පිහිටුවීමවිද්යාව

කොහෙද rRNA සංස්ලේෂණය කර ඇත. RRNA Ribosomal RNA: ව්යුහය ගුනාංගීකරනය හා විස්තර

අණුක ජීව විද්යාව ශාක, සතුන් හා මිනිසුන් ජීවත් සෛල හදාගන්න බව කාබනික අණු හා ව්යුහය අධ්යයනය කර ඇත. ඔවුන් අතර කැපී නියුක්ලෙයික් (න්යෂ්ටික) අම්ල ලෙස සංයෝග පිරිසක් ලබා දී ඇත.

: වර්ග දෙකක් ඇත deoxyribonucleic අම්ලය (DNA) සහ ribonucleic. සෛල තුළ දේශීයකරණ ඔවුන්ගේ කාර්යය හා ස්ථානය වෙනස් ව ඇති mRNA, tRNA හා rRNA: අග නවීකරණය ඇත. මෙම ලිපිය පහත සඳහන් ප්රශ්න පිළිබඳ අධ්යයනය සඳහා කැප කෙරේ: prokaryotic සහ rRNA සංස්ලේෂණය වන තැන ක්රමයෙන් සූන්යෂ්ටික සෛලවලින් ඇරඹී, එහි ව්යුහය හා අර්ථය කුමක්ද.

ඓතිහාසික තොරතුරු

ribosomal අම්ලය පළමු විද්යාත්මක සඳහන් RNA හා සම්බන්ධ කෙටි polynucleotide අණුවක්, නමුත් විවිධ අවකාශ ව්යුහය සහ තොරතුරු හා ස්ථාන මාරු RNA පිළිබඳ sedimentation සංගුණකය විස්තර කරන XX සියවසේ-ies 60, දී ආර් Weinberg සහ එස් Penman විසින් අධ්යයන සොයා ගත හැක. බොහෝ විට, ඔවුන්ගේ අණු nucleolus සංයුතිය සොයා ඇති අතර, සෛල මයිටොකොන්වියා - රයිබොසෝම, ෙසලියුලර් ප්රෝටීන් සංශ්ලේෂණය සඳහා වගකිව යුතු ය. ඔවුන් ribosomal (Ribosomal RNA) ලෙස හඳුන්වයි.

RNA ගුනාංගීකරනය කිරීම

වඩාත් සංකීර්ණ හෝ එවමු සහිත සර්පිලාකාර සමාවෘත දිගු තනි අතරමං අණු ඇඩිනීන්, ගුඇනීන්, uracil හා cytidine සම්බන්ධ phosphodiester බැඳුම්කර: Ribonucleic අම්ලය, ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික සන්ධානයේ මෙන් වන අතර එහි ඒකභාජක නියුක්ලියෝටයිඩ 4 වර්ග සඳහා බහු අවයවික වේ. ද්විත්ව රැහැනක Ribosomal RNA RNA වෛරස් හා අනු ඇතිවීම ද පවතී ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික සන්ධානයේ කටයුතු, නඩත්තු කිරීම හා පරම්පරාගත ගති ලක්ෂණ සම්ප්රේෂණය.

සෛල සොයා අම්ල තුනක් වර්ග බොහෝ විට: ඇමයිනෝ අම්ල අනුයුක්ත කර ඇත කිරීමට න්යාසය, හෝ තොරතුරු, RNA ප්රවාහන Ribosomal RNA, මෙන්ම, nucleolus හා සෛල සෛලයන් පිහිටා ribosomal අම්ලය,.

organelle, ෙසලියුලර් ප්රෝටීන් සංස්ලේෂණය - Ribosomal RNA සෛල තුළ ribonucleic අම්ල ආසන්න වශයෙන් 80% ක් සහ එකකුදු මහජන 60% ක් වේ. මෙම ඉහත සඳහන් විශේෂ මේ RNA ජාන, ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික සන්ධානයේ ඇතැම් ප්රදේශ වල (පිටපත්) සංස්ලේෂණය කර ඇත. RNA පොලිමරේස් - විසින් අණුවෙහි සංස්ලේශණ දී විශේෂ එන්සයිමය සම්බන්ධ. rRNA සංස්ලේෂණය කර තිබෙන සෛල, සිදු - මෙම karyoplasm හරය මත වන nucleolus, වේ.

Nucleolus, සංශ්ලේෂණය එහි භූමිකාව

ජීවී සෛල තුළ, ඊනියා සෛල චක්රය එහි බෙදීම් අතර වෙනස හඳුනා - interphase. මෙම අවස්ථාවේදී, දී සෛල න්යෂ්ටිය nucleoli නමින් ඝන සිරුරු කැටිති ව්යුහ හා දෙකම එළවළු හා සත්ත්ව සෛල අත්යවශ්ය අංගයකි හොඳින් දෘශ්යමාන වේ.

අණුක ජීව විද්යාවේ දී, එය nucleoli rRNA සංස්ලේෂණය වන කොහෙද මයිටොකොන්වියා බව සොයා ගෙන ඇත. ජාන ribosomal අම්ල ව්යුහය හා සංශ්ලේෂණ සඳහා වගකිව යුතු එම සෛල DNA කොටස් සොයා ගෙන සොයා cytology වැඩිදුර විමර්ශන විය. ඔවුන් nucleolar සංවිධායක ලෙස හඳුන්වයි.

nucleolus සංවිධායක

ජීව විද්යාව තුළ XX සියවසේ-ies 60 ක් දක්වා වර්ණදේහ 13, 14, 15, 21 සහ 22 යුගල වශයෙන් ද්විතීයික ඉදිකල අඩවිය පිහිටුවා ඇති nucleolus සංවිධායක, තනි අඩවිය ස්වරූපයෙන් ඇති බව. මතයක් විය වැනි වර්ණදේහයේ හානි පිළිබඳ අධ්යයනය සම්බන්ධ පර්යේෂකයන්, නමින් අභිප්රේරණයන්, ද්විතීයික ඉදිකල අඩවිය දී පරතරය වැනි වර්ණදේහයේ එහි කොටස් එක් එක් nucleoli පිහිටුවා ඇති බව සොයා ගෙන ඇත.

මේ අනුව, පහත සඳහන් ප්රකාශ කළ හැක: nucleolus සංවිධායක එකක් නොව loci (ජාන) කිහිපයක් nucleolus ගොඩනැගීමට සඳහා වගකිව යුතු කින් සමන්විත වේ. රයිබොසෝම - එය එහි subunit ප්රෝටීන සංකලනය සෛල මයිටොකොන්වියා පිහිටුවීම rRNA Ribosomal RNA සංස්ලේෂණය.

එය එකකුදු කුමක්ද?

ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික සන්ධානයේ ජාන - කලින් සඳහන් කළ පරිදි, RNA සියලු ප්රධාන වර්ග තුනක් ඔවුන් සමහර ප්රදේශවල සංස්ලේෂණය කරනු ලබන සෛල, පවතී. ප්රෝටීන ඵලිත ribosomal RNA පිටපත් කිරීම ආකෘති පත්රය සංකීර්ණ - අනාගත මයිටොකොන්වියා අවියෝජනීය කොටසක් වන ක RNPs, ඊනියා subunits. සෛලයන් බවට න්යෂ්ටික පටල තුල සිදුරු හරහා, ඔවුන් ගමන් අතර අණුව හා තවමත්-RNA හා polysomes නමින් ටී-RNA, සමන්විත, එහි එක්සත් ව්යුහය සාදයි.

කැල්සියම් අයන ක්රියාව විසින් තමන් එකකුදු වෙන් වෙනම subunits ස්වරූපයෙන් පවතී විය හැක. අණු සෙලියුලර් ප්රෝටීන එකලස් - එම ක්රියාවලිය ආපසු හැරවීම පරිවර්තනය ක්රියාවලිය සිදු එහිදී සෛල සෛල ප්ලාස්මය වන මැදිරි තුළ හට ගනී. වැඩි තීව්රතර එහි පරිවෘත්තීය ගලා සක්රීය කොටුව, තව තවත් එය රයිබොසෝම අඩංගු වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඇට මිදුළු සෛල, hepatocytes හා සෛලයන් ඇතුළත මෙම මයිටොකොන්වියා විශාල සංඛ්යාවක් මගින් සංලක්ෂිත මානව පෘෂ්ඨවංශී සත්ත්ව.

ජාන rRNA කේතනය කෙසේද?

ඉහත මත පදනම්ව, ව්යුහය, වර්ග හා rRNA ජාන උත්සවය nucleolar සංවිධායක මත රඳා පවතී. ඔවුන් ribosomal ආර්.එන්.ඒ සඳහා කේතනය ජාන අඩංගු loci සංවිධානය කරනු ලැබේ. ඕ මිලර්, ovogenesis නිව්ට් සෛල තුළ පර්යේෂණ පැවැත්වීම, යාන්ත්රනය මෙම ජාන ක්රියාත්මක පිහිටුවන ලදී. ඔවුන් rRNA පිටපත් (ඊනියා ප්රාථමික transkriptanty) නියුක්ලියෝටයිඩ 13h103 අඩංගු හා ඉන්පසු 45 එස් ක sedimentation සංගුණකය සහිත සංස්ලේෂණය වූ නිසා, මෙම පරිපථ මේරීමත් ක්රියාවලිය අවසන් ආකෘති පත්රය, 5.8 S, 28 එස් පි-RNA sedimentation සංගුණක අණු තුනක් පැවැත්වෙන අතර 18 එස්

P-RNA ගොඩනැගීමට යාන්ත්රනය

transkriptanta - ribosomal RNA සංශ්ලේෂණය පරීක්ෂණ සහ ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික සන්ධානයේ p-RNA ගොඩනැගීමට nucleolar රටාව (න්යාසය) සේවය ඇති බව එම වාර්තාවෙන් පෙන්නුම් මිලර් පර්යේෂණ නැවත පැමිනෙන්නෙක්ද. ඔහු ද එන්සයිමය RNA පොලිමරේස් අණු ප්රමාණය පිහිටුවා ඇති නොමේරූ ribosomal අම්ල (පෙර-rRNA), සංඛ්යාව මත රඳා පවතින බව සොයාගෙන ඇත. ගොඩනැගිලි ද්රව්ය එකකුදු - මෙම මේරීම (සැකසුම්), හා p-RNA අණු වහාම අමිනෝ අම්ල බැඳීමට ආරම්භ එවිට, ප්රතිඵලය ribonucleoprotein වේ.

සුන්යෂ්ඨික සෛල අන්තර්ගත දී ribosomal අම්ල විශේෂාංග

පොදු ප්රතිපත්ති හා prokaryotic රයිබොසෝම හා න්යෂ්ටික ජීවීන් ක්රියාකාරී යාන්ත්රණයක් සමස්ත ව්යුහය සහිත තවමත් tsitomolekulyarnye වෙනස්කම් තිබේ. ඔවුන් සොයා ගැනීමට, අධ්යයනය පර්යේෂකයන් නමින් මෙම ක්රමය භාවිතා එක්ස් කිරණ විශ්ලේෂණය. එය ක්රමයෙන් සූන්යෂ්ටික එකකුදු විශාලත්වය සහ ඒ නිසා p-RNA එය ඇතුළත් විය යුතු අතර 80 එස් organelle වැඩි sedimentation සංගුණකය, මැග්නීසියම් අයන අහිමි, දර්ශක 60 එස් සහ එස් කුඩා අංශු සමන්විත 40 subunits දෙකකට වෙන් කළ හැකි බව සොයා ගෙන - අම්ලය එක් අණුවක් හා විශාල තුනක්, i.e. nucleated සෛල ලක්ෂණ පහත සඳහන් 4 polynucleotide helices අම්ලය සමන්විත වන රයිබසෝම අඩංගු: - 5 දහසක් නියුක්ලියෝටයිඩ 18 හි - 2 දහසක් 5 s - 28 හි RNA නියුක්ලියෝටයිඩ 120, 5, .. 8 S - 160. rRNA සුන්යෂ්ඨික සෛල තුළ සංස්ලේෂණය වන තැන කොටස - A nucleolus තන්ත්රවල karyoplasm න්යෂ්ටිය තුල වන අතර, බොරු.

Ribosomal RNA prokaryotes

මෙම nucleated සෛල තුළ p-RNA මෙන් නොව, බැක්ටීරියා ribosomal ribonucleic අම්ල ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික සන්ධානයේ අඩංගු සෛල ප්ලාස්මය වන සම්පීඩිත කොටස මත පිටපත් හා nucleoid ලෙස හැඳින්වේ. එය rRNA ජාන අඩංගු වේ. සැලැස්මට, සාමාන්ය ලක්ෂණයක් ප්රවේණි කේතයේ නීති ribosomal ribonucleic අම්ලය නියුක්ලියෝටයිඩ අනුපූරකතාවය ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික සන්ධානයේ අනුපිළිවෙල p-RNA ජාන සමඟ තොරතුරු ගැන සිතන්ට නොගියෙමි ක්රියාවලිය මගින් නියෝජනය කළ හැකි: ඇඩිනීන් nukleoitid uracil, හා ගුඇනීන් අනුරූප - වන සයිටොසීන්.

R-RNA බැක්ටීරියා nucleated සෛල, වඩා අඩු අණුක ස්කන්ධය සහ කුඩා මාන තිබේ. ඔවුන්ගේ sedimentation සංගුණකය එස් 70, සහ subunits දෙකක් දර්ශක 50 ක් එස් ඇති අතර 30 එස් මෙම කුඩා අංශු p-තනි හා එක් අණුවක්, සහ විශාල අඩංගු - දෙකක්.

පරිවර්තනය තුළ ribonucleic අම්ලය භූමිකාව

ලයිව් - rRNA ප්රධාන කාර්යය සෛල ප්රෝටීන් biosynthesis ක්රියාවලියක් සැපයීමයි. එය පමණක් rRNA අඩංගු වන රයිබසෝම ඉදිරියේ ඇත. කණ්ඩායම් එකට එකතු, ඔවුන් ප්රතිපත්තිය කිරිම තොරතුරු DNA අණුවක් බැඳ. එය දක්වා සෛල සෛලයන් ඇමයිනෝ අම්ල සහිත සුදුසු ප්රවාහන අණුවක් ribosomal ribonucleic අම්ල, වන, එක් වරක් පෙප්ටයිඩ බන්ධන මගින් එකට සම්බන්ධ polysomes දී බහු අවයවික පිහිටුවීමට - ප්රෝටීන්. ඉදිකිරීම්, ප්රවාහන, බලශක්ති, එන්සයිම, ආරක්ෂාව සහ සංඥා: ඔහු වඩාත් වැදගත් කාබනික සංයෝගයක් සෛල බොහෝ වැදගත් කාර්යයන් ඉටු වේ.

මෙම ලිපිය ශාක, සතුන් හා මිනිසුන් කාබනික ජෛව බහු අවයවක සෛල ribosomal න්යෂ්ටික අම්ල ලාක්ෂණික ව්යුහය හා විස්තර පරීක්ෂා කළා.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.