නීතියඅපරාධ නීතිය

පහර - මේ මොකක්ද? පහර

අද නූතන මිනිසා කටයුතු බොහෝ ප්රදේශවල සිදු කෙරේ. ප්රධාන - කෙසේ වෙතත්, එය නිවැරදි විසින් සම්බන්ධීකරණයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ වේ සමාජ නියාමකයා සබඳතා. මෙම තත්වය මානව ක්රියාකාරකම් පිලිබඳ රාජ්ය පාලන ක්රම හා ආකෘති විවිධාංගීකරණය කිරීමට හැකි වේ. එහෙත් මෙම ප්රශ්නය ද පැන නගින්නේ ය, ඇයි මිනිස්සු පාලනය කරන්නේ කෙසේද? අද රුසියානු සමූහාණ්ඩුව නීතිමය පාලන තන්ත්රය ද ස්ථාපිත කර ඇත. එහි පදනම රෙගුලාසි බලතල හා සාමාන්යයෙන් පිළිගත් සමාජ නීති විධිවිධාන වේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්රමය ඉතා බොහෝ විට ඉතා සෘණාත්මක සාධකයක් වන පුද්ගලයන් විසින් උල්ලංඝනය කර ඇත. මීට අමතරව, මෙවැනි ක්රියාවන්, ආකාර කිහිපයක් ඇත. පළමු සාමාන්ය වරදක් වේ. පොදුවේ ගත් කල, ඔවුන් ඕනෑම සමාජ අනතුර ගෙන නැහැ. වඩාත් හානිකර අපරාධ නමින් තවත් ආකෘති පත්රය, ක්රියා වේ. ඔවුන් මහජන අනතුර ඉහල ම රූපාකාරය ලක්ෂණ වේ. අපරාධ - අපරාධ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය වගකීම් විශේෂ ආකාරයේ ඇත. මෙම ක්රියාවන් එක් අද පහර දෙන්නේ. මෙම අපරාධ යම් නිශ්චිත සංයුතිය හා යුක්තිය ඉදිරියේ, සමන්විත වේ.

සකසන නීතිමය පියවර ඉතිහාසය

මේ දක්වා, පහර - අපරාධයක්, රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ අපරාධ සංග්රහයේ විශේෂ ලිපියක් මගින් සපයනු ලබන කුලිය වේ. එය රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ අපරාධ නීති සෑදීම වත්මන් උල්ලංඝනය නැවත නැවතත් ප්රතිචක්රීකරණය ඇති බව සඳහන් කළ යුතු ය. උදාහරණයක් ලෙස, 2005 වන තෙක්, රුසියාවේ අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහයේ විධිවිධාන යටතේ, පරීක්ෂණ හා විමර්ශන ආයතනවල නියෝජිතයින් යෙදුම්, තරුනයෙකු කාරනය වාර්තා වන පිලිගැනීමට නො හැක. කෙසේවෙතත්, අද අයදුම්පත් පහර - එහි ම කාර්ය මණ්ඩලය සහ වෙනත් විශේෂිත ලක්ෂණ මගින් සංලක්ෂිත වන සාපරාධී ක්රියාවක් වේ. එය ද මෙම පනත රුසියාවේ පමණක් නොව පීඩා වගන්තියේ සඳහන් බව සඳහන් කළ යුතු ය. යුක්රේනය, ආර්මේනියාව, අසර්බයිජානය හා ජෝර්ජියාව අපරාධ නීතිය, මෙම සමාජීය භයානක ක්රියාවක් වගකීම ස්ථාපිත සම්මතයන් ඇත.

නියාමන tightness

මෙසේ පහර දෙන අතර බව - අපරාධයක් වන අතර, එහි සෘජු පාලනය විශේෂිත නියාමන රාමුව අනිවාර්ය පැවැත්ම පවසයි. මෙම සම්මතය අනුව එම වරද කොමිසමේ වගකීම අඩංගු වන, නීතියේ ශාඛා වෙනස හඳුනා ගත හැක. එවන් දිනයක් 116 අපරාධ සංග්රහයේ "වටයේදී" ව්යවස්ථාවේ වේ. මෙම නීතිය විධිවිධාන අපරාධ හා එය කළ හැකි ජනතාවගේ වර්ග ගැන ප්රධාන ප්රකාශ කර නොමැත. මීට අමතරව, සම්බාධක ලිපිය විකල්ප ලබා දඬුවම් වර්ග රුසියානු අධිකරන බලධාරීන් අදාළ ආයතන සඳහා අයදුම් කළ හැකි බව. ඇත්ත වශයෙන්ම, සෑම අපරාධයක් පමණක් එහි සංයුතිය සුවිශේෂතා නිමිත්තෙන් සලකා බැලිය යුතුය. මෙම නඩුවේ වන ප්රධාන කාරණය සමාජීය භයානක පනත ව්යුහාත්මක අංග වේ.

සංයුතිය අංග

පහර යුක්තිය ඉදිරියේ, සමන්විත වේ. ඒ නිසා, එවැනි ක්රියාවක් කිසිදු අපරාධයක් ආත්මීය හා වෛෂයික ලක්ෂණ පිලිබඳ සම්භාව්ය ප්රකාශනය එහි සංයුතිය ඇති අනිවාර්ය වනු ඇත. විෂය, වස්තුව, ආත්මීය පැත්ත හා අරමුණ පැත්තේ: අපරාධ නීතිය පොදු න්යාය අනුව, මහජන උවදුරු ඕනෑම ක්රියාවක් සංයුතිය පහත සඳහන් මූලිකාංග, එනම් ඇතුළත් වේ. මෙම ව්යුහාත්මක අංග සැලකිල්ලට එහි කොමිසම අදාළ සියලුම අංශ සැලකිල්ලට ගනිමින්, විවිධ කෝණ වලින් අපරාධ චරිත ලක්ෂණ ගැනීමට ඉඩ ලබා දේ.

මෙම අපරාධය සිදු වස්තුව කුමක්ද?

ඕනෑම ක්රියාවක් දෙයක් පැහැර ගැනීමෙන්, සමාජයට තර්ජනයක් යම් මට්ටමක ලක්ෂණ. විද්යාත්මක ප්රජාව තුළ, ඒ ගැන බොහෝ ආරවුල් පවතින වස්තුවක් අපරාධ ප්රහාරය. අපරාධ නීතිය, අපි එය තේරුම් ලෙස, මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙන්නේ නැත. කෙසේ වෙතත්, ඉදිරිපත් කර ඇති ගැටළු සම්බන්ධයෙන් බොහෝ මූලධර්ම න්යායන් ඇත. වඩාත් පොදු අනුව, පහර දීම් ශාරීරික හා එක් එක් භෞතික අඛණ්ඩතාව සහ සෑම පුද්ගලයෙකු ක්ෂේත්රයේ පවතින සමාජ සම්බන්ධතා සමග ගැටෙන. ඒ සුදුසුකම දත්ත සබඳතා හානි ද යන කාරණය පිහිටුවීම අවශ්ය, කියන්න වේ. මිනිසා සඳහා පරිදි, ඔහු පමණක් ගොදුරක් තත්ත්වය ඇත.

අපරාධ සංග්රහයේ article "වටයේදී" ද අතිරේක වස්තුව ඉදිරියේ, සමන්විත වේ. එය විකල්ප තත්ත්වය ඇති අතර ගෞරවය හා අභිමානය ක්ෂේත්රයේ සබඳතා ලෙස සමන්විත වේ. මෙම වස්තුව මත අල්ලා ගැනීම හැම විටම සිදු වන අතර, එය ස්වභාවය අනිවාර්ය නොවේ.

අපරාධ විෂය - අපරාධ සංග්රහයේ පහර

ඕනෑම සමාජමය භයානක ක්රියාවක් කෙනෙකු විසින් සිදු කරන ලදී. ඒ නිසා, අපරාධ නීතිය, විෂය ආයතනයක් නැත. ඔහු එක් එක් පුද්ගලයා විශේෂී නිසා වන විශේෂාංග, විශාල සංඛ්යාවක් ඇත අපරාධ. උදාහරණයක් ලෙස, 116 අපරාධ සංග්රහයේ "වටයේදී" යන ලිපිය වයස අවුරුදු 16 කරන පුද්ගලයන් කෙරෙහි අදාළ විය යුතු ය. බව අපි විෂය අපරාධ වගකීම වයසේ සම්මත පිළිබඳව කතා කරන මේ අවස්ථාවේ දී, වේ. නීතියේ පාලනය යම් නිශ්චිත ලක්ෂණ ලබා දෙන්නේ නැත. ඒ නිසා, දඬුවමක් හි විෂය පථය, ඔහුගේ ක්රියාවන් අපරාධයක් නියෝජනය අවබෝධ කර ගැනීමට, ඕනෑම ස්වභාවික පුද්ගලයෙකු ලබා ගත හැක.

සමාජයීය වශයෙන් අනතුරුදායක ක්රියාවක් ආත්මීය අංගයක්

විශේෂිත වැරදි අධ්යයනය වරදක් සිදු සම්බන්ධයෙන් අපරාධ වගකීම විෂය අභ්යන්තර සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලිය යුතු ය. සමාජයීය වශයෙන් අනතුරුදායක පනත මෙම මූලද්රව්යය නිරතුරුවම ලබා දී තිබේ. ඒ අතර ම, එහි සෘජු ප්රකාශනයන් ආකාර කිහිපයක් ඇත. මේ අනුව, පහර දීම් - වන අපරාධයක්, ආත්මීය අංගයක් වෙනස් සෘජු අරමුණ වන. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, විෂය සක්රීය සමහර කිරීමට ප්රාර්ථනාවක් ලක් කිරීමෙන්, සහ ඔවුන්ගේ අවදානම හා අනාගතයේ දී සම්මත කිරීමට පැමිණ හැකි බව ප්රතිවිපාක තේරෙනවා. අදාළ ලිපිය විශේෂිත පුද්ගලයා පිළිබඳ අරමුණු ක්රියාකාරකම් යෙදෙන බැවින්, මෙම නඩුව ෙනොලබයි Inkrimin = වැනි ඊ, දැරිය නොහැකි ය.

සුදුසුකම් පහර දී මහත් වටිනාකමක් තරගය මෝස්තර රටා. 116 අපරාධ සංග්රහයේ ලිපි අනුව, hooliganism හේතුවෙන් ලිමෝසීන්, ආගමික පෞද්ගලික හෝ වෙනත් අදාළ විය හැක. යම් සමාජ කණ්ඩායම් අතර වෛරය ද අපරාධ ආත්මීය පැත්ත වලට යටත් වේ.

වෛෂයික පස - රුසියානු සමූහාණ්ඩුව පහර

අපරාධ ක්රියා හෝ අලස විසින් සිදු කර ඇත. ඒ බව මුලින්ම ප්රවර්ගය පහර දෙන අතර විස්තර කරයි. ඉහත සඳහන් අපරාධ සංග්රහයේ වගන්තිය, එය අපරාධ වින්දිතයාට වේදනාවක් වන ප්රචණ්ඩ ක්රියා මගින් සිදු කරන බව පවසයි. එය අරමුණ පැත්තේ පහර මූලික ආකාර දෙකක් අවබෝධ කළ හැකි බව ද සඳහන් කළ යුතු ය:

  • කෙලින්ම පහර;
  • ගොදුරක් ශාරීරික වේදනාව ඇති කරන ප්රචන්ඩ ස්වභාවය වෙනත් ක්රියා.

පළමු අංගය සක්රීය අයදුම් විෂය වලින් ප්රකාශ අපරාධ, අත් හෝ වෙනත් වස්තූන් ආරක්ෂිතම: .. කූරු, වවුලන්, ආදිය කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ගේ සංඛ්යාව නිශ්චිත නැත. මෙම මන්ත්රීනි හුදෙක් එම ප්රහාර නැවත සඳහන් කරයි. වේදනාවක් ඇති ඉලක්ක වෙනත් ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන්, ඔවුන්, ගින්නෙන් දැවෙන එසේ මත, ගහනවා සීරීම සහ රැකගත්තේ-විශේෂිත වස්තූන් ප්රකාශ කළ හැක. ඩී එම කණ්ඩායමේ එක් ප්රධාන අංගයක් ඒවා ක්රියාත්මක සෞඛ්ය හානිකර නොවන බව සත්යයකි. මේ සම්බන්ධයෙන් වන වෙනත් සමාන වැරදි සිට පහර දෙන අතර වගකිව යුතු යනා අපරාධ ලිපිය අතර වෙනසක් ඇති.

නියම දඬුවම

අපරාධ නීතිය පහර දෙන ආලෝකය ගුරුත්වය අපරාධයකි. ඒ නිසා මන්ත්රීනි මහජන භයානක ක්රියාවන් විෂය සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකි බව විකල්ප වාක්ය විශාල සංඛ්යාවක් පිහිටුවා. නීතිමය වගකීම් වර්ග එක් සම්මානය යම් නඩුව තත්වයන් මත වෙනස් විය හැක. මේ අනුව, එහි එනම්, ප්රහාරය සඳහා පහත සඳහන් දඬුවම්:

  • ප්රජා සේවා,
  • විශෝධන වැඩ;
  • නිදහස සීමා කිරීම ,
  • බලාත්කාරී ශ්රමය;
  • අත් අඩංගුවට ගැනීම සහ සිර.

මියගිය පුද්ගලයාගේ අනන්යතාව

සිසුන්ට පහරදීම, කිසියම් පුද්ගලයකු යොමු කළ හැක. නමුත් වරදක් ද පවුලේ එරෙහිව එල්ල කරන බව සටහනක් ලිපිය 116 නැත. මේ අතර, ඇත්ත වශයෙන්, සමීප ඥාතීන් මෙන්ම, වරදක් කළ සමඟ පොදු ගෘහ බව විෂයන් ඇතුළත් වේ. මේ අනුව, චිත්ර ගොදුරු සංඛ්යාව. 116 ඉතා පුළුල් වේ. ඒ නිසා, එය අපරාධයක් ලෙස මෙම පනත නම්, ක්රියා ප්රතිවිපාක වළක්වා ගත හැක, හා අවශ්ය නම් - වගකිව යුත්තන්ට දඬුවම් කිරීමට.

ඒ නිසා, අපි 116 රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ අපරාධ සංග්රහයේ වගන්තිය සඳහා සපයනු ලබන අපරාධයක්, ලක්ෂණ සොයාගෙන ඇත. මෙම ප්රතිපාදන නීති අර්ථ තවදුරටත් විද්යාත්මක අධ්යයන අවශ්ය බව සඳහන් කළ යුතු ය. කෙසේ වෙතත්, එය රාජ්ය නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන, ප්රායෝගික ක්රියාකාරකම් එහි ඉල්ලීමක් මත ඍජු බලපෑමක් ඇති කරයි.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.