මුල් පිටුව සහ පවුලේඋපාංග

කොපමණ රන් ඔලිම්පික් රන් පදක්කම දී? සිරුරේ බර ඔලිම්පික් පදක්කම

ඔලිම්පික් පදක්කම - එය සෑම මලල ක්රීඩකයෙකු ඇයගේ සිහිනය සඳහා ඉහල වටිනාකමක් සම්මානය වේ. කෙසේ වෙතත්, townsfolk ප්රශ්නය රන් කොපමණ රන් වඩාත්ම උනන්දු වේ ඔලිම්පික් පදක්කම හා එය සියලු වේ. ගේ මෙම ඔලිම්පික් ද ඔලිම්පික් ක්රීඩා, වසර වසරේ සිට ප්රමාණය, සංයුතිය හා නිර්මාණ සම්මාන වෙනස් කල හැකි ආකාරය හඳුනාගත ගැනීමට උත්සාහ කරමු.

ඓතිහාසික පසුබිම

ආරම්භයක් ලෙස එය ඔලිම්පික් පදක්කම ඔවුන්ගේ ද්රව්යමය පිරවීම මූලික වශයෙන් විනිශ්චය නොකළ යුතු බව සඳහන් කිරීම වටිනවා. තවමත්, මෙම සම්මානය වඩාත් මානව හිතවාදී පරිමාණ හා අර්ථ ගෙන සහ උදාර, ධෛර්යය, අනුන්ගේ සැප කැමැත්ත එකමුතුවක් ලෙස දක්නට ලැබේ. මේ සියලු ගුණාංග මිනිස් මලල ක්රීඩා කරන්න. පදක්කම් - එය ඔහුගේ ජයග්රහන ප්රවර්ධනය කිරීමට පමණක් මාර්ගය. මුලදී, එහි එක් එක් ලබා ඔලිම්පික් නගරය සම්මාන සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදන නිරත වනු ඇත බව සොයා ගත හැකි විය. එම අවස්ථාවේ දී ඔලිම්පික් කමිටුවේ එහි හිමිකම් ගණනාවක් ඉදිරිපත්:

  1. පදක්කම් 60 ක් මිමී 3 කට නොඅඩු පළල කට නො අඩු විෂ්කම්භයක් ඇති කළ යුතුය.
  2. එය 92.5%, රිදී විය යුතු අතර, රන් සහ රිදී පදක්කම්, ලෝහ මිශ්ර කළ යුතු ය.
  3. රන් සම්මාන රන් 6 ට වඩා අඩු ග්රෑම් විය යුතුය, රන් ආලේපිත තිබිය යුතුය.

පමණක් ග්රෑම් 6, ඉතිරි අතර - - එය රිදී වේ මේ අනුව, එය කොපමණ ඔලිම්පික් රන් පදක්කම රන් පැහැදිලි වේ.

බව විය - බව

පළමු ඔලිම්පික් ක්රීඩා ලෙස මුල් 776 ලෙස පවත්වන ලදී අතර pankration හා සටන් (සටන් වල) ඔහුගේ ජයග්රහණය සඳහා ඔහු සම්මාන ලැබුණේ නැහැ මලල ක්රීඩා තරඟය, වීරයා හර්කියුලිස් මිථ්යාවන් ගෞරවය පැවැත්විණි. පළමු ඔලිම්පික් කොන්ග්රසය 1894 දී අදාළ තීරණය සම්මත කරන විට පදක්කම් ප්රදානය කිරීමේ සම්ප්රදාය, නවීන කාලයේ පැමිණ ඇත. සියලුම අවශ්යතා, නීති රීති, ප්රදානය මූලධර්ම පැහැදිලිව සඳහන් කරන ලදී ඔලිම්පික් ප්රඥප්තිය. මේ අනුව, පළමු හා දෙවන ක්රීඩිකාවකගේ සම්මාන ලැබූ රිදී 925, තෙවන ජයග්රාහකයා ලෝකඩ ලැබුණු අතර ජයග්රාහකයා - පදක්කමක්, රන් ආලේප කර ඇති. මෙම සම්මාන බර හා සංයුතිය මෙන්ම, ලිපිනය ඔලිම්පික් රන් පදක්කම කොපමණ රන් ප්රශ්නය: එසේ නම් පවා, පරාමිතීන් ගැන තීරණය කර ඇත.

කරන්න සම්මාන ආකාරය

පළමු නූතන ක්රීඩා ඇතන්ස් නුවර 1896 දී පවත්වන ලදී. එවිට ජයග්රාහකයින් රිදී පදක්කම් ලබා දෙවන ස්ථානය සම්මාන තඹ ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර තිබේ. පදක්කම් කට්ටල 43 ග්රීසියේ ඉටු කර ඇති අතර, ඔවුන්ගේ නිර්මාණ Jules Shaplenom විසින් නිර්මාණය කර ඇති අතර, ඔලිම්පික් පදක්කම් 47 ග්රෑම් විය ක් පමණ වේ. වඩාත් අසාමාන්ය සම්මාන පැරීසියේ පවත්වන ලද ඊළඟ ඔලිම්පික් 1900 දී, ඉදිරිපත් කරන ලදී. ක්රීඩකයෙකු - නිර්මාණ ෆ්රෙඩ්රික් වර්නන් ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ පළමු වරට වන ජයග්රහණය නයිකි දේවතාවිය විස්තර, සහ අනෙක් කර ඇත එක් පැත්තකින්, හතරැස් පදක්කම ඉදිරිපත් විය. මෙම ක්රීඩා රන්, රිදී හා ලෝකඩ පදක්කම් ප්රදානය කිරීමේ සම්ප්රදාය ආරම්භ සිට එය වේ.

සිරුරේ බර ඔලිම්පික් පදක්කම නිරන්තරයෙන් වෙනස් වේ: උදාහරණයක් ලෙස, 1904 සහ 1908 දී, ඔලිම්පික් ක්රීඩා දී, ඔහු බාල වූ අතර පමණක් 21 ග්රෑම් විය. සංසන්දනය කිරීම සඳහා: - 585 ක්, ග්රෑම් මෙම ක්රීඩා උළෙලට පරම වාර්තා විය සැලකෙන වැන්කුවර් හි ශීත ක්රීඩා තරග දී පදක්කම් 576 ක්, ග්රෑම් සහ සොචි කලයුතු.

නව නිපැයුම් හා අදහස්

ඇත්ත වශයෙන්ම, මුළු කාලය සඳහා ඔලිම්පික් ව්යාපාරයේ එහි විවිධ එළඹීමේදී සහ සිදුවීම් රහිත නොවේ. වැන්කුවර් හි ශීත ඍතු ඔලිම්පික් සඳහා, සංවිධායකයන් ද්විතීයික අමුද්රව්ය සිට පදක්කම කිරීමට තීරණය, අපි කියමු. මෙය දැනට ලෝකයේ පවතින පාරිසරික තත්ත්වය වර්ධනය කිරීම සඳහා සිදු කරන ලදී, නමුත් ඔලිම්පික් පදක්කම් භාවිතා පරිපථ පුවරු සිට නිර්මාණය කරන ලදී නිසා. එය කැනඩාව ක්රීඩා ඉතිරි කිරීමට ඉඩ. එය මලල ක්රීඩා පදක්කම් එනම් කිසිවක් නැවත නැවත් සිදු නොවීම, එක් එක් සම්මානය එහි කැටයම් බව විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු ය.

සංයුතිය සමඟ බව?

හා වෙනස් , ඔලිම්පික් පදක්කම් සංයුතිය. ඒ නිසා, ඉතා කුඩා බර හා සංයුතිය වඩාත් රන් 1908 දී ලන්ඩනයේ ඔලිම්පික් තරඟාවලියේ දී සැපත විය. 1992 දී Albertville දී ක්රීඩා උළෙලේ සම්මාන ප්රදානය විසින් සියතින්ම තැනූ වීදුරු, හා රන් රාමුව ලෙස භාවිතා කරන ලදී. වසර දෙකකට පසු, විට ක්රීඩා නෝර්වේ, Lillehammer දී, සම්මාන පැවති අතර සියලු නෝර්වේ ස්වභාවය ආදරය කරන නිර්මාණකරුවන් අවධාරණය කිරීමට ඇති ආශාව නිසා ලද කළුගල්, සාදා තිබුණි.

නිර්මාණය විශේෂාංග

මීට අමතරව කොපමණ ද යන ප්රශ්නය සිට ඔලිම්පික් රන් පදක්කම රන්, බොහෝ ඔවුන් නිර්මාණය කර අනුමත කරනු කොහොමද අහන්න. මේ අනුව, සොචි දී ක්රීඩා සඳහා සම්මාන නිර්මාණය ඔලිම්පික් ව්යාපාරය නිෂ්පාදන ඉතිහාසයේ පළමු වරට පෞද්ගලික සංවිධානයක් නිරත වන ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්ත ශාලාව "Adamas", නිරත විය. උදාහරණයක් ලෙස, ඉංග්රීසි නගරවල පැවති සියළු ක්රීඩා, පදක්කම් නිර්මාණය මින්ට් රාජ්ය.

ඔලිම්පික් ක්රීඩා සඳහා පදක්කම් නිර්මාණය - එක් එක් අදියර අනුකූල වැදගත් කාර්ය භාරය හා වගකීම නිර්වචනය සෙල්ලම් කරන කාලය කා ක්රියාවලිය වේ. ඔවුන් මෙහි විශාලත්වය වඩාත් ආකර්ෂණීය මෙන් බොහෝ සොචි ඔලිම්පික් පදක්කම් කොපමණ රන් කල්පනා කරන්න ඇති. ඒ නිසා, රන් සම්මානයෙන් පිදුම් රිදී 565 ග්රෑම් (960-කැරට්), සහ රන් ග්රෑම් 6 (999 සාම්පල) විය. මෙම සංඛ්යා අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව IOC විසින් විසින් ස්ථාපිත කරන ලද අවම සුදුසුකම් අනුරූප. ඔවුන්ගේ සංයුතිය විය යුතු බව එම ද්රව්ය සමන්විත 100%, රිදී, එනම් 525 ග්රෑම් හා ලෝකඩ ග්රෑම් 460 දී රිදී හා ලෝකඩ. මේ අනුව, පදක්කම් තවාදය වඩාත් දුෂ්කර හා මිල අධික පදක්කම වඩා දුෂ්කර වී නැති වී යන රන් සම්මානය, වන බවයි. මුළු දී, සොචි දී ක්රීඩා උළෙලේ නිෂ්පාදනය සම්මාන ලෝකඩ කිලෝ ග්රෑම් 700 ක්, රන් රිදී ටොන් දෙකක් කිලෝග්රෑම් තුනක්, හා ඒ අවට ක් වැය කර ඇත.

කොපමණ තිබේද?

ඇත්ත වශයෙන්ම, රට වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් පදක්කම් නිර්මාණය - ඒ වෙනුවට විශාල ආයෝජනය. ඒ නිසා, බොහෝ කොපමණ ඔලිම්පික් පදක්කම් වේ කල්පනා. අපි බොහෝ ඔවුන්ගේ මලල ක්රීඩා සම්මාන ලැබූ සඳහා යම් යම් හෝ වෙනත් රාජ්යයන් මුදල් ගෙවීමට කැමති දැයි ඇස්තමේන්තු නම් මෙම අවබෝධ කරගත හැකි ය. සොචි ශීත ඍතු ඔලිම්පික් සිදු වූ පදනම මත සංඛ්යා සලකා බලන්න. , $ 193000, $ 510000, පිළිවෙළින් $ 250000 - රන් පදක්කම සඳහා වූ මුදල් වඩාත් අසර්බයිජාන්, කසකස්තානය, ලැට්වියාව ලබාදීමට සූදානම් වූහ. රුසියාවේ, $ 115600 ක වාරික. මේ අනුව, ඔලිම්පික් පදක්කම් වටිනා තමන් තුළ ක්රීඩා ජයග්රහනයක් ලෙස, ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් සඳහා උත්සාහ කිරීමට ඇති බව ඉන් අදහස් වන්නේ, නමුත් ඔවුන්ට අමතරව ඔබ හොඳ ප්රසාද ලබා ගත හැක.

ඔලිම්පික් වාර්තා

ඕනෑම ක්රීඩා ඉසව්ව දී මෙන්, ඔලිම්පික් ක්රීඩා තුළ කට්ටලයක්, ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් සඳහා, පමණක් නොව, සංවිධායකයන් පමණක් නොව වාර්තා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, සංයුතිය අනුව කුඩාම බර හා පිරිසිදුම පදක්කම 1908 දී ලන්ඩනයේ පිරිනමනු ලැබේ ලදී. ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනය සඳහා පිරිසිදු රන් භාවිතා කරන අතර, එය ඔලිම්පික් ක්රීඩා ඉතිහාසයේ එකම අවස්ථාව විය. ඔවුන්ට අවස්ථාවේ කොපමණ බර, ඔලිම්පික් පදක්කම් බලන්න පමණක් බලන්න. මෙම තරග 576 ග්රෑම් බර කාසි ටංකනය කරන ලදී වෙනුවෙන් නව වාර්තා වැන්කුවර් හි පිහිටුවා ඇත. විශාලතම විෂ්කම්භය ටියුරින් ඔලිම්පික් පදක්කම් විය: මෙම සම්මාන සංයුක්ත තැටි වැනි වූ, අසාමාන්ය සැපයුම අත්හිටුවන ටේප් තිබූ අතර, 469 ග්රෑම් බර, දිනනව බලා සිටියා. චක්රලේඛය හැඩය සිට එකම අපගමනය පැරීසියේ 1900 දී ඉදිරිපත් කරන ලද යම් සෘජුකෝණාස්රයක්, ස්වරූපයෙන් සැපත විය. මේ අනුව, සෑම ක්රීඩා, විශේෂයෙන්ම ඔලිම්පික් ක්රීඩා - එය රාජ්ය ආකාරය සහ මලල ක්රීඩා හා කුසලතා හා ලෝකය තරගය සඳහා මෙම වැදගත් සත්කාරකත්වය දරනු ලබන බව රටවල් සංවිධානාත්මක හැකියාවන් ඇති හැකියාව අගය කිරීමට හැකි වන විට, දීර්ඝ කාලයක් පුරා බලාසිටි සිදුවීමකි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.