සෞඛ්යකාන්තා සෞඛ්ය

ප්රසූතියට පසු ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ යන්න කවදාද? පහත සඳහන් ලිපිනයට කාන්තා උපදෙස්. දිස්ත්රික් ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ

මම ඔබට මව බවට පත් වූ විට සතුටු දවස විය. දැන් විශාල වෙනස්කම් ඔබේ ජීවිතයේ සිදු වනු ඇත. ඔබ පෙර මෙන් ස්වාධීන විය නොහැක. ඒ මහා වගකීම ඇය දරුවා කාන්තා සෞඛ්ය හා සංවර්ධනය උරහිස් මත ය. එම අවස්ථාවේ දී අප ඔබ ගැන අප අමතක නොකළ යුතුය. ඇත්තෙන්ම, ඔබ මේ කාලා බලා ගන්නා බව, නොඑසේ නම්, ඒ මන්ද?!

3-5 දින සිදු රෝහලේ සිට මව සහ දරුවා ලබා ගැනීම. වෛද්යවරුන් මීට පෙර දෙකම හොඳින් සිටින බව ඒත්තු ගියේය. එසේ තිබියදීත්, සමහර සංකූලතා පසුව වර්ධනය විය හැක. මීට අමතරව, යථා කාලය අවසන් වන තුරු, එය කළ නොහැකි සමහරුන් තුල ව්යාධික ක්රියාවලිය, සඳහන් කළ යුතු විය හැක. ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ යන්න යන්න ගැන විසර්ජන සාකච්ඡාව සෑම කාන්තාවක්. උපතින් පසු මෙම කොන්දේසි එක් එක් රෝගියාට වෙනස් විය හැක, ඔවුන් ඉතිහාසය පිළිබඳ රඳා පවතී.

කවුද උපත පසු නාරිෙව්ද විභාග අවශ්ය?

මෙම antenatal සායනයට අවශ්ය සියලු පිවිසුම් යන්න පුදුම බොහෝ අනාගත මව්වරු? හා සමහරවිට, කිසිදු පැමිණිලි තිබේ නම්, එය කළ හැකි ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ සංචාරය තොරව කරන්න වන්නේ ඇයි? අමතරව, දැන් එක් ස්ත්රියක් ඉතා කුඩා නිදහස් කාලය ඇත. දරුවා breastfed වන්නේ නම්, එය ඔහුගෙන් බිඳ දැමීම සඳහා දැරිය නොහැකි ය. ඇත්ත වශයෙන්ම, අනාගතයේ දී කිසිදු ගැටළු තොරව, මේ මොහොතේ ප්රතික්ෂේප කරන කාන්තාවන් ඉන්නවා. වෛද්යවරුන් ද එසේ කිරීමට නොහැකි නිර්දේශ කරමු.

එය කිසිදු ව්යතිරේකයක් ඇති බව සඳහන් කළ යුතු ය. එක් එක් අලුතින් අංග අම්මා සඳහා අවශ්ය වන්නේ ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෙත පිවිසෙන්න. එය කාන්දු දරු උපත ලෙස දැන් පැමිණිලි තිබේද, කමක් නෑ. එහි නිසි යළි තහවුරු කිරීමට හැකි වනු ඇත නිසා එවැනි උපදෙස් පමණක්, ඔබ ඉතා ප්රයෝජනවත් වනු ඇත. අපි ව්යාධික ක්රියාවලිය දක්නට ලැබේ නම්, මේ අවස්ථාවේ දී ඒවා ඉවත්, එය ඔවුන්ගේ ප්රතිවිපාක සුව රාත්තලක් වඩා පහසු වනු ඇත. ප්රසූතියට පසු ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ යන්නේ විට කාල, මෙම ක්රියාවලිය අතරතුර ය. අපට වඩා සවිස්තරව එක් එක් සිද්ධි ගැන අපි දැන් සලකා බලමු.

ලෝකයට දරුවා ස්වභාවික පෙනුම: කොන්දේසි වෛද්යවරයා සංචාර

ඔවුන් ස්වභාවිකව සම්මත කරන්නේ නම්, ප්රසූතියට පසු ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෙත ගොස් සංකූලතා තොරව කවදාද? වෛද්යවරුන් කාලය පිළිබඳ නිශ්චිත දිග දෙන්න බෑ. ඉක්මනින් ප්රකෘති තත්ත්වයට කාලය ලෙස, ඔබ හරි දුරින් අවශ්ය antenatal වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාගැනීමටයි. සෑම කාන්තාවක් ඔහු වෙනස් කාලය තිබිය හැක.

දරු ප්රසූතියෙන් දැඩි හුදෙකලාව පසු පළමු දින දී, ඔවුන් (ඔසප් රුධිර වහනය හා සමාන) දීප්තිමත් වර්ණ ඇත. සති ගැන එකක් හෝ දෙකක් පසු, සැහැල්ලු කරන්න පටන් එම. නිදහස් තැඹිලි-රතු පැහැය වීමේ පළමු වන මාසයේ අවසානය වන විට, ඔවුන් අඩු බහුල සහ ස්ත්රිය කරදර කරන්න එපා. තවද, දිනෙන් දින lochia වෙනස්කම් ඇති වර්ණ. දරු ප්රසූතියෙන් පසු සති 6-8 වන විට, ඔවුන් ගැබ් පෙර සෙවල බවට පත් වේ. එය antenatal සායනයට ප්රවේශය කළ යුතු බව එදා විය. ඉක්මනින් ප්රකෘති තත්ත්වයට කාලය ලෙස: ඉතින්, විට ස්වාභාවික දරු උපත ඉදිරියට කරගෙන යාමට සාමාන්යයෙන්, ඔබ 1-2 මාස තුළ ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ සංචාරය කිරීමට අවශ්ය වේ.

දරු ප්රසූතියේදී සංකූලතා නොමැති නම්

මෙම උපත් බොහෝ දුෂ්කරතා සමග සිදු නොවේ නම් සියල්ල හොඳ වනු ඇත. සංකූලතා බොහෝ වෙනස් විය හැක: දුර්වල කම්කරු හා දුප්පත් ගැබ්ගෙල dilatation ශල්ය සහ දරුවා මරණයට පෙර. බෙදාහැරීමේ දී අස්වාභාවික හා අසාමාන්ය අවම වශයෙන් දෙයක් නම්, ඔබ ඉටු කර සතියකට පසු සඳහා ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ බලන්න ඕනේ.

මෙම මුල් උපදෙස් ඔබේ රෝගී තත්ත්වය තක්සේරු කිරීමට අවශ්ය වේ. වෛද්යවරයා එය ලේ එකතැන පල්වීම, සහ කැටිති ගොඩනැගීමට ඉවත්, ගර්භාෂය පරීක්ෂණ ආරම්භවී ඇති. අධිස්ථාපිත මැහුම් (අවශ්ය නම් පමණක්) සමග වග පරීක්ෂා පටක වන්න. වෛද්යවරුන්ගේ උපදෙස් සවන් නැති ඇතැම් කාන්තාවන්ට, සූත්රිකාව මැහුම් වෙනස් විය හැක. එය සියලු විසින් අදාල කරුණ නිවැරදි කිරීමට ප්රමාද නොවේ. ගැබ්ගෙල අසාර්ථක (බොහෝ විට තුවාල පසු) තුළ, දැවිල්ල විලයන යෝනි සිදු හෝ අසාමාන්ය විය හැක. අනාගතයේ දී මෙම රෝග සියලු ඇතුළත් සේ ඇතුළු බරපතළ ප්රශ්න සමග අවුල් විය හැක. ආරක්ෂිත විය යුතු වන්නේ එබැවිනි. විසර්ජන පසු පළමු දින 7-10 දී දුෂ්කර උපතින් පසුව වෛද්යවරයා-ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ කාන්තාව පරීක්ෂා කළ යුතුය.

සීසර් සැත්කම පසු සායන නැගීමේ දී

දරු ප්රසූතියෙන් සීසර් සැත්කම අංශය පසු ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ යන්න කවදාද? laparotomy අදහස් සඳහා දරුවා ප්රසූත කළ කාන්තාවන්, විශේෂ නීති ඇත. ප්රකෘතිමත් කාලය තවදුරටත් ලකුණු තියෙනවා. උදරය මත වේග හා ගර්භාෂයේ නිසා තදබදය ඇති විය හැක. මෙම ශාක රෝග කාරක බෝවීම සඳහා පරිපූර්ණ බවට පත් වෙයි. අවයමය කර ඇති ස්ථානය දී, සමහර විට දැවිල්ල ආරම්භ වේ. ඔබ නියම වේලාවට විශේෂඥ යන්න නම්, සියලු දුක් ඕනෑම දේකට තොරව ඉවත් කළ හැක.

ප්රසූතියට පසු ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ පළමු සමීක්ෂණය වහාම විසර්ජන පසුව සිදු කළ යුතුය. ඇත්ත වශයෙන්ම, එම රෝහලේ වෛද්යවරුන්, ඔබේ රෝගී තත්ත්වය පරීක්ෂා කරනු ඇත, නමුත් එය දින කිහිපයකින් ඔබ අතට හැරී නැති බව සහතික විය නොහැක. සීසර් සැත්කම අංශය - වඩා සමීපව ඔබ ප්රතිකාර කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් වේ.

සමහර අවස්ථාවල දී, ඔබ වහාම ඔබේ වෛද්යවරයා උපදෙස් යුතුද?

එය බොහෝ විට එම දරු ප්රසූතියෙන් පසුව පහළ උදරය රිදෙනවා සිදු වේ. සාමාන්ය සංසිද්ධිය - කාන්තා වැරදීමකින් එය බව අප විශ්වාස කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම රෝග ලක්ෂණ සෞඛ්ය ගැටළු ඇති විය හැකිය. එය උපතින් පසුව ඔබ පහත සඳහන් පැමිණිලි තිබේ නම් වහාම එම antenatal සායනය සම්බන්ධ, හෝ ගිලන් රථයකට කතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

 • වැඩි ශරීර උෂ්ණත්වය. එය මවි මැන තුළ වැලමිට ඉදිරිපත් කළ බව මතක තබා ගත යුතුය. ඉහළ අගයන් බොහෝ විට උග්ර දැවිල්ල (cervicitis හෝ endometritis) ලකුණක් උෂ්ණත්වමානය. විශේෂයෙන් එය සෙම තට්ටුවක් සිට ආසාදන ලෙස ක්රියාත්මක මව්වරුන් පේශි තුළට යා කිරීම භයානක වේ.
 • ලිංගික අවයව සිට අසාමාන්ය ශ්රාවයක්. තරල සුපුරුදු ක්රමයට අදාළ සමග අප්රසන්න සුවඳ ඇති purulent, පෙනී යයි, නම්, මෙම විශේෂාංගය එකම දෙයක් කතා, හෝ බැක්ටීරියා ශාක වන පෙව්ශය දැවිල්ල හැක.
 • දුර්වල, lightheadedness, වමනය, දින කිහිපයක් එම මුලසුනේ පාචනය හෝ නැති, වේදනාව මුත්රා කරන විට. ඔබ එක් හෝ තවත් ආකාරයකින් කාංසාව ගෙන එයි සියලු බව ආරක්ෂා කළ යුතුය.

උපතින් පසුව ආකාරය පළමු පරීක්ෂා?

ප්රසූතියට පසු ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ යන්න විට, ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා. බොහෝ තරුණ අම්මලා ඔවුන් මෑත හැඟීම් අතර අත්දැකීම් නිසා වේදනාව බිය වී සිටින, මෙම සංචාරය බයයි. අදහස් විමසා මේ මොහොතේ ප්රමාද, ඔබ ද කැඳවූයේ කළ යුතු නැහැ. එය පිළිගැනීමේ දී ඔබ සිදුවන්නට යන දෙය දැන ගැනීමට වඩා හොඳ වේ.

 1. Anamnesis සමීක්ෂණය. ඔබ කොහොමද අතීතයේ ගැන කනස්සල්ලට පත් වී ඇත දේ හරියටම වෛද්ය-ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ අවශ්යයෙන්ම දන්නවා, කොපමණ ක්රියාවලිය පැවති අතර කුමක් විකල්ප දරුවෙක්.
 2. ඔබ යම් පැමිණිල්ලක් ඇත්නම්, එය නාරිෙව්ද පුටුවේ පරීක්ෂා කරනු ඇත. මෙහි අලුත් කිසිවක් ඔබ වෙනුවෙන් නොවේ. වෛද්යවරයා ගර්භාෂය හා උපාංගයන් palpate, දර්පණ ද සහාය ඇතිව ගැබ් සගල පරීක්ෂා කර බලන්න.
 3. PAP ආශ්රිත - අනිවාර්ය හැසිරවීම. බොහෝ විට, පසු ප්රසව කාන්තාවන් දැවිල්ල සඟවා ඇත. එය රසායනාගාර පරීක්ෂණ උපකාරයෙන් ස්ථාපනය කිරීමට ඉතා පහසු වේ.
 4. ඔබ (සිසේරියන් හෝ perineum කුස මත) මැහුම් තිබේ නම්, ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම දෘශ්යමාන සහ පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි. මෙම ක්රියාවලිය ඔබ සුළු අසහනය ලබා දිය හැක.

විශේෂඥ පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව (ඔවුන් සූදානම් පරීක්ෂණ විට) නැවත ප්රවේශය සඳහා කාලය පත් කරනු ඇත. බොහෝ දුරට ඉඩ, ඊළඟ පාර ඔබේ පරීක්ෂා සිදු නොවන අතර හුදෙක් ප්රතිකාර (එවැනි අවශ්ය ලෙස) පත්.

අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණය

පසු ප්රසව වේදනාව අඩු උදරය නම්, ඔබ වහාම අල්ට්රා පත් කරනු ඇත. රෝග විනිශ්චය ගර්භාෂ ප්රමාණය සහ එහි අඩු කාර්යක්ෂමතාව පෙන්නුම්, සහ අභ්යන්තර පෘෂ්ඨයක් තත්ත්වය තීරණය කරනු ඇත. බොහෝ විට, පහළ උදරය වේදනාව පොකුරු පෙන්වයි. මේ පශ්චාත් partum විසර්ජන අසාමාන්ය ලෙස වේගයෙන් අවසන්. මේ සඳහා හේතුව ගැබ්ගෙල ක වැසීයාම බවට පත් වෙයි. කාලය වෛද්ය උපකාර ලබා ගැනීමට නොහැකි නම්, sepsis වර්ධනය විය හැකිය.

ප්රසූතියට පසු අල්ට්රා සවුන්ඩ් සියලු කාන්තාවන් සිදු කළ යුතු ය. මෙම රෝගියාගේ තත්වය නිශ්චය කිරීම සඳහා ඉතා සූක්ෂම ක්රමයක් වේ. බොහෝ අවස්ථාවල දී, එය රෝහලෙන් බැහැර පෙර සිදු කරනු ලබයි. ඕනෑම නම්, ගෙදර පැමිණි පසු පළමු දින කිහිපය තුළ දී සිදු කර ඇති මෙම ගැටලුව විසදීමට යුතුය.

නැවත නැවතත් ගැබ්

දරු ප්රසූතියෙන් කාන්තාවන් සමහර විට නැවත නැවතත් ගැබ් ගැනීමට පසු ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ ප්රථම සංචාරය කරන්න. තවමත් සාත්තු නිවාස එක් එක් අලුතින් නිෂ්පාදනය කරන, මමී වෛද්යවරුන් මෙම අනතුර ගැන පැහැදිලි කළ යුතුය. නැවත ගැබ් 1-2 මාස පසු විය හැකි අතර, පළමු ඔසප් වීම බලා නැත. ඔබ හැම විටම උපත් පාලන භාවිතා කළ යුතු අතර, ලිංගික ජීවිතය පමණක් ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ සංචාරයක පසු ආරම්භ වේ.

ඔබ වයස කුඩා වෙනසක්, දරුවන් මත සැලසුම් පවා නම්, නැවත නැවතත් ගැබ් පෙර වසරකට වඩා නැත නිර්දේශ කරනු ලැබේ. ඔබේ සිරුර සොයා ගැනීමට කාලය අවශ්ය. එසේ නොමැති ගර්භණී අධික විය හැක.

කාන්තා උපදේශන හෝ පෞද්ගලික සායනයට?

තම නිවසේ දී හෝ පෞද්ගලික සායන ඔබේ ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ හැකි අමතන්න, ඔබ. පළමු අවස්ථාවේ දී, ඔබ නිදහස් සේවා (රක්ෂණ සමග) ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. ඔබ පෞද්ගලික සායනයට යොමු කිරීමට කැමති නම්, ඔබ පහසු වේලාව හා ස්ථානය තෝරා ගත හැකිය. විශාල නගරවල, කාන්තාවන් සෞඛ්ය අධීක්ෂණය කරන සායන කිහිපයක් තිබේ. කොහෙද ඔබ කාන්තා උපදෙස් (ලිපිනය) ඇති බව, මේ ජීවත් නම් ඔබ දැනුවත් විය යුතුය. කුඩා නගර හා නගර සායනය එකක් පමනි. එය නොසලකා ලියාපදිංචි වන ස්ථානය, සියලු ජනතාව ප්රතිකාර කළා.

දිස්ත්රික් ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ: වැදගත් තීරණයකට එළඹීමේදී

සාමාන්යයෙන් antenatal සායන සියලු වෛද්යවරුන් ඇතැම් ප්රදේශවල තිබෙනවා. ඔබ අයිති කිරීමට - ලියන මේසය ඉදිරිපස සමඟ පරීක්ෂා කර බලන්න. දුරකථනයෙන් එවැනි තොරතුරු ලබා ගැනීම. ඔබේ වෛද්යවරයා පිළිගන්නා ලෙස ඔබ ආරාධනා අසන්න. එය එසේ රෝගියා විශේෂඥ අසතුටට පත් වන බව පෙනෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේ දී, ඔබ ඔබේ නිවස ප්රදේශයේ ඇති කිරීමට උපදෙස් තවත් වෛද්යවරයකු වෙත ගොස් සෑම අතින් ම අයිතියක් ඇත.

සාරාංශ ගත කිරීමට

අද දින ඔබ ප්රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ යන්න කොපමණ දරු ප්රසූතියෙන් පසුව දැනගත්තා. මෙම සමීක්ෂණය සඳහා අවශ්ය ගණන් නොගෙන ඉන්න එපා. ඔබේ වෛද්යවරයා දැක සොයා ගැනීමට වග බලා ගත යුතු අතර:

 1. නිවැරදිව ප්රකෘතිමත් කාලයක් ගතවීමත්;
 2. කිසිදු සංකූලතා ඇති බවත්;
 3. ඔබ මව්කිරි දීම තුළ ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්ය වැඩි;
 4. ඔබ නැවත ගැබ් ගැනීමට හැකි විට.

මම ඔබට හොඳ සෞඛ්ය හොඳද!

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.