හාදයන්අලුත්වැඩියා

ලස්සන හා පහසු මාර්ගය ලබා ගැනීමට තිබූ උළු දැමීම සඳහා, ආකාරය

හිකිස් infield එක් එක් උයන් ප්රධාන කාර්යයන් වේ. සුව පහසු හා ලස්සන පීලි බලාගන්න මුලින්ම. සාධක ගණනාවක් සඳහා වඩාත්ම සුදුසු විකල්ප සොයා ගැනීමට කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුය. මෙම පසේ ව්යුහය හා එහා ෙමහා යා ෙනොහැකි, වෙනත් විසිතුරු අංග සහ ඔබේ ඉදිකිරීම් කුසලතා ඇති ආලේපනය මාර්ගය සමගි සම්මිශ්රණයක් ඇතුළත් වේ. ඔබේ වෙබ් අඩවිය සඳහා, අපි උළු පාදමින් තෝරා ගත්තේය. එය මෙම ආලේපය අපට එසේ අවශ්ය සියලු අවශ්යතා සපුරාලන නිසා එය නිෂ්ඵල කළේ නැත. අපි සරල ප්රශ්නය සමග මෙම අලංකාර ද්රව්ය සමග අපගේ අඳුනන ආරම්භ: "? කොහොමද උළු දැමීම සඳහා,"

වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර, අප හා ගොඩනැඟිලි ද්රව්ය ආකාරය තාක්ෂණික ලක්ෂණ වැඩ වේගය සහ, ඇත්ත වශයෙන්, ශ්රම උනන්දු වූහ. ඒ නිසා අපි ඔවුන්ගේ ම සෑම දෙයක්ම කිරීමට තීරණය, ප්රවේශමෙන් උළු දැමීම සඳහා, ආකාරය පරීක්ෂා කිරීමට ඇත. අපි ඒ සඳහා වැය වන කාලය, පොලී සමඟ ෙගවා.

නමුත් අපි මුල සිට ආරම්භ කරමු. ඔබ උළු දමා පෙර, එය අනාගත පීලි අරමුණ සහ ප්රදේශයේ අර්ථ දැක්වීමට අවශ්ය වේ. මෙය සිදු කරන්නේ ඇයි? එය සරලයි. පෙත් ඔබ පමණක් ගමන් කරන්නේ නම්, එය අඩු ගොඩනැගිලි ද්රව්ය හා ශ්රමය ගත වනු ඇත. ඔවුන් රථවාහන ෙහෝ වාහන නැවැත්වීමේ කාර් සඳහා අදහස් කරන්නේ නම්, එවිට ඔවුන් ශක්තිමත් කිරීම අවශ්ය විය.

, ආරම්භ අපගේ වෙබ් අඩවිය සැලසුම් අඳින්න සහ සියලු මාර්ග හා driveways, වාහන නැවැත්වීමේ යන්ත්ර හා ලකුණු කිරීමටත් අන්ධ ප්රදේශයේ ගෙදර. අප එම ප්රදේශයේ හා අවශ්ය ඉදිකිරීම් ද්රව්ය ප්රමාණයක් අප බලාපොරොත්තු වන්නෙමු. වර්ණ හා හැඩ, මෙන්ම නොයෙකුත් විකල්ප පුළුල් පරාසයක ටයිල්ස් ඔබ අවට භූ සමග මාර්ගය සමගි එකතුවක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඉඩ ලබා දෙනු ඇත.

දැන් අවශ්ය මෙවලම් සූදානම්. අපට අවශ්ය: a දමන්නෙමි, ටේප් පියවරක් වශයෙන් ද, මීටර් string හා කූඤ්ඤ 15 ක් පමණ, රබර් මිටිය, ගසා හා සවලක්, wheelbarrow හා ගල්, සම්මත වඩු වැඩ සහ ෙර්ඛීය මට්ටම, geotextiles මෙන්ම, පැතලි ගොඩනැගිල්ල කම්පකය සඳහා දැක්කා.

ඔබ උළු දමා පෙර සමහර මූලික වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඇදගෙන-අප් ගැන සඳහන් කරමින් මාර්ගය ප්රදේශයේ සලකුණු කරන්න. අපි ඒ සඳහා කූඤ්ඤ හා නූල් භාවිතා කරයි. මෙම කැණීම විසින් අනුගමනය කරන ලදී. 10-15 සෙන්ටිමීටර ගැඹුර අවශ්ය සරල මාර්ග, සහ සංකීර්ණ සහ වාහන නැවැත්වීමේ ගොඩක් වෙත ප්රවේශ වීමට 20-30 සෙන්ටිමීටර විය යුතුය.

ප්රවේශමෙන් තණතිල්ල, ඉවත් කිරීම හා එය පසෙකට දැමීම. ඔහු දේශ සීමා දිගේ මාර්ගය පසු මුල්ගල තැබීමේ අපට අවශ්ය වේ. එක් එක් පැත්තේ 15-20 සෙ.මී. පළල වැඩි සියලු මාර්ගයේ අධික පස ඉවත් කරන්න. මෙම කෘතීන් පසු පමණක් අනතුරු සඳහා පදනම සකස් කිරීමට පටන් ගෙන ඇත ටයිල්ස්.

මේ සඳහා අපි වැලි හා බොරළු මිශ්රණයක් භාවිතා කරන්න. සෙන්ටිමීටර 15 ක් වන තෙක් - මෙම මාර්ග සඳහා පදනම ඝණකම අවම වශයෙන් 2-3 සෙන්ටිමීටර, සහ driveway සඳහා විය යුතුය. අපි geotextile පතුලේ තබා එකසේ සකස් අගල් පදනම මිශ්රණයක් පුරවන්න. ඊට පස්සේ අපි එය ගසා සමග, ජලය හා යටිකූට්ටු ඉදිකිරීම් කම්පකය සිට වතුර වත් පෙළ ගස්වන්න. ඔබ සමගාමී තද සඳහා ස්ථරය උස සෙන්ටිමීටර 10 කට නොවැඩි විය යුතු බව ඔබ දැන සිටිය යුතුයි. ඔබ මූලික වඩා අවශ්ය නම්, ඔබ විවිධ අවස්ථා දී rammer පැවැත්වීමට අවශ්ය වනු ඇත.

සම්මත ඇතිරීම ස්ලැබ් උස සෙන්ටිමීටර 6 වන බැවින්, එම සම්පිණ්ඩණය පදනම සිට මාර්ගය යෝජිත උස ඇති දුර සෙන්ටිමීටර 8 විය යුතුය. මතුපිට වැසි ජලය ගලා යෑම එක් පැත්තට සුළු බෑවුම සමඟ, පැතලි විය යුතුයි.

බාල කුරුඳු තැබීමට අවශ්ය පදනම සකස් කිරීමෙන් පසු. ඔබ සූදානම් කරන ලද බිම් කොටස් භාවිතා කරන්න, හෝ යන්තම් අද්දර උළු අවශ්ය අංකය සැකසිය හැක. තේරීම ඔයාගේ. අපි බොහෝ කාලයක් පුරා සූදානම් කරන ලද බිම් කොටස් සඳහා තෝරාගෙන ඇති, ඒ නිසා වඩාත් පහසු හා වේගවත් ස්ථාපනය සහ සන්ධානගත ආකාරය.

අපි උළු පළමු පේළියේ දමා එය මාර්ගයේ දෙපස ගැටි තත්වය සලකුනු කරයි. එය නම්, අප කැණීම් තුළ, පළල වැඩි වී ඇත, ඒ සඳහා වේ. එය එසේ වන්නේ ඇතිරීම වැඩි මුළු උළු භාවිතා කළ හැකි විට දේශ සීමා සංවිධානය කිරීමට අවශ්ය වේ. පසුව පමණක් සූදානම් ගැටි දමා කුඩා අගල් හාරා. වැලි වල පදනම ස්ථරය අධික වත් හා රාක්කය එය සන්ධානගත, කලින් කලට මට්ටම පරීක්ෂා.

දැන් අපි බලමු මේ උළු නිවැරදිව තබා ආකාරය. දකුණු කෙළවරෙහි පටන් ගනිමු. මෙම මායිම් ගල් උපරිම භාවිතා කිරීමට ඉඩ ඇත. සටහන ගණනය පොදු කොටසක් ශෛලිය සහ කැමැත්ත අනුව කල්තියා තෝරන්න. වැඩ කරන අතරතුර එක් එක් ආවරණය අංග අතර 3 mm යන්න අමතක කරන්න එපා. අපි උළු මත උත්සාහ කරන්න මිටියකින් ඔවුන් කිරි කැපිම සැහැල්ලුවෙන් තල්ලු කරන්න එපා.

වර්ණ විශාලනය අංග භාවිතා කරමින්, විවිධ පැලට් සිට එකවර උළු ගන්න. එකතු වර්ණය වෙනස් ප්රමාණයක් නිසා වර්ණ කුඩා වෙනස්කම් කැපී පෙනෙන විය හැකිය. එකිනෙකා වෙත උළු මිශ්ර, ඔබ ආලේපය මාර්ගයේ සමස්ත හැඟීම සමානකරනය හැක.

අවසන් කිරීමෙන් පසු තැබීමේ මුළු උළු ඉතිරි හිස් ප්රදේශ පිරවීම කිරීමට පටන් ගනියි. උළු තරමක් පසුව තිරනය nadpilivaem. අපි ඒ අඩුව තබා එය ලෙස අවට අංග සඳහා හැකිතාක් සමීප තබා ගන්න.

කිහිප වරක් යටිකූට්ටු කම්පකය ඇති ගල් ඇතිරූ කොටසක් ඇතිරීම අවසන් වූ පසු. මේ උළු සන්ධි අවසාන මට්ටමේ හා සම්පිණ්ඩණය වැලි ඇඳ සහ වැලි සඳහා උළු ගෙන ඒම සඳහා උපකාර කරනු ඇත.

අවසාන පියවර ටිකක් වියළි වැලි නිරීක්ෂණය සහ යළි-tamping ඉස ඇත. ඉන් අනතුරුව, මාර්ගය පුලුල් හා සැලකිලිමත්ව අතිශයින්ම ඉහල හැකි සිට වතුර වත්. සම්පූර්ණ ක්ලච් ප්ලේට් සඳහා දින තුනක් සඳහා අවසාන ආලේපය අපි වෙන් කරගන්න. අපි 25-30 වසර පුරා මහත් සතුටකි සමග අපගේ මාර්ගයේ භාවිතා කරන සෑම වැඩ කළ පසු.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.