සබඳතාදික්කසාද

දික්කසාද ක්රියාවලිය: දේ හරි හැක්කේ කෙසේද?

එය ප්රශ්නයක් සහ අපිට පක්ෂව තත්වයන් නැති පවතින විසඳීමට රැඩිකල් පියවරයන් සඳහා අවශ්යතාව විසඳීමට ප්රමාද වූ විට ජීවිතයේ දී, සමහර විට එහි තත්ත්වයන් ය. එය එවැනි දුෂ්කර තත්ත්වය දික්කසාද වේ.

එය සෘණ හේතුවක් ලේඛන කාර්යාලයට යන්නේ එන්නේ, ගැටලු ගණනාවක් තිබෙනවා. ඔයාට අවශ්ය කුමක් ද? ක්රියා පටිපාටිය ප්රමාද කිරීමට නොවන පරිදි, ඉක්මනින් හා නිවැරදිව සියල්ල කරන්නේ කෙසේද?

මේ ප්රශ්නයට පිළිතුරු ඉතා සරල, ප්රතිපත්තියක් වශයෙන් වේ. කෙසේ වෙතත්, තමන්ගේ මත එය තේරුම් ගැනීමට නොහැකි පහසු, ඔබ පවුලේ නීතිය අධ්යයනය කිරීමට උත්සාහ පවා නම් වේ. ඒ නිසා එය විශේෂඥයන් නිර්දේශ ගැන දැන ගැනීමට වඩා හොඳ වේ.

ඒ නිසා, දික්කසාද ක්රියාවලිය ඔහුගේ අවසන් විවාහ පක්ෂ දෙකම කැමැත්ත සොයා ආරම්භ වේ.

විවාහ මුලිනුපුටා දැමීම දෙදෙනා අන්යෝන්ය කැමැත්ත, සහ ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ මළ සිරුරු අන්යෝන්ය ඉල්ලීමක් කළ හැකි වේ. මේ අවස්ථාවේ දී, විවාහ දින 30 පසු විසුරුවා හැරේ.

ත්ම එක් දික්කසාද කිරීමට එකඟ නොවන්නේ නම්, එම ව්යතිරේකය, අතුරුදහන් සලකා හෝ අධිකරණය විසින් පැනවූ සිරදඬුවම් හා වසර 3 ක කාලය ඉක්මවා ඇත, අසමත් ප්රකාශ කලේ ය. පමණක් අධිකරණමය වන සුළු දරුවන් සිටින විවාහ අවලංගු. එවිට එම පක්ෂ එක් සේවය කරනු ප්රකාශය ප්රකාශයක් අධිකරණයට.

මෙම ක්රියා පටිපාටිය සඳහා දික්කසාද සහභාගී තමන් විසින් ආරම්භ කළ හැකි, එය, අධිකරණය අවශ්යතා ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්ය වන අතර, අවශ්ය ලිපි ලේඛන එක් රැස් කිරීම, අධිකරණයට පත්රිකා ආහාර සකස් ප්රකාශ කෙටුම්පත් ඇතුළත්.

දික්කසාද ක්රියාවලිය පහත සඳහන් ලිපි ලේඛන එකතු කර ගැනීමයි.

  • ලෙවකන (2 IND.);
  • විවාහය සහතිකයක්
  • උප්පැන්න සහතිකය (පිටපතක්);
  • විත්තිය නිවස තහවුරු නිවසේ ලේඛණයේ පිටපතක්,;
  • රාජ්ය බදු ගෙවා ලබාගත් රිසිට්පත,
  • වෙනත් ලිපි ලේඛන යම් ක්රියාවලිය සඳහා අධිකරණය ඇසිය හැක.

මේ අවස්ථාවේ දී, පක්ෂ දෙකේම අධිකරණ කටයුතු සඳහා සහභාගි වීමට අවශ්ය වේ. කුමන හෝ හේතුවක් (අධිකරණය විසින් වලංගු ලෙස පිළිගත්) සඳහා පක්ෂ එක් රැස්වීමට සහභාගි නොහැකි නම්, දික්කසාද පටිපාටිය පසු දිනය දක්වා කල් ඇත. පසුව සැසිය දිනය සහ වේලාව, සහභාගී කල්තියා දැනුම් ඇත.

මෙම නඩු විභාගයේ දිනය නොව පෙර නඩු සකස් කිරීම, අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ දින සිට දින තිහක් වඩා කලින් පසු පත් කළ යුතුය.

එම නඩු විභාගයට, ඔබ අවශ්ය නම්, දේපල බෙදීම වියදම් කළ හැකි, නමුත් මේ අවස්ථාවේ දී ක්රියා පටිපාටිය ප්රමාද වනු ඇත. දේපල මෙම ෙකාටස වළක්වා ගැනීමට වෙනම ක්රියාවලියක් පැවැත්වීමට හැක - විවාහ විසුරුවා පසු.

අධිකරණයට නියෝජිතයන් - දික්කසාද පටිපාටිය සිට නීතිමය අතරමැදියන් ක්රියාවලිය තුළ වඩ වඩාත් නිතර නිතර සම්බන්ධ කාලය කා හා මෑත වසර සඳහා සහභාගි බරක් වේ. මෙය අපට පුද්ගලයෙකු තුළ නඩු සහභාගි වීමට සහ තම කාලය හා ස්නායු බේරා ගැනීමට නොහැකි ඉඩ දෙයි.

මණ්ඩලයට පවරා ගනු සඳහා වන අයදුම්පත් සලකා අධිකරණය එම ප්රතිඵල අනුව අධිකරණය තීරණය සිට උධෘතයක් නිකුත් කළ හා විවාහ අවසන් කළ හැක. මෙම ප්රකාශය වර්ගයක් accompli දික්කසාද යෝජනා, නමුත් රෙජිස්ට්රාර් වෙත දී ඇති සාර්ථකව ඉටු කිරීමට අයදුම් කිරීමට අවශ්ය ක්රියාමාර්ග අවසන් නිම කිරීම සඳහා. පමණක් මෙම නඩුවේ, දික්කසාද පටිපාටිය නීත්යානුකූලව අවසන් කිරීමට සැලකේ. කලාව අනුව. ලියාපදිංචි පොතේ 25 RF ජාත්යන්තර කමිටුවේ විවාහ ලියාපදිංචි එහි අවසන් වූ දින සිට අවලංගු සැලකේ සිවිල් තත්වය ක්රියා අධිකරණය තීරණය තැනට හෝ දින සිට. විනිශ්චය මුල් තැන දී සිවිල් රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචි කළ යුතු ය විවාහ ලියාපදිංචි.

හිටපු සහකාරිය, දික්කසාද සහතිකයක් නිකුත් කළ යුතු ය සමඟ විවාහ විසුරුවා හැරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටිය අවසන් වේ. ඒ මොහොතේ පටන් ඔවුන් තවත් විවාහ ඇතුළු වීමට ඇති අයිතිය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.