සුන්දරත්වයනිය

කළු ෙපඩිකිෙයෝ - 2017 පරිණාමයේ අලංකාරය සහ ශෛලිය: සම්භාව්ය කළු

ඔබ ලබා ඇති මෙම අවස්ථාවට, කරන ලද ආරාධනයක් ද පළඳින සනිටුහන්. දැඩි "සුදු ටයි පටියක්" නැහැ, දිවුරමින් "කලු ටයි පටියක්" නමුත් වඩා ප්රජාතන්ත්රවාදී "කොක්ටේල්" හෝ නොවේ "Semiformal." මෙම කේත අඩි උස සපත්තු සමග පාවහන් ඉඩ ලබා දේ. කුමක්ද ෙපඩිකිෙයෝ තෝරා?

පළඳින "කොක්ටේල්"

Koko Shanel සිට සම්භාව්ය කොක්ටේල් ඇඳුම - කුඩා කළු ඇඳුම, නමුත් දැන් එය අවශ්ය නොවේ. පළඳින අමතරව සුදුසු ස්වභාවික ගල් හෝ ස්වර්ණාභරණ ගුණාත්මක සමඟ නිහතමානී ස්වර්ණාභරණ, උපකල්පනය කරයි.

අවසර විවෘත අඩි උස සපත්තු සමග පාවහන්. මෙම ප්රවේශය කළු උඩගැසීමෙන් සමග ෙපඩිකිෙයෝ විවිධ ප්රමාණවලින් විය හැකි. හොඳින් දියමන්ති අනුකරණය, ස්වාෙරොස්කි සිට උඩගැසීමෙන් බලන්න. අතේ මාපට ඇඟිල්ල නිර්මාණ ගල් කඳුරැල්ල කළ හැකි අතර, අනෙක් මත cuticle අසල, මැද වන විට, එක් කුඩා ගල් දමා. ඔබ කළු පසුබිමක් දියමන්ති උඩගැසීමෙන් වන දින සිදු කළ හැකිය. එවිට නියපොතු සඳහා සැරසිලි බවට පත් වනු ඇත.

කොක්ටේල් ඇඳුම සඳහා නිර්මාණ විකල්ප

කුඩා සඳහා කළු ඇඳුම තෝරා ගැනීමට Chanel ගේ වඩා හොඳ සිට කළු ලැකර්. ඔබ සමාන ආකාරයේ, සම්බන්ධ, කළු ෙපඩිකිෙයෝ සහ ෙමනිකිෙයෝ කළු ඒකාබද්ධ නම් ගැටුමින් තොරව ලබා ගන්න. නියපොතු නිර්මාණය අනුව වඩාත් ඉඩ බැවින්, ඔබ කළු පසුබිමක රිදී කබාය, හෝ මුද්රිත තැබීමේ සිදු කල හැක. පාද මත අපි අතේ මාපට ඇඟිල්ල පමණක් අලංකාර සීමා කළ හැකිය. එකම පාවහන් සියලු පසු බොහෝ විට ඔහු දැක. නමුත් තැබීෙම් සීමිත ඇති විය හැකි නොවේ, සහ 'උඩගැසීමෙන් දමා, එකට තුනක් ජිනිවා හි. මේ බලපෑම කුඩා දියමන්ති florets වේ. මෙම විකල්පය වැඩි දැඩි වේ. මෙම අවස්ථාවට විනෝදාත්මක විය නම්, එම සැලසුම ඉදිරි අනුවාදය ගැලපෙන.

ලිහිල් ගල් කළු ෙපඩිකිෙයෝ, අවශ්යයෙන්ම, පුදුම හිතෙන තරම් හොඳ පෙනුම දියමන්ති සමාන වන නොවේ. වන ඕනෑම ඇඳුමක් සඳහා එවැනි නිර්මාණ සුදුසු ගල් පාට. දීප්තිමත් කොක්ටේල් නිර්මාණ ඇඳුම ප්රීතියෙන් හා උත්සව පිළිබඳ හැඟීමක් ගෙන එයි. දියමන්ති සම්භාව්ය එකතුවක් නුසුදුසු වනු ඇත. ඔබ semiprecious මැණික් මාලයක්, හා නිය එම ස්ථානයේ උඩගැසීමෙන් ලබා ගත හැක. ඇඳුම රූපය මත එම වර්ණ මල් සැරසිළි අංගයක් සමග සහයෝගීව සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන ආකාරයේ තුවාල කරනු ඇත. එය කළු පසුබිම, විශේෂයෙන් දිලිසෙන උඩගැසීමෙන් වනු ඇත මත ය.

කළු ෙපඩිකිෙයෝ කැඩපතක් vtirkoy සමග සිදු කළ හැකිය. එය ඉතා ආකර්ෂණීය පෙනුමකින් වේ. vtirki සඳහා වන කුඩු ඕනෑම ලබා ගත හැක. ඇය තාක්ෂණය කළු ජෙල් ආලේප කිරීම ආලේප කරයි. එක් හෝ නිය දෙකක් කළු හා ක්රෝමියම්, රිදී හෝ රන් කිරීමට ඉතිරි ඉතිරි කළ හැකිය. මෙම නිර්මාණ කැඩපතක් බලපෑම ලබා දෙයි. එය ප්රතිඵලයක් ලෙස මතුපිට එහි පිළිබිඹු ලබා දෙන බව අනුවණකම නිසා බොරු ය.

අර්ධ විධිමත් පළඳින

අර්ධ-නිල සිද්ධීන් මත කාන්තාව වගේ අවධානය යොමු කළ යුතුයි, ඔවුන්ගේ හැඩරුව අලංකාර සහ නුවණ ලෙස විස්තර කරනු ලැබිය හැකි වන පරිදි. ඔහු හැට්ටය සමග කොක්ටේල් හෝ දින ඇඳුම, කලිසම් හෝ සායක් යෝජනා කරයි.

මෙම වර්ගයේ බොහෝ විට සන්සුන්ව නුවණ ලා දුඹුරු, අළු හෝ රෝස පැහැයන් තෝරා ගනු ලැබේ.

නිය වර්ණ ඇස පහර නොකළ යුතුය, සහ එම අවස්ථාවේ දී, යහපත් හැඟීමක් ඇති කර ගැනීමට බැඳී. මෙහි සරල සේවා ජැකට් පැන නැත. ඕනෑම ලාංඡනය කළ හැකි වන කළු සීකුවින්ස් සමග ෙපඩිකිෙයෝ ඇඳුම.

තරු සීකුවින්ස් සමඟ ෙපඩිකිෙයෝ

අර්ධ විධිමත් පළඳින සැරසීම ඇත, තරු සීකුවින්ස් සමඟ නිර්මාණය කිරීමට නියමිතය. මෙම වෘත්තීය සම්මාන ලබා දීමට විශේෂයෙන් අදාළ වේ. ඔවුන් සැහැල්ලුවෙන් රිදී දිලිසෙන සමග ඉස ඇත එහිදී පාප්ප ප්රදේශයේ වේදිකාගත පෙර, පරිමාව පිළිබඳ හැඟීමක් ලබා ගැනීමට. කුඩා උඩගැසීමෙන් - එහෙනම් තරු සහ අවසන් මොහොතේ ය. එය ක්ෂීරපථය මායාව නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය වේ.


ශෛලිය "කළු සහ සුදු"

සමහර විට ඔබ කළු සහ සුදු ඇඳුම් ඇඳ අවශ්යයි. මෙම ශෛලිය නිර්මාණ ආකෘති - පරිපූර්ණ. එකම වර්ණ දෙක ඒකාබද්ධ කිරීම: කළු සහ සුදු, ඔබ ඉස්තරම් ක්රියාත්මක ලබා ගත හැකි වනු ඇත. Elizy Dulitl ස්වරූපයට Odri Hepbern Ascot දී ධාවන පෙනී යන චිත්රපටය "මගේ ලස්සන නෝනා", සිට දර්ශන සිහිපත් කිරීමට එය සෑහේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඔබ කළ හැකි කළු හා සුදු ෙපඩිකිෙයෝ.

සුදු පසුබිම හා කළු තැබීමේ. එවැනි එකතුවක් සඳහා විකල්ප විවිධ විස්මයජනක ය. ටයිලර් රූප උපකරණය ඉක්මනින් හා නිවැරදිව ඕනෑම සංකීර්ණ රටාවක් ඉටු කිරීමට ඉඩ සඳහා, මුද්රා තැබීම.

කළු-සුදු ෙපඩිකිෙයෝ ඉටු කිරීමට නිය ස්ටිකර්, sliders හා නිර්මාණය කිරීම සඳහා වූ කෘතිම කොටස් බොහෝ ස්වාමිවරුන් අවි ගබඩාව තුල. ඔබ ඕනෑම දෙයක් ලබා ගත හැක. ඇඳුම් හා නිය මත නැවත නැවත මෝස්තර රටා චිත්තාකර්ෂණීය බලන්න.

කළු ලැකර් ම සමග ෙපඩිකිෙයෝ බැලීමට ඉතා වාසි සහගත වේ. එය දර්ශන වැඩි, නිය හැඩය අවධාරණය කරයි. එක් එක් ඇඟිල්ලක් විවිධ ප්රමාණය, නියපොතු හෝ undulating තුවලා අසමාන සිනහව මාර්ගය, ඔහු ආලෝකය වාර්නිෂ් හරහා දීප්තිමත් හැකි වැරදි නිසා නියපොතු තහඩු, nestrashnye.

කළු කබා සහ සියලු සුමට ලෙස. ඔබ matte ආවරණ, නිමි හෝ වෙල්වට් ක්රියාත්මක කිරීමට තෝරා ගත හොත්, එය ඕනෑම අක්රමිකතා සියුම් ඇත. කළු - සම්භාව්ය ස්වරය, ඔහු කිසිදු සංවිධානයක්, ඕනෑම සපත්තු වෙතට පැමිණෙන්නේ නැත. උඩගැසීමෙන් එය සැරසීම හා ස්වාෙරොස්කි හැඩ අයිකනය දැනෙනවා - 2017.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.