නීතියරාජ්ය හා නීතිය

සර්වජන ඡන්ද

මූලික එකක් ව්යවස්ථාමය අයිතීන් පුරවැසියකුගේ තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා හා තෝරා පත් කර ඇති අයිතියයි. හැසිරීම හා රාජ්ය තුල දේශපාලන බලවේගවල වත්මන් ගෙවුම් ශේෂ පිළිබිඹු කරන එහි මැතිවරණ ක්රමය, රීති පවතින බැවින් විවිධ රටවල, මැතිවරන, විවිධ ක්රම පවත්වනු ලැබේ.

ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමේ අයිතිය හා මැතිවරණ ක්රමය

රුසියාවේ, මැතිවරණ, සමාන සෘජු හා සර්වජන ඡන්දය මූලධර්ම මත සිදු කෙරේ. ඡන්දය ප්රකාශ පසුව රහසිගතව සිදු කරනු ලබයි.

ඔවුන් සහභාගි නොතකා ආර්ථික තත්ත්වය සියලු සමත් පුරවැසියන්, ආගම, ජාතික මූලයන්, ආදිය මෙම හැකියාව අධිකරණය nedeespobnymi විසින් පිළිගත් දඬුවම (සිර), සහ පුරවැසියන්, සේවය පුද්ගලයන් ලබාගත නොහැක.

සර්වජන ඡන්ද නිෂ්ක්රීය සහ ක්රියාකාරී වේ. තේරී පත්වූ පළමු කිරීමට පුරවැසියෙකු හැකියාව ඇත. එසේ කිරීමේ දී, එය, ආදිය අපරාධ වාර්තා කිසිවක් නොමැති, නිවසේ කාලය, වයස, යම් යම් අවශ්යතාවයන් සහ සේවා කොන්දේසි :. සෞඛ්ය සපුරාලිය යුතු සක්රීය සර්වජන ඡන්ද යම් අපේක්ෂකයෙකුට හෝ පක්ෂ සඳහා ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට, ඡන්ද සහභාගි වීමට පුරවැසියන් හට ඇති හැකියාව බවයි.

මැතිවරණ ක්රමවලට වර්ග :

  • බහුතරයක්. බහුතර තීරණය කිරීමේ ක්රමය මත පදනම්ව, සාපේක්ෂ නිරපේක්ෂ සහ සුදුසුකම් ලත් විය හැක. පළමු අවස්ථාවේදී, අපේක්ෂක (පක්ෂ) පුරවැසියන් වැඩි සංඛ්යාවක් (සරල බහුතරයක්) කවුරුන් පක්ෂව තෝරා ගනු ලැබේ. දෙවන - අවම වශයෙන් 50% ක් හා 1 ඡන්දය ලැබී කළ යුතුය. තෙවැනි - සුදුසුකම් ලත් වැඩි ඡන්ද පිළිගන්නා අපේක්ෂකයා ජයග්රහණය කර තිබෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස, ඡන්ද දායකයන් 2/3 සහභාගි වූහ.
  • සමානුපාතික. මෙම නඩුව ආසන දී බෙදා හැරීමේ යම් පක්ෂයක් විසින් ඡන්ද සංඛ්යාව මත රඳා පවතී. පුරවැසියන් සාමූහික ලැයිස්තු ඡන්දය දීම සඳහා ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට ඇති අයිතිය පාවිච්චි. 1 වන අපේක්ෂකයා සඳහා අවශ්ය අවම ඡන්ද - ප්රතිඵල කෝටා මත පදනම් තීරණය කර ඇත.
  • මිශ්ර මැතිවරණ ක්රමය. එය සමානුපාතික හා බහුතර එළඹේ. එය විශේෂයෙන්, සහ රුසියාවේ, ක්රියා කරයි.

විෂයන් සර්වජන ඡන්ද

ඔවුන් එවැනි සබඳතා ඇති විය හැකි සහභාගී ලෙස අවබෝධ කර ඇත. ඔවුන් යම් යම් අවශ්යතාවයන් සම්පූර්ණ කළ යුතුය. විශේෂයෙන් ම, මැතිවරණ නීති පෞරුෂත්වය ඇති බව, ආබාධිත හා delictual ක දකුණත සීමාවකින් වේ. ඔවුන් ලබා තමන්ගේ මත, කිරීම, වෙනස් කිරීම ක්රියාත්මක කිරීමට සහ නතර, හා තෙවන - - එම වැරදි ෙලස සඳහා පිළිතුරු දීමට පළමු මැතිවරණ අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් පිළිබඳ නීති ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව, සහ දෙවැනි වන්නේ අයිතිවාසිකම් අභ්යාස හා පවරා රාජකාරි නොවන ඉටු-.

තනි පුද්ගල හා සාමූහික නළු ලබා ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමේ අයිතිය. හිටපු ඇතුළත් වේ: පුරවැසියන්, අපේක්ෂකයන්, ඔවුන්ගේ අතකොලු බවට, ඡන්ද දායකයින්, නිරීක්ෂකයන්, අදාළ කමිටු ජාත්යන්තර සාමාජිකයන් ඇතුළු. දේශපාලන - දෙවන සඳහා සමිති, සමාගම්, ව්යවස්ථාදායකය තුල කන්ඩායම්, මැතිවරණ සංවිධාන හා අච්චු, කොමිස්, රාජ්ය ආයතන.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.