හාදයන්මෙවලම් හා උපකරණ

සෙප්ටික් "ට්රයිටන්": නිෂ්පාදකයා, විමර්ශන, ස්ථාපනය

නගරාසන්න ප්රදේශයේ දේශීය මලාපවහන පද්ධතිය සැකසීම කර්තව්යය ඉක්මනින් හෝ පසුව සෑම cottager මුහුණ, මෙම sump සියලු අඩුපාඩු දන්නා. ඔබ සෙප්ටික් ටැංකි සිට හොඳ නරක ස්වාධීන අපද්රව්ය ඇගයීමට හැකි නම්, ඔබ සෙප්ටික් ටැංකිය දේ "ට්රයිටන්" සොයා ගැනීමට අවශ්ය වේ.

විස්තර

එය පුළුල් පරාසයක පවතින අතර, එක් එක් ආකෘතියේ දිනපතා පද්ධතිය ඇතුළු වන අපද්රව්ය යම් පරිමාවක් සඳහා අදහස් කර ගෙන ඇත. විකල්පයක් අත්පත්කර ගැනීම පෙර, ඔබ වරින් වර වසරේ සෑම හෝ පමණක් එය භාවිතා කරන්නේ ද යන්න තීරණය කළ යුතුය. එය සෙප්ටික් ටැංකිය සඳහන් ශාක විශේෂ, පවා සහ මානකරන වේ මෙන්ම, අපජල ක්රියාවලිය බව ඔහු සිහි වටී.

නිෂ්පාදක තොරතුරු

සමාගම "ට්රයිටන් ප්ලාස්ටික්" සාක්ෂි දීමට අපද්රව්ය මෙන්ම ස්වාධීන සනීපාරක්ෂක සඳහා වන නිෂ්පාදන සහ ධාරිතා නිෂ්පාදනය කරයි. එය වෙන්න පුළුවන්:

  • ළිං
  • අපද්රව්ය පද්ධති;
  • අපද්රව්ය ප්රතිකාරයක් පිරියත;
  • sumps.

ඔවුන් ඉහළ ඇඳුම් ප්රතිරෝධය සහ කල්පැවැත්ම ලක්ෂණ වන වර්ගෙය් හා පොලිතින්, මත පදනම් වේ. ඔබ සෙප්ටික් ටැංකිය "ට්රයිටන්" මිලදී ගනු ඇත තිබේ නම්, ඔබ සම්පූර්ණ මුද්රා කන්ටේනර් මත, අවුරුදු 50 ක් වන තම සේවා ජීවිතය, මෙන්ම ස්ථාපනය පහසුව කාල සීමාව ගණන් කළ හැක. නිෂ්පාදක ස්වාධීන කාණු Stand-alone, අපජල සඳහා භාවිතා කල යුතු වන යෝජනා ක්රමය තීරණය නිර්මාණය පෙර පාරිභෝගික උපදෙස් දෙයි. ඔවුන් බිම් මට්ටමේ ළඟා වන තෙක් වෙනත් සමාගම් වලින් සමහරක් පද්ධති තවමත් dofiltratsiyu අපද්රව්ය සිදු කල හැක. නමුත් ඔවුන් පිරිසිදු කිරීමට අවශ්ය වේ. ඔබ නිෂ්පාදකයා වන ආකෘති එකක් "ට්රයිටන් ප්ලාස්ටික්" මිලදී ෙහයින්, ඔබ කරදර රහිත මෙහෙයුම මත විශ්වාසය තැබිය හැකි ස්වාධීන පද්ධතියේ බොහෝ විට ස්ථාපනය පසු මිනිස් සම්බන්ධ නොවන.

විකල්ප සෙප්ටික් සන්නාමය වන, විචාර "ට්රයිටන්"

ඔබ "ට්රයිටන්" රේඛාව සඳහන් කරන පිරිසිදු කිරීමේ උපකරණ, නම්, ඔබ බිම ඔවුන්ගේ අමතර පිරිසිදු සමග අපද්රව්ය ජීව විද්යාත්මක ප්රතිකාර ගණන් කළ හැක. වරකට ප්රතිචක්රිය කසළ පරිමාව වෙනස් නිෂ්පාදක ආකෘති, ස්ථාපන පද්ධති සහ ප්රමාණවලින් ක්රමය ඉදිරිපත් කරන ලදී.

උදාහරණයක් ලෙස, "ට්රයිටන්-මිනි" ලීටර් 750 ක පරිමා ධාරිතාව වන බිත්ති ඝණත්වය 8 mm වන අතර ඇත. පරිශීලකයන් කියන්නේ කෙසේ, එය sump නියෝජනය කරන මෙම ආකෘතිය, ප්රමාණයෙන් කුඩා වන අතර, ආර්ථිකය ඇත. භාවිතා කර ස්ථාපනය කිරීමට පහසු මෙම විකල්පය කාණු, සහ විට දැඩි ඉෙමොලිමන්ට් ද්රව්ය අහිතකර ලෙස බලපෑම් කර නැත.

එවැනි ක්රමයක් දෙදෙනෙක් යුත් පවුලක් සඳහා විය හැක භාවිතා කරන්න. යානයෙ පැය 48 ක් ඇතුළත වැඩිම හැකි බර 500 ලීටර් අප ජලය පිරිසිදු කරනු ඇත. නිවසේ සති අන්තයේ අතර 5 කට වැඩි මුදලක් එකතු කරන්නේ නම් එය පවා, ප්රමාණවත්. ගැනුම්කරුවන් අනුව, එය එම හැකියාව ඇය අපවිත්ර පිටතට පොම්ප කිරීමට වසරකට වරක් මේ සඳහා, ඝන අපද්රව්ය අවහිර කර නැත සහතික කිරීම සඳහා වැදගත් වේ.

මෙම සෙප්ටික් ටැංකිය වෙළඳ නාමය "ට්රයිටන්-ක්ෂුද්ර" සමාලෝචන

තෝරා සෙප්ටික් "ට්රයිටන්-ක්ෂුද්ර," ඔබ කාගේ පරිමාව ලීටර් 450 ක් වේ කන්ටේනර්, හිමිකරු බවට පත් වේ. පරිශීලකයන් පෙන්වා දෙන පරිදි, ආදර්ශ කාර්ය සාධනය ලීටර් 150 ක් වේ. මෙම අපද්රව්ය නිවසේ ස්ථිරව පදිංචි නැති 3 පුද්ගලයන් පවුලේ සඳහා විශිෂ්ට විකල්පයක් වනු ඇත. ඔබ "ට්රයිටන්-ක්ෂුද්ර" කුඩා පරිමාවක ප්රවාහනය කිරීම සඳහා පහසු සහ ස්ථාපනය ඇති බව කරුණාවෙන් කිරීමට හැකි වනු ඇත. පද්ධතිය ආගන්තුක නිවසේ හෝ ස්වයංකීයව ස්නානය සඳහා භාවිතා කළ හැක. ගැනුම්කරුවන් එය ගෙල රිංගා හා 12 000 රූබල් වියදම් ආවරණය කිරීම සඳහා සමස්ත මාලාවක් ලෙස අඩු වියදම් ඇදී එති.

සෙප්ටික් ටැංකි "ට්රයිටන්-N" සහ "ට්රයිටන්-T" විචාර

විකල්පයක් ලෙස ඔබ විසඳුම් සෙප්ටික් "ට්රයිටන්-T" ස්වයං පිරිසිදු සැපයීම, තුන් chambered ප්ලාස්ටික් ටැංකි වන සැලකිය හැක. ගැනුම්කරුවන් අනුව, එහි පරිමාව 1000 සිට ලීටර් 40,000 දක්වා පරාසයක විය. මෙම පද්ධතිය සේවය පවා 20 දෙනෙක් ජීවත් වන විශාල නිවස සඳහා සත්ය විය ඉතා පහසු වන අතර, වඩා. මෙම සෙප්ටික් ටැංකිය ද Infiltrator පහත පිහිටා ඇත නම්, එය ජලය බැස යන කාණු පොම්පය, මෙම පෙරහන කොටුව එය යැවීමට, පිරිසිදු කරන ලද ජලය පොම්ප කිරීම අර්ධ වශයෙන් වනු ඇත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය වේ.

සෙප්ටික් "ට්රයිටන්" ගබඩා කිරීම, වන ඔබ නිවැරදි තේරීමක් ද ලිපිය "එච්" විසින් නම් කරන ලද වන ආකාරයකි නියෝජනය කළ හැකි කිරීමට ඉඩ ලබා දෙනු ඇත සමාලෝචන. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඔබ පෙර - ගබඩා ධාරණාව, වන අතර එහි පරිමාව ඉහත සඳහන් කාලේ දී මෙන් ම සීමාව තුළ වෙනස් විය හැක. ගැනුම්කරුවන් වැව බිත්ති ඝණකම කියා ලෙස මි.මී. 14 සිට 40 දක්වා සිට ඇත. මෙම විකල්පය තදාසන්න ප්රදේශ වල හිමිකරුවන් සඳහා විශිෂ්ට තේරීම, ප්රදේශයේ ඉතා විශාල නොවන වනු ඇත. තව ද, "ට්රයිටන්-N" එය පෙරහන් pad සන්නද්ධ කිරීමට ද නොහැකි වේ කොහෙද විය හැකි එකම කාණු පද්ධතිය, වනු ඇත. ඔබ ඉහළ භූගත ජලය සිදු එම ස්ථානය මසන්නන් මෙම සැකසිය හැක. සාමාජිකයන් බව සෙප්ටික් ශක්තිය සහ කල්පැවැත්ම, මෙන්ම tightness ඉහළ උපාධියක් වෙනස් අවධාරණය කරමු. එය ෙපොලිනීන් පදනම මත සාදා වසර 50 කට අධික කාලයක් සේවය කිරීමට සූදානම් වේ.

මෙම සෙප්ටික් ටැංකිය "ට්රයිටන්-ED" සමාලෝචන

සෙප්ටික් විකිණීම නියෝජනය "ට්රයිටන්", රුසියානු, වෙළෙඳපොළ මත ප්රසිද්ධ කරන එම නිෂ්පාදකයා, ද වචන සහ "ඩීඑච්" විසින් නම් කරන ලද වන ආකාරයකි. මෙම ආකෘතිය, 1800 සිට ලීටර් 3,500 ක් දක්වා පරාසයක පරිමාවක් ඇති කළ හැකි කාර්ය සාධනය පිළිවෙළින් ලීටර් 600 ක් 1200 සිට වෙනස් විය හැකි අතර. පරිශීලකයන් විසින් පෙන්වා දී ඇති පරිදි, ඔවුන් ඇත්තටම මෝස්තර වැනි සිරස් හෝ තිරස් ආකෘති පත්රය, එහි සංයුතිය කුණු ශුද්ධ පවිත්ර කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන 2 අංශ, අඩංගු විය හැක.

එක් කොටසක් සිට තවත් ගමන්, ජල 65% ක් පිරිසිදු කරන යන්ත්රයක් පසු, අනතුරුව permeation කලාපය ෙපත් - බිම. මාන අවශෝෂක ප්රදේශයේ අපද්රව්ය පරිමාව මත රඳා පවතිනු ඇත. පරිශීලකයන් අනුව, නිෂ්පාදන හදවත පද්ධතිය වසර 50 ක් පමණ සේවය කිරීමට සූදානම් බව එසේ ශක්තිමත් වන, මඩිනා ලද පොලිතින් වේ.

ස්ථාපනය සිදු කිරීම

"ට්රයිටන්" දෙන්න සෙප්ටික් ටැංකිය ස්වාධීනව ඔබ සකස් කළ හැකිය, එහෙත් ඔබ ක්රියා තාක්ෂණය ගැන දැන කළ යුතුයි. මෙම ක්රමය, පලා සමග එක පෙලට ස්ථාපනය නිසා කැණීම් සමීප පෙරහන ස්ථාපනය සඳහා විවේක ගොඩනැගීම අවශ්ය ය. එවැනි පද්ධති පාංශු ගැඹුරින් ගිලී විය හැක, ඉහළ කොටස ධාරිතාව ශුන්ය මට්ටමේ සිට ඇති දුර මීටර 1 හා වඩා සමාන විය හැක. මෙම ලක්ෂණය ඔබට පරිවාරක පෙරහන් පද්ධතිය මත මුදල් ඉතිරි කිරීමට ඉඩ දෙයි.

සෙප්ටික් නොව පොප් නිර්මාණය කරන, එබැවින් ස්ථාපන වියළි backfill වැලි සිමෙන්ති මිශ්රණයක් ඉදිරිපත් කිරීමට, වැලි සහිත පදනම ස්ටැකිං මත සිදු කළ හැක. ඔවුන් බිම වැටෙන පෙර පුරවා බොරළු පෑඩ් ස්ථාපනය සඳහා සපයන සෙප්ටික් "ට්රයිටන්", පෙරහනයක් ස්ථරය, නැවත වෙහෙසීමට වුවමනාවක් අපද්රව්ය ඇත.

නිගමනය

ඔබ ස්වයං-නිරත වීමට තීරණය කරනවා නම් එය සෙප්ටික් ටැංකිය ස්ථාපනය, පසුව පළමු පියවර, වෙබ් අඩවිය සැලසුම් වළක් හාරා කන්ටේනර් නියම කිරීමයි. සෙප්ටික් "ට්රයිටන්", පමණක් වඩාත්ම හොඳ වන විචාර, පද්ධතිය අස්ථාවර වන්නේ නම් විදුලි කටයුතු සඳහා ලබා දෙයි. අවසන් අදියරේ දී, ස්වාමියා ධාරිතාව පුරවා දාය ක්රියාත්මක කළ යුතුය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.