දී, ඔවුන් අත්යවශ්ය වේ. ටැබ්ලට් රියදුරන් හා පදිකයින් සඳහා අදහස් හා ලකුණ ප්රදේශයේ මූලික පියවර වන ආරම්භයක් හෝ අවසානයක් දැක්වීමට. අමතර තොරතුරු ඔබ මවිතයට පත්වන ඕනෑම වාහනයකට භයානක පාර, සීමාකිරීම් වලට යටත් වේ ද, එසේ මත. ආදිය තේරුම් ගැනීමට හැකිය.

මීට අමතරව, එය ප්රධාන චරිත දිශාව තේරුම් ගැනීමට හොඳ අවස්ථාවක්. මේ සඳහා, සලකුණු කළු ඊතල සමඟ සුදු සංඥා කළේය. ද පියවර කාලය ලකුණ එහි නියම කල හැක. සමහර ලකුණු සතියේ දිනවල පමණක් අදාළ වන අතර, හෝ සති අන්ත දී පමණි.

ලකුණු දරුවන් දැන සිටිය යුතුය දේ

හත අටක් වසර සමග ආරම්භ වන අතර, දරුවන් තමන්ගේ පිටත මළුවේ ප්රදේශය වටා ගමන් කිරීමට පටන් ගනියි. මේ වන විටත් මේ වයස අවුරුදු ඔබ භයානක තත්වය නොවැටෙන්න, මාර්ගය මූලික නීති රීති දැන සිටිය යුතු වේ. පාවිච්චි මත පැහැදිලි කිරීම් සමග මගී මාර්ග සංඥා ලබා දෙනු ලබන විශේෂ පත්රිකා ඇත. මේ පුංචි පොත මිලදී ගැනීමේ නිසැකව වටී.

එහි පළමු පියවර සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් තරණය සම්බන්ධ බවට සංඥා සහ නීති ගැන දරුවන්ට කියන්න කිරීමයි. මෙය "පදික මාරුව", "ගුවන් පාලම" බවත් "භූගත ඡේදය." දරුවා ඔබ වඩාත් ආරක්ෂිතව පාර හරහා මාරු කළ හැකි ස්ථානයක් සඳහා අවධානය යොමු කළ යුතුයි. විශේෂ අවධානය වෙත ගෙවිය යුතු වූ ආලෝක සංඥා වර්ණ. එහෙත් දරුවා නීති පිළිබඳ මනා දැනුමක් වුවත්, ඔහු බර වාහන ගමනාගමනය සමග වීදි ඔස්සේ ගමන් කිරීමට පමණක් යන්න ඉඩ දෙන්න එපා.

"නැවතුම්" - දරුවා කියන්න යුතු තවත් වැදගත් ලක්ෂණයක් වේ. මෙම විශේෂිත වීදි මත ධාවනය වන පොදු ප්රවාහන දැනුම් දෙන ලකුණක්. මෙම පුවරු මත මාර්ග අංක නියම කල යුතුය. මෙම අක්ෂර ද සහාය ඇතිව දරුවා පහසුවෙන් ඔබේ මාර්ගය සොයා සහ ඔබේ ගමනාන්තය කරා කිරීමට හැකි වනු ඇත.

දරුවා පැහැදිලිව එහිදී ගමන් ගමන් කිරීමට අනතුරුදායක විය හැකි බව වටහා ගත යුතුයි. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පිළිබඳ ලකුණ ගැන දැනුවත් කළ යුතු "තහනම් කර ඇත පදිකයින් ව්යාපාරය." චරිතයයි ආකාරයෙන් ඉගැන්වූ ළමයෙක් සමග මාර්ගයේ නීති.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.