හාදයන්ඉදිකිරීම්

ළිපක් හා යහන් සමග රුසියානු උදුන. ව්යාපෘති රුසියානු ඌෂ්මක

ළිපක් හා යහන් සමග රුසියානු උදුන නගරය තුළ පිහිටා ඇති බව විශිෂ්ට සහකාරියක් රට-නිවසක් විය හැකිය. මෙම සැකසුමේදී ගෘහ බොහෝ ප්රශ්න විසඳා ගැනීමට ඉඩ ලබා දෙනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, එය ජීවන අවකාශය රත් පමණක් නොව, ආහාර පිසීමට කිරීමට උදව් විය හැක. මීට අමතරව, බිල්ට් අවන් ළිපක්, කාමරයේ සැබෑ සැරසිලි වනු ඇත.

පදනම ගොඩනැගීම

Poryadovkoy රුසියානු දැවි පහත විස්තර කරනු ඇත, නමුත් එය දැකීමට පෙර කොන්ක්රීට් කුට්ටි ෙහෝ ගඩොල් උදුනක් පදනම සුන්බුන් කොන්ක්රීට් විය හැකි, ඉදි කිරීමට අවශ්ය වේ. ඔබ ඉදිකිරීම් තුළ ඕනෑවට වඩා උත්සාහ කිරීම අවශ්ය නොවේ නම්, එය තෝරා ගැනීමට වඩාත් සුදුසු ශක්තිමත් පදනම, එය තවදුරටත් ශක්තිමත් කළ යුතු වන. එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා මෙම වළ සකස් කිරීමට අවශ්ය වේ. එම පදනම ප්රමාණය ගිනි උදුන මානයන් සමාන වනු ඇත, නමුත් මෙම අගයන් 20 ක් පමණ සෙ.මී. එකතු කළ යුතුය.

සකස් කොට්ට

එය නිර්මාණය වගේ දේ පිළිබඳ අදහසක් ඇති කිරීම පිණිස, එය ගිනි උදුන ඡායාරූප සලකා අවශ්ය ය. මෙම අගල් සූදානම් කිරීමෙන් පසුව, ඔබ ජල පෝෂක හා සම්පිණ්ඩණය යුතු වැලි කොට්ට පුරවා ආරම්භ කළ හැක. ඊළඟ ස්ථරය එය ගඩොල් සටන භාවිතා කිරීමට හැකි වන නොමැති විටෙක, සුන්බුන් වනු ඇත, නැවත වැලි වත් අනුගමනය, නමුත් තුනී ස්ථරයක්. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් කුෂන් ජලය සහ මුද්රා වැගිරීමට යහපත් විය යුතුය. අවසානයේ ස්ථර නැවත සම්පිණ්ඩණය කිරීමෙන් පසුව ඝනකම වන, 10 ක් පමණ සෙ.මී. වේ තලා ගල්, තවත් තට්ටුවක් තැන්පත් කළහ. ස්ථර දෙකක් ගැලපෙන වන කුෂන් ජලෙරෝධනය සකස් කළ කිරීමට.

ආකාරෙය් වැඩ ස්ථාපනය

නූතන රුසියානු උදුන්, පෙර ලෙස, විවිධ ශක්තිය, එය නිසැකව ම පදනම ඉදිකිරීම් නොදුනහොත් සඳහා විය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, එය ආකාරෙය් වැඩ කොටස් සකස් කිරීම සඳහා අවශ්ය පෙර, වන අතර එහි ප්රධාන, උදාහරණයක් ලෙස, ප්ලයිවුඩ් විය හැක. මේ අනුව එය වළ බිත්ති හා 10 ක් පමණ සෙ.මී. ඇති "කොටුව" අතර දුර සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය වේ. මෙම පුවරු stanchions සහ පෙර මිශ්ර ශක්තිමත් කළ යුතු අතර, එය විසඳුම දැව සිට තෙතමනය අවශෝෂණය වැලැක්වීම ඇත.

ආරකෂාවට

රුසියානු අවන්, වෘත්තීය නිෂ්පාදක මිල ආකර්ෂණීය විය හැක, සහ ගුණාත්මක සුදුසු වනු ඇත. එහෙත්, ඔබ ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු වෙනුවෙන් වැය කිරීමට කැමති නම්, ඊළඟ අදියර කපාට ස්ථාපනය කිරීමට ආරම්භ කළ හැකි වනු ඇත. එය සෙ.මී. 5 ක් පමණ ස්ථරය සමන්විත දරමින් ආකාරෙය් වැඩ විසඳුමක් බටහ ඇත. එම මිශ්රණය ග්රහණය කරන අතර, එය දැඩි perpendicularly එකිනෙකාට ගෞරවයෙන් ස්ථානගත කළ යුතු pretreated වානේ පොලු කම්බි අවශ්ය වේ. මෙම රාමුව දමා, එය සෙන්ටිමීටර කිහිපයක් බිත්ති පිහිටුවීම සඳහා පියවරෙන් පොලු ලබා ඇති බව අපට විශ්වාසයි.

විශේෂාංග පදනම වත්

ඔබ රුසියානු උදුන කරන්න පෙර, ඔබ පදනම වත් එය පෙරන කරමු යුතුය. මිශ්ර පරිමානයේ සඳහා අවශ්ය විසඳුම්, භාවිතා කරන සිමෙන්ති තබා ඇත වැලි හා තැළුණු ගල්: 1: 3: 5. විසඳුම ඝනකම ඇති 20 සෙ.මී. වන අතර, වෙනම ස්ථර සාදයි වහාම අවශ්ය වත් කළ යුතු ය. මෙය සංගෘහිත නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකියාව ඇති කිරීම පිණිස සිදු කරනු ලැබේ, එය වඩාත් ඵලදායී විය හැකි vibropresses සිදු කළ හැකිය. විකල්පයක් ලෙස, සැරයටිය ක්රියා, ශ්රමික යටිකූට්ටු සඳහා ඉඩ ඇත. විසඳුම සැකසුම පියවර ඉක්මවීමෙන් පසු, එය බොහෝ විට භාවිතා හෝ ලබාුකන්ඡන් දටිඡරිර වන වන අතර සෙවිලි ද්රව්ය ලෙස, ජලයට ඔරොත්තු දීම ආවරණය කිරීමට හැකි වේ.

ගුණාත්මක විශ්ලේෂණය

විසඳුම ආකාරෙය් වැඩ සිටි පසු, ඔබ තිරස් අතට, එය පරීක්ෂා කළ යුතුයි. මේ සඳහා, එය භාවිතා කිරීමට තීරණය කර ගොඩනැගිල්ල මට්ටම. අපි අවිධිමත් වාත්තු පදනම උපකල්පනය නම්, ගිනි උදුන ම කෙළින්ම ස්ථාපනය කරනු ලබන අතර, පසුව එය සිදුරු ඇති විය හැක.

ගඩොල් සමග වැඩ

එය රුසියානු දැවි poryadovkoy ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය අඩු වීම. සූදානම් පදනම පසු, හැකි තැබීමේ ආරම්භ ජලයට ඔරොත්තු දීම සිදු කරන ලදී. හැකි පසු පදනම මාලාවක් දෙකක් සමගාමීව ඉදිරිපත් බිත්ති නියෝජනය කරන entrenchments වැඩෙන ආරම්භ කිරීමට. තැබීමේ යම් පරතරය සමග සිදු කළ යුතු ය. ඔබ මෙම ව්යාපාරයේ අත්දැකීම් නොමැති නම්, ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මෙම ගොඩනැගිල්ල මට්ටමේ හරහා එක් එක් ගඩොල් තත්වය පරීක්ෂා කිරීමට සිදු වනු ඇත. ඉදිරි පේළියේ දිගටම කරගෙන යාම සඳහා, යුද අගල් ව්යාප්ත කිරීමට කළ යුතු, එය තම් අධීක්ෂණය කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

ළිපක් හා යහන් සමග රුසියානු උදුන සඳහා හුලං දොර ඇති කිරීමට ඇති අතර එහි ස්ථාපනය අතර තෙවන පේළිය සිදු කළ යුතු ය. මේ අනුව එය සැලකිල්ලට උණුසුම් ලෝහ ප්රමාණය වැඩි වී ඇත බව අවශ්ය ය. මෙම ක්රියාවලිය භාවිතා ඇස්බැස්ටස් හෙල්ලුම් විය යුතුය. ඊළඟ මාලාවක් පසුගිය එකක් ලෙස එම ප්රතිපත්තිය මත ස්ථාපනය කළ යුතු ය. මෙම අදියරේ දී මට්ටමේ තැබීමේ දොර ඉහළ දාරය සමාන විය යුතුයි. ඊළඟ මාලාවක් අළු දොර ආවරණය වනු ඇත. එය පිරිසිදු කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන බව දොරවල් තුනක් සවි කිරීම අවශ්ය වනු ඇත. දැන් ඔබ තිරස් නාලිකා සැලැස්මට ගමන් කළ හැකිය. සඳහා උත්සාහ කිරීමට කටයුතු යමක් නිෂ්පාදනය කරන ආකාරය තේරුම් ගැනීම සඳහා, ඔබ, උදුනේ ඡායාරූප බලන්න පුළුවන්.

ඉහත කතා, මෙහි රේඛාවක් සූදානම් වන firebox ගොඩනැගීමට ආරම්භයේ එන. හයවන මාලාවක් මෙම පියවර දී රේඛාවක් උපකරණ ඇදී, පෙර එක් සමාන වේ. මේ අතර මට්ටමේ පිරිසිදු සඳහා දොර ඉහළ සමාන විය. මෙම සංඛ්යාව සවිකර දැලක. හත් වන පේලියට පිරිසිදු කිරීම සඳහා දොර පැටලෙන්නේ. ගැසෙමින් පවතී. සංවර්ධනය වෙමින් පසු, අන්ධ, සිරස් අතට බැහැර කළ යුතු කළ යුතු බව නාලිකා වේ.

ළිපක් හා යහන් සමග රුසියානු උදුන දහනය කාමරයේ දොර තිබිය යුතු, මේ අවස්ථාවේ දී, එය කරන්න, සහ අටවන පේළිය, සමාන්තරව ඇදුණු කම්බි රේඛාවක් වෙත යාම සඳහා කළ යුතුය. පෙර ලෙස, දැන් කැප් බව බිහිරි නාලිකා vykladyvanie. දැන් ඔබ standpipe හා ඉවත් කිරීම නාලිකා කරන්න පුළුවන්. නව වැනි මාලාවක් පසුගිය ලෙස හරියටම එම වනු ඇත. රේඛාවක් තවමත් නාලිකා ගොඩනැගීමට සමගාමීව සිදු කරන ලදී. මෙම ලිපි මාලාවේ, කන්නාඩි ගඩොල් ද විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීමට වග බලා ගන්න. දස වන පේළිය පෙදරේරු දී දැවි දොර අද්දර සමග සසඳා ඇත. මේ පිළිබඳව අප නාලිකා පාහේ සූදානම් බව උපකල්පනය කළ හැකිය.

දැන් ඔබට එම උපකරණය තමන් වෙත ඇද ගැනීමේ හැකියාවක් නාලිකා වෙත ගමන් කළ හැක. එකොළොස්වැනි මාලාවක් firebox දොර අවහිර කිරීමට ඉඩ ලබා දෙනු ඇත. එය ඇවුරුම් සඳහා අවශ්ය වන 4 නාලිකා, කිරීමට මෙතන විය යුතුය. අන්ධ සභා දෙක අතර සංවිධානය ඉවත් නාලිකාවේ ගිනි උදුන ඔවුන් පළමු සංවිධානය කර ඇත. පාර්ශ්චිකව පිහිටා ඇති හිස් නාලිකාවේ Hajla පුරුෂයෙක්ම නාලිකාව yap පිහිටුවා රැසක් මාලාවේ. Khailo වූ දුම් කවුළුවෙන් බවට දැවි සංක්රමණය නියෝජනය කරයි.

12 වැනිදා සිට 22th පේළි පෙදරේරු

ලිපිය ඉදිරිපත් රුසියානු උදුන් ව්යාපෘති. ඔබ විස්තර භාවිතා කිරීමට තීරණය කරනවා නම්, 12 වැනි පේළියේ රේඛාවක් දිගටම හා Hajla firebox නිර්මාණය කළ යුතුය. මෙන්න එය 4 podsosnika අවහිර කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. මෙම සූදානම් මත බිහිරි නාලිකා. අනෙක් පැත්තෙන්, වෙනත් කාමරයක ආපසු හැරවිය හැකි බව ළිපක් සෑදේ. එවිට අවන් කාමර කිහිපයක් රත් කරනු ඇත. උඳුන්, කට්ටලයක් හෝ වර්ග ස්වරූපයෙන් සිදු කළ හැක. රේඛාවක් අතර ගෝලාකාර ලබා ඇත, බොහෝ පටු කිරීමට ආරම්භ කළ යුතුය. දැන් ඔබට අවන් වසා යාන අවසානය දක්වා ගමන් කළ හැකිය. අතිච්ඡාදනය කැප් ඊළඟ මාලාවක් මෙන්ම, firebox දී. මෙම අවසන් ගඩොල් ද රේඛාවක් සඳහා අදහස් සමග අවහිර කර ඇත. මේ රේඛාවක් මෙම පරාසය තුළ අවසන් කරන බව පෙන්නුම් කරයි. 14 වන පේළියේ එකක් උඩ එකක් ගොඩනැගීමට දිගටම කළ යුතුය. මෙම තම් සඳහා ප්රධාන කොන්දේසි අනුකූල නික්මෙන්නේය හා කෝණ වල සිරස් සැලැස්මට සහතික. වෙනත් දේ අතර, පූර්ණ තිරස් මතුපිට විය යුතුයි.

එය ඔබම ඉදි ළිපක් හා යහන් සමග රුසියානු උදුන නම්, 15 වැනි පේළියේ දිගටම ප්රතිදානය නාලිකාව සන්නද්ධ හා පැත්තේ කරන්න යුතුය. පසුව එහි සීමාව තුළ සන්ධි දක්වා උණුසුම් කිරීම උපකාරී වනු ඇත, පිරිසිදු වැලි ස්ථානගත කළ හැකිය. 16 වන පේළියේ ආරම්භය සහ 20 වැනි සමග අවසන්, මෙහි baffle තහඩු ගනුදෙනු බේරා, දුම් නාලිකාව උත්පාදනය කළ යුතුව ඇත. ඊළඟ මාලාවක් ඔබ නාලිකාව කපාට ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය ස්ථානයක් වනු ඇත. ඉදිරි පේළියේ වාරණය කොට ඇති අතර, නමුත් මෙහි ඔබ ආරක්ෂිත තාප්ප මේ සැලැස්මට සම්පූර්ණ වෙනවා.

ගඩොල් වැඩ අවසන් කිරීම

ව්යාපෘති සියල්ල රුසියානු ඌෂ්මක අවශ්යයෙන්ම දුම් කවුළුවෙන් පැවැත්ම මතයි. එහි පිහිටුවීම 23 වැනි පේළියේ සිට ආරම්භ සිදු වේ.

පිරිවැය

රුසියානු අවන්, වන විවිධ වනු ඇත මිල, නිෂ්පාදක මත පදනම්ව, ගුණාත්මක බව, සංකීර්ණත්වය, විශාලත්වය, අවසන්, එය, ඇත්ත වශයෙන්, තමන්ගේ මත ඉදි කළ හැකිය. එහෙත්, ඔබ, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමේ දී සුදුසු කුසලතා නොමැති නම්, එය වෘත්තිකයන් මේ කාරණය වන්නේ වඩාත්. මේ අනුව, ඔබ පහළ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම බව උදුන එකක් නම්, එය රූබල් .130,000 ක මුදලක් ගෙවිය යුතු වෙනවා. පරාසයක මාන පරිමිතිය වටා 1020h1530 සෙ.මී. ඇති රුසියානු උදුන, රූබල් 170,000 වැය වේ. ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට උළු නියෝජනය කරන උළු වටාද තවදුරටත් පසු වන උදුන, එකම අගය. ගිනි උදුන වඩාත් ආකර්ෂණීය ප්රමාණය සහ එහි ඉදිකිරීම් ඇතැම් දුෂ්කරතා ද මෙම සංචාරයට සහභාගී වනු ඇත ඇත නම්, එහි වටිනාකම දක්වා 270 000 රූබල් විය හැක.

රුසියානු අවන්, 145, 000 රූබල් සමාන වන මිල, සාම්ප්රදායික රුසියානු උදුන මත වෙඩි, නමුත් කිසිදු අමතර firebox ද එක්කෝ ඇය podtopka කර ඇත. ගිනි උදුන දැවෙන, නමුත් අවශ්ය වන්නේ නම්, ශීත කාලගුණ කාලය ඔබ පතුලේ උණුසුම් කළ හැක.

ඔබ සියලු ඉදිකිරීම් වියදම් හෝ පළපුරුදු ශිල්පීන් විසින් කෘති කාර්ය සාධන නියෝග කිරීමෙන් අනතුරුව, ඔබට නිවසේ රුසියානු උදුන ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.