අන්තර්ජාලබ්ලොග්

ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියට හෝ වෙබ් අඩවියට සදහා දෘශ්ය අන්තර්ගතය නිර්මාණය කිරීම සඳහා වැදගත් හේතු 6

මේ දක්වා, සෑම පිටුවේ අන්තර්ජාලය එහි එය ඔබ කියවා හොඳින් පවා නම්, ග්රහණය කර ගැනීමට අපහසු සමහර විට ඇති බවට තොරතුරු විශාල ප්රමාණයක් ඇත. තොරතුරු මූලාශ්ර බහුලව ලබා, එය දැන් එහි පරිමාව මත ස්ථාන අවධාරණය ඉතා සුළු වේ. එය තේරුම් ගැනීමට අපහසු හෝ අධික විශාල නම්, පාඨකයා තවත් වෙබ් අඩවිය වෙත පලා යන්න වෙනුවට වටිනා කාලය වැය කිරීමට පහසු වනු ඇත. එම නිසා එය ඔබේ වගකීම වේ - තොරතුරු විය තොරතුරු ප්රකාශ කිරීමට වඩාත් සුදුසු ක්රම සොයා ගැනීමට, නමුත් එය කියවීමට පැහැදිලි සහ පහසු වේ. ජනතාව බොහෝ විට වඩා හොඳ පින්තූර සහ පෙළ හැර වෙනත් දෘශ්ය දත්ත මතක තබා ඇත ලෙස දෘශ්ය අන්තර්ගතය, මෙම කාර්ය සඳහා ඉතා මැනවින් සුදුසු වේ. හා ජී - ඔබ මුලින්ම සලකා බැලිය යුතුය වන කදිම. ඔබ දන්නේ නම් නැහැ, ජී - සරල බව හා ප්රවේශ්ය ස්වරූපයෙන් සංඛ්යා ලේඛන තොරතුරු සැපයූ රූපය විශේෂ වර්ගය. එය ඔබ දැනටමත් ජාලය මත මෙම රූප දැක ඇති විය හැකි ය, ඒ නිසා ඔබ ඔබේ බ්ලොග් අඩවියට හෝ වෙබ් අඩවියට සමාන නිර්මාණය කරන ආකාරය ගැන කල්පනා කළ යුතුයි. දැන් ජී අවධානය ගොඩක් කරවමින්, එසේ ඔබ නිවැරදිව එය කරන්න නම්, ඔබ ඔබේ වෙබ් අඩවිය වෙත රථ වාහන තදබදය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කිරීමට හැකි වනු ඇත. ජී - ඇත්ත, ඔබ විශේෂයෙන්ම, දෘශ්ය අන්තර්ගතය තුළ, ඔබේ වෙබ් පිටුවට පිරවීමට හේතු 6 කියවන්න පුළුවන්.

දෘශ්ය අන්තර්ගතය වඩා පහසුවෙන් තේරුම් ඇත

මිනිස් මොලය වචනාර්ථයෙන් දෘශ්ය තොරතුරු කටයුතු කිරීමට නිර්මාණය - එය බහුතරය වෙනුවට පෙළ වඩා, මෙම පින්තූරය සංජානනය කිරීමට මෙන්ම, සැලකිය යුතු වේගයකින් අයිතිය අවස්ථා මතක පහසු වනු ඇත, මීට පෙර ද පවසන ලද ලෙස. ලකුණු පෙළ ලියා ඇත, සහ දැන් මෙන් පෙන්වා දක්වා නොමැත නම්, සිදු වන්නේ කුමක්ද කියා සිතන්න? එය වෙබ් සහ අකාර්යක්ෂම වනු ඇත - රියදුරන් පවා එහි ලියා දේ කියවන්නට වෙලාවක් නැහැ. එම ජාලය මත අන්තර්ගතය අදාළ පරිදි - සරල හා දැරිය හැකි නොවේ නම්, ජනතාව එය කියවා නැහැ.

තොරතුරු අධි බර නොමැති වීම

තොරතුරු තාක්ෂණය ජනතාව නූතන යුගයේ තොරතුරු පිරී ඇති මහන්සියි ඔවුන් ලැබෙන වේ. සැප පහසු තත්වයක් තුළ, එය මුල් බිටු 150 ක උපරිම හසුරුවන අතර පර්යේෂණ වලට අනුව, සෑම දෙවන පුද්ගලයාගේ මොළය, තොරතුරු බිටු මිලියන 2 ක පමණ සාමාන්ය ලැබේ. ප්රතිඵලයක් ලෙස, මිනිසුන් විය හැකි තරම් කුඩා පෙළ ලෙස සමඟ අමුත්තන් කියවීමට නැඹුරු, ඔබ, අතිරික්ත "ජලය" ගැන ඉවත් කළ හැකි නම් ඔබට වඩාත් හොඳ දෘශ්ය අන්තර්ගතය උපකාරයෙන් ඒක කරන්න නම්.

සහන සිහිපත් කිරීම,

ඔබ තොරතුරු මතක තබා ගැනීමට ලබා ගැනීමට අවශ්ය නම්, ඔබ දෘශ්ය ආකෘති එය ලබා දීමට අවශ්ය වේ. ඔහු සාමාන්ය පුද්ගලයෙකුට සිට අසා බව කියවීම සියයට දහයක් පමණ මතක - විස්සක් පමණ, නමුත් ඔහු යම් දෙයක් දුටු නම්, ඔහුගේ මොළයේ ඇති තොරතුරු අසූ සියයට සුරකින්න. ඒ අනුව, එම දෘශ්ය අන්තර්ගතය - හුදු පහසුව, එය ඔබගේ ම යහපත මෙන්ම පරිශීලක හතර ගුණයකින් වැඩි, ඔබේ වෙබ් අඩවියට පැමිණෙන පසු ඔබ ගැන මතක ඇති අවස්ථා ද සඳහා එක විතරයි.

විශ්වසනීයත්වය

අන්තර්ජාලය තොරතුරු ගොඩක් මත, බොහෝ ජනයා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. හා මුළු අවිශ්වාසය යුගයක ඔබ ඔබේ දත්ත ඇත්ත වීමට පරිශීලකයන් විසින් සංජානනය කරන බව සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, මේ සඳහා ඔබට ඉතා සැබෑ ලිවීමට අවශ්ය, නමුත් එය දෘශ්ය අන්තර්ගතය පිළිබඳ රාමුව තුළ වඩාත් ඒත්තු බලයි.

තොරතුරු බෙදා හැරීම

ඔබ කවදා හෝ තොරතුරු ග්රාපිකයෙන් දත්ත දැකලා තියෙනවා නම්, ඔබට එය මධ්යන්ය අළු සංඛ්යා ලේඛන, සහ විනෝදාස්වාදය අන්තර්ගතය මෙන් කුමක්දැයි වටහා ගත යුතුය. එතකොට, මේ නිර්මාණ මත රඳා පවතී, නමුත් බොහෝ අවස්ථාවල දී, මෙම රූප වාසනාවක් ඇති නොවන, සහ එකම ධනාත්මක හැඟීම්. ඔවුන් catchphrases සමග රැගෙන ඔහුගේ පෙනුම සංග්රහ කළ හැකි, ඉතා වැදගත් - ඔවුන් කියවා තේරුම් ගැනීමට පහසු වේ. ඒ අනුව, මේ සියල්ල ජනප්රිය සමාජ ජාල සඳහා ඔවුන්ගේ පිටු ඔබගේ අන්තර්ගතය කිරීම සඳහා පරිශීලක කදිම පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි. අද එය වේ - වඩාත් ඵලදායී අලෙවිකරණ ක්රම එකක්. සහ ඔබ ඔබේ දෘශ්ය අන්තර්ගත භාවිතා අඩවියට ගෙන්වා ගත තව තවත් මිනිසුන්, තව තවත් ප්රතිඵලයක් ඔබට ඩිජිටල් බෙදාහැරීමේ ක්රම කලබලය හා අනෙකුත් ස්තුති පැමිණ ඇත.

අවධානය ආකර්ෂණය

ඒ නිසා, ඔබ ඔබේ වෙබ් අඩවිය ඉතා ජනප්රිය වී ඇති අතර ඔබ ගෙන, හැකි සෑම ආකාරයකින්ම ලාභ අවශ්ය නම්, එවිට ඔබට එය අවශ්ය දේ හරියටම තේරුම් ගත යුතු වෙනවා. අන්තර්ජාලය සඳහා වඩාත් වැදගත් දේ - තදබදය, එනම්, ඔබේ වෙබ් අඩවිය වෙත කරන පුද්ගලයින් සංඛ්යාව මෙන්ම, ඒ හා සමගාමීව ඔවුන් විසින් සලකනු ලබන්නේ එම දත්ත වේ. එය භාවිතා කරන්නාගේ අවධානය ය - ඒ අනුව, ඔබ ඔබේ වෙබ් අඩවිය ප්රචලිත කිරීමට ඔබ සඳහා සකස් නම්, වඩාත් වැදගත් දේ ඔබ උත්සාහ කළ යුත්තේ කුමක් ද. ඔබ එය අයිති කරගන්නා එය තබා හා මාර්ගයේ එය ආපසු යැවීමට හැකි විය යුතුය. මේ සියල්ල සම්පූර්ණ ජී සහ එම දෘශ්ය අන්තර්ගතය මෙය යි. ඔබ උනන්දුවක් දක්වන බව එසේ පෙළ සමග මිශ්ර කිරීමට ඔවුන් භාවිතා කිරීමට හැකි විය යුතු නිසා රූප තමන් මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු ආකර්ෂණය වේ, ඔවුන් ඔබේ වෙබ් අඩවිය මත රඳවාගෙන පසුව ඔබේ මිතුරන් එය නිර්දේශ කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, ජී - ඉක්මනින් හා කාර්යක්ෂමව මහජන අවධානය ලබා ගැනීමට බලා කිසිවෙකුට සඳහා සැබෑ සොයා. එය එක් වරක් හා පින්තූර ඒකාබද්ධ, පෙළ, සහ පුද්ගලයා තරම් පෙළ සාමාන්යයෙන් ඉගෙන ගැනීමට කැමති. හොඳයි, සහ තමන් එවැනි රූප පෙනුම ඉතා ආකර්ෂණීය වේ. ඒ නිසා ඔවුන් ඇත්තටම ඔබ ඔබේ වෙබ් අඩවිය ඉතා ප්රීතියෙන් හා පෙනෙන පරිදි ජනප්රිය බවට පත් කිරීමට ද උපකාරී කිරීමට හැකි වනු ඇත ලෙස භාවිතා කරන්න.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.