සබඳතාදික්කසාද

අධිකරණයට paternity පිහිටුවීම. paternity පිලිගැනීම සඳහා භූමිය. paternity පිළිගැනීමක් මත මෙම නඩු.

paternity ස්ථාපිත අධිකරණයට යම් අවස්ථාවක් සඳහා ක්රියාවලියේ සාක්ෂි ඇතුළු ක්රියා ගණනාවක් නිෂ්පාදනය කරයි. කරුණු paternity ගරු බුහුමනට ස්ථාපිත - එය විශේෂඥ පමණක් දැරිය ඒ දුෂ්කර හා capacious ක්රියාවලියකි. පැහැදිලිව පවුලේ සබඳතා සම්මතයන් පෙන්වා දෙන පරිදි නිසැකව ම, අධිකරණයට paternity පිහිටුවීම, දරුවාගේ නඩත්තුව සහ අධ්යාපනය පියා යුතුකමක් සැළසුම් කර ඇත.

එය උපතේදී සියලුම මිනිසුන් නොවේ ඔහු පිළිගන්නා බව සඳහන්, හා අධිකරණය paternity ස්ථාපිත ඉටු කළ යුතුය. පවා නරකම තත්ත්වය paternity දැනීමකින් ස්ථාපිත පරිදි, මෙම ක්රියාවලිය තුළ නිරීක්ෂණය කර ඇත. පිරිමි, සමහර අවස්ථාවල දී paternity හඳුනාගත නොහැකි සහ දුරින් එය අදිමදි කරන්නේ, තව ද, දරුවන් සඳහා මුදල් ගෙවීමට, විචාරාත්මක දැනීමකින් ලෙස හඳුන්වන එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මෙම තත්ත්වය බොහෝ විට යම් පිරිමි උපත ස්ථාපිත අධිකරණයට paternity පිළිගැනීමක් ඇති ඇත්ත තහවුරු කිරීමට අවශ්ය බව කිරීමට යොමු කරයි. මෙම උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන් ඉල්ලීම සිදු වේ.

උසාවි නියෝගයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවශ්ය කොන්දේසි, සැලකිල්ල යටතේ නීතිමය ඇත්ත, තත්වයන් විවිධ සැලකිය හැකිය. දෙමාපියන් අතර පළමු වැන්න නම්, එය අවජාතක සබඳතා, නීතිය සාමය ලියාපදිංචි නීති. දෙවනුව, එය paternity ස්ථාපිත ලිඛිතව සහකාරිය හෝ විශේෂ ඔහුගේ පියා ඇත ඒකාබද්ධ අයදුම් නොමැති වේ. තෙවනුව, දරුවාගේ මව මිය ගොස් ඇති හෝ ඇගේ නෛතික හැකියාව ප්රමාණවත් නම් පියා විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව එම ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම මත බලය ලත් ආයතන කැමැත්තක් නොමැති වීම. මෙම අධිකරණයට paternity පිහිටුවීම ලෙස, එවැනි ක්රියාවලියක් සඳහා අවශ්ය කොන්දේසි රහිත ලැයිස්තුවක් වේ.

නීතිය ප්රායෝගිකව විසින් පෙන්නුම් කර ඇති පරිදි, සම්බන්ධයක් සොයා ගැනීම දරුවාගේ මවගේ හිමිකම් මත සිදුවේ. බහුතරයක් පැමිණ සිටින අම්මා, තනි තනිව, වසර 14 ක වයස අවුරුදු සමඟ ඥාතිත්වය අදාළ කරුණු ප්රකාශයක්, අධිකරණ බලය සඳහා අයදුම් කිරීමට හිමිකම් ලැබෙනු ඇත. මීට අමතරව, නීතිය වාර්තා බලය සහ දරුවාගේ පියා වෙත අයදුම් කිරීමට හිමිකම් තහවුරු කරයි. දරුවාගේ මව paternity රෙජිස්ට්රාර් වෙත ඒකාබද්ධ ප්රකාශයක් ලබා දීමට මෙන්ම, මරණය හෝ අවස්ථාවක දී අවශ්ය නොවේ නම් මෙම යෙදුම, පිළිගත හැකි නීතිමය නොහැකියාවයි. අධිකරණ බලය ආයාචනා කිරීමට සහ දරුවාගේ භාරකරුවකු නැති කර ඇති අයිතිය. භාවිතයේ දී, එවැනි පුද්ගලයන්, සමාන පෞර්ෂත්වයක් පරිසරය අසල එනම් ආච්චිලා, සීයලා නැන්දලා ඥාති වේ. එය සැලකිල්ලට භාජනය පුද්ගලයන් රවුම තුල දරුවා ආයතනය සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම බාහිර අමුණා තිබිය හැකි බව හැකි ය. ඔහු වයස පැමිණි විට, එය ද පැමිණිලිකරු විය හැක.

එය රෝගීන් මෙම විශේෂ සීමාවක් සංකල්පය අදාළ නොවන බව සඳහන් කළ යුතු ය. මෙම පදනම මත, paternity ඇති ප්රකාශය දරුවෙකුගේ උපත, පසු අත්තනෝමතික අවස්ථාවේ දී නීතිමය ඒකකයෙහි ඉල්ලා සිටිය හැකිය. ඒ සමග ම, එය ළමා සැලකිල්ල යටතේ ද යන කාරණය පිළිගැනීමට ලක් කිරීම සඳහා අධිකරණය වෙත ආයාචනා, බහුතරයක් වයස අවුරුදු ළඟා වී ඇත නම්, එය පිළිබඳ සම්මුතියක් ඇති බව පැහැදිලි කිරීමට අවශ්ය වේ.

paternity තීරණය කිරීම සඳහා නඩුව සඳහා අධිකරණ අධිකාරිය විසින් සමඟ කටයුතු පියවර නඩු කටයුතු. ලෙස වගඋත්තරකරුවන්ට පක්ෂය මව ඇය paternity පිළිබඳ සාමාන්ය ප්රකාශය අත්සන් කිරීම ප්රතික්ෂේප කර ඇත විට ක්රියා, ඉතා දුර්ලභ අවස්ථාවල දී හැර, දරුවාගේ නිතර කථානායක පියා ය. එය සැලකිල්ලට යටතේ කරුණු මත ඇති වූ ආරවුල අධිකරණ ස්වභාවය නඩු සංකීර්ණ ප්රවර්ගය අතරට බව සඳහන් කළ යුතු ය. සාමාන්ය නීතියක් ලෙස, ඔවුන් ක්රියාවලිය හා සම්බන්ධ සියලු පුද්ගලයින් සඳහා සදාචාරාත්මක ටිකක් දිග හා ඉතා බර වෙයි.

එය ඉදිරියට කරගෙන යාමට කටයුතු කරමින්, කිසියම් පියා ඇති දරුවාට paternity ස්ථාපිත කිරීමට බවත් යන කරුණ මත, එම පුද්ගලයා අවශ්යයෙන්ම උසාවියේදී සම්බන්ධ කළ යුතුය. අරමුණ මෙම අවස්ථාවට සඳහා අවශ්ය කරන පෑමක්, පියා ගැන පසුගිය තොරතුරු ලියාපදිංචි කාර්යාලය වාර්තා සිට ඉවත් කර ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.