සෞඛ්යඖෂධ

එය කුමක් ontogenesis කතා කිරීමේ සංවර්ධනය, ය

සන්නිවේදන ක්රියාවලිය අති මහත් බහුතරයක් සඳහා හුරු පුරුදු හා සාමාන්ය වේ. සන්නිවේදන භාෂාමය ආකාරයක තරුණ දරුවන් හා වැඩිහිටියන් සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කළ ලෙස ඔහුගේ සිතුවිලි සන්නිවේදනය අත්හළ නොහැකි මාර්ගයෙන් බවට පත් වී තිබේ. තවත් දෙයක් හඬ භාවිතය ගුණාත්මක වෙනස් විය හැකි බව ය. විශේෂඥයන්ට අනුව, ඔහු ජීවිත කාලය පුරාම ජනතාව මාධ්යයක් ලෙස භාෂාව භාවිතය අත්දැකීම් රැස් , වාචික සන්නිවේදනය විවිධ ආකාරවලින් එය වැඩි දියුණු. මිනිසුන් තුළ මුල් පශ්චාත් කළල වියේ දී, ඇතුළු කතාව බාහිර ලෝකය සමඟ සන්නිවේදනය මූලික කුසලතා. ontogenesis කතා කිරීමේ සංවර්ධන අතර සමහර බැලූ බැල්මට, භාෂාව සන්නිවේදන සාම්ප්රදායික සංකල්පය සමග ගෑවිලාවත් නැත වන, දත්ත නිපුණතා මට්ටම පෙන්නුම් කළ හැක්කේ අවස්ථා සිදුවේ.

කතාව ගැන සාමාන්ය තොරතුරු

වාචික සන්නිවේදනය තොරතුරු හුවමාරු මෙවලමක් ලෙස සැලකිය හැක. එය පුද්ගලයෙකු තවත් පුද්ගලයින් අතීත සහ වර්තමාන අත්දැකීම් භාවිතා කිරීමට හැකි වූ අතර, නිසා භාෂා දැනුම සඳහා මතු වූ psycholinguistic ක්රියාවලිය ස්තුති වේ. මේ අනුව එය හැඩය සහ දැනටමත් කුසලතා මිනිස් වර්ගයා සංවර්ධනය විය. සමග මෙම, එය භාෂා - එය ක්රියාත්මක කිරීම වහාම මෙවලමක් සිට හුදකලාව දැක ගත නොහැක. එක් අතකින්, එය ශරීරය උච්චාරණය කිරීම් අවයව වේ, තවද අනෙක් - මෙම යොමු කරන සංඥා මාලාවක් හෝ සංසිද්ධිය, හෝ සැබෑ ලෝකයේ වස්තුව. භාෂා ප්රවීණතා ගුණාත්මක භාවිතය කුසලතා හා සන්නිවේදන කාර්යක්ෂමතාව විසින් තීරණය කරනු ලැබේ. හා ontogenesis කතා කිරීමේ සංවර්ධන වෙනත් හැකියාවන් උච්චාරණය කිරීම් පිළිබඳ පසු ගොඩනැගීමට ගොඩනැඟීමට පදනම, සහ කාරුණික වේ.

කතාව විශේෂාංග හා කාර්යයන්

දැනටමත් සඳහන් කර ඇති පරිදි, එය පුද්ගලයෙකු රැකියා නවීන සහ සාපේක්ෂව ඉහළ මට්ටමක සාක්ෂාත් කිරීමට ඉඩ. මෙම පුද්ගලයා ඵලදායී වාචික සන්නිවේදන කාර්යයන් භාවිතා කිරීමට බව හැකි ස්තුති කරන ලදී. මෙය මූලික වශයෙන් යම් පුද්ගලයෙකුගේ පරිවර්තකයෙකු සිතුවිලි එරට සන්නිවේදන ශ්රිතයක් වේ. මෙන්න එය අවධාරණය කළ යුතු, සහ කථන සංජානනය කිරීමට ඇති හැකියාව, වන තොරව psycholinguistic ක්රියාවලියක් හෝ සැලකිය යුතු ක්ෂය හෝ තේරුමක් නැත. ඒ සමග ම, එය හා එහි භාවිතය පෞද්ගලික බුද්ධිමය ක්රියාකාරකම් උද්ගත, එවැනි මතකය, සංජානනය, චින්තනය, සහ යනාදි. ඩී සන්නිවේදන කාර්යය ලෙස ලෙස කුසලතා වැඩි දියුණු කරන, මේ හැකියාවන් ආකාරය ඵලදායී කතාව ම මත රඳා පවතී. ontogenesis කතා කිරීමේ, සංවර්ධනය හා ඒ හැකියාව ගුණාත්මක ලක්ෂණ වනු ඇත. ඔවුන් අතර, අර්ථාන්විතව සිතුවිලි, නිසි අර්ථ, expressiveness කිරීම හා ඵලදායී සම්ප්රේෂණය කිරීමේ හැකියාව පවතින බව සංවාදයේ මත ඇතිවන බලපෑම සමුදායයි.

කතාව ක්රියාකාරකම් අදියර

තීව්රතාව වෙනස් උපාධි කතාව භාවිතය කුසලතා ගොඩනැගීමට වන, මෙම ක්රියාවලිය පියවර පිළිබඳ systematization කිරීමට විවිධ ප්රවේශයන් ඇත. එය සූදානම්, පෙර පාසල් හා පෙර පාසල් කාල - නමුත් සාමාන්යයෙන් එකම මූලික අදියර තුනක් ඇත. මූලික අදියරේදී එක් වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ කතා කිරීමේ සංවර්ධන කිරීමයි. එය මේ අවස්ථාවේ සංවර්ධනය කිහිපයක් මූලිකව වැදගත් සංක්රමණය ලකුණු ඇත ලෙස, බෙදීම හා කාල කිහිපයක් ගත හැක. මෙම ඊනියා ප්රාථමික හෝ පෙර පාසල් වේදිකාව, දරුවා මේ වන විටත් ඒ හඬ උපාංගය සමඟ මූලික කුසලතා ලබා ගත යුතු වන ප්රහාරයක් අනුගමනය කර ඇත. එහෙත් නැවතත්, එය එක් සන්නිවේදනය කිරීමට හැකියාව ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම අනුව සැලකිය යුතු ප්රතිඵල බලාපොරොත්තු විය යුතු වන ontogeny කතාවක සංවර්ධන මූලික අදියර පමණක් වේ. තෙවැනි අදියර දැනටමත් ව්යාකරණ මෙවලම් හිමි කුසලතා ඇතුළත් වේ.

පළමු කතාව ප්රතික්රියා

කතාව සාම්ප්රදායික පවා ප්රාථමික ආකාරයේ උපත් පළමු දින සිට කතා කරන්න පුළුවන්, නමුත් මෙම කාලය වාචික උපකරණ ගොඩනැගීමට අනුව වැදගත් වේ. එම අවස්ථාවේ දී එය පසුව උච්චාරණය කිරීම් හැකියාවන් පූර්ණ සංවර්ධනයට බාධාවක් වී ඇති කායික දෝෂ සමහර තුරන් කිරීම සඳහා හැකි නිසා එය, වැදගත් වේ. ඒ නිසා, විශේෂ ස්ථානයක් ontogenesis කතා කිරීමේ ඉදිරි සංවර්ධන තීරණය කරන බව පරීක්ෂා සිරුරු ඇත. කෙටියෙන් කිව හොත්, මෙම මළ සිරුරු හුස්ම, හඬ සහ උච්චාරණය කිරීම් උපකරණ ඇතුළත් බව 'ට්රයඩ්' ලෙස විස්තර කළ හැකි ය. මෙම කාලය තුළ දරුවා ඔහු කන්නලව් අඬනවා දුන් විසින් මෙම දෙපාර්තමේන්තු ව්යාපාරය, පෙන්නුම් කිරීමට පටන් ගනියි.

ජීවිතයේ මුල් මාස හය තුළ භාෂා සංවර්ධන

මාස 5-6, දරුවා දැඩි කිරීමට ආරම්භ , වාචික උපකරණ එය විශ්වාසයෙන් යුතුව නැව අතහැරල, කෑ කෝ හැක. මෙම වාස භූමි අවසන් වන විට ද ඇති විය හැකි දෝෂ පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දිය හැකි Gulen, ප්රකාශයට පත් විය. වැදගත් වෙන මොනවද, කතා සන්නිවේදන කිරීම සඳහා තමන්ගේ හැකියාවන් සංවර්ධනය සමගාමීව, දරුවන් ඒවා සක්රීයව වෙනස් අගය ලබා දීම, පක්ෂ ශබ්ද ගත කිරීමට පටන් ගනියි. දෙමාපියන් සහ පොදුවේ අවට සන්දර්භය තුළ වචන තහවුරු බලපෑමක් ඇති විය හැකිය සංගමය. පොදුවේ ගත් කල, ontogenesis කතා කිරීමේ, විශේෂයෙන්ම සංවර්ධනය විශාල වශයෙන් බාහිර පරිසරය බලපෑම මගින් තීන්දු කර ඇත. දරුවා පිළිබඳ පෝයදා, තනි අවස්ථානුකූල එළඹීමේදී හා හැසිරීම් රටා බලපායි. සමහර ආදර්ශ තත්ත්වයන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා, එය ඔවුන් කිහිප වතාවක් නැවත නැවත කිරීමට නිර්දේශ කෙරේ - මෙම කාලයේ දී දරුවාගේ මතකය බොහෝ විට, ඒ වෙනුවට භෞතික උච්චාරණය කිරීම් කුසලතා වඩා සංවර්ධනය වඩාත් සාර්ථක මෙවලමක් වේ.

මාස 5 සිට 12 දක්වා කාලය තුළ දී සංවර්ධන අදියර

මෙම කාලය භාෂා දැනුම ළමා සංවර්ධනය නව මට්ටමේ සනිටුහන් කරනු ඇත වැදගත් වෙනස්කම් දෙකක්, සමන්විත වේ. පළමු වැන්න නම්, එය වැඩිහිටියන් ක්රියාකාරී අනුකරණය කිරීමක්. දරුවන් පමණක් සන්නිවේදන සිදු කරන හරහා ශබ්ද අනුකරණය කිරීමට වෑයම් කරන්නේ නැහැ, පමණක් නොව, උච්චාරණය කිරීම් උච්චාරණය ඉතා යාන්ත්ර විද්යාව ආදර්ශයට ගන්න. ඒ අනුව, ගොඩනැඟීමට සාමාන්ය ආකෘතිය. මෙම අදියරේ දී ontogenesis කතා කිරීමේ සංවර්ධන ද වචන සහ පිටත ලෝකය අතර සංගම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දායක කර ගැනීමයි, නමුත් සංකීර්ණ හා මානසික වර්ණ දී. මෙහිදී ඔබට අනාගත සංවර්ධන දිශාවට දෙවන ප්රධාන වෙනස සලකුණු කළ හැකිය. වචන සහ වාක්ය සඳහා වඩාත් නිවැරදි ප්රතිචාර මේ මතු වීම ය. දරුවා එය වඩාත් පූර්ණ වැඩිහිටි තමන් දකින සහ සමහර විසඳුම් එහි පදනම මත ගනී.

වසර 1 සිට 3 දක්වා වූ කාලය තුල සංවර්ධන අදියර

මෙම කාලය තුළ දී ළමා උච්චාරණය කිරීම් උපකරණ හා මත ඔහු වැඩිහිටියන් කියන දේ දැනුවත් විය හැකි ස්ථාවර කාල්පනික පදනම වේ. ඇති වචන හා අවබෝධය පළමු වන අවුරුද්දේ දී සාධාරිත ස්වරූපයෙන් මතුවන්නේ නම්, මේ කාලය වන විට, දරුවන් දැනටමත් අඩු හෝ වැඩි ස්ථාවර කතාව, බරපතළ වැරදි සමග වුවද මා සතුව තිබේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඔවුන් සමහර වචන අරුත් හා පටලවා හැකි නිපාත පද පළමුෙවන්, සහ ඉල්ලීම් අනුව අපහසු අත්. ontogeny තුළ භාෂා සංවර්ධන මෙම අදියරේ දී ප්රධාන වශයෙන් වචන සමුච්චය කර ගැනීමට නියමිත වේ. බව යාන්ත්රික කටයුතු සක්රීය ලෙස සකස් වේදිකාව දැනටමත් පමණක් වැඩි දියුණු වන නමුත් බොහෝ දරුවන් හරියටම වදන් මාලාවේ නොමැති සිට අපහසුතා ඇති වේ.

සිට වසර 3 සිට 7 දක්වා වූ කාලය තුළ සංවර්ධන අදියර

වයස අවුරුදු 3 සිට ආරම්භ වන අතර, දරුවන් මේ වන විටත් ව්යාකරණ ව්යුහය ඉටු කරමින් එජාපයේ, එහි ඇති තේරුම්ගැනීමට ආකාරයෙන් ඔවුන්ගේ අදහස් ප්රකාශ කළ හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම කාලය තුළ වැරදි ගොඩක් වනු ඇත. ඔවුන් බොහෝ තවමත් නිසා නිසි සංකීර්ණ වාක්ය හා, සමහර අවස්ථාවල දී, ඉඩ හා ශබ්ද උච්චාරණය දෝෂ භාවිතා කිරීමට නොහැකි වීම ද අවසර ඇත. ද phonemic සංජානනය වර්ධනය වේ. මෙම කාර්යක්ෂමතාවය සහිත දරුවා තමන්ගේම හඬ පාලනය කිරීමට සුදුසු වන බවයි. ඔහු තමා හා නිවැරදි අසා, වැඩිහිටියන් විසින් තබා නීති මත පදනම්. ඒ නිසා, දෙමාපියන්ගේ ඉගෙනුම් කාර්යය තවමත් සැලකිය යුතු වේ. මීට අමතරව, දරුවන් කතාව සංවර්ධනය ගැන මේ අවස්ථාවේ දී ontogenesis දී අවියෝජනීයව එවැනි චින්තනය, මතක තියාගෙන සංජානනය ලෙස ගුණාංග වැඩි දියුණු කිරීම සමග සම්බන්ධ වී ඇත.

ශබ්දයන්ට හා phonemic කුසලතා සංවර්ධන

කන් විසින් ශබ්ද විපර්යාස හා කතාව පරම්පරාව වහාම අවයව වර්ධනය සමග එක්ව නිවැරදිව පිහිටුවා ඔවුන් සෙල්ලම් කිරීමට ඇති හැකියාව ආරක්ෂා. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, මධ්යම auditory පද්ධතිය සමඟ හවුල් කතාව උපකරණ හා හඬක් කොටස් සමස්ත දරුවා අවිවාදයෙන්ම පිළිගැනීමට ප්රගුණ සමාධිගත වන වස්තූන් වේ. එපමනක් නොව, වැඩි අවධානයක් උච්චාරණය ගුණාත්මකභාවය එය මත රඳා පවතී නිසා උච්චාරණය කිරීම් ගෙවිය හැකි ය. එය ද ප්රකාශයට පත්වේ, සහ හඬ නාද විවිධ භාවිතා කිරීමේ හැකියාව. හැඟීම් වඩ වඩාත් යම් යම් වචන හරියටම ආකාරය විශද පිළිගනු ලබයි. පෝයදා ටියුශන්, විශේෂයෙන්ම, මේ අවස්ථාවේ දී නිතර නිතර වැඩිහිටියන් අවට සංවාදය ආකාරයට නැවත නැවත කළ හැකි තම බොහෝවිට ලක්ෂණ ලැබෙන.

lexical පරාසය සහ ව්යාකරණ පදනම පුළුල් කිරීම ක්රියාවලිය

වචන සමුච්චය කර ගැනීමට අමතරව, මේ කාලය වන විට දරුවා නිසි ලෙස සම්බන්ධ වීමට උත්සාහ කරයි. සරලම ගීතයේ එය දැනටමත් සාර්ථක, නමුත් තවමත් සංකීර්ණ වාක්ය සකස් සමග ගැටළු ඇති විය හැක. රෝගීන් නිපුණතා නිසි කළමනාකරණය ක්රමයෙන් සංවර්ධනය. එසේම, ප්රවීණතාව සින්ටැක්ටික් සහ රූපෙව්දීය මට්ටම් ගොඩනැගීමට සංලක්ෂිත ontogeny දී කතා කිරීමේ ව්යාකරණ ව්යුහය සංවර්ධනය තුළ දක්නට ලැබෙන පසුව කාලය, කතාව ක්රියාවලිය බහු වචන හා ඒක වචන හඳුනාගැනීමට හැකියාව, සහ වසා දැමීම ටී දියුණු කිරීම ය. ඩී. දරුවන් ස්වාධීනව ගනුදෙනු කිරීමට හා මානසික ආතතිය හැසිරවීමට, ඉගෙන ගැනීමට, වචනය ගොඩනැගීම හා inflection ශිල්ප ක්රම ඉගෙන. හා තවමත් විධිය හා කතා කිරීමේ අංශ සංජානනය කිරීමට හැකියාව දරුවා සන්නිවේදනය කිරීමට ඔහුගේ හැකියාව වර්ධනය වන නිසා ප්රධාන බාහිර සාධක අතරින් එකකි.

ontogenesis දී අන්යෝන්ය ගැළපීමෙන් කතාවේ සංවර්ධන

, ශ්රව්ය රූප විද්යාත්මක, lexical පරාසය සහ ව්යාකරණ සිට - මෙම කාලය තුළ විවිධ කෝණ වලින් කුසලතා සතුව කතාව පුළුල් ශක්තිමත් නැත. සම්බන්ධ එය දරුවා විශාල වෙහෙසක් අවශ්ය ද වඩ වඩාත් මානසික ක්රියාවලිය ඇතුළත්. දැනටමත් සරල හෝ සංකීර්ණ වාක්ය සාමාජිකයෙකු පමණක් නොව වන සංවාදයක් පවත්වා ගැනීමට බිඳීමේ හා කුසලතා, පමණක් නොව, ප්රශ්න සහ පිළිතුරු කිරීමට ක්රමයක් ලබා දීමට සාපේක්ෂව ඉක්මන් වාචික ප්රතික්රියා අවශ්ය වේ. ontogenesis පෙන්වන්නේ, කතාව සංවර්ධන රටා, දරුවන් සන්නිවේදන සහ එහි සන්දර්භය ක්රියාවලිය සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීමට පටන් ගනියි. ළමයින් හා සංවාදයේ පසුබිම පොදුයි වන තත්ත්වය, එම generality, ඔහුගේ ප්රකාශ මත බලපෑමක් ඇති කර යි.

භාෂා සංවර්ධන ක්රියාවලිය තුළ හැකි අක්රමිකතා

කතාව දෝෂ ප්රධාන වශයෙන් මානසික කාර්යයන් hypoplasia සමග සම්බන්ධ, නමුත් බොහෝ විට ද හා භෞතික අසාමාන්යතා. වන ප්රශ්නයේ හන්දි හෙලීමේ සොයා මාර්ගයෙන් ඉඩ නොදී, සාධක ප්රබල මාලාවක් පිහිටුවා නිසා සාමාන්යයෙන් හේතු දෙකම, එකිනෙකා පරිපූර්ණත්වයට. මෙම දෝෂ alalia, dysphonia, logoneurosis එසේ විග්රහ කළ හැකිය .. සමහර අසාමාන්යතා කෝලහල හඬ අධ්යාපන ක්රියාවලිය තුළ, වෙනත් ප්රශ්න නඩු විභාගය ආධාර මගින් ඇති කරන, අන් අය ඔබ නිවැරදිව temporitmicheskuyu උත්සවය සංවිධානය කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ අතර සම්බන්ධ කර ඇත. සමහර විට ontogenesis කතා කිරීමේ සංවර්ධන ආබාධ මුල් වයස අවුරුදු නියම කළ හැක. නමුත් ඔවුන් එම කඩ කිරීම් සමග ගනුදෙනු කිරීමට කතාව ගොඩනැගීමට මූලික අදියර තුළ පවා, වයසට ලෙස වඩ වඩාත් දුෂ්කර බවට පත් වෙමින් තිබේ.

නිගමනය

විශේෂඥයන්ට අනුව, එම කතාව හැකියාවන් සංවර්ධනය ඇති කිසිදු සාමාන්ය ආකෘතිය නැත. පාලමක් එය පදනම් වී ඇති නීති සහ ප්රතිපත්ති තේරුම් ගැනීමට ඔහුට උපකාර, එහි ම ක්රමය වර්ධනය වන සෑම දරුවෙකුටම කුසලතා ලබා ගොඩනැගීමට ලෙස. ontogenesis කතා කිරීමේ සංවර්ධන ද ඇතැම් කුසලතා තැබීමේ කිරීමට සිදු වේ. ඒ සඳහා බොහෝ සකස් කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, එය නැවත නැවත නාද ශබ්ද දැනෙනවා ද මුල් අවධියේ දී විය හැක, නමුත් ඔවුන් කළ හැකි වන තෙක් ඔවුන් කීවේ. සමහර කාරණා කතාව සන්නිවේදන පුද්ගලයා ලක්ෂණ සඳහා ඇති විභේදනයේ ශබ්ද සංජානනය පැත්තෙන් සිදු වේ, පමණක් නොව, කිරිම දඬුවම නවන වන වචන හැකියාව අනාගතයේ දී සිදු හා සංවාද පවත්වා ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.