විනෝදාංශයමැහුම්

පිරිමි, කාන්තා සහ ළමා තොප්පි ගරාදි: ගෙතුම් යෝජනා ක්රමය

, මෑතක දී, තමන්ගේ අත් දේවල් කරමින් ඉතා ජනප්රිය විනෝදාංශයක් බවට පත් වී තිබේ. ද නව වගා කන්නයේ විලාසිතා විට භාවිතා කරන ගොතනලද ඇඟලූම් පවතියි. needlewoman පමණක් ඉදිරි ආකෘතිය නිර්මාණය පිටුපස කාලය වැය කිරීමට සතුටු විය නොහැකි ඇයි, පමණක් නොව, එය මත හොඳ මුදල් බවට පත් වීමයි.

සමහර විට ඔබ ඉක්මනින් සබැඳෙයි කළ හැකි හොඳම සරල දේවල් ෙම්ස්, ස්කාෆ්, හා ෙතොප්පි ගරාදි වේ. ඕනෑම වයස සහ ස්ත්රී පුරුෂ භාවය යෝජනා ක්රම ආකෘති මෙම ලිපිය සොයා ගත හැක.

වැඩ කරන ද්රව්ය තෝරා ගැනීම සහ මෙවලමක්

ඔබ ගෙතුම් ආරම්භ කිරීමට පෙර, ඔබ රැකියා ස්ථානයේ අප සූදානම් විය යුතුයි.

ගෙතීම සඳහා නූල් තෝරන්න. එය ඇක්රිලික් සමන්විත වනු ඇත නම් වඩා හොඳ. ඔබ දරුවා තොප්පි බැඳී ඇත නම්, ද්රව්ය තෝරා විශේෂයෙන්ම ප්රවේශම් ප්රවේශයකි. ළංවීමයි කෙස් මිලදී එපා. එවැනි දෙයක් ගැන, වැඩිහිටි පවා දරුවාගේ සියුම් සම ගමන් කිරීම අප්රසන්න විය යුතු අතර, සඳහන් නොකලත් ඇත.

පෙර ගරාදි තොප්පිය ගැට ආකාරය, රූප සටහන සහ උපදෙස් ඔබ කම්කරු මෙවලමක් තෝරා ගැනීමට ඉඩ සලසනු ලබයි. ඔබ ඉදිකටු දෙකක් සම්මත, පස් ඉදිරියට කරගන යාමට හෝ චක්රලේඛයේ බැඳී හැක. මෙහි විශාල වශයෙන් ඔබේ තේරීම මනාප ආකෘතිය මත රඳා පවතිනු ඇත. එහි ඝනකම තෝරාගත් නූල් ඝණකම කිරීමට ආසන්න වශයෙන් සමාන වේ ඒ නිසා මෙවලමක් ප්රමාණය තෝරා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න.

නඩු ගෙතීම සහ මිනුම් ඉවත් කිරීම

පෙර තොප්පි ගෙතීම් ගරාදි යෝජනා ක්රම ටෙස්ට් අංගයක් කරන්න දෙයි. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ පේළි 10 සඳහා මැහුම් 10 ක් බිම් ප්රමාණය සම්බන්ධ කිරීමට තෝරාගත් ද්රව්ය භාවිතා කිරීම අවශ්ය වේ. ඒ සමග, ඔබ ඔබේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සඳහා එක් අඟල් අඩංගු කොපමණ වළළු ගණනය කළ හැක.

ඊළඟට, ළමා, පිරිමි හෝ කාන්තා තොප්පි ගරාදි මත ඔබ බැඳී ඇත හිස, වන වට මැනීම. යෝජනා ක්රම සමඟ ද සුදුසු ආකෘතිය හඳුනා ගැනීම හා තෝරා ගැනීමට අවශ්ය වේ.

ඔබ සූදානම් වූ විට, ඔබ පුඩුවක් ස්ථාපිත කිරීමට සූදානම් වේ.

පිරිමි තොප්පියක් ගරාදි: මැවිල්ලේ යෝජනා ක්රමය

තොප්පිය මිනිසා ගැට කිරීම සඳහා, එය නිවැරදි වර්ණ නූල් තෝරා ගැනීමට අවශ්ය වේ. ශක්තිමත් ලිංගික නියෝජිතයන් සමාන්යයෙන් ඒවා කළු හෝ අළු වර්ණ කැමැත්තක් දක්වයි. ගෙතුම් තොප්පි යට ඇඳුම් ගෙතුම්, චක්රලේඛය සහ එය ක්රියාත්මක කළ හැකිය. ඔබට වඩාත් හොඳ කැමති දේ තෝරා ගන්න.

ඔබ වළළු සංඛ්යාව සඳහා අවශ්ය ගණනය සහ ඔවුන් අමතන්න. පිරිමි තොප්පි ගරාදි යෝජනා ක්රම වෙනස් වේ. මෙම පිරිවිතර දී, හිසට snugly ගැලපෙන බව කදිම ආදර්ශයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඔබ පුඩුවක් ටයිප් කළ පසු, 4 සමාන කොටස් බවට බෙදා වෙන් හා යට ඇඳුම්, ඉඳිකටු වෙත මාරු කරන්න. ඔබ චක්රලේඛය මෙවලමක් ක්රියාත්මක කිරීමට නම්, ඔබ මෙම පියවර මඟහැරිය හැක.

බැඳී වැඩ ද්විත්ව ඉලාස්ටික් පටියක් කිරීමට පටන් ගනියි. කරන්න මෙම, පසු පහත සඳහන් යෝජනා ක්රමය:

  1. පළමු වටය: දෙකක් මුහුණේ, purl දෙකක්.
  2. එසේ මත purl purl පුරා මුහුණේ, මුහුණ සහ කට දෙවන රවුම.

මේ ආකාරයට, සෙන්ටිමීටර 15 බැඳී සහ අඩු කිරීමට පටන් ගනියි. ගොතන ලද හිස් වැසුම් අඩු පරිපථ වළළු වෙනස් ගරාදි. මෙම අවස්ථාවේ දී එය පමණක් purl වළළු සමග වැඩ කිරීමට අවශ්ය වේ. හරි දේ කරන්න නම්, පියවරෙන් පියවර පහත උපදෙස් අනුගමනය කරන්න:

  1. අවසන් වළළු දෙකක් වැසූ සේක.
  2. purl දෙකක් එකට වැරදි වැසූ සේක.
  3. නැවත එසේ මත අවසන් දෙකක් වැසූ සේක, සහ.

එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, ඔබ පරාසයක සමහර පටු ලබා ගන්න. පවා නලවන දෙකක් සුපුරුදු විදිහට එකට බැඳුණු, පසුව අඩු වීමක් මුහුණේ වළළු, provyazyvaya දෙකක් එකට කරන්න.

එකට බැඳුණු වැඩ තනි රබර් පටිය තවත් සෙන්ටිමීටර 15, පසුව ලූපය වසා දමන්න. ඔටුන්න තොප්පිය නිසි සූදානම් කිරීම සඳහා, කණපිට හැරවීම සහ එවැනි ආකාරයෙන් කුහරය දෙපස නමන්න සිව් අතට අර්ධය ලබා ගැනීම සඳහා ය. ඔවුන් එකට පිළිවෙළකට වේග මහනවා හා නැවත නිෂ්පාදනය ඉවත් කරන්න. ලිපිය ලබා ගත හැකි!

කන් ඉඳිකටු Hat: ගෙතුම් යෝජනා ක්රමය

කුඞා ළමුන් සඳහා ගොතන ලද හිස් වැසුම් වැඩිහිටි ආකෘති වඩා ජනප්රිය ඇඟලුම් වේ. එය ද ඉතා වේගවත් නිර්මාණය හා දරුවන් ගරාදි සඳහා වැඩ තොප්පි අඩු ද්රව්ය පරිභෝජනය අවශ්ය වේ. ගෙතුම් යෝජනා ක්රමය වෙනස් විය යුතු අතර විවිධ විස්තර පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේ දී, පියන විසුළු කන් සම්බන්ධ වනු ඇත.

වළළු සංඛ්යාව අවශ්ය සම්මත ඔබ යන ගරාදි ටයිප් කරන්න. බැඳී 5 මඟින් පහත සඳහන් ආකාරයට ද්විත්ව ඉලාස්ටික් සෙ.මී.:

  1. පළමු පේළිය, දෙකක් මුහුණේ, purl දෙකක්.
  2. දෙවන පෙළ, purl දෙකක්, මුහුණේ දෙකක්.

purl - purl පුරා මුහුණේ මුහුණේ එකට බැඳුණු ඉහත. නිෂ්පාදිතයේ කැලඹිලි ගැන සලකා බලන්න. මෙම ගම් සම්බන්ධ වූ විට, ඔබ ගොතන රටාව තොප්පි ගරාදි කෙලින්ම ගමන් කළ හැකිය. රටා ක්රමය ඔබගේ දක්ෂතාවන්ට අනුව තෝරා ගත හැක. මෙම පිරිවිතර සාම්ප්රදායික ගාටර් භාවිතා කරනු ඇත. සියලු පේළි මුහුණේ වළළු වැසූ සේක.

නිෂ්පාදන උස ද හිස ප්රමාණය මත රඳා පවතී. අවුරුදු 2-3 වන වියේ දී සෙන්ටිමීටර 15 වැඩ සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්ය වන අතර, පසුව ලූපය වසා දමන්න. ඔබ නිවැරදිව එකතු කළ යුතු හතරැස් තහඩු, විය. සියලු කම්මැල්ලවීර වැරදි පැත්තේ මත සිදු කළ යුතු බව මතක තබා ගන්න.

මෙම ගම් අද්දර සම්බන්ධ කර ගැනීමට හැකි වන ආකාරයකින් පසුපස තනි වේග කරන්න. පසු ඔබ ඉහළ වේග ඉටු කිරීමට අවශ්ය වේ. Hat පාහේ සූදානම් වේ. ඔබ පමණක් කන් යොමු කළ හැකිය. මේ සඳහා, නෙරා කොන් pompoms හා එල්ලෙන කොටස මහනවා හැක. ඔබ ඔබේ ම ආයිත්තමක් කරන්න, හෝ ගබඩා එය මිලදී ගත හැකි.

දරුවා සඳහා දෙන බොනෙට් ස්වරූපයෙන් තොප්පිය

මෙම වර්ගය කැප් පසුව බහාලීම මෙවලමක් මාරු දෙකක් ගරාදි, මත පළමු නිර්මාණය කර ඇත.

ගෙල වන වට සමාන වළළු සංඛ්යාව අමතන්න. ගෙල සිට ඉහලට හිසේ උස ලෙස හරියටම තරම් වැසූ සේක. මෙම සම්මත රටාව එම්බ්රොයිඩර් ගෙතුම් භාවිතා කිරීමට වඩා හොඳ වැඩ කිරීම සඳහා. මේ සඳහා, වන අතර මුහුණේ මුහුණේ පුඩුවක් එකට බැඳුණු සහ purl සියලු සාමාජිකයන් තුල backstitches දී.

වැඩ ඔටුන්න සම්බන්ධ කර ඇති විට, කොටස් තුනකට කම්බියක් භේද හා මධ්යස්ථානය සමග වැඩ කිරීමට ආරම්භ කරන්න. බැඳී ඉහත විස්තර කරන ලද යෝජනා ක්රමය අනුව, කෙසේවෙතත්, එක් එක් පුඩුවක් අවසන් යාබද ගරාදි ගණනාවක්, ඉවත් කිරීම හා ඒවා එකට provyazyvayte කිරීමට. ආංශික ගරාදි දෙකක් හිස් කරන විට, සමීප කම්කරු සබඳතා හා ෙතොප්පි සඳහා පුඩුවක් කරන්න.

දරුවෙකුට තොප්පිය-හිස් වැසුම

ළමා තොප්පියක් නිර්මාණය කිරීමට තවත් විකල්පයක් - හිස්වැස්මක් ස්වරූපයෙන් සීමාවක්. පහසු ආකෘති පත්රය වෙත ස්තුති, ඔබ ස්භාවය දක්වා ලබා දිය හැක.

පෙර විස්තර සමාන සීමාවක් බැඳී ඇත. පියන ගෙතුම් ආරම්භ සිට වැඩ අද්දර සිට නිදහස් කම්කරු නූල් පුඩුවක් ඩයල් කිරීමට සූදානම් වූ විට. 15-20 සෙන්ටිමීටර චක්රලේඛය ගෙතුම් බැඳී හා ලූප වසා දමන්න.

මුහුණ සඳහා කුහරය පැත්තේ සිට සුවපහසු ඉලාස්ටික් මේස් බද්ධ කල යුතු ය. , චක්රයක්-නිදහස් කම්කරු නූල් ද සහාය ඇතිව චක්රලේඛය ඉදිකටු මත මෙම වර්ගය සඳහා. 3 සෙ.මී. ද්විත්ව සංගීත කණ්ඩායමේ බැඳී පුරුද්දටය. මෙම දෙකක් අවසන් පුඩුවක් හා purl ඉදිරි දෙකක් කරන්න, පසුව හැසිරවීම නැවත.

ඔවුන් එය දැඩි තොරව වැඩ පුඩුවක් වසා දමන්න. Beanie සූදානම්!

කාන්තා තොරතුරු මධ්යස්ථානය

ඇත්ත තොරතුරු මධ්යස්ථානය - අසාමාන්ය ස්භාවය, නමුත් පරිකල්පනය ඉදිරියේ ඔහු අලංකාර කර ලෙස ඔබ සේවය කරන්න පුළුවන්. මෙය ඉතා අසාමාන්ය ගොතන ලද තොප්පියක් කාන්තා ගෙතුම්. චාරිකා විස්තරයක් සහ විසීමෙන් තාක්ෂණය තෝරාගත් රටාව අනුව වෙනස් කළ හැකිය. මේ අවස්ථාවේ දී, ඉතාමත් සරල ගෙතුම් එම්බ්රොයිඩර් භාවිතා කරනු ඇත.

මෙම ගරාදි මත හිස මුදුනේ සිට උරහිස් ඇති දුර සමාන ලූප දෙගුණයක් අංකය අමතන්න. මෙම තොප්පිය-ස්භාවය හරහා ගොතන ලද. අපේක්ෂිත දිග ගැට, පසුව ලූපය වසා දමන්න.

නිෂ්පාදන එකලස් කරන විට, ඔබ හුදෙක් තම තමන් අතර වැඩ සීමාන්තවල මහනවා හැකි අතර, ඔබ මෙම බොත්තම් ද භාවිත කළ හැකිය. අග අවස්ථාවේ දී, ඔබ එම භාණ්ඩය අද්දර වළළු මහනවා කිරීමට අවශ්ය වේ.

මෙය වඩාත් ඒ අවටනම් පිළිබඳ සීමාවක් වගේ. මේ උත්සව සමය, එහි ජනප්රියත්වය නායකයා වේ.

ෙගත්තම් Hat එල්ලී

වැනි නිෂ්පාදනයක් එහි දිග ඇසුරු කළ යුතුයි නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය හිස ප්රමාණය ට වඩා දෙකක් ගුණයක් වේ. ලූප අවශ්ය අංකය සහ කවය බැඳී නිෂ්පාදනයේ ගරාදි ටයිප් කරන්න.

පළමු සෙන්ටිමීටර පහක් ද්විත්ව සංගීත කණ්ඩායම බැඳී ඇත. මේ සඳහා, යෝජනා ක්රමය අනුගමනය කරන්න:

  1. පළමු වටය: දෙකක් මුහුණේ, purl දෙකක්.
  2. තවද, purl මත වන අතර මුහුණේ මුහුණේ, purl කට.

ගෙතීම් ගම් අවසන් කර ඇති විට, ගෙතුම්, රෙදි කෙලින්ම ඉදිරියට යන්න. සියලු පේළි මේ සඳහා රවුමක් දී වක්ත්ර වළළු වැසූ සේක. නිෂ්පාදනයේ අපේක්ෂිත ප්රමාණය සම්බන්ධ කර ඇති විට, රවුමක් දී පුඩුවක් වසා සහ එන්ඩ් කැප් නිර්මාණය කිරීමට ඉදිරියට.

ගනිත් විශේෂ ඉදිකටු සඳහා ගොතන සහ ඇ ළ හරහා ඇස් කම්කරු නූල්. ප්රවේශමෙන් ලිපිය අද්දර සිට සෙන්ටිමීටර දෙකක් ක දුරින් තබා symmetrically සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු අනුගමනය කරන්න. අවසන් හිසක් හා සුරක්ෂිත නූල් තද කරන්න.

මේ අනුව, ඔබ නිෂ්පාදන එකලස් අද්දර සමග එල්ලී තොප්පිය කාන්තාවන් ඇත.

නිගමනය

ඔබ ගරාදි සම්බන්ධ ඔබේ ප්රියතම තොප්පියක් තෝරන්න. රූප සටහන් සහ විස්තර වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර ගත යුතුය. පමණක් මෙම නඩුවේ ඔබ අපේක්ෂිත ප්රතිඵලය ලබා ගන්න.

ඔබ, මිතුරන් හා ආදරය කරන අය සඳහා සතුටින් වැසූ සේක. ස්ෙප්සර් ඕනෑම උත්සව සඳහා විශාල ත්යාගයක් ලබා ගත හැක.

ඔබ ගෙතුම් ආරම්භ කිරීමට පෙර, සෑම විටම මිනුම් ඉවත් කරන්න. වඩා හොඳ නිෂ්පාදන කුඩා වනු ඇත වඩා ටිකක් විශාල ලබා දෙන්න. රෙදි සෝදන පසු ස්ෙප්සර් තරමක් ප්රමාණයෙන් අඩු විය හැකි බව මතක තබා ගන්න. උණු වතුර දී රෙදි සෝදන වළකින්න. භාවිතය විශේෂ මෘදු රෙදි සෝදන කුඩු සඳහා ලොම් ඇඳුම්.

සමහර විට ඔබ මෙම ක්රියාකාරකම, ඔබට කුඩා ව්යාපාර විවෘත හා සාමය සඳහා බැඳී බව එතරම් භුක්ති. මම ඔබට මේ කාර්යයේ සාර්ථකත්වය ප්රාර්ථනා!

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.