පරිගණකපරිගණක ක්රීඩා

පෘතගුගීසි නලින් ලෝක සමූපකාර රුධිර වහනය පතල්

අතිරේක වෘත්තීය පතල් ලෙස බොහෝ විට කම්මල්කරුවන්, ස්වර්ණාභරණ සහ ඉංජිනේරුවන් තෝරාගන්න. ඔවුන් එක් එක් සඳහා පමණක් ලෝහ රත්තරං, වටිනා ගල්, මෙන්ම යම් ලෝහ තැන්පතු උපුටා ගන්නා කළ හැකි බව elementals කොටසක් අවශ්ය විය. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ එය බොහෝ විට පොම්ප කරන බව පතල් තරමක් කාලයක් වැය වන කටයුත්තක් අවශ්ය වේ. මේක පෘතගුගීසි නලින් ලෝක ආරම්භයේදීම අයට ක්රීඩකයන් සඳහා විශේෂයෙන් ඇත්ත. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්, වෘත්තියට මුදුනේ පැමිණීමට ඇති හොඳම පද වල කියාත්මක විය හැකි, පතල් මෙම විශේෂඥයන් අත්දැකීම් ස්තුති.

පතල් කැණීම සඳහා 1-525 අනෙත් අතට තඹ නිධි සංවර්ධනය කුසලතා සංවර්ධනය මුල බවයි. ඔවුන් ප්රාථමික ස්ථාන තුල පිහිටා ඇත. සංවර්ධකයින් වන අයුරින් තරග ඉසව් යපස් නිස්සාරණය සමග කිසිදු ප්රශ්න ඇති බව සහතික කර ඇත, එම නිසා පාහේ සෑම තැනකම මෙහි තඹ නිධි හමු වේ. "පතල්" යන වෘත්තිමය 65 ක් ලැබීමෙන් අනතුරුව, එම චරිතය තැන්පතු වර්ධනය කිරීමට හැකියාව ලබාගත්තත් ටින් ලෝපස්. එය බොහෝ චරිත මට්ටමේ 10-15 සඳහා නිර්මාණය කරන ලද එම ස්ථානවල සොයා ගත හැක. මට්ටම් ගැනීම පතල් ටින් පතල් හා ලෝහ උණු කිරීම අමතරව, එම චරිතය ලෝකඩ කුට්ටි නිර්මාණය කිරීමට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා, සිට, අමාරුවෙන් ඇති ද නොවේ. මීට අමතරව, සමාන්තර අඟලෙන් අඟලට බිම් බෝම්බ වළලා තිබුණා කළ හැකි රිදී ලෝපස්. එය ස්ථාන ආරම්භ කිරීම සඳහා මිස, නමුත් කුඩා ප්රමාණයක්, මහාද්වීපයේ නැගෙනහිර මෙන්ම බටහිර පාහේ ස්ථාන සොයා ගත හැකි බව සඳහන් කළ යුතු ය.

පතල් තවදුරටත් පොම්ප තැන්පතු සඳහා සොයමින් සැලකිය යුතු කාලයක් බවයි. මගේ යපස් 115. එහි ක්ෂේත්ර විශේෂයෙන්ම බොහෝ Stranglethorn සුවදායක හා Arathi උස්බිම් සොයා ගත හැකි සමාන නිපුණතා විය හැක.

155 නිපුණතා ළඟා රන් තැන්පතු වර්ධනය ලබා ගත හැකි බවට පත් මත. ඔවුන් මට්ටමේ 30 සහ ඉහත චරිත සඳහා නිර්මාණය, නැගෙනහිර හා බටහිර මහද්වීප සියලු ස්ථානවල දක්නට ලැබේ. වෘත්තියට තවදුරටත් වර්ධනය Mithril නහර හරහා ගමන් කරයි. පමණක් 175 මගින් ද්රව්ය බොහෝ උසස් කරලීමට ය - විට නිපුණතා 150 ප්රවේශ වීමට, නමුත් ලෝපස් පතල් අනුරූප ලෝහ කුට්ටි වල උණු. මෙම මූලද්රව්යය ඉතා වාව් තුළ බල කර ඇත. mithral හා Truesilver - කෙලින්ම 2-ලෝහ භාවිතා 205 විෂයයන් සිට දක්ෂතාව පතල් අනෙත් අතට. මෙම ස්ථානයේ සිට 230. සමාන කුසලතා මට්ටම තෝරියම් කුට්ටි හා කළු යකඩ කුට්ටි උණු ඉගෙන ගත හැකි වන තෙක් ඔවුන් ප්රධාන වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, එය ගිනි ගනිමින් Steppes යන්න වඩා හොඳ වේ. තැන්පතු සහ තෝරියම් ගොඩක්, සහ කළු යකඩ තියෙනවා. ඒ නිසා, පතල් පොම්ප වඩාත් මෙහෙයුම් වනු ඇත.

ඔබ මෙම වෘත්තිය 275 නිපුණතා මට්ටම ළඟා වූ පසු Outland වෙත යන්න. එහිදී, ස්ථාන පිළිබඳ නිරතුරුවම පසුකර (නිරා ගින්නට අර්ධද්වීපය - Zangatop - වන Terrokar - Nagrand - කඳු - Shadowmoon නිම්නය - Netherstorm), ඔබ පහත සඳහන් ෙලෝහ ලබා ගත හැක: පිලිස්සී ගිය යකඩ (275) Adamantite (325), Eternit (350) සහ Khorium (375). ඔබ 375 ක් දී කුසලතා පතල් ළඟා වූ වහාම, ඔහු විසින් වහාම Nagrand වෙත යොමු විය යුතුයි. මෙන්න එය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වන කොබෝල්ට් ලෝපස්. මෙම Borean Tundra දී එය කිරීමට වඩා හොඳ. ඔබ ගොඩ කුසලතා 400 මට්ටමේ ළඟා වූ පසු, ඔහු විසින් වහාම Saronite ලෝපස් බිම් බෝමිබ මාරු වෙනවා. එය Borean Tundra හා Howling Fjord අමතරව, මහාද්වීපය පුරා විසිරී ඇත. එය මත "Swing" කුසලතා දක්වා 425 මට්ටම් ඇත. Arathi Shalozar එය බොහෝ. ඊළඟට, ඔබ මේ වන විටත් obsidian ලබා ගැනීමට අවශ්ය වේ. Dungeon, Vayshir හා Hyjal: මෙම ද්රව්ය පහත දැක්වෙන ස්ථාන හමු වී ඇත. එම අවස්ථාවේ දී එය Vayshire වෙන ඕනෑම තැනක, වඩා එය වේ. 475 පතල් දක්ෂතාව ගොදුරු Elementium ලෝපස් ගත හැක. එය අති විශාල බිංගෙවල්, Uldum, ඔහු නොරිස්සුම්සහගත උස්බිම් හා Tol Barad සොයා ගත හැක. මෙම ද්රව්ය බොහෝ නොරිස්සුම්සහගත උස්බිම් පොහොසත් වේ. මගේ කිරීමට 525 මට්ටමේ පතල් නිපුණතා Pyrium ලෝපස් ලබා ගත හැකි බවට පත් වෙයි. මෙම නොරිස්සුම්සහගත උස්බිම් හා Uldum ඇය වඩාත්.

එවැනි අවස්ථාවක දී, ඔබ වැඩියෙන් සමාන පතල් කිරීමේ ක්රියාවලිය තුළ ඉහත අනුපිළිවෙල අනුගමනය කරනවා නම්, මේ වෘත්තිය, ඔබ ඉතා ඉක්මනින් උපරිම උස ළඟා කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.