පුවත් සහ සමාජයආර්ථිකය

Dzhon Keyns. "රැකියා, පොළිය සහ මුදල් සාමාන්ය න්යාය"

පොළිය සහ මුදල් "පොත රැකියා Dzhona Keynsa 'සාමාන්ය න්යාය, 1936 දී ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. කතෘ වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකය ස්වයං නියාමනය පිළිබඳව එහි ම ආකාරයකින් නම් ජනප්රිය ගමන අර්ථ නිරූපණය.

රාජ්ය රෙගුලාසි අවශ්ය

කේන්ස් න්යාය වෙළඳපොල ආර්ථිකය පූර්ණ රැකියා සහතික කිරීම හා නිෂ්පාදනය හා රැකියා පහත වැටීම වැළැක්වීම හා සමස්ත ඉල්ලුම පාලනය කිරීමට කිසිදු ස්වභාවික යාන්ත්රණය රාජ්ය කිරීමට බැඳී සිටියි ඇති බව සඳහන් කරයි.

න්යාය පිළිබඳ විශේෂාංගයක් සමස්ත ආර්ථිකය පොදු ගැටලු විශ්ලේෂණය විය - පෞද්ගලික පරිභෝජනය, ආයෝජන, රජයේ වියදම්, එනම්, සමස්ත ඉල්ලුම සාර්ථකත්වය තීරණය කරන සාධක ...

මෙම XX සියවසේ කේන්සියානු ප්රවේශය මැද සිය ආර්ථික ප්රතිපත්ති යුක්ති සහගත කිරීමට යුරෝපයේ බොහෝ රටවල් වල භාවිතා කර ඇත. එහි අනිටු පලවිපාක ආර්ථික වර්ධනය වේගවත් කිරීම වී ඇත. 70-80 අර්බුදය සමග. කේන්සියානු න්යාය විවේචනය කර ඇති අතර, මනාප, නව ලිබරල්වාදී න්යායන් ලබා දෙන ලදී ආර්ථිකය මැදිහත් නොවීමේ මූලධර්මය අනුගමනය.

ඓතිහාසික සන්දර්භය

20 වන සියවසේ 30 ට නිෂ්පාදනය පහත වැටීම හා අනාගතයේ දී එහි වැළැක්වීම සඳහා මාධ්යයක් නැගීම හේතු සහගතව, බස්නාහිර බර අර්බුදය, ආර්ථිකය ගෙනා විද්යාඥයන් - කේන්ස් ගේ පොත "කේන්සියානුවාදය" ආරම්භය සලකුනු කලේය.

Dzhon Keyns, පුහුණු විසින් ආර්ථික, වරක් ඉන්දීය කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව හා ව්යවහාර මුදල් නෝට්ටු පිළිබඳ සේවකයෙකු ලෙස, මුදල් හා ක්රමසම්පාදන අමාත්යංශය කටයුතු කළේය. මෙම ආර්ථිකයේ නව සාම්ප්රදායික න්යාය සංශෝධනය සහ අලුත් එකක් පදනම දැමිය ඔහුට උදව් කළා.

Dzhon Keyns හා බව, ඒ මගින් පීඩාවට පත් ඇල්ෆ්රඩ් මාෂල් නව-සම්භාව්ය න්යාය නිර්මාතෘ කේම්බ්රිජ් රජ විද්යාලයේ එගොඩ -. කේන්ස් - සිසුවෙකු ලෙස, හා මාෂල් - ගුරු භූමිකාව, ඔහුගේ සිසුවකු ඇති හැකියාව අගය කරනවා.

සිය කෘතිය තුල, කේන්ස් ආර්ථිකය ආණ්ඩුව විසින් යුක්ති සහගත කරයි.

ක්ෂුද්ර ආර්ථික ආර්ථිකය මගින් ගැටළු විසඳීම සඳහා මෙම ආර්ථික න්යාය කිරීමට පෙර. විශ්ලේෂණය, පිරිවැය සහ ලාභ වැඩි අඩු කිරීම සඳහා ව්යවසාය හි විෂය පථය, මෙන්ම එහි අරමුණු සීමා කරන ලදී. ජාතික ආර්ථිකයේ රාජ්ය සහභාගිත්වය ගම්ය වන සමස්තයක් ලෙස ආර්ථිකය ශබ්ද කළමනාකරණ කේන්ස් 'න්යාය.

අර්බුද කළමනාකරණය සඳහා නව ප්රවේශයක්

ජෝන් මුල දී. කේන්ස් වෙළෙඳපොළ පවසනු ගැන, නීතිය මත පදනම් වූ නවීන න්යායේ නිගමනයන් හා තර්ක මගින් විවේචනයට ලක් කෙරේ. නීතිය තවත් මිලදී ගැනීම සඳහා තමන්ගේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදක විකිණීමට ඇත. ගැණුම්කරු වෙත විකිණුම්කරු බවට පත් වෙයි, එම යෝජනාව ඉල්ලුම ඉහළ ලබා දෙන අතර මෙම එය වැඩිපුර නොහැකි වේ. බොහෝ විට එකම ඉක්මනින් සමහර ක්ෂේත්ර ඇතැම් භාණ්ඩ වැඩිපුර ඈවර. J .. කේන්ස් භාණ්ඩ හුවමාරු කිරීමට අමතරව, මුදල් හුවමාරැ පවතී, බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය. ඉතිරි කිරීමේ භාණ්ඩ ක වැඩිපුර ඉල්ලුම සහ ඊයම් අඩු, සමුච්චය කාර්යයන් ඉටු.

ඉල්ලුම හා නොවැදගත් samorazreshayuschimsya යන ප්රශ්නය සලකා කරන ආර්ථික, විරුද්ධ ලෙස, කේන්ස් එය සාර්ව ආර්ථික විශ්ලේෂණ මධ්යම කණුවක් විය. කේන්ස් න්යාය වේ: ඉල්ලුම රැකියා මත සෘජුවම රඳා පවතී.

රැකියා

රැකියා කම්කරුවන් ඉදිරියේ ගැන තොරතුරු නොමැති ප්රතිඵලයක්, ගමන් ආශාව නොමැති වීම සහ ස්වේච්ඡා - - ඇති "වේදනාකාරී" කම්කරු වැටුප් වැඩි කරන අදාළ නිෂ්පාදන සීමාව වැඩ ගෙවීම් සඳහා වැඩ කිරීමට ආශාවක් නොමැති ප්රතිඵලයක් වන ඝර්ෂණය: Dokeynsianskie න්යාය අනුවාද දෙකක් දී විරැකියා සලකයි. කේන්ස් "කැමැත්තෙන් තොර විරැකියාව" යන වචනය හඳුන්වා දෙයි.

නව සාම්ප්රදායික න්යාය අනුව, විරැකියාව, රැකියා ප්රස්තාවක් තීරණය බව වැටුප් හා අනුරූප වන අතර මායිම් ඵලදායීතාව හා ඔහුගේ "වේදනාකාරී" දේශ සීමාව, මත රඳා පවතී. අපේක්ෂකයන්, වැටුප් පහත එකඟ රැකියා වැඩි නම්. මෙම ස්වභාවයන් පර්පූර්ණ - සේවකයින් මත රැකියා යැපීම.

මෙම ජෝන් මේනාඩ් කේන්ස් මත සිතුවිලි මොනවාද? ඔහුගේ න්යාය ප්රතික්ෂේප කර ඇත. මෙම සේවක රැකියා ස්වාධීන වේ, එය සමස්ත අනාගත පරිභෝජනය හා ආයෝජන සමාන, ඵලදායී ඉල්ලුම වෙනස් කිරීමට නියමිත ය. ඉල්ලුම අපේක්ෂිත ප්රතිලාභ බලපායි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, විරැකියාව පිලිබඳ ගැටලුව ව්යාපාර හා එහි අරමුණු හා සම්බන්ධ වේ.

විරැකියාව හා ඉල්ලුම

එක්සත් ජනපද විරැකියා අනුපාතය පසුගිය සියවසේ මුල දී 25% ක් විය. මෙම Dzhona Keynsa ආර්ථික න්යාය එය කේන්ද්රීය තැනක් ලබා දෙන බව ඇත්ත පැහැදිලි කරයි. රැකියා හා සමස්ත ඉල්ලුම අර්බුදය අතර සමානකම් කේන්ස් කරවයි.

ආදායම් මට්ටම පරිභෝජනය තීරණය කරයි. ප්රමාණවත් බඳවා රැකියා අඩු කිරීමට යොමු කරයි. Dzhon Keyns මෙම "මානසික නීතිය" මෙසේ පැහැදිලි කලේ ය: ආදායම් වර්ධනය එහි වර්ධනය දෙනාට වැඩි පරිභෝජනය කිරීමට යොමු කරයි. තවත් කොටසක් ගබඩා කර ඇත. වැඩි - වැඩි ආදායම්, හා සමුච්චය කර ගැනීමට පරිභෝජනය කිරීමේ නැඹුරුව අඩු කරයි.

ආදායම් නියෝජ්ය කේන්ස් වැඩි කිරීමට පරිභෝජනය සහ ඉතිරි කිරීම් DC ප්රාදේශීය ලේකම් වර්ධනය අනුපාතය පරිභෝජනය හා සමුච්චය සඳහා සීමාව ආශාව නම්:

  • MPC = DC / නියෝජ්ය;
  • මන්ත්රීවරුන්ගේ = DS / නියෝජ්ය.

වැඩි වැඩියෙන් ආයෝජන මගින් පියවා පාරිභෝගික ඉල්ලුම අඩුවීම. එසේ නැත්නම්, රැකියා හා ජාතික ආදායමෙන් වර්ධන අනුපාතයක් අඩු කර ඇත.

ආයෝජන

වර්ධනය ප්රාග්ධන ආයෝජනයක් - ඵලදායී ඉල්ලුම ප්රධාන හේතුව, විරැකියාව අඩු කිරීමට සහ මහජන ආදායම වැඩි වේ. ඒ නිසා, ඉතිරි කිරීමේ ප්රමාණය වැඩි ප්රාග්ධන ආයෝජන සඳහා ඉල්ලුම වැඩිවීම පියවා යුතුය.

ආයෝජන ඔවුන්ගේ ඉතුරුම් බවට පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්ය බව තහවුරු කිරීම. ඒ නිසා කේන්සියානු සූත්රය: ආයෝජන සමාන, රැස් (මම = S). එහෙත් යථාර්ථය නම්, එය ඉටු නො වේ. . පොලී අනුපාතය, ලාභදායීත්වය, බදු, අවදානම් තත්ත්වයක් - ජේ කේන්ස් ඔවුන් ආදායම්, ආයෝජන මත රඳා පවතී සිට ඉතුරුම්, ආයෝජන අනුරූප නොවන බව පවසයි.

පොලී අනුපාතය

(- ලාභ, මම -, කොටස් ආයෝජන මෙහි P dP / di,) සහ පොලී අනුපාතය කතෘ එහි කාර්යක්ෂමතාව සීමා, ප්රාග්ධන ආයෝජනය මගින් ඉඩ ආදායම් ගැන මෙසේ ලියයි. ප්රාග්ධන ආයෝජන වල සඵලතාවය සීමා පොලී අනුපාතය ඉක්මවා ඇති අතර ආයෝජකයින් මුදල් ආයෝජනය. ආදායම්, සමානාත්මතාව සහ පොලී අනුපාතය ආදායම් ආයෝජකයින් අහිමි හා ආයෝජන සඳහා ඇති ඉල්ලුම අඩු වනු ඇත.

පොලී අනුපාතය ප්රාග්ධන ආයෝජන ලාභ සීමාව අනුරූප වේ. පහළ අනුපාතය, වැඩි ආයෝජන.

කේන්ස් අනුව, සමුච්චය වන අවශ්යතා තෘප්තිමත් පසු සිදු වන්නේ ද, එසේ ප්රතිශතය වර්ධනය ඔවුන්ගේ වැඩි වීමට තුඩු නැත. ප්රතිශතය-ද්රවශීලතා නොවන මිල වේ. මෙම නිගමනය Dzhon Keyns ඔහුගේ දෙවන, නීතියේ පදනම මත පැමිණි: ද්රවශීලතාවය ප්රවණතාව ප්රාග්ධනය බවට මුදල් පරිවර්තනය කිරීමට හැකියාව තිබිය කිරීමට ඇති කැමැත්ත නිසා.

මුදල් වෙළඳ පළ වහා විශාල ප්රතිශතයක් ජය හැකි, ද්රවශීලතාව සඳහා ඇති ආශාව වැඩි කරයි. මුදල් වෙළෙඳපොළ ස්ථාවරත්වය, ඒ වෙනුවට, එය ආශාව සහ පොලී අනුපාත අඩු කරයි.

පොලී අනුපාත කේන්ස් රාජ්ය ආදායම මුදල් බලපෑම මැදිහත් දක්නට ලැබේ.

මුදල් ප්රමාණය වැඩි ඔවුන්ගේ වැටීම, ද්රවශීලතාව සැපයීම වැඩි මිලදී ගැනීමේ බලය, සමුච්චය ආකර්ෂණීය නොවන බවට පත් වෙයි. පොලී අනුපාතය අඩු, ආයෝජන වර්ධනය වේ.

Dzhon Keyns නිෂ්පාදන අවශ්යතා මුදල් සම්භාරයක් වියදම් සඳහා ඉතිරි කිරීමේ ප්රමාණය අඩුකර හිංසා සහ සංසරණය මුදල් සැපයුම වැඩි. ඒ නිසා ව්යාපාරික කටයුතු පවත්වාගෙන යාම මාධ්යයක් ලෙස උද්ධමනය භාවිතය සම්බන්ධ වන අයවැය හිඟය මූල්යනය කිරීම, යන අදහස.

පොලී අනුපාත අඩුවීම

කතෘ හා මූල්ය ප්රතිපත්තිය විසින් ආයෝජන වැඩි කිරීමට යෝජනා කරනවා.

මූල්ය ප්රතිපත්ති පොලී අනුපාතය අඩු කිරීමයි. මෙම ඔවුන්ට වඩා ආකර්ෂනීය තැනක් බවට පත්, මායිම් ආයෝජන කාර්යක්ෂමතාව අඩු වනු ඇත. රජය තරම් විශාල මුදලක් සංසරණය වෙත නිදහස් කළ යුතු පොලී අනුපාතය අඩු කිරීමට අවශ්ය පරිදි.

එවිට Dzhon Keyns අර්බුදය නිෂ්පාදනය දී රෙගුලාසි වල අසාර්ථකත්වය ගැන නිගමනයකට එන්න වනු ඇත - ආයෝජන පොලී අනුපාතය පහත වැටීමට ක්රියා කරන්න එපා.

මායිම් කේන්දුයේ ප්රාග්ධනයේ කාර්යක්ෂමතාව විශ්ලේෂණය ව්යවසායකයින් අතර ප්රාග්ධන හා විශ්වාසය අනාගතය ප්රතිලාභ ක ඇස්තමේන්තුවක් සහිත එය සම්බන්ධ වේ. පොලී අනුපාත පහත හෙලීම විශ්වාසය යළි තහවුරු කළ හැකි නොවේ. මුදල් සැපයුම වර්ධනයට ඉහළ පොලී අනුපාත අඩු නැත විට Dzhon Keyns විශ්වාස ලෙස, ආර්ථිකය, එය "ද්රවශීලතා උගුලක්" විය හැක.

අයවැය ප්රතිපත්ති

ආයෝජන වැඩි කිරීමේ තවත් ක්රමයක් වේ රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්තිය, සැලකිය යුතු නිසා ආයෝජකයන් නොවන අසුබවාදී ආකල්පයක් දක්වා අඩු අර්බුදය තුළ අයවැය අරමුදල් වියදමින් මූල්ය ව්යාපාර වර්ධනය තුළ සමන්විත, එනම්. ඒ පුද්ගලික ආයෝජනය.

රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්ති සාර්ථකත්වය මුදල් පෙනෙන පරිදි පලක් අපද්රව්ය විට පවා, ඵලදායී ඉල්ලුම වර්ධනය වේ. වෙළඳ ද්රව්ය සැපයීම වැඩි කිරීමට හේතු නොවන රජයේ වියදම්, වැඩිපුර අර්බුදය සමග, කේන්ස් වඩාත් විශ්වාස කළහ.

සාමාන්යයෙන්, කේන්ස් පවතින ප්රාග්ධන ආයෝජනයක් ආයෝජනය කිරීමට රාජ්ය ආයෝජන හා රාජ්ය වැඩි කළේ නැත අවධාරනය නමුත් පෞද්ගලික ආයෝජන යටතේ සම්පත් පරිමාව වැඩි කිරීමට, භාණ්ඩ රාජ්ය ප්රසම්පාදන සංවිධානයක් අවශ්යයි.

එය වැඩිපුර අර්බුදයේ ස්ථාවර වැදගත් සාධකයක් සිවිල් සේවකයන් විසින් පරිභෝජනය වැඩි, සමාජ වැඩ, වේ ද ආදායම් බෙදීයාම අඩු ආදායම් පරිභෝජනය වැඩි කිරීමට "මානසික නීතිය" අනුව වැටුප් ලබන්නන්ගේ, දුප්පත්,: වැඩිම පරිභෝජනය සමග කණ්ඩායමේ.

ගුණකය බලපෑම්

වෙත අයදුම් ලෙස ගුණකය Canna න්යායෙහි පරිච්ඡේද 10 සංවර්ධනය වෙමින් පරිභෝජනය ආන්තික නැඹුරුව.

ජාතික ආදායමෙන් ආයෝජන මත ඍජුව රඳාපවතින්නේ, සහ පරිමාව, ගුණකය බලපෑම ප්රතිඵලයක් ලෙස සැලකිය යුතු ඒවා ඉක්මවා ඇත. එක් අංශයේ දීර්ඝ නිෂ්පාදනය ආයෝජන ගල නොසන්සුන්තාවයක් ඇති වන්නේ කෙසේද යන්න සමාන අදාළ කර්මාන්ත, මත ඇති වූ බලපෑම සමාන වූ බලපෑමක් ඇති කරයි. ආයෝජනය ආර්ථිකය ආදායම් වැඩි හා විරැකියාව අඩු කරයි.

අර්බුදය තුල රාජ්ය නිෂ්පාදන ආශ්රිත ප්රදේශ සංවර්ධනය සඳහා සහතික හා පාරිභෝගික ඉල්ලුම හා ආයෝජන ඉල්ලුම වැඩි වනු ඇත, වේලි සහ මාර්ග ඉදිකිරීම් සඳහා මුදල් යුතුය. රැකියා හා ආදායම් වැඩි වනු ඇත.

ආදායම් අර්ධ වශයෙන් එකතු වීම නිසා, එහි සජීවීකරණ දේශ සීමා ඇත. පරිභෝජනය මන්දගාමී ඇති ප්රාග්ධන ආයෝජන අඩු - සජීවීකරණ ප්රධාන හේතුව. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, ගුණකය මන්ත්රීවරුන්ගේ බේරා ගැනීමට මායිම් නැඹුරුව ප්රතිලෝමව සමානුපාතික වේ:

  • M = 1 / මන්ත්රීවරුන්ගේ.

ආදායම් නියෝජ්ය di ආයෝජන වාසිය වෙනස්කම් ඔවුන්ගේ එම් ගුණයක්:

  • නියෝජ්ය = M di;
  • එම් = නියෝජ්ය / di.

පොදු ආදායම වැඩිවීම පරිභෝජනය වර්ධනය ප්රමාණය මත රඳා පවතී - පරිභෝජනයට ඇති ප්රවණතාව සීමා.

ක්රියාත්මක කිරීම

පොත අර්බුද වැළැක්වීම සඳහා ආර්ථිකය නියාමනය කිරීම ක්රමවේදයක් සකස් කිරීම සඳහා කෙරෙහි ධනාත්මක බලපෑමක් සිදු විය.

එය වෙළෙඳපොළ උපරිම රැකියා ලබා දිය නොහැකි බව පැහැදිලි විය, හා ආර්ථික වර්ධනය රාජ්ය එය සහභාගීත්වයෙන් හැකි ස්තුති වේ.

Dzhona Keynsa න්යාය පහත සඳහන් උපාය මාර්ගික ප්රතිපත්ති ඇත:

  • සාර්ව ආර්ථික ප්රවේශය
  • විරැකියාව හා ආදායම් සඳහා ඇති ඉල්ලුම බලපෑම අධ්යනය
  • ආයෝජන වැඩි කිරීමට රාජ්ය මූල්ය හා මූල්ය ප්රතිපත්ති බලපෑම විශ්ලේෂණය;
  • ආදායම් වර්ධනය ගුණකය.

කේන්ස් ගේ අදහස් පළමුව 1933-1941 biennium දී එක්සත් ජනපද ජනාධිපති රූස්වෙල්ට් විසින් ක්රියාත්මක කරන ලදී. 70 දශකයේ සමග ෆෙඩරල් කොන්ත්රාත් ක්රමය එක් එක් වර්ෂය රටේ අයවැය තුන්වන වෙන්.

බොහෝ රටවල් ද ඔවුන්ගේ ආර්ථිකයන්හි චක්රීය උච්චාවචනයන් අවම කිරීම සඳහා ඉල්ලුම කළමනාකරණය සඳහා මූල්ය, මූල්ය උපකරණ භාවිතා කරන්න. කේන්සියානුවාදය සෞඛ්ය, අධ්යාපනය, නීතිය පැතිරී ඇත.

රට කළමනාකරණ ව්යුහය බටහිර විමධ්යගත ෆෙඩරල් සේවක සංඛ්යාව හා රජය වැඩි නිසා, පාලක ආයතන සම්බන්ධීකරණය හා මධ්යගතකරණය තව තවත් ශක්තිමත් වෙනවා.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.