කලා යනසංගීතය

විවිධ ත්රික frets ප්රතිකාර මොනවාද

'ට්රයඩ්' -, මේ බලගතු විශේෂ ආකාරයේ කවර හෝ ප්රසංවාදී කොටසක් ප්රධාන කොටසක් වන සංගීත කෑල්ලක්. ඒ සඳහා විශේෂ දුක් හෝ ප්රීති වර්ණ ඇති බව ඒ නිසා බොහෝ විට, මෙම හැඟීම් ඇවිස්සුවේ, පහළට, එක්තරා ආකාරයකට ගැලපෙන. ත්රික වල ප්රතිකාර ලෙස එම තාක්ෂණය, එය වෙනස් භාවිත සඳහා ඉඩ දෙන අතර නව ශබ්ද, වඩා රසවත් හා අද්විතීය පැහැය ලබා දෙයි, ඔබ සංගීතය නව ප්රසංවාදයන් නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

එම ත්රිත්වයට මෙම ගීතයේ සංගීත ඉතිරි වෙනස් වේ

මෙම සංගීතය රහස නමින් පිහිටුවා ඇත. මෙම මතකයන් අවධි තුනක් ශබ්ද, ව්යාපාරය විසින් අනෙක් ඉහත එක් සමන්විත මෙම හැරීමකට. බොහෝ විට එය තුනෙන් මත පදනම් වේ - විශාල හා කුඩා, නමුත් සමහර අවස්ථා වලදී එහි හතරවන, පස්වන හා පවා හයවන, එවැනි දෙවන අනෙකුත් පරාස, ද. ත්රික ප්රතිකාර - මෙම තනි සටහනක් එක් අෂ්ටක ඉහළ හුවමාරු කිරීමේදී සෑම තෙවන නැළියකට විකිණීම බවට පත් කළ හැකි ඇයි ඒ හේතුව නිසා ය. මේ ඇවිස්සුවේ වැනි එක් එක් ශබ්ද සුන්දරත්වය රහස පිහිටා, සහ වැදගත් වේ - එකම හේතුවක් නිසා, බොහෝ අවස්ථාවල දී එය වැඩ ප්රධාන ශබ්ද හා සංහිඳියාව අහිමි තොරව, සෙල්ලම් කිරීමට පහසු වේ.

එය අභියාචනයක් ඕනෑම මතකයන් අවධි පිහිටුවා ඇති ලෙස

අවම මතකයන් අවධි විවිධ කාල අන්තරයන් පිහිටුවා තුනක් අදියර, සමන්විත විය හැක. අපි ප්රධාන හා සුළු තුනෙන් ද ඇතුළත් වන "වෙත" සම්මත ප්රධාන වූ සටහන් වලින් ඉදි මතකයන් අවධි, සමඟ කටයුතු කරන බවට උපකල්පනය කරමු. ඒ නිසා, ඔහුගේ ප්රථම අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට, අපි අඩුම සටහනක් ඇති, එනම්, අෂ්ටක ඉහළ මාරු "වෙත",. එය දැන් අපේ හැඟීම් ඇවිස්සුවේ ශබ්දය "E" ආරම්භ වීමත් සමග බව හැරෙනවා, සහ සුළු තුන්වන සහ පරිපූර්ණ සිව්වන පිටතට දැනටමත් ක්රියාත්මක වේ. අපි ඔවුන්ට තුනෙන් දිහා නම් ත්රික ප්රතිකාර, සම්පූර්ණ වනු ඇත. මේ අවස්ථාවේ දී, ඉහත අෂ්ටක දැනටමත් සටහන් "E" මාරු හා ජ්යාය ඇති "ලුණු" ඉදි කර ඇත. පරිපූර්ණ සිව්වන සහ ප්රධාන තෙවන: පහත සඳහන් පරිදි, එහි ව්යුහය දැන් වනු ඇත. මෙම ඉල්ලීම් නම සරල වන අතර ආරම්භ කිරීමට දී ඇති කාල අන්තරයන් සිට එන්න. ප්රධාන හැඟීම් ඇවිස්සුවේ - ඖෂධීය පානයක්, ඔහුගේ පළමු ඇමතුම - tertskvartakkord, හා දෙවන - kvartterts.

'ට්රයඩ්' සහ එහි ප්රතිකාර ඕනෑම තනු නිර්මාණය පදනම ලෙස සැලකෙන ඇයි

දැනටමත් සඳහන් කර ඇති පරිදි, එක් එක් මතකයන් අවධි - ඕනෑම තිත ඇති ප්රධාන හැඟීම් ඇවිස්සුවේ ය. ප්රධාන හෝ සුළු, Dorian හෝ Lydian තිත දී - මෙම මතකයන් අවධි පරිමාණ මට්ටම් තුනක් මත ඉදිකර ඇත. මේ අනුව, ඖෂධීය පානයක් (ඊනියා අනුරූප ඡද එය) යන ආකාරය පළමු අදියර ආරම්භ වීමත් සමග, ඉන්පසු තුන්වන සහ පස්වන ස්පර්ශ කරයි. සහායක - පළමු සටහන වඩාත් ස්ථාවර කර, අනිත් සියලුම ලෙස සැලකේ. ඒ නිසා, ඖෂධීය පානයක් 'ට්රයඩ්' ප්රතිකාර සහායකයා පහසුව හරහා වඩාත් කැපීපෙනේ කිරීම සඳහා භාවිතා කල හැක, ශබ්දය දී මූලික වෙනසක් නැත. ව්යතිරේක වැඩ යම් හැඟීම් ඇවිස්සුවේ සමග අවසන් වේ එහිදී එම නඩු වේ. Tertskvart kvartterts හා එවැනි අවස්ථාවල දී ඖෂධීය පානයක් හා සසඳන විට, අස්ථාවර අසා ඇත.

වෙනත් ගීතයේ විසින් වෙනස් කරන ලෙස

සංගීත න්යාය හා භාවිතය තුල විශේෂයෙන් තිත මත රඳා පවතී හෝ ස්වාධීන විය හැකි ත්රික වල විවිධ වර්ගයේ, ඇත. මෙම කුඩා හා ප්රධාන තෙවන මත පදනම් වූ සම්මත සුළු සංහිඳියාව, වේ. වඩාත් පොදු ගීතයේ අතර ද වැඩි හා අඩු දක්නට ලැබේ. ඔවුන් පිළිවෙලින්, ලොකු හෝ කුඩා හෝ දෙකක් හෝ තුනෙන් දෙකක් ද සමන්විත වේ. පමණක් මෙම නඩුවේ, බව ය ත්රික ප්රතිකාර වඩාත් වැදගත් වනු ඇත. අපි කුඩා නැළියකට ලබා ගත හැකි බව වඩා එක් අෂ්ටක ඉහළ සටහන් ගමන් කරන විට පහළ මතකයන් අවධි විශාල. එය ශබ්ද ප්රධාන තෙවන සමාන වන අතර, වෙනස පමණක් ලිවීම තුළ ය. ඒ නිසා, එක් එක් ප්රතිකාර ජ්යාය එහි මූලාශ්රය සිට වෙනස් නැත ඉහළ ගොස් ඇත. මේ නිසා අඩු පහළ සටහනක් දී, ඉහළ මාරු, විශාල නැළියකට හෝ ට්රයිටන් වනු ඇත. තියුණු හා විශේෂිත ශබ්දය, විශේෂයෙන් සුළු තුන්වන සංයෝජනය.

ගීතයේ සංගීත අභියාචනා වෙනත් නම්

හයවන - A ත්රිත්වයට එවැනි තුනෙන් හා දවසේ වේතනයකි; කුඩා කාල අන්තරයන්, පමණක් නොව, ඉතා විශාල පමණක් නොව අඩංගු විය හැක නම් නියත වශයෙන්ම ඔබ කී බව දැක ඇති. කොහොමද ඔවුන් එවැනි එකඟව ගැලපෙන කළේ එය සංජානනය බලපාන ආකාරය? ඇත්ත වශයෙන්ම, සෑම ප්රධාන ත්රික කතා මෙම පරතරය, එනම් එහි ආන්තික ශබ්ද අඩංගු වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඖෂධීය පානයක් 'ට්රයඩ්' 'පළමු විචලනය - එය ද ඔහුගේ සුළු සටහන් කුඩා හෝ විශාල හයවන සඳහා පදනම විය හැකි ප්රධාන හෝ සුළු frets මත පදනම්ව ලෙස, sekstakkord. දෙවන ඇමතුම - මෙම kvartsekstakkord. කුඩා - දැනටමත් හයවන, සහ සුළු එහි ආන්තික විශාල ශබ්ද දී ප්රධාන.

ඇයි මම ජ්යාය ව්යුහය වෙනස් කිරීමට අවශ්ය වන්නේ ඇයි

ඔබ ප්රධාන ත්රික අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්ය ඇයි බොහෝ පටන් සංගීතඥයන් සෑම විටම තේරෙන්නේ නැහැ, නම්, ඇත්ත වශයෙන්ම, එම මිනිස් සංහාරය ශබ්දය වෙනස් නැත. මේ ප්රශ්නයට පිළිතුරු විදිහකින් හා සංයුතිය කිරීමේ ක්රියාවලිය තුළ ලබා ගැනීමට ඇති පහසුම ක්රමය වන්නේ. සමහර විට එම සමගිය පවා, අපගමනය සහ සහායක සංගීත සංඥා තොරව, ඔහුගේ ලිපිනයන් එක් ඉතා වෙනස් ශබ්ද. උදාහරණයක් ලෙස, sekstakkord බොහෝ විට සකස් කිරීමේ දී හෝ කාර්යයයේදී මැද අසන්නට ලැබේ. ඔහු හොඳින් ඖෂධීය පානයක් ලෙස, ආරම්භ කර නැත, නමුත් එම අවස්ථාවේදීම, ස්ථාවරත්වය ගීතිකා ලබා දෙයි. Kvartsekstakkord, හැඳින්වීමක් සලකන බව ඔහු නිසැකව ඖෂධීය පානයක් 'ට්රයඩ්' සෙල්ලම් කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත පසු පැවසීමයි.

නිගමනය

ඒ හා සමානව, එක් ව්යාපෘතියක් සඳහා ඖෂධීය පානයක් මතකයන් අවධි වෙනස් සහ එයට යාබදව පිහිටි subdominant සහ අධිපති වේ. ඔබ arpeggios හෝ සරල තෝරා බේරා ගැනීමේ නෝට්ටු වශයෙන් පැතිර සහායකයා සෙල්ලම් කිරීමට අවශ්ය වන විට බොහෝ විට මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. මෙම එක් එක් නිෂ්පාදන එහි යක්ෂ භූතාදීන් සහ අවුල් සහගත ලබා දෙයි, නමුත් එම අවස්ථාවේදීම, සහජීවනය පිළිබඳ සමගිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇති හැකියාව පිටත් වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.